Arkiv

Fant 77 artikler om emnet Nye Veier [fjern]

Tittel Dato

Nye Veier lyser ut veiprosjekter for 15 milliarder i år

2022 blir et rekordår for nye prosjekter fra Nye Veier. Sju konkurranser kommer ut i markedet i løpet av året.

E16 Kongsvinger-E6: Nye Veier vil ha to elvekryssinger

Nye Veiers anbefaling i kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger-E6: Ny vei skal gå i sørligste trase, og skal krysse Glomma to ganger. 

Historisk E39-åpning et halvt år foran skjema

Den første delstrekningen av Nye Veiers E39-prosjekt Kristiansand-Ålgård åpnet 22. desember. Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av å erklære Mandal øst–Mandal by for åpnet, mer enn et halvt år foran skjema.

Signerte kontrakt på 5,6 mrd for E6 Kvithammar-Åsen

I dag signerte Nye Veier og Hæhre Entreprenør kontrakten for utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen i Trøndelag. Verdi: Rundt 5,6 milliarder kroner.

Nye Veier: Heieraas blir plandirektør

Asbjørn Heieraas (49) er ansatt som plandirektør i Nye Veier. Han kommer fra stillingen som leder for plan og prosjektutvikling i samme selskap.

Nye Veier prioriterer to nye strekninger

Styret i Nye Veier prioriterer E39 Ytre Ring i Kristiansand og E6 Sørelva-Borkamo i Nordland for utbygging.

Denne uka åpner første del av E6 Kvål-Melhus

Nye Veier åpner delstrekningen E6 Kvål-Skjerdingstad for trafikk. Men hele prosjektet E6 Kvål-Melhus ferdigstilles til sommeren.

Nye Veier gikk på to smeller: Måtte avskrive 900 millioner i tap

Allerede før oppstart måtte Nye Veier avskrive 900 millioner i tap på prosjektene E18 Langangen-Rugtvedt og E6 fra Ranheim til Værnes. Det ga selskapet et underskudd på driftsresultatet i fjor.

Cowi skal lage reguleringsplan for E6 Moelv-Roterud

Nye Veier har inngått avtale med rådgiverselskapet Cowi om å utarbeide reguleringsplan for E6-strekningen Moelv-Roterud.

Nye Veier får overført ti nye strekninger

Nå er avtalen signert.

Nye Veier sier opp nok en kontrakt: Kan ikke gjennomføre prosjektet til avtalt pris

Nye Veier avslutter kontrakten med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A for E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag.

Nye Veier skal vurdere E18-planer på nytt etter klimakritikk 

Nye Veier snur om på sine planer og skal vurdere å gjenbruke eksisterende vei på E18 Tvedestrand-Bamble.

Johan Arnt Vatnan har sagt opp sin stilling som utbyggingsdirektør i Nye Veier

Vatnan har jobbet som utbyggingsdirektør i Nye Veier siden 1. januar 2017. Han har hatt ansvaret for utbyggingsportefølje 1 som inkluderer E6 Ulsberg–Åsen i Trøndelag, E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark og E18 Tvedestrand–Langangen i Agder og Telemark.

Entreprenøren trekker seg fra E6 Storhove-Øyer: Nye Veier må lyse ut oppdraget på nytt

Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av ny firefelts E6 på strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet.

Det ble for dyrt: Nye Veier avbestiller kontrakten for E6 Moelv-Roterud

Nye Veier avbestiller kontrakten med totalentreprenøren Berinor for prosjektutvikling, regulering og bygging av ny E6 Moelv-Roterud. Selskapet klarer ikke å levere innenfor budsjett.

Nye Veier signerte kontrakter for prosjekter i nord og sør

E39 Lyngdal og E6 Kvænangsfjellet. Verdi: Rundt fire milliarder kroner.

Avtaler signert: Nye Veier overtar Ringeriksbanen og ny E16

Selskapet skal nå gå i gang med å lete etter smartere og bedre løsninger.

Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier

– Nye Veier har oppnådd vesentlige kostnadsreduksjoner på sine veiprosjekter. Selskapet har indikert at det er mulig å ta ut effektiviseringsvinster av fellesprosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier havnet i disputt om skogtaksering, men ble ikke felt i Kofa

Et firma sådde tvil om leverandøren som fikk jobben kunne være uavhengig. Men der tok de feil.

Det ble for dyrt: Nye Veier går tilbake til opprinnelig veilinje på Ulsberg

Entreprenøren kunne ha endt opp med å flytte fire ganger mer masse enn forutsatt.

E16 fra Kongsvinger til E6: Nye Veier vil gå videre med søndre og nordre korridor

Nye Veier har presentert de faglige utredningene for E16 Kongsvinger-E6 i et felles formannskapsmøte i de fire berørte kommunene. Nye Veier anbefaler å jobbe videre med alternativer innenfor C- og A-korridorene.

MENING: Nye Veier: Sammenligningen gir liten verdi

Dette er et tilsvar til rapporten "Lykkes Nye Veier med å redusere utbyggingskostnaden i sine prosjekter?", og Veier24 sin dekning av den.

