Arkiv

Fant 538 artikler om emnet Bruer [fjern]

Tittel Dato

Vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten helst før jul

Fylkesutvalget I Innlandet fylkeskommune vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten så raskt som mulig, helst før jul.

Foreløpig rapport om Tretten bru: Brudd i boltene på grunn av overbelastning

Havarikommisjonen som gransker ulykken på Tretten bru, konkluderer med at brua kollapset etter at samtlige M27-bolter har brudd forårsaket av strekk/bøy-bevegelse i boltenes lengdeakse.

Norsenga og Flisa bruer kan ha feil og mangler - og det kan gjelde flere bruer

Vegvesenet har funnet mulige feil og mangler på Norsenga bru på E16 og Flisa bru på fylkesvei 206.

Porsgrunn prøver igjen med gang- og sykkelbru til 115 mill

Som en del av Bypakke Grenland skal det bygges ny gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva.

Flisa bru blir ikke åpnet denne uka

Vegvesenet antok at Flisa bru på fylkesvei 206 i Åsnes i Innlandet kunne åpne denne uka. Men slik blir det ikke.

Det ble dyrt, men nå kan fylket signere kontrakt om Nerlandsøybrua

Etter møte i fylkestinget er det klart at Møre og Romsdal kan signere kontrakt med B&G/Metrostav om å bygge Nerlandsøybrua.

Tretten Bru kan koste over 300 millioner kroner – staten vil ikke bidra til regningen

Tretten-kollapsen i august vil koste minst 300 millioner kroner, tror Innlandet fylkeskommune. Verken de eller staten vil ta på seg regningen.

Nye Veier vil utrede to alternativer for plassering av den nye Mjøsbrua

Samtidig forslår utbyggingsselskapet å planlegge ny E6 Moelv-Roterud for fartsgrense 100 km/t, ikke som tidligere for 110 km/t.

Stenseth Maskin ser ut til å kapre to bruoppdrag i Orkland

Tre andre firmaer har også gitt pristilbud, men Stenseth leder med god margin.

Norsenga bru åpner i dag klokka 10

Det blir ett åpent felt med lyssignal og sentrisk kjøring. Men Flisa bru tar det lenger tid med.

Friskmelder trebruer som ble stengt etter Tretten-kollapsen

- Etter å ha gjennomført spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonensresultatene og omfattende kontrollberegninger med tredjepartskontroll er vi nå helt trygge på at Tveit bru på E16 i Valdres kan gjenåpnes, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Nå har konkurransen om å få bygge ny Nevernes bru kommet

I en totalentreprise skal entreprenøren bygge ny bru på 105 meter og flere små veistrekninger.

Her måtte det opp midlertidig bru: Lørdag ble E6 i Finnmark stengt i 12 timer

Skadene på Hatterelv bru er blitt verre. Fjellovergangen Hatter på E6 i Finnmark vil være stengt fra lørdag kveld til søndag morgen fordi det skal legges midlertid bru.

Kommunen skal bygge ny bru og ruste opp en til

Drøye 14 meter bru skal bygges helt nytt, mens en fagverksbru på over 40 meter trenger vedlikehold.

Riksvei 22: Moumbekken bru åpner på mandag

Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Målet er at Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesvei 206 i Åsnes kan åpnes mot slutten av neste uke.

Brødrene Brøndbo kan kapre et lite bruprosjekt i Namdalen

Her er det fire firmaer som vil ha jobben.

Fylkesvei 575: Hvem vil bygge ny bru her?

Fylket akter å rive den gamle og få bygget en ny.

Danske Ommen leder i konkurransen om Bømlabrua og Stordabrua

Consolvo har også gitt pris på oppdraget, men er en del dyrere.

Vegvesenet regner med å gjenåpne de første trebruene denne uka

Statens vegvesen melder at de er i siste fase av spesialinspeksjonene av de 14 bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Det ligger an til at de første bruene kan gjenåpnes denne uka.

E6 på Tretten er åpen for trafikk

E6 på Tretten i Innlandet åpnet igjen fredag morgen etter å ha vært stengt siden brukollapsen 15. august.

Programmet for Brukonferansen er klart

12. og 13. oktober blir det brukonferanse i Oslo.

Dyrt og tidkrevende: Det blir ingen midlertidig bru på E16 i Kongsvinger

Det blir for komplisert, dyrt og tidkrevende å sette opp midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger. I stedet blir omkjøringsveien oppgradert med flere trafikksikkerhetstiltak.

Kvikkleire i området: Åpningen av midlertidig bru i Fredrikstad er utsatt

Kvikkleire i området gjør det nødvendig å kontrollregne vekten på tilførselsrampene til den midlertidige brua på nytt.

Fylket inviterer til dialog om brukontrakt på rundt en halv milliard

Ytre Sula i Solund kommune skal få bru i stedet for ferge, og nå vil fylket drøfte den kommende brukontrakten med bransjen.

Tretten bru: Håper å ha ryddet E6 til helga

Innlandet fylke satser på at rivingen av Tretten bru går såpass radig at E6 kan åpnes i slutten av uka.

