Arkiv

Fant 13 artikler om emnet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen [fjern]

Tittel Dato

E39 Kristiansand: TT Anlegg får nok denne jobben

Her var det fire entreprenører som var interessert.

Entreprise 7 i E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Nå skal det bygges en kulvert

Enda et delprosjekt i Kristiansand er lyst ut.

E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Repstad og TT vil legge om grøfter i havna

Her blir det nærmest hjemmeseier uansett.

Nytt oppdrag for E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Noen må ordne grøfter over havna

Arbeidene skal ta ni måneder, men det er mye som må koordineres med de andre entreprisene.

Kristiansand: Holbæk Anlegg kan få sprengningsoppdrag ved E39

Tre entreprenører har levert pris på oppdraget.

Ny kontrakt for E18/E39: 35.000 kubikkmeter fjell skal sprenges

Her blir det svært mye koordinering.

Vegvesenet kjøper minst 225.000 kubikk stein fra Nye Veier

Statens vegvesen signerte fredag 11 . mars en gjensidig avtale om levering av stein fra Nye Veier.

Lyser ut hovedkontrakt for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Statens vegvesen jobber nå for fullt med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for hovedkontrakten i prosjektet. Utlysningen skal etter planen komme i mai 2022.

Ny delentreprise for massehåndtering og utlegging i sjø

Det blir en del masser som skal håndteres gjennom i 2022.

E39 i Kristiansand: Tre firmaer vil ha fossilfritt oppdrag

TT Anlegg og Consto Anlegg Sør ligger temmelig likt i pris.

Nytt, lite rivingsoppdrag for ny E39 i Kristiansand

En ny, liten entreprise i storprosjektet E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Den heter Entreprise 6, og går ut på å rive en bensinstasjon og et kontorbygg.

Enda et pilotprosjekt for utslippsfri anleggsdrift

Mengder av rør og ledninger skal legges om i forbindelse med denne utbyggingen. Et nytt oppdrag lyses ut som en egen entreprise, og også her skal maskiner og kjøretøy være fossilfrie.

E18/E39: Første spadetak på Gartnerløkka var elektrisk

Mandag ble oppstarten av Entreprise 1 på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand markert. Og det ble gjort med en elektrisk gravemaskin.

Fant 13 artikler. Viser 1–14.