Arkiv

Fant 1191 artikler med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Bjelland innstilt til stort motorveioppdrag i Sola kommune

Selskapet ga ikke laveste pris på oppdraget, men kom best ut etter forhandlinger og avklaringer med Statens vegvesen.

B&G, Syltern og Hæhre er fortsatt med i kampen om å bygge ny E6 på Helgeland

Staten vegvesen har valgt ut hvilke tre leverandører som er med videre i konkurransen om å få levere tilbud til ny E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn.

Tre entreprenører er prekvalifisert for neste Rogfast-kontrakt

Seks entreprenører søkte om å bli prekvalifisert for den neste store Rogfast-kontrakt – tre blir med videre.

Fem firmaer vil være med i konkurransen om veiprosjekt til 35 mill

Her er de fem som vil ha dette lille veiprosjektet i Rakkestad.

Her er lista: Vegvesenet prioriterer disse store veiprosjektene

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene.

Fornebukrysset-Strand: To norske, tre spanske og ett italiensk selskap

Vegvesenet melder at seks leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand.

De fikk kontrakten på reguleringsplan for Lindelien-Kittilsviki på rv. 7 i Flå

Statens vegvesen har signert kontrakt med konsulentselskapet Efla på arbeidet med reguleringsplanen for strekningen Lindelien-Kittilsviki på riksvei 7 i Flå.

Nå har de signert E18-kontrakten på rundt 2,9 milliarder kroner

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte i dag kontrakt om prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta.

Nye Veier forslår to alternative konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Det ene konseptet er strekningen som Nye Veier presenterte i 2021, men som ikke er vedtatt. Det andre konseptet bygger på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.

Snart starter jobben med fergefritt samband til øyene ytterst i Sogn 

Fylket begynner med å bygge nesten fem kilometer med splitter ny tofeltsvei.

Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på E6 Helgeland

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de tre best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.

Vassbakk & Stol fikk fylkesveikontrakt i Øygarden

Fire entreprenører konkurrerte om kontrakten som er en totalentreprise på rundt 50 millioner kroner.

Riksvei 9 i Setesdal: Vegvesenet vil ruste opp nye 600 meter

Enda en kontrakt som skal heve standarden på riksvei 9.

Ny kontrakt: Riksvei 5 i Lærdal skal utvides i bredden

Vegvesenet skal ruste opp rundt 1200 meter vei.

1100 meter av E134 skal bli ny og bedre

Vegvesenet lyser ut et lite prosjekt i gamle Telemark. 

Statsforvalteren sier ja til ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat

Nye Veier får tillatelse til å bygge ny firefelts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Men statsforvalteren forutsetter at vilkårene som settes for å gi dispensasjon innfris, slik at det er mulig å ta vare på viktige verneinteresser.

Dokka Entreprenør leder i kampen om utbedring av fylkesvei ved Lillehammer 

Ikke store ledelsen, men ledelse er det.

Oppdrag til rundt 35 mill: Her skal 550 meter av riksvei 22 flyttes

Ny og bedre vei kommer til å ligge lenger fra jernbanen.

E18 Vestkorridoren: Skanska skal bygge Strand-Ramstadsletta for 2,9 mrd

Vegvesenet vil at Skanska Norge skal bygge strekningen Strand-Ramstadsletta, som er en av hovedentreprisene på E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Vegvesenet tror de kan spare 600 millioner på redusert utbygging av Vinterbrokrysset

Ett av de viktige tiltakene som Statens vegvesen nå undersøker, er muligheten for å redusere utbyggingen av det planlagte Vinterbrokrysset.

Endelig i gang: Statsråden tok første spadetak for Tromsøs nye innfartsvei

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kunne markere byggestart for ny E8 gjennom Ramfjord, før anleggsmaskinene rullet inn og var i gang.

Stor interesse for neste Rogfast-kontrakt

Seks entreprenører søker om å bli prekvalifisert til neste store Rogfast-kontrakt.

E6: Tre har meldt seg på i kampen om å få bygge ny Grøndalselv bru

Bertelsen & Garpestad, Peab og Consto.

Gamle riksvei 7: 1000 meter vei skal utvides i Hardanger 

Vestland fylke er i gang med sårt tiltrengte utvidelser av den gamle riksveien.

Halvveis og i rute på E39-tunnelen mellom Førde og Vadheim

Forrige uke kunne Statens vegvesen og entreprenører sprette bløtkake og markere 570 meter inndrift på den rundt en kilometer lange tunnelen Myrmel-Lunde.

Nye Veier utsetter konkurransene om to veiprosjekter

De to konkurransene som Nye Veier hadde planlagt å sende ut i april og mai må utsettes inntil videre.

Ny prosjektsjef for E39 Stord-Os

Arve Tjønn Rinde tar over som ny prosjektsjef for E39 Stord-Os. Rinde kommer fra jobben som prosjektsjef for riksvei 555 Sotrasambandet.

