Arkiv

Fant 4 artikler

Tittel Dato

Bransjedag med dialog rundt entrepriseformen for E39 Hordfast

– Vegvesenet ønsker kunnskap fra markedet når vi skal i gang med strategier for kontrakt og anskaffelser, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Vegvesenet planlegger nok et gigantprosjekt - ønsker dialog med bransjen

Med et styringsmål for kostnader på 38,5 milliarder 2021-kroner, blir Hordfast-prosjektet et av de største samferdselsprosjektene som noen gang er bygget i Norge.

- Valget av trasé for Hordfast ligger fast

– E39 Hordfast mellom Stord og Os blir det største veiprosjektet i Norges historie. Det er svært viktig at arbeidet med prosjektet er forutsigbart, sier samferdselsministeren.

Vegvesenet skal jobbe med tidlig involvering av entreprenørene i to prosjekter

Statens vegvesen skal se på hvordan de kan involvere entreprenørene tidlig i to veiprosjekter: E39 Hordfast og E6 Fauske-Mørsvikbotn.

Fant 4 artikler. Viser 1–5.