Arkiv

Fant 47 artikler om emnet E18 vestkorridoren [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

To norske og ett spansk firma i forhandlinger om prosjektering og bygging av Fornebukrysset-Strand

Dette er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 av Vestkorridoren.

Fornebukrysset-Strand: To norske, tre spanske og ett italiensk selskap

Vegvesenet melder at seks leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand.

Nå har de signert E18-kontrakten på rundt 2,9 milliarder kroner

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte i dag kontrakt om prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta.

E18 Vestkorridoren: Skanska skal bygge Strand-Ramstadsletta for 2,9 mrd

Vegvesenet vil at Skanska Norge skal bygge strekningen Strand-Ramstadsletta, som er en av hovedentreprisene på E18 Lysaker-Ramstadsletta.

- Ingen kostnadsøkning for E18 Vestkorridoren

–Markedssituasjonen  er krevende og usikker, men så langt klarer vi å holde kostnadene nede på estimat.

Lyser ut Vestkorridorens største kontrakt: 2,3 kilometer ny E18 med seks kjørefelt

Med utlysingen av entreprisen E102 Fornebukrysset-Strand har realiseringen av E18 Vestkorridoren nådd en ny, stor og viktig milepæl, i følge Statens vegvesen.

Vegvesenets forslag for neste E18-etappe: Sammenhengende tunnel mellom Ramstadsletta og Slependen

Statens vegvesen anbefaler at alternativ B legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Det betyr at mer av den nye E18 skal gå i tunnel og mindre vei i dagen.

E18 Vestkorridoren: Statens vegvesen mener at bruene i Sandvika bør rives

Årsak: Stort vedlikeholdsbehov og utdaterte konstruksjoner.

Skanska har signert ny storkontrakt på E18 Vestkorridoren

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen for E101 Forberedende arbeider, Fornebukrysset-Strand. Kontrakten har en verdi på rundt 930 millioner kroner.

E18 Vestkorridoren: Det kan bli krevende å bygge tunnel under Sandvikselva

Vegvesenet lyser ut seismiske undersøkelser langs deler av den nye traseen. Hvordan ser det egentlig ut under Sandvikselva?

Ny kontrakt ved E18 Vestkorridoren: Støytiltak for inntil 150 mill

To entreprenører kan få rammeavtale for å skjerme boliger for støy i inntil fire år. 

E18: Grønt lys for utvidelse fra Slependen til Nesbru

– En skikkelig bra dag for både Vegvesenet, trafikantene og naboer til E18 i Vestkorridoren, sier prosjektleder Tom Hedalen etter at Samferdselsdepartementet i går sa ja til å utvide del 2 av E18 Vestkorridoren.

Alle tre entreprenørene er prekvalifisert til anbudsprosessen på totalentreprisen E18 Strand-Ramstadsletta

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A (Italia), Obrascòn Huarte Lain s.a (Spania) og Skanska Norge har i dag fått brev om at de oppfyller kvalifikasjonene og er invitert til å gi tilbud på kontrakten.

Nye kontraktskrav reduserer klimagassutslipp med over en fjerdedel på E18 Vestkorridoren

Beregninger viser at Statens vegvesen gjennom å stille fem krav i kontraktene vil redusere utslippene på E18 Lysaker-Ramstadsletta med over 25 prosent.

Norsk, spansk og italiensk entreprenør vil bygge første del av E18 Vestkorridoren

Tre entreprenører ønsker å bli prekvalifisert for entreprisen Strand-Ramstadsletta.

Alle tre søkerne om prekvalifisering til E18-kontrakt er godkjent

Statens vegvesen har prekvalifisert alle tre entreprenørene som vil delta i konkurransen om forberedende arbeider.

E18 Vestkorridoren: Åtte firmaer vil måle vibrasjoner under sprenging og spunting

Multiconsult er lavest i pris.

De tre store i kamp om forberedende arbeider på Fornebukrysset

Skanska, Veidekke og Hæhre/Isachsen har meldt interesse for å bli prekvalifisert for den kommende entreprisen på forberedende arbeider mellom Fornebukrysset og Strand.

Nå kan de store entreprenørene begynne å regne på et stort oppdrag

E18 Strand-Ramstadsletta er lyst ut.

To nye kontrakter for E18 Vestkorridoren er lyst ut

Nå er det klart for enda et av større oppdragene i Vestkorridoren: Blant annet skal 176.000 kubikkmeter løsmasser graves ut.

E18 Vestkorridoren: Skal måle setninger på 600 bygninger

Statens vegvesen og Exact Geo Survey signerte i dag kontrakt på måling av setninger på rundt 600 bygninger og konstruksjoner langs E18 Lysaker–Ramstadsletta.

Hareide vil markere byggestart på E18 i år: Første anleggskontrakt ble signert i dag

Marthinsen og Duvholdt fikk entreprisen på de forberedende arbeidene på Ramstadsletta.

