Arkiv

Fant 980 artikler

Tittel Dato

Nye fergekaier i Alta

Ferga som knytter Årøya i Alta til fastlandet skal ersattes med en bilførende hurtigbåt. I den forbindelsen ber Finnmark fylkeskommune om pris på nye fergeleier. De som vil bygge dem, må gi anbud innen 18. februar.

Ny betongtunnel og fergekai i Stranda

Det var en stor og viktig dag i Stranda kommune på Sunnmøre da ny fergekai og ny rassikringstinnel ble åpnet på fylkesveg 60 samme dag, tirsdag 15. desember.

Andre store entreprise på Damåsen-Saggrenda er ute

Den andre av de tre store entreprisen på ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda er sendt ut på anbud. Den omfatter blant anet en 1 530 meter lang tunnel og en 171 meter lang bru over Lågen. Anbudsfrsiten er satt til til 16. februar.

Skredsikring i vest vil koste 22 milliarder kroner

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland bør skredsikres for minst 22 milliarder kroner på totalt 715 skredpunkter, melder Statens vegvesen.

Elektrojobber i Vestfold og Vest-Agder

18. februar er en dato å merke seg for elektroentreprenører. Da går fristene ut for å gi anbud på drift og vedlikehold av veglysanlegg i Vestfold og Vest-Agder de neste fem årene.

Kritikk for håndtering av trafikkulykker

Politiets saksbehandling av dødsulykker i trafikken vitner om manglende styring, ledelse, prioriteringer, kompetanse og kvalitet i arbeidet, ifølge en rapport utført for Riksadvokaten.

Seks tunneler i Vestfold oppgraderes

For 14 år siden ble en 33 km lang strekning på E18 i nordre Vestfold tatt i bruk. Siden har et skjedd mye. Seks av tunnelene må nå oppgradres for å tilfredsstille EUs krav. Fristen for å gi anbud på den jobben er satt til 21. januar.

Tunnel under Langsundet utlyst

Fergesambandet mellom Ringvassøya og Reinøya i Troms blir erstattet med en fast forbindelse, hvis Stortinget vil. En undersjøisk tunnel og tilstøtende veger er sendt ut på anbud med forbehold om klarsignal. Fristen går ut 26. februar.

Veg- og togløsning for 33 milliarder i Hordaland

Regjeringen går inn for det såkalte K5-alternativet til 33 milliarder kroner for vei og tog i Hordaland. En «Rolls-Royce»-løsning, mener samferdselsministeren.

Veidekke innfører krav om ryggekamera

Veidekke Entreprenør innfører krav om at alle kjøretøy og maskiner over 7,5 tonn må ha ryggekamera på Veidekkes bygge- og anleggsprosjekter.

Mindre asfalt på riksvegene neste år

Den økonomiske usikkerheten på grunn av de mange asylsøkerne får konsekvenser for asfalteringen av vegene neste år. Signalene hittil tyder på at riksvegene får en god del mindre asfalt enn i år.

To nye driftskontrakter er ute

Vegvesenet har utlyst to nye driftskontrakter. Anbudsfristen for drift og vedlikehold av området Romerike midt går ut 4. februar. En uke senere er det anbudsfrist for området Tromsø.

Alt klart for Rogfast

Endelig har Bokn kommune gitt sitt ja til to reguleringsplanser som gjør at Rogfast-prosjektet har passert nok en milepæl.

Kjempekontrakt til Asfaltverket Mo

Asfaltverket Mo AS i Mo i Rana har skrevet kontrakt med Hæhre Entreprenør AS om å levere 220 000 tonn asfalt til den 62 kilometer lange parsellen E6 Helgeland nord, som Hæhre skal bygge ut for Statens vegvesen.

Fem vil planlegge pionerbru

Vegvesenet har fått fem anbud på planlegging av en hengebru på flytende fundamenter over Bjørnafjorden. En av de interesserte er det verdenskjente konsulentfirmaet Ove Arup & Partners.

Vegvesenet får 450.000 i bot

Statens vegvesen er ilagt et forelegg på 450.000 kroner fordi plast havnet i sjøen i forbindelse med byggingen av fastlandssambandet Ryfast i Rogaland.

