Arkiv

Fant 1 artikler

Tittel Dato

Frykter at omklassifisering betyr økte veikostnader for kommunene

Regionreformen har aktualisert omklassifisering av fylkesveger til kommunale veger. En slik overføring av oppgaver utløser ikke samtidig overføring av midler. Det frykter Norsk Kommunalteknisk Forening.