Arkiv

Fant 3 artikler

Tittel Dato

Forskning på grunnstabilisering: Mer brent kalk gjør grunnen fastere

Testresultater fra NGI viser en tydelig økning i fasthet med en større andel brent kalk i bindemiddelet.

Inviterer til konkurranse klimavennlig bruk av kalk i grunnstabilisering

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg har satt av inntil 9,5 millioner kroner til de som kan bidra til innovative løsninger for å dokumentere styrke, deformasjons­egenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av kvikkleire.

Grunnsikring er så dyrt at noen veier ikke bygges. Nå skal det gjøres noe med det

De store statlige byggherrene innkaller bransjen til idémøte for å gjøre kalksementpeler tryggere, billigere og mer klimavennlig.