Arkiv

Fant 12 artikler med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Tungt politisk press fra Innlandet om å bygge ny Mjøsbru i tre

Regjeringen bør bidra til at en ny Mjøsbru bygges av klimavennlige byggematerialer, mener sentrale politikere i Oppland og Hedmark, som snart blir Innlandet fylke.

AF krevde 76 millioner - fikk 1,9 og må betale 9,5 millioner i sakskostnader

AF Gruppen gikk på en solid smell i denne rettssaken.

Gulli bru glir på plass

En sjelden, men effektiv måte brukes til å bygge nye Gulli bru på E16 ved Kongsvinger: Framskyvingsmetoden.

Må bygge om uferdig E18

Tre kilometer av den uferdige E18 gjennom Hærland i Østfold, må bygges om.  Forstrekningslaget er feil dimensjonert, og 3000 lastebillass med pukk må byttes ut.

Renere asfaltproduksjon med trepellets

Hvis alle de nordiske asfaltfabrikkene hadde blitt fyrt med trepellets istedet for fossilt brensel, ville bransjens utslipp blitt redusert med like mye CO2 som 217 000 biler slipper ut hvert år.

Slutt på rennende grus på Slottsplassen

Nå blir det slutt på at grusen foran Slottet skylles vekk hver gang det regner skikkelig. Slottsplassen skal få et helt nytt dekke. Den prestisjetunge jobben har anbudsfrist 4. april.

Krevende brujobb i Oslo

Geita bru i Gamlebyen i Oslo er moden for utskifting. Riving av brua og bygging av en ny er sendt ut på anbud med frist 16. mars. Brua er ikke mer enn 52 meter lang, men den som får jobben, vil møte utfordringer utenom det vanlige.

Mesta oppgraderer E 18

Hvis ingen entreprenører benytter seg av klageretten innen 7. februar, har Mesta sikret seg en ny, stor jobb. En to kilometer lang strekning på E 18 sør for Drammen sentrum skal oppgraderes for 113,098 millioner kroner.

Nummer tre vant Finnfast-kontrakten

NCC har fått i oppdrag å drive den undersjøiske tunnelen som skal gi Finnøy fastlandsforbindelse. Prosjektet - som vanligvis kalles Finnfast, omfatter også en tunnelarm til øya Talgje. Armen tar av fra hovedtunnelen fra et kryss under sjøen.

Mesta under Atlanterhavet

Mesta skal drive tunnel under Atlanterhavet. Dette ble klart 7. juli da klagefristen gikk ut uten at noen av konkurrentene benyttet seg av muligheten. Mesta får 354,4 millioner kroner for å utføre den prestisjefylte jobben. Atlanterhavstunnelen skal åpnes i desember 2008.

Ypsilon er lyst ut

Gangbrua over Drammenselva med arbeidstittelen Ypsilon er lyst ut. 11. september er datoen å merke seg for entreprenører som fortsatt måtte ha kapasitet til å ta en krevende jobb.

Soleklar ledelse til Mika

Mika har tatt en overlegen ledelse i konkurransen om det største oppdraget på E 6 mellom Assurtjern og Vinterbru sør for Oslo. Mikas anbud er på 651 millioner kroner. Nærmeste konkurrent er Skanska som vil ha 708 millioner kroner for jobben. Veidekke forlanger 748 millioner.

Fant 12 artikler. Viser 1–13.