Arkiv

Fant 81 artikler om emnet Gang- og sykkelvei [fjern]

Tittel Dato

En tryggere fylkesvei i Vestfold har åpnet

Slutt på skumle opplevelser for gående og syklende langs høytrafikkert fylkesvei.

Onsdag åpnet 2,4 km med ny gang- og sykkelvei i Høland

Her var det varslet at det kunne være en del kvikkleire og dårlig grunn, men alt gikk som smurt. Det mest spennende var når den 30 meter lange gangbrua skulle heises på plass 20. juni i år.

Seks firmaer vil bygge GS-vei ved Trondheim til snaue 40 mill

Frent samt Farbu og Gausen ligger best an i pris. 

Riksvei 5: Det skal legges en prefabrikkert kulvert under veien ved Kaupanger

Ny kulvert skal gi ny passasje under riksveien for gående og syklende.

Nytt prosjekt: Rundkjøring og G/S-vei ved Eidanger

Fylket legger opp til bedre trafikkflyt og bedre forhold for gående og syklende der fylkesvei 32 møter E18.

Nytt GS-oppdrag til 45 mill i Surnadal

Fylket skal ruste opp fylkesveien. Her blir det en del sprenging, og ei lit bru skal bygges.

Vestland fylke starter med ny gang- og sykkelvei i Kvinnherad

Herøysund får 1200 meter med ny gang- og sykkelvei.

Solid interesse for gang- og sykkelvei på Inderøy: Ni firmaer har gitt tilbud

Austad Maskinstasjon ligger best an i denne konkurransen.

Br. Brøndbo kan få bygge GS-vei langs fylkesvei 17 på Høylandet

Så mange som ni entreprenører har gitt pris på dette oppdraget.

Entreprenørservice lavest på gang- og sykkelvei i Florø

Entreprenørservice ligger lavest med et tilbud på 24 millioner kroner, da Vestland fylkeskommune hadde anbudsåpning i dag..

Ny GS-vei i Trøndelag: Her er det kvikkleire omtrent overalt

Fylket skal bygge 2,8 kilometer ny gang- og sykkelvei i Høylandet. Langs hele strekningen er det påvist eller antatt kvikkleire. 

Seks firmaer vil bygge GS-vei langs E6 i Oppdal

Stor interesse for lite oppdrag.

Vestland skal bygge ny GS-vei og justere fylkesvei i Kinn

1500 meter fylkesvei skal flyttes og suppleres med ny gang- og sykkelvei øst for Florø.

Vegvesenet vil ha tilbud på ny gang- og sykkelvei i Oppdal

Ikke mer enn 200 meter lang, men entreprenøren skal også sette opp en prefabrikert kulvert ved Driva. 

Siste salve i verdens lengste sykkeltunnel

– Dette er en milepæl for Bybanen og for gående og syklende, sa fylkespolitiker Jannicke Bergesen Clarke da hun 30. august fyrte av siste salve i sykkeltunnelen mellom Fyllingsdalen og Kristianborg.

Førde-firma lavest i pris på å bygge ferdig fylkesvei 614 Breivika-Svelgen

Magne Hafstad har laveste pris, men Romarheim og Entreprenørservice ligger ikke langt etter.

Disse fem firmaene vil bygge ny og lang GS-vei i Midt-Telemark

Billigste tilbud: Rundt 60 millioner kroner.

Etter Contexo-konkursen i fjor: Fylket lyser ut halvferdig veianlegg i Bremanger på nytt 

Nå vil fylket ha noen til å fortsette på prosjektet: 1000 meter gang- og sykkelvei, samt en fylkesvei som skal flyttes litt.

Her blir det nattarbeid: 4 km gang- og sykkelvei skal bygges i Telemark

Den nye gang- og sykkelveien skal krysse både Sørlandsbanen og riksvei 36.

Førdepakken: Disse fem vil bygge gang- og sykkeltunnel langs riksvei 5

Laveste tilbud på dette spesielle tunnelprosjektet er på vel 64 millioner kroner.

Oslofjordforbindelsen: Fire vil bygge den nye gang- og sykkelveien i Frogn

Hvem har gitt lavest pris? Her er det tilbud med to konvolutter. Så ingen vet. 

Ny kontrakt på riksvei 5: Rundkjøring og 650 meter med gang- og sykkelvei i Sogndal

Vegvesenet skal i gang med tungtrafikkerte Gravensteinsgata gjennom Sogndal sentrum.

Her skal det bygges egen gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettatunnelen

Førdepakken har lyst ut byggingen av en 440 m lang gang- og sykkeltunnel langs riksvei 5 mellom Førde sentrum og Bergumkrysset.

De to Vestlandsfirmaene ble avvist fra konkurransen - og ble avvist av Kofa også

De to firmaene ville i fellesskap bygge en gang- og sykkelvei i Sogn, men ble avvist fra konkurransen. De tok fluksens saken til Kofa.