Ny rapport: Nye Veier bygger ikke mye billigere enn Vegvesenet

De anslåtte løpemeterprisene for de veiene som Nye Veier skal bygge er på linje med løpemeterpriser i andre motorveiprosjekter. Det fremkommer i en fersk rapport fra Morten Welde i forskningsprogrammet Concept på NTNU.

Fem entreprenører prekvalifisert av Nye Veier på E6 Storhove-Øyer

Nye Veier har i dag prekvalifisert fem leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Storhove og Øyer.

Seks entreprenører vil bygge E6 Storhove-Øyer: Men Nye Veier forteller ikke hvem de er

18. desember var det frist for å melde seg på konkurransen. Nye Veier opplyser ikke hvilke entreprenører som har meldt interesse. Men det skal være «både norske og utenlandske selskaper».

Nå kommer E18 Dørdal-Tvedestrand: Ferdig i 2028 og vil koste 11,35 milliarder 

Regjeringen har lagt fram forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E18-strekningen.

E18 Rugtvedt-Langangen: Nye Veier har signert kontrakt med Eiffage

Nye Veier har signert kontrakt med det franske entreprenørselskapet Eiffage Génie Civil om å bygge ny firefeltsvei på strekningen E18 Rugtvedt-Langangen.

LNS skal drive tunneler for Acciona på E6 Ranheim-Værnes

Skal være entreprenør for drøye 3,7 kilometer tunnel. 

Ny E6 over Kvænangsfjellet får kostnadsramme på 1,99 mrd

Nye Veier mener de kommer til å bruke 1990 millioner kroner på å bygge veien. Regjeringen har nå godkjent kostnadsrammen for prosjektet.

Nye Veier prioriterer ikke nye strekninger i høst

Nye Veier prioriterer ikke nye strekninger for utbygging denne høsten. Årsak: De er ikke modne.

Nå er den nye kontrakten for E6 Storhove-Øyer lyst ut

Nye Veier har gjort flere endringer i den nye konkurransen.

Slik kan Vingrom-krysset bli seende ut på den nye E6

Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen har i dag lagt ut nye og mer detaljerte kartskisser over alternative kryssløsninger for Vingrom, Øyresvika og Storhove i den nettbaserte medvirkningsportalen for prosjektet.

Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta

Men planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

Franske Eiffage Génie Civil er valgt for ny E18 forbi Porsgrunn

Nye Veier går videre med det franske selskapet Eiffage Génie Civil til konkretiseringsfasen for ny E18 Langangen-Rugtvedt.

Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet

– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Kofa: Nye Veier brøt reglene i E18-kontrakt

Nye Veier mente leverandøren skrev for mye i sitt tilbud. Kofa er ikke enig.

Nye Veier: Det blir byggestart på E6 Storhove-Øyer i 2021

– Om få måneder er vi i gang med utbyggingen i Gudbrandsdalen, sier Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Nye Veier avlyser konkurransen om E6 Storhove-Øyer: Fikk bare ett tilbud - og det måtte avvises

Utbyggingsselskapet har ikke fått noe tilbud som tilfredsstiller kravene.

Nye Veier har gitt Rambøll jobben med å kjøpe grunn til ny E6 og E18 fra 1000 eiendommer

Halte iland «tidenes grunnervervsoppdrag».

Nye Veier har lyst ut byggingen av 11 kilometer ny E39 forbi Lyngdal i Agder

Pris: 2,75 milliarder kroner.

E6 Brumunddal-Moelv åpner over en måned før planen

26. oktober er den nye datoen.

Fire tilbydere skal konkurrere om å bygge ny E6 over Kvænangsfjellet

Fire grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere å bygge ny E6 Kvænangsfjellet.

Nå starter byggingen av E6 Ranheim-Værnes

Første del av de 23 kilometrene skal stå ferdig i 2023.

COWI vant rammeavtale for planarbeidet i hele Nye Veier-porteføljen

Avtalen omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

E39 skal få 19 dekar døgnhvileplass og serviceanlegg. Nå er byggejobben lyst ut

Nye Veier lyser ut ny kontrakt.

I går åpnet 18 kilometer ny E6 gjennom Innlandet

Det har vært både plankekjøring og krevende byggearbeider.

Nye Veier har valgt rådgiver til reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand

Cowi har fått oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand. Strekningen er om lag 54 kilometer lang og består i dag av vei med ulik standard, fartsgrenser og varierende ulykkesfrekvens.

Nye Veier fortsetter samarbeidet med Acciona med kontrakt på 4,3 milliarder

Nye Veier og Acciona er blitt enige om kontraktssummen for utbyggingsfasen av E6 Ranheim-Værnes, og viderefører dermed samarbeidet.

Nye Veier får ny struktur: Moshagen og Vatnan blir toppsjefer for utbygging

Dagens fire utbyggingsområder endres til to utbyggingsporteføljer.

Her blir det mulighet for påfyll og hvile: Det 36 mål store veiserviceanlegget åpner før sommeren

Veiserviceanlegget ved E18 i Bamble på 36 dekar blir Circle K sitt største anlegg målt i areal.

Fant 77 artikler. Viser 1–50.