Fire firmaer vil bygge ny parsell av Bussveien i Rogaland

Tre lokale selskaper er med i konkurransen.

Trym Anlegg får også bygge andre del av Sluppen-krysset på E6 i Trondheim    

Den trinnvise ombyggingen av Sluppen-krysset fortsetter.

Stolte og dyktige tunneldrivere i gang med nye tunneler i Lyngdal

29. mars kunne ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune og mannskapene fra Joint Venture Implenia Stangeland markere oppstarten av tunnelarbeidene på  Nye Veier-prosjektet.

Ny effektiv kontraktsform - klart for ny vei i Namdalen

Statens vegvesen og Letnes Entreprenør testet ny veiutviklingskontrakt for E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Driften av Nordøyvegen vil koste fylket 52,1 mill i 2023

Nordøyvegprosjektet vil koste Møre og Romsdal fylkeskommune 52,1 millioner kroner i 2023. Gjennomsnittlig årskostnad de neste ti årene er beregnet til 48 millioner kroner.

Se oversikten: Nye Veier lyser ut oppdrag for over 15 milliarder bare i år

Nye Veier lyser ut nye milliardprosjekter dette året som perler på en snor. Tilsammen åtte prosjekter skal startes opp, og utlysningene kommer månedlig fra nå av og utover.

Gryteferdig E6 prosjekt overlevert til Nye Veier

Statens vegvesen har overlevert alle planer og dokumenter for det påbegynte utbyggingsprosjektet E6 Sørelva-Borkamo til Nye Veier.

Lyser ut Vestkorridorens største kontrakt: 2,3 kilometer ny E18 med seks kjørefelt

Med utlysingen av entreprisen E102 Fornebukrysset-Strand har realiseringen av E18 Vestkorridoren nådd en ny, stor og viktig milepæl, i følge Statens vegvesen.

E8 Sørbotn-Laukslett: Den første kontrakten er inngått

Statens vegvesen har inngått den første av fire kontrakter for bygging av E8 gjennom Ramfjord.

Fire vil oppgradere Flyplassveien ved Kristiansand

Etter forhandlingene skal den utvalgte bygge ny vei i løpet av 22 måneder.

Hele ti firmaer vil bygge ny rundkjøring ved Drammen

Kaare Mortensen Buskerud er tildelt oppdraget.

Sju vil bygge ny fylkesvei 704 i Klæbu: Søbstad billigst med 365 mill

Stor interesse for denne jobben.

9,6 km ny E6 skal bygges på Helgeland - ferdig i 2024

Vegvesenet har lyst ut kontrakt for utbygging av E6 inn mot grensen til Trøndelag.

Sparker i gang stort fylkesveiprosjekt i Nome i Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune har nå inngått avtaler med alle grunneierne, og dermed er det klart for anbudsrunde på fylkesvei 359 Kaste-Stoadalen i Nome kommune.

Lyser ut hovedkontrakt for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Statens vegvesen jobber nå for fullt med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for hovedkontrakten i prosjektet. Utlysningen skal etter planen komme i mai 2022.

Nå vil Vegvesenet bygge ny Grøndalselv bru på E6 i Trøndelag

Dette prosjektet skal være ferdig høsten 2024.

Byggestart i Harstadpakkens trinn 2: Skal bygge 2,2 km ny vei til 520 millioner kroner

8. mars 2022 gikk spaden i jorda for å markere byggestart for det største enkeltprosjektet i Harstadpakken trinn 2. Pakken skal gi alle trafikanter en enklere reisehverdag.

Peab klaget inn riksvei 4-prosjekt for Kofa: Vegvesenet brøt reglene

Peab mente å kunne påpeke en lang rekke feil, men fikk langt fra fullt medhold. Vegvesenet brøt likevel reglene på to punkter, mener Kofa.

E8 Ramfjord: Disse fire er kvalifisert til det første oppdraget

Fire firmaer er interessert i et oppdrag som handler om skredsikring.

Nytt prosjekt i Bussveien skal være ferdig i 2025: 1200 meter fylkesvei skal utvides

Det hele skal være ferdig høsten 2025.

Vegvesenet går videre med disse fem Rogfast-entreprenørene

Statens vegvesen skal forhandle med fem entreprenører på den første av tre store tunnelkontrakter på Rogfast fra Mekjarvik mot Kvitsøy.

Mesta leder klart i konkurransen om fylkesveiprosjekt i Bremanger 

Konsernet ligger atskillig lavere i pris enn nærmeste konkurrent - for ikke å snakke om de andre.

Via Borealis trekker seg fra OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen

Tilbydersammenslutningen Via Borealis har trukket seg fra videre deltakelse i konkurransen om å få bygge og drifte E10/riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

Fant 1191 artikler. Viser 1–50.