Arkiv

Fant 15 artikler om emnet rettssak [fjern]

Tittel Dato

Skanska ville ha over 186 mill - Vegvesenet dømt til å betale drøye 57

Plunder og heft alene utgjorde 56 millioner kroner på dette prosjektet, mente entreprenøren. Tingretten: 9,5.

NGI krevde opp mot 80 mill for å avgi grunn til denne gangbrua. Fikk ingenting

Drøye 2,6 dekar gikk med av tomta til NGI gikk med da gangbrua over Ring 3 i Oslo ble bygd.  Og hvor mye er det verdt. I praksis ingen ting.

Bertelsen & Garpestad gikk til retten og fikk stoppet tunneloppgradering i Årdal

Flage Maskin ble tildelt kontrakten. Men arbeidet med oppgraderingen må settes på vent.

Veidekke vant saken om E105 ved Kirkenes: Vegvesenet må betale 18,5 mill

Tilnærmet full seier til entreprenøren i denne rettssaken.

Marti krevde over 330 mill ekstra for Nordnestunnelen - ble tilkjent snaue 60

Pålagt nattestenging kostet minst 70 millioner kroner ekstra, mente Marti. Tingretten var ikke enig.

Veidekke anker dommen om byggetid på E39 Svegatjørn-Rådal

Vegvesenet ble frifunnet.

Krevde 47 mill for parkeringsplasser: Vegvesenet slapp unna med å betale 4,77 mill

Ekspropriasjonen av veigrunn i Porsgrunn endte i lagmannsretten.

Nå starter rettssaken: Veidekke krever nesten 20 mill av Vegvesenet for E105 ved Kirkenes

Mens Vegvesenet krever nesten ni millioner kroner i dagmulkt.

Rettssaken i gang: Marti krever 333 mill. ekstra fra Vegvesenet for Nordnestunnelen

Hele kontrakten var på rundt 600 millioner kroner inkludert tillegg.

Maratonrettssak: Skanska krever 157 millioner ekstra for E39 ved Sandnes

Jæren tingrett har satt av tre måneder til behandlingen.

Tvist om tunnelarbeider i Troms: Marti sparte millioner på å anke saken

Lagmannsretten reduserte vederlagene ATG ble tilkjent fra Marti i tingretten.

Krangel om oppgjøret etter E6-utbygging i Nordland som det ikke ble noe av

Landskapsarkitekt og Vegvesenet krever nesten to millioner kroner av hverandre. Saken begynner i Oslo tingrett i dag.

Riksvei 3: Statens ankesak mot Rambøll skal opp i lagmannsretten

Konsulentselskapet ble langt på vei frikjent i tingretten, men må svare for seg igjen.

Nå braker det løs i Høyesterett mellom HAB og Vegvesenet

Hva skal «plunder og heft» koste?

Hæhre gikk på regnskapssmell etter dommen i Fellesprosjektet

Konsernet tok tapet i første kvartal, og driftsresultat etter nedskrivning ble minus 115 millioner kroner.

Fant 15 artikler. Viser 1–16.