Arkiv

Fant 3 artikler

Tittel Dato

Nytt løp i Oslofjordtunnelen har sikret seg garantier for inntil 5,5 milliarder

Viken fylkeskommune stiller garanti for inntil 5,5 milliarder kroner for nytt løp i Oslofjordforbindelsens byggetrinn to. Men bilistene skal betale prosjektet i sin helhet med bompenger.

ESA-klage på Oslofjordtunnelen tas ikke til følge

EFTAs overvåkingsorgan ESA fastslår at kravet til hellingsgrad i nye tunneler ikke gjelder for et eventuelt ekstra tunnelløp i Oslofjordtunnelen.

Flere blir med på ESA-klagen mot bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen

Også Yrkestrafikkforbundet går inn for at fremtidens Oslofjordforbindelse blir bru.