Arkiv

Fant 369 artikler om emnet tunneler [fjern]

Tittel Dato

Endelig er entreprenør innstilt på rehabiliteringen av Bragernestunnelen i Drammen

Blant fire tilbydere, er det Kraftmontasje som ligger an til å få oppdraget med å rehabilitere den 3169 meter lange tunnelen på fylkesvei 283 i Drammen kommune.

Ny kontrakt for E10 Nappstraumtunnelen er ute i markedet

Frist for å melde seg på i konkurransen er 4. november.

E10-tunnel i Lofoten skal rustes opp - snart lyses konkurransen ut på nytt

Nappstraumtunnelen skal rehabiliteres, og det vil ta tre år eller så.

430 meter lang sykkeltunnel åpnet i Førde

Ordfører Jenny Følling i Sunnfjord åpnet fredag ettermiddag Kletten gang- og sykkeltunnel i Førde.

Ikke mange vil bygge om veien slik at Frøyatunnelen kan rustes opp 

Litt laber interesse for dette oppdraget, kan vi si.

Ny kontrakt: Geitskartunnelen på Senja skal oppgraderes

Den 2148 meter lange tunnelen fra 2004 trenger nytt teknisk utstyr.

Mesta leder i konkurransen om å oppgradere tunneler i Sørfold

Fire bedrifter vil oppgradere det elektriske anlegget i Sørfold-tunnelene på E6 i Nordland

Fire firmaer vil skifte ut vifter i tre tunneler

Tilbudene er på fra snaue 40 til over 47 millioner kroner.

Seks firmaer vil rehabilitere Nappstraumtunnelen på E10

Om en ukes tid er det klart hvilke tre eller fire av dem som får være med videre i konkurransen.

Skarvbergtunnelen: Åpningen er utsatt til 1. mars

Den nye Skarvbergtunnelen på E69 kan ikke åpnes i 2022, som planen var. Nå er det snakk om 1. mars 2023.

Lydsignaler tas for første gang i bruk i Norge i Flekkerøytunnelen

Den 2320 m lange Flekkerøytunnelen på fv 457 i Kristiansand skal som den første i Norge få installert et norsk lydevakueringssystem utviklet av Trafsys/Norphonic isamarbeid med Statens vegvesen.

Fire firmaer vil vaske veitunneler på Fosen i fire år

Kjelsberg Transport har laveste pris. 

Denne veistubben må bygges om før rehabiliteringen av Frøyatunnelen kan starte

Her trengs det ventelommer langs veien, og en rundkjøring må utvides.

Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes neste tre år

Det betyr tre år med kolonnekjøring og stengning på kvelds- og nattestid.

E6: Sørfoldtunnelene trenger mer sikkerhetsutstyr

12 E6-tunneler trenger flere SOS-skap og rømningslys.

Ny fireårig kontrakt for tunnelvask i Trøndelag lyses ut

Den gjelder sju ganske korte tunneler over det meste av Fosen.

Konkurransen om Bragernestunnelen er avlyst

Ny kontrakt blir lyst ut om kort tid.

Hvem vil vaske tunnelene på fylkesveiene i Troms i fem år?

52 kilometer med tunneler trenger renhold i årene framover.

Festdag med feiring av ny tunnel på Flo i Stryn

Hele bygda Flo, fra de yngste til de eldste, møtte opp til den offisielle åpningen av Flotunnelen og feiringen av en ny tid for bygda ved Oppstrynsvatnet.

Tunnellyset svikter etter bare fem år - nå må 400 armaturer skiftes 

I 2017 var to tunneler på til sammen rundt 1930 meter ferdig rehabilitert. Men de nye armaturene viser seg å være for dårlige. Nå må all belysningen skiftes ut.

ÅDT på 20.000: Nå skal alt elektrisk i Bragernestunnelen skiftes ut

Viken fylke tar et krafttak for en viktig tunnel i Drammen.

Nytt oppdrag: Nye vifter i tre tunneler i Møre og Romsdal

12,8 kilometer tunnel trenger nye vifter. Entreprenøren har tid på seg ut mars 2023.  

Oppgraderingen av to trafikktunge tunneler i Bergen er avlyst inntil videre

Tilbudet fra AF Gruppen ble for dyrt. Nå må Vegvesenet tenke om igjen.

60 km tunneler i Troms og Finnmark trenger vedlikehold

Fylket lyser ut vedlikeholdskontrakt for 46 tunneler over halvannet år.

E10: Vegvesenet skal rehabilitere 1780 meter undersjøisk tunnel i Lofoten

For denne kontrakten blir det konkurransepreget dialog.

Mesta skal oppgradere E16-tunneler for 427 mill

Konsernet skal ruste opp 5800 meter tunnel over tre år.

Utviklet for å bedre tunnelsikkerheten: En håndfast rømningsvei

Erfaringer har vist at ledelys ikke er tilstrekkelig dersom tunnelen er tett av røyk ved en rømningssituasjon. En ny håndløper med integrerte spor for lyslister kan fylle flere funksjoner

Ny driftskontrakt for berg og tunneler i Agder

Fylket er ute etter en entreprenør som kan inspisere og renske opp i tunneler og skjæringer. 

Pretec klaget på Vegvesenets krav til sikringsbolter, men fikk ikke medhold i Kofa

Firmaet mente Vegvesenets krav til sikringsboltene i tunnelprosjektet manglet faglig forankring. Kofa fant at Vegvesenet ikke har gjort noe feil. 

Pilotstudie: Ferger er bedre for Norge enn bru og tunnel

Dette er hovedkonklusjonene fra en pilotstudie i regi av Grønt Skipsfartsprogram. Bak prosjektet står blant andre Sjøfartsdirektoratet, sammen med de tre største fergerederiene og en rekke aktører fra maritim næring.

Ainfra Tunnelteknikk er konkurs etter to års drift

Det ble en kort historie for Stavanger-selskapet som skulle spesialisere seg på bru- og tunnelbygging.

Ny teknologi i Lyderhorntunnelen skal gi bedre trafikkovervåkning

Ny og billigere teknologi for automatisert tunnelovervåkning.

Stolte og dyktige tunneldrivere i gang med nye tunneler i Lyngdal

29. mars kunne ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune og mannskapene fra Joint Venture Implenia Stangeland markere oppstarten av tunnelarbeidene på  Nye Veier-prosjektet.

Det blir nok Hylland som skal renske og sikre Nesbø- og Berdalstunnelen

Populært lite tiltak: Hele åtte entreprenører har gitt pris.

Fem vil oppgradere Lerviktunnelen - og Mesta er billigst

Snaue 33 millioner kroner vil konsernet ha for den jobben, og med den prisen ligger Mesta best an.

AF Decom klaget på avtale om sprengstoffhund: Fylket felt i Kofa på to punkter

Vestland skulle leie inn sprengstoffhund i en rammeavtale, men gjorde flere feil i evalueringen av tilbudene.

Nordnestunnelen i lagmannsretten: Marti tilkjent 70 mill av et krav på 265 mill

Firmaet justerte sine krav fra tingretten noe ned, men ble ikke tilkjent så mye større erstatning av den grunn.

Kun OneCo Infra ville rehabilitere Storolokket - og fikk jobben

52,3 millioner kroner skal firmaet ha for det oppdraget.

Vegvesenet går videre med bare en tilbyder på oppgradering av to tunneler i Bergen

Av to entreprenører som ønsket å bli prekvalifisert, står Statens vegvesen igjen med bare en tilbyder som nå regner ut en pris på det store rehabiliteringsoppdraget.

Vegvesenets forslag for neste E18-etappe: Sammenhengende tunnel mellom Ramstadsletta og Slependen

Statens vegvesen anbefaler at alternativ B legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Det betyr at mer av den nye E18 skal gå i tunnel og mindre vei i dagen.

Nye Veier og entreprenøren Acciona gjennom i det nye løpet på Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er 550 000 tonn stein er sprengt ut det 1,6 kilometer lange tunnelløpet på E6 Ranheim-Værnes.

Den andre av tre store Rogfast-kontrakter er nå utlyst

Entreprisen omfatter den nordre delen av hovedtunnelen, som skal bygges som en 9,2 kilometer lang toløpstunnel med tverrsnitt 2xT10,5.

Det ble krøll med Spiralen-kontrakten for Drammen kommune. Nå er den lyst ut på nytt

Kofa kom til at kommunen hadde gjort en feil.

Offisiell åpning av Blaksettunnelen – inviterer hele bygda til feiring

Torsdag 3. mars skal Blaksettunnelen i Stryn feires med høytidelig snorklipp og middag.

Sikkerheten i Tromsøtunnelene skal bli bedre - nytt sikkerhetskonsept er på gang

Store deler av trafikken i Tromsø går gjennom et komplekst, labyrintaktig tunnelanlegg som ligger under bakken i sentrum av byen. Nå skal fylkeskommunen oppgradere sikkerheten i tunnelen.

Stortinget varsles om ukjent regning for økte tvistekostnader for E39 Eiganestunnelen

Tunnelprosjektet sto ferdig i april 2020, men to år etter er ennå ikke rettssakene og ekstrakostnadene oppgjort.

Agder fylke skal oppgradere den 776 meter lange Lerviktunnelen 

Jobben skal være ferdig om et års tid. 

Visinor Rehab kan få skredsikre ved Svartholatunnelen på Senja

Fire andre entreprenører er interessert i oppdraget.

NCC-jubel for gjennomslag på Færøyene

Torsdag skjøt NCC aller siste salve i undersjøiske Sandoytunnelens 10,8 km lange hovedløp, som når den står ferdig gjør at man kan reise fergefritt fra Sandoy til Færøyenes hovedstad Tórshavn.

Åpning av Liatindtunnelen blir utsatt. Det er ikke satt ny dato

Nordland fylkeskommune meldte i forrige uke at torsdag 3. februar var blinket ut som åpningsