Arkiv

Fant 572 artikler om emnet Bruer [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Sikret seg vedlikeholdskontrakt på bruer verdt 100 millioner

BMO Entreprenør AS har sikret seg en rammeavtale på bruvedlikehold med Innlandet fylkeskommune.

Østensjøveien i Oslo må stenges en uke for å få denne brua på plass

Natt til mandag 6. februar starter Sporveien arbeidet med å heise inn nye Bryn bru over Alnaelva og togsporene på Hovedbanen.

Midlertidig bru byttes ut med ny midlertidig bru på E6 i Troms

Da vårflommen i 2022 tok med seg Badderelv bru på E6 i Kvænangen, måtte en midlertidig bru på plass i all hast. Dette var en bru med bare ett kjørefelt. Nå skal den byttes ut med en midlertidig bru med to kjørefelt.

To entreprenører ga pris på rv 70 Elverhøybrua

Prisene er som forventet noe høyere enn tidligere kostnadsoverslag, men gjenspeiler den prisøkningen som har kommet i anleggssektoren de siste par årene, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth fra Statens vegvesen.

Ya bru blir ferdig til sommeren

Arbeidet som står igjen på den nye Ya bru på riksvei 3 i Kvikne krever plussgrader. Prosjektet blir satt på pause i vinter.

Atna bru er fra 1975, og nå må den få nye kantdragere

Entreprenøren har omtrent halvannet år på seg på å få gjort jobben, inkludert fire måneders opphold neste vinter.

Nå skal endelig den slitne Gyllenborgbrua bli ny og bedre

Kommunen har prøvd to ganger før. Men i 2023 blir det forhåpentligvis så godt som ny bru i Tromsø sentrum.

Nytt oppdrag: Brønnøysund bru trenger utbedring

I løpet av 2023 skal brua rustes opp.

BMO ligger godt an til å få rammeavtale for riksveibruer på Østlandet 

I denne konkurransen er det fire om beinet. Men BMO Entreprenør har god margin.

Frykter økende erosjon: Styrker overvåkingen av riksveibruer

Statens vegvesen styrker rutinene for å overvåke bruer som har fundamenter i vann og vil være mer oppmerksom på erosjon.

Statens vegvesen sender bruer til Ukraina

32 trailere som til sammen er lastet med ti brusett blir på oppdrag fra regjeringen sendt til Ukraina.

Havsøppel var et problem for bruprosjektet - men de fikk ryddehjelp

Store mengder marint søppel i flere viker var en stor utfordring for veiprosjektet i Solund. Men strandrydderne fra Fjordane friluftsråd kom til unnsetning.

Vegvesenet med ny tjeneste: Varsler ved stenging av tunnel og bru

Skulle et vogntog få motorhavari i en tunnel og den må stenges, kan man nå bli varslet på SMS. Den nye tjenesten inkluderer også bruer.

Her skal det bygges bru til 600 mill - og nå er konkurransen i gang

870 meter bru med seilingshøyde på 42 meter skal være ferdig i 2026. 

Ti firmaer vil bygge ny E6 i Porsanger

Lokale entreprenører ligger lavest i pris.

Skytebanen skogsveibru i Grane kan gjenåpnes

Skytebanen skogsveibru i Grane kommune kan gjenåpnes for ordinær trafikk i løpet av 25. november.

Hvem vil levere granitt til ny bybru i Drammen?

Tre leverandører kan få forhandle om dette oppdraget.

10 av 14 trebruer må forsterkes før de kan gjenåpnes

– Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

E18 har fått setningsskader, og både Sjølyst- og Bygdøylokket må utbedres

Her kan det bli travelt til sommeren.

Mesta skal vedlikeholde bruer i Vestfold og Telemark for 30 mill

Dyreste konkurrent ville ha over 50 millioner kroner for samme jobben.

Vegvesenet har gitt denne brua videre til kommunen - og skal utbedre den

Det kan se ut som katta i sekken. Men det er det ikke.

Riksvei 70: Nå er konkurransen om ny bru over Driva lyst ut

Statens vegvesen har nå kommet med konkurransen for å bygge ny bru over elva Driva i Sunndal kommune.

Enda ei trebru i Eidsvoll må forsterkes

Også Statsrådsvegen skogsveibru i Eidsvoll må forsterkes før den kan gjenåpnes.

Blakkesrud bru i Eidsvoll må utbedres før den kan gjenåpnes

Blakkesrud bru som går over E6 i Eidsvoll kommune må utbedres før den kan gjenåpnes.

Trysfjordbrua på E39 er en av finalistene til Betongtavlen 2022

En lett, slank og effektiv konstruksjon biro til å få ned klimaavtrykket på brua som snart skal åpnes.

Majorplassen bru ved Kongsberg er trygg og blir åpnet fredag 

Majorplassen bru over E134 i Kongsberg gjenåpnes for ordinær trafikk i løpet av fredag 11. november.

Ny rammeavtale: Bruer på Østlandet skal vedlikeholdes for inntil 160 mill

To entreprenører kan få dette oppdraget for Vegvesenet.

Vegvesenet varsler full stopp i bygging av trebruer

Sju av ni kontrollerte trebruer har ikke god nok bæreevne. Nå varsler Vegvesenet en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner for bygging av trebruer.

X Anlegg krevde 10,3 mill i ny rettssak om denne brua. Fikk 1,7

Fylket anket saken, og firmaet fikk ikke særlig uttelling i en ny runde i retten. Snarere tvert imot.

To bruer - to eiere - èn vedlikeholdskontrakt

Danske Ommen skal vedlikeholde E39 Stordabrua på oppdrag for Statens vegvesen og fylkesvei 542 Bømlabrua for Vestland fylkeskommune.

Forskningsprosjekt på Herøysund bru i Nordland skal hindre nye brukollapser

NTNU, SINTEF Narvik, Norges arktiske universitet (UiT), Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune går sammen om et nytt forskningsprosjekt om hvordan man kan forutse og unngå framtidige brukatastrofer.

Her var planen å bygge en ny trebru. Det blir det neppe noe av

Den nye brua over Tunna på riksvei 3 nord for Tynset var opprinnelig planlagt som trebru. Men Tretten-ulykken har satt en stopper for planene, opplyser Statens vegvesen.

Disse tre bruene må forsterkes før de kan åpnes igjen

Trebruene Bliksland, Skubbergsenga og Sletta blir ikke åpnet før det er gjort ulike forsterkningstiltak.

Ny kontrakt: Innlandet skal vedlikeholde bruer for inntil 100 mill

Dette er en rammeavtale som varer i opptil fire år.

Fylket skal ruste opp ni bruer i 2023 og 2024

Vestfold og Telemark fylke ber om tilbud på vedlikehold av bruer.

Sundbyveien bru i Eidsvoll må forsterkes før den kan åpne

Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune må forsterkes før den gjenåpnes. Ikke godt å si når det kan skje.

Peab Anlegg fikk byggingen av Herøysundbrua - arbeidene i gang allerede før jul

Peab Anlegg rigger seg til før jul med byggingen av brua over Herøysundet, som skal stå ferdig høsten 2024.

- Konkurranser med forhandlinger er framtiden

Toget har gått for tradisjonelle anbudskonkurranser - i hvert fall når det gjelder større prosjekter.

Forankringsboltene til Norges nest lengste hengebru er byttet

De 344 forankringsboltene til Hålogalandsbrua på E6 i Narvik er byttet ut. Jobben har krevd smidighet, kompetanse og utvikling av nytt verktøy.

Skremmende skader: Endelig skal denne brua byttes ut med en ny

Brukarene på Vuolmmašjohka bru på E6 mellom Olderfjorden og Lakselv i Porsanger kommune er i en så dårlig stand at de tilsynelatende kan rase sammen. Slik har de stått i flere år, men endelig er det ny bru på gang!

Flaskehalsen er borte: Mandag åpner Folla bru i Surnadal

Folla bru var en flaskehals for tømmertransporten. Nå står ei ny bru klar, og den tåler totalvekt på 60 tonn.

Evenstad bru i Stor-Elvdal åpner onsdag

Evenstad bru på fylkesvei 2188 åpner igjen onsdag 5. oktober klokka ni. Brua blir foreløpig åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring.

Tar i bruk avansert 3D-seismikk for å finne best plassering av ny Mjøsbru

Grunnforholdene i Mjøsa kartlegges ved hjelp av offshoreteknologi som er spesialtilpasset for å finne best mulig plassering av innlandets viktigste bruforbindelse.

Flisa bru må forsterkes før den kan åpne igjen

Konklusjonen til Vegvesenet og fylket: Flisa bru i Åsnes må forsterkes før den kan åpnes igjen.

Nordhordlandsbrua er endelig ferdig, men prosjektet havner i retten

Arbeidet med å overflatebehandle Nordhordlandsbrua er ferdig, og trafikken går nå som normalt. Men blir det rettssak.

Vestkorridoren: Denne nye gangbrua skal stå i seks år

Fotgjengere og syklister er blitt oppgradert, fra mørk og trang undergang til luftig bru.

Vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten helst før jul

Fylkesutvalget I Innlandet fylkeskommune vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten så raskt som mulig, helst før jul.

Foreløpig rapport om Tretten bru: Brudd i boltene på grunn av overbelastning

Havarikommisjonen som gransker ulykken på Tretten bru, konkluderer med at brua kollapset etter at samtlige M27-bolter har brudd forårsaket av strekk/bøy-bevegelse i boltenes lengdeakse.

Norsenga og Flisa bruer kan ha feil og mangler - og det kan gjelde flere bruer

Vegvesenet har funnet mulige feil og mangler på Norsenga bru på E16 og Flisa bru på fylkesvei 206.

Porsgrunn prøver igjen med gang- og sykkelbru til 115 mill

Som en del av Bypakke Grenland skal det bygges ny gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva.

Fant 572 artikler. Viser 1–50.