Arkiv

Fant 4 artikler

Tittel Dato

Sier blankt nei til Nye Veiers planer for ny E16 til Kongsvinger

– Nye Veier må tilbake til tegnebrettet med de foreslåtte planene. Her må det utredes alternativer som sørger for at eksisterende firefeltsveier og gjennomførte investeringer utnyttes og at ytterligere tap av miljø- og kulturminneverdier blir så små som mulig, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Viken om ny E16: Krever mer hensyn til dyrket mark og gjenbruk av dagens veianlegg

Fylkesrådet i Viken krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

Asplan Viak og Rambøll skal lage kommuneplanen for E16 mellom E6 og Kongsvinger

Asplan Viak har alliert seg med Rambøll for gjennomføringen av det store oppdraget. Nå går de videre til konkretiseringsfasen.

Konsulentjobb til 70 mill: Hvem vil lage kommunedelplan for ny E16?

Nye Veier trenger noen som kan lede planprosessen.

Fant 4 artikler. Viser 1–5.