Arkiv

Fant 4 artikler

Tittel Dato

12 prosjekter skal teste ut løsninger for fossilfrie anleggsplasser

– For å få ned klimagassutslippene i transportsektoren, må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene, mener statsråden.

Vestland har fått penger til å redusere klimafotavtrykket fra fylkesveiene

Vestland fylkeskommune har fått nesten 1,6 millioner kroner til flere prosjekter som skal jobbe mot målet om lavutslipp i fylkesveiutbyggingen.

MENING: Pandemien har klart å endre adferd. Noe å lære?

«Vi opplever ofte at anbud sendes ut med tydelig definerte klimakrav, men at det svikter på oppfølging og kontroll av disse i gjennomføringen,» skriver konsernsjefen i Kruse Smith i denne kronikken.

Disse 85 tiltakene skal gjøre det mulig å lage verdens mest klimaeffektive vei

Nye Veier og Zero har laget smørbrødlista som skal kutte klimautslippene fra vei med mer enn 40 prosent.

Fant 4 artikler. Viser 1–5.