Geo Survey innstilt til jobben med setningsmålinger på Ramstadsletta-Lysaker

Statens vegvesen har innstilt Exact Geo Survey til jobben med setningsmålinger av om lag 600 bygg langs E18 Lysaker-Ramstadsletta

Norconsult har signert storkontrakt for E18 Vestkorridoren

Norconsult signerte i dag kontrakten på rådgivertjenester for arbeidet med reguleringsplanen på strekningen E18 Ramstadsletta-Slependen.

Vegvesenet fikk fire tilbud på oppdraget om å måle setninger langs E18 ut av Oslo

Terratec AS, Rambøll Norge AS, PAS Ingeniører AS og Exact Geo Survey AS hadde levert tilbud ved anbudsfristens utløp i dag.

Norconsult får trolig konsulent-jobben på E18 Ramstadsletta-Slependen

Skal lage reguleringsplanen for E16/E18-krysset ved Sandvika

Marthinsen & Duvholt lavest på første E18 Vestkorridoren-entreprise

Og tilbudene spriker i pris: Mens Marthinsen & Duvholts tilbud er på 64,3 millioner kroner, skal Implenia ha 92,3 millioner for samme jobb.

Fylkesrådet i Viken sikrer E18-løsning. Endelig er klarsignalet for Vestkorridoren på plass

Men det politiske flertallet sprekker på saken, og SV og MDG trer ut av fylkesrådet Viken.

Tom Hedalen blir ny prosjektleder for E18 Vestkorridoren

Tom Hedalen overtar stafettpinnen fra Svein Røed som prosjektleder for E18 Vestkorridoren fra 1. september.

Hareide vil ikke betale for Fornebubanen før Viken har E18-garantien på plass

Regjeringen holder fast ved at Oslo og Viken må garantere for E18-prosjektet for at staten skal betale sin del av Fornebubanen.

Ny kontrakt for E18 Vestkorridoren: Hvem vil måle setningene?

Vegvesenet skal følge med på bygninger og konstruksjoner i området.

Hareide spytter inn drøyt 8 milliarder i Fornebu-banen for å få løst E18-floken

Tilbyr kollektivmidlene mot at Oslo og Viken blir enige om lånegarantien til E18-utbyggingen. – Utpressing, mener MDG.

Hvem vil starte med det første oppdraget på ny E18 vest for Oslo?

12 måneder med forberedende arbeider er lyst ut.

På fredag ble prosjektet vedtatt i Stortinget - nå lyses første kontrakt ut

Statens vegvesen er startklare, og lyser entreprisen for de forberedende arbeidene på Ramstadsletta nå ut. Kontrakten er en utførelsesentreprise.

Forberedelsene til E18-utbyggingen vest for Oslo fortsetter

Vegvesenet forbereder spunting mellom anleggsområdet og jernbanen.

Viken har vedtatt å trekke tilbake bompengegarantien for E18 ut av Oslo

– Uheldig, mener samferdselsministeren.

Stortinget utsetter å behandle byggingen av E18 Vestkorridoren

Forsinkes fordi Viken fylkeskommune har trukket lånegarantien til prosjektet.

Hareide samlet partene for å finne E18-løsninger

Går inn i nye samtaler for å prøve å finne løsninger i konflikten om bygging av ny E18 ut av Oslo.

Hareide kaller inn partene i E18-striden til møte

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har innkalt partene i striden om ny E18 gjennom Bærum og Asker til møte mandag 10. februar, melder Budstikka.

Vegvesenet etterlyser erfarne byggeledere til E18 Vestkorridoren

Seks måneders oppdrag som kan komme til å vare i tre og et halvt år.

Tre konsulentkjemper i kamp om  reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta-Slependen

Aas Jacobsen, Multiconsult og Norconsult hadde levert sine tilbud da fristen gikk ut i dag.

Frp garanterer ikke lenger støtte til E18-utbygging

I opposisjon er partiet prinsipiell motstander av bompengefinansiering.

Han skal lose veiprosjektet til 17,4 milliarder fram til Stortinget

Nils Aage Jegstad er saksordfører for behandlingen av proposisjonen om utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta.

KS2-rapporten for E18 Oslo-Akershus: Kostnadsrammen bør økes med 1,2 milliarder

Dermed må grunntaksten for bompasseringene økes med nesten 20 prosent, fra 26 til 31 kroner, i de 15 årene nedbetalingen av prosjektet skal pågå.

Viken kan trekke E18-garanti – vil ha Dale til forhandlinger om utbygging

Fylkestingsflertallet vil ikke videreføre Akershus' garanti på 15 milliarder til E18-utbygging i Oslo og Bærum.

Regjeringen sikrer finansiering av E18 ut av Oslo: – Ingenting kan stoppe prosjektet

Dale legger fram bompengeproposisjon for Vestkorridoren-utbygging.

Oppdrag utlyst: Nå skal det lages reguleringsplan for E18 i Bærum

Ramstadsletta-Slependen står for tur.

Fant 47 artikler. Viser 1–48.