Arkiv

Fant 2 artikler

Tittel Dato

Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier

– Nye Veier har oppnådd vesentlige kostnadsreduksjoner på sine veiprosjekter. Selskapet har indikert at det er mulig å ta ut effektiviseringsvinster av fellesprosjektet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Investeringsbeslutningen om E16 Hønefoss/Ringeriksbanen tas ikke før om ett år, sier departementet

Regjeringen vil arbeide for å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse revidert nasjonalbudsjett 2021 i mai neste år.