Trondheim: Disse seks vil bygge sykkelvei mellom Dalenbrua og Lilleby skole

Pristilbudene ligger på mellom 35 og 46 millioner kroner.

Kvikkleire på deler av strekningen: 11 vil bygge ny gang- og sykkelvei

Åge Haverstad er lavest i pris. Ti andre er med.

Consto er billigst, men hvem har forstått oppgaven best?

Fire entreprenører har gitt tilbud på prosjektet, men hvem har forstått oppgaven best? Det kan avgjøre hele konkurransen.

Fem firmaer vil bygge kreativ trebru i Brumunddal

Prisene ligger på mellom ti og 16 millioner kroner. Men her kan estetikken i tilbudene avgjøre det hele.

Ny Oslofjordtunnel nærmer seg: Nå skal det bygges ny gang- og sykkelvei i Frogn

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen skal Statens vegvesen sikre et tilbud for gående og syklende i Frogn kommune. Kontrakten er lyst ut.

Solberg Maskin skal bygge gang- og sykkelvei i Trondheim

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Solberg Maskin om bygging av gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde.

Ny gang- og sykkelvei: Kommunen fikk to tilbud, men har avlyst konkurransen

Ny kontrakt blir lyst ut i løpet av vinteren.

Nytt oppdrag: Gamle E18 ved Larvik skal bli sykkelvei med rulleskibane

Entreprenøren har seks måneder på seg.

Hvem vil bygge 40 meter lang trebru ved siden av verdens høyeste trehus?  

Klart for kreativ trebru i Brumunddal.

Sykkelveiene bygges ut i Trondheim: Her er det mye å tenke på

Vegvesenet lyser ut kontrakt for nye 730 meter med sykkelvei.

Kronstadtunnelen: Ny sykkelvei skal bygges gjennom løsmasser i Bergen

Tettbygd område. Mange kulturminner. Noe å bryne seg på.

Ny kontrakt: Her skal kommunen ruste opp med ny gang- og sykkelvei

560 meter gang- og sykkelvei og alskens kabler og ledninger skal på plass.

Nytt prosjekt på Romerike: Her skal det bygges ny rundkjøring og mye annet 

Adskilige etater har hengt seg på når fylket først skal i gang med ny rundkjøring og gangvei.

Viken skal bygge 2800 meter med fortau og gang- og sykkelvei

Her må entreprenøren håndtere både fjell og kvikkleire.

Åpner ny gang- og sykkelvei i Steinkjer kommune

Langs E6 mellom Kvam og Grøtan i Steinkjer er det bygget 1,6 kilometer ny gang- og sykkelvei.

Disse fem firmaene vil bygge ny sykkelvei på Abildsø i Oslo

Prisene spenner fra 21 til 35 millioner for denne jobben.

Krangel om gangvei: Contexo tilkjent 2,6 mill i to rettssaker - krevde opprinnelig 7,7

Kommunen som er motpart har langt på vei fått medhold. En anke til lagmannsretten ga snaue 900.000 kroner ekstra for firmaet.

Fylket skal bygge 1500 meter med ny gang- og sykkelvei i Trondheim

En bit av fylkesveien skal også legges om.

8 entreprenører vil bygge 6,3 km gang- og sykkelvei i Vestfold

De fleste vil ha 74-75 millioner for jobben. Men laveste tilbyder ligger på 58, og er drøye 12 prosent billigere enn nummer to.

ÅDT er 11.500: Disse to entreprenørene vil gjenskape Paradis i Bergen

Det skiller ti millioner eller så på en kontrakt til rundt 80 millioner kroner.

Fylket skal bygge 6,3 km gang- og sykkelvei i søndre Vestfold

Rammen for prosjektet er på 90 millioner kroner.

Kofa: Vegvesenet brøt ikke reglene i kontrakt om gang- og sykkelvei på Lillehammer

Anlegg Øst Entreprenør mente de kom feil ut i prekvalifiseringen til oppdraget. Kofa er ikke enig.

Nytt prosjekt: Nesten 1500 meter sykkelfelt skal bygges på Abildsø

Enebakkveien er tungt trafikkert med mange bussruter. Her bør anleggsarbeidene gå unna.

Hølenviadukten: Hvem vil bygge landets flotteste gang- og sykkelvei?

En gang en spesiell jernbanebru. Nå blir den gang- og sykkelbru.

Nytt prosjekt: Klart for gang- og sykkelvei til 24 mill i Modum

Ny gang- og sykkel med plasstøpt bru. Og nye veilys.

Nytt oppdrag: Trondheim skal bygge ny vei på Leangen for rundt 18 mill

Ny adkomstvei, gang- og sykkelvei, tursti og litt av hvert.

Fant 81 artikler. Viser 1–50.