578 meter lang bru skal prosjekteres

En 578 meter lang stålkassebru skal føre fylkesveg 17 over Beitstadsundet i Nord-Trøndelag. Vegvesenet har utlyst prosjektering av brua. Rådgivende ingeniører må regne ferdig innen 6. januar.

For kompliserte kontrakter

-Før var kontraktene utarbeidet av ingeniører for ingeniører. Nå er kontraktene laget av jurister for jurister, sa NFF-leder Frode Nilsen under åpningen av den årlige Fjellsprengingskonferansen torsdag.

Fergedrifta kraftig underfinansiert

Fergedrifta i Møre og Romsdal er kraftig underfinansiert. Samtidig bør anbudene for fergedrift innrettes annerledes. Det er konklusjoner i en rapport fra Møreforskning som nå er ferdig.

Vegvesenet brensekloss for bedre byluft

Statens vegvesen er en bremsekloss når kommunene prøver å iverksette tiltak for å forbedre byluften, mener Riksrevisjonen

Prøveprosjekt i Region sør

Tre driftskontrakter er utlyst med anbudsfrister i januar. To av dem skal gjelde i fem år, slik vanlig er. Den tredje gjelder bare i tre år. Årsaken er et planlagt prøveprosjekt i Region sør.

Stangeland kjøpte Velde Fjellboring

Stangeland Maskin har kjøpt hele bore- og spreningningsavdelingen av Velde Fjellboring.

182 antatte selvmord i trafikken på ti år

De siste ti årene har politiet unnlatt å varsle Vegvesenet om 78 dødsulykker på vegene fordi de tror det dreier seg om selvmord. Vegvesenet mener ytterligere 104 ulykker er i samme kategori.

Ny utlysning av tunneloppgradering

Oppgradering av Follotunnelen på E6 i Akershus er utlyst på nytt. Den første konkurransen ble avlyst. Anbudsfristen er satt til 18. januar.

Fyllingen Maskin lavest av 9 entreprenører i Bergen

9 entreprenører vil bygge om fylkesveg 564 i Bergen. Lokale bedrifter er godt representert blant anbyderne. En av dem er Fyllingen Maskin som leder konkurransen med et anbud på 98,8 millioner kroner.

Enova-støtte til energiledelse

Som første aktør i anleggsbransjen har Stangeland Maskin fått Enova-støtte til energiledelse. Nå spirer og gror energitiltakene hos Stavanger-bedriften.

6,7 km bru planlegges over Trondheimsfjorden

Fosen regionråd har bevilget 500 000 kroner i kapital til et aksjeselskap som skal jobbe for realisering av Trondheimsfjordbrua.

Veidekke mistet sentral godkjenning for ansvarsrett

Veidekke Entreprenør AS har påklaget Direktoratet for byggkvalitets (DIBK) vedtak etter at selskapets mistet sin sentrale godkjenning for ansvarsrett.

Peab lavest på kjempejobb på E6

Peab vil ha 1,162 milliarder kroner for å anlegge 8,1 km ny E6 i Sør-Trøndlag. Det er det laveste av 6 anbud, og det holder til en ledelse på over 6 prosent til nærmeste konkurrent.

Bøkfjordbrua til norsk/tysk AF

HAK Entreprenør AS og Schachtbau Nordhausen Stahlbau GMbH får oppdraget med å bygge Bøkfjordbrua på E105 i Sør-Varanger.

Krevende g/s-veg i Bergen

Sør for Bergen sentrum er det et nesten sammenhengende tilbud til myke trafikanter parallelt med E39. Det som gjenstår er nå sendt ut på anbud. 17. desember er datoen å merke seg for entreprenørene.

Ledergruppen i Nye Veier er på plass

Så er ledergruppen i den nye statlige utbyggingsselskapet Nye Veier på plass. De fleste kommer fra Kristiansand, hvor det nye hovedkontroret skal ligge.

Isachsen leder på Toten

Isachsen Entreprenør fra Nedre Eiker har gitt et anbud på 127,4 millioner kroner for å fullføre en jobb på Toten. Huser Entreprenør fra Gjerdrum holder andreplassen med et anbud på 130,6 mill.

Anbefaler 6,2 km tunnel på Hardangervidda

Statens vegvesen går inn for forslaget med de laveste kostnadene for å utbedre riksveg 7 over Hardangervidda. Anbefalingen innebærer bygging av den 6,2 kilometer lange Dyranuttunnelen.

Vurderer bæreevnen til 11650 bruer

Før tyngre tømmervogntog på opptil 60 tonn kan slippe til på norske fylkesveger, må vegvesenet vurdere 11.650 bruer for å se om de tåler belastningen.

Beste tredjekvartal noensinne

Aldri har det vært solgt flere anleggsmaskiner i tredje kvartal, som det er gjort i år. 2015 kan bli et nytt toppår for maskinbransjen.

Kåret til Skottlands fremste ingeniørverk

Den ble bygget i 1890, men er fortsatt Skottlands stolteste byggverk.

Veidekke kjøper Tore Løkke AS

Veidekke Entreprenør AS har inngått en intensjonsavtale om kjøp 80 prosent av aksjene i anleggsentreprenøren Tore Løkke AS i Åfjord på Fosen i Sør-Trøndelag.

Loftesnesbrui til Bilfinger/Aurstad

Vegvesenet går inn for at den nye Loftesnesbrui i Sogndal skal bygges av et norsk/tysk arbeidsfellesskap. De som ikke godtar den avgjørelsen, må klage innen 2. november. Skjer ikke det, blir kontraktsummen 238,432 millioner kroner.

Sammen om ny Sarpsborg-bru

Jernbaneverket og Sarpsborg kommune skal samarbeide om planleggingen av ny veg- og jernbanebru over Glomma.

Norsk/tysk AF leder kampen om Bøkfjordbrua

Et arbeidsfelleskap mellom HAK Entreprenør fra Alta og Schachtbau Nordhausen fra Tyskland har gitt det laveste anbudet på Bøkfjordbrua i Finnmark. Det er på 116,9 millioner kroner. Ledelsen er bare på 1,6 prosent.

Riksrevisjonen: Departementet følger ikke opp

Samferdselsdepartementet har ikke gode nok systemer for å følge opp Havarikommisjonens råd om sikkerhetstiltak på vegene, mener Riksrevisjonen.

Vegdirektøren tilbake i full jobb

Terje Moe Gustavsen er tilbake som vegdirektør på fulltid.

Jevn kamp om Bermålstunnelen

Interessen er stor og kampen er hard om kontrakten på oppgradering av Bermålstunnelen i Sogn. En eneste prosent skiller de fire laveste anbudene. Birkeland Entreprenørforrretning fra Gulen leder med et anbud på 47,906 millioner kroner.

-Ikke aktuelt å skrinlegge E18

– For oss er det ikke aktuelt å skrinlegge E18. Dette er noe vi har holdt på i mange tiår, og i Akershus vil de ha det på plass, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hedmark har flest elgpåkjørsler

Hittil i år har Hjorteviltregisteret registrert 1.050 påkjørsler av elg. Hedmark fylke har flest tilfeller.

7 vil rette ut Tarmfjordbakken

Tarmfjordbakken i Tana ser ut til å være et populært sted å jobbe. 7 entreprenører har meldt sin interesse for utbedre bakken. Det laveste anbudet, som er på 21,837 millioner kroner, er gitt av Anlegg Nord fra Alta.

Ny jobb er utlyst etter brunostbrannen

Andre entreprise i forbindelse med brunostbrannen i Nordland er lyst ut. Vegvesenet vil ha pris på elektroarbeidet i den 3,6 km lange Brattlitunnelen. Anbudfristen er satt til 12. november.

Eikmaskin overtar Valtra i Norge

Latmännen og AGCO har inngått et samarbeid, som innebærer at Valtra vil bli forhandlet av Eikmaskinen i Norge.

AF Gruppen tar Fosskolltunnelen

AF Gruppen skal oppgradere Fosskolltunnelen på E 18 i Lier kommune for 157,12 millioner kroner. Kontrakten ble underskrevet tidligere i dag.

Fant 980 artikler. Viser 1–50.