To midlertidige bruer åpner i løpet av 48 timer, men Norsenga bru er ikke blant dem 

Midlertidig bru på riksvei 22 i Fredrikstad åpner for trafikk i løpet av 24 timer. Midlertidig bru for Tveit bru på E16 i Valdres åpner i løpet av 48 timer.

Monteringen av midlertidige bruer har startet

Statens vegvesen jobber for fullt med å få opp midlertidige bruer i Valdres og Fredrikstad som erstatning for fagverksbruene som er stengt.

Vegvesenet går i gang med spesialinspeksjon av de 14 stengte bruene

14 bruer blir inspisert og kontrollert på nytt i etterkant av at Tretten bru kollapset denne uken.

To fylkesveibruer i Orkdal skal rustes opp

Entreprenøren får et år på seg.

Vegvesenet setter opp midlertidige bruer på minst to steder på Østlandet

Statens vegvesen akter å sette opp midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene. Det skjer der hvor stengningen har størst konsekvenser for trafikantene.

Arbeidene med å rive Tretten bru i gang

I 14-tiden onsdag startet arbeidet med å rive Tretten bru i Øyer kommune.

Starter rivingen av Tretten bru i dag

Fagfolk fra flere miljøer jobber med å planlegge riving av brua som falt ned i elvaGudbrandsdalslågen og på E6 mandag. Arbeidet vil sannsynligvis starte onsdag morgen, melder Innlandet fylkeskommune.

Her har siste rest av gamle Skjøiten gått fløyten

Det tok bare fire dager, så var den 85 år gamle brua på riksvei 52 i Hemsedal historie.

Ble sittende fast i lastebilen da brua kollapset: – Jeg var sikker på at det var slutt

Terje Brenden ble sittende fast i lastebilen på Tretten bru etter at den kollapset. Det ble en dramatisk time før han endelig ble reddet ut i helikopter.

Setter i gang ekstern granskning av brukollapsen på Tretten

Statens vegvesen og Innlandet fylke setter nå i gang en ekstern granskning av kollapsen av Tretten bru.

- Det verste mareritt vi som brueier kan oppleve

– Jeg er både overveldet og sjokkert over det som har skjedd med Tretten bru i dag. Det er det verste mareritt vi som brueier kan oppleve.

Andre trebru på norske veier som kollapser - ulykken svært lik forrige

I 2016 kollapset en tilsvarende limtrebru over E6 på Sjoa i Gudbrandsdalen. Grov underdimensjonering av en skjøt utløste sammenbruddet av Perkolo bru.

Brua ble kontrollert gjennom en hovedinspeksjon i fjor

Førerne av de to kjøretøyene som var på brua er kommet fra det i god behold. Tretten bru, som kollapset tidlig mandag morgen, var gjenstand for en hovedinspeksjon så sent som i fjor.

Nerlandsøybrua: De to tilbudene er begge høyere enn bevilgningene

B&G/ Metrostav vil bygge brua for 450 millioner kroner, mens PNC vil ha 636.

Denne brua skal skiftes ut med 26 meter lang prefabrikkert kulvert

Trøndelag er kommet med et lite bruprosjekt i Namdalen. 

Her kommer det ny, midlertidig bru, og veieieren trenger hjelp

Sted: Austertana i Finnmark.

Denne brua må repareres: Stenger rv 3 mellom Tynset og Kvikne i tre døgn

Statens vegvesen skal reparere Estensmo bru på riksvei 3 i Østerdalen etter en påkjørsel. Det er ingen lokale omkjøringsmuligheter, og veien blir helt stengt på stedet mens arbeidet pågår

Nå er den nye komposittbrua heist på plass i Austrheim 

Den nye gang- og sykkelbrua går over fylkesvei 565 på Fonnes i Austrheim kommune, og kommer på plass halvannet år etter opprinnelig plan.

To entreprenører vil bygge ny bru til Nerlandsøya

B&G. Og PNC.

Troms: Fylket bygger to nye bruer og 600 meter vei

Ny kontrakt helt øst i Troms: I august 2023 skal to korte bruer og nye vei være ferdig.

Torsdag åpnet brua som har vakt interesse i hele verden

Ikke bare ei flott bru, den har også fått stor oppmerksomhet. Randselva bru var i sin tid verdens største modellbaserte konstruksjon.

Badderen bru kan ha hatt dårlig sikring mot erosjon: - Vi kunne håndtert dette bedre

Endrede strømningsforhold og erosjonsmønster har trolig påvirket utfallet. Det ser også ut som erosjonssikringen kan ha vært mangelfull.

Grensesprengende brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden

Et av de utredede løsningene er en hengebru med det lengste bruspennet i verden på hele 2710 meter.

Bare Veidekke vil bygge barrieren som skal beskytte Måløybrua 

Og den jobben vil konsernet ha 42,5 millioner kroner for å gjøre. 

Johs. J. Syltern har signert kontrakten for ny Tunna bru

9. juni signerte Statens vegvesen kontrakt med entreprenøren Johs. J. Syltern. Nå kan byggingen av 110 meter ny Tunna bru og tre kilometer ny riksvei 3 starte.

Fant 538 artikler. Viser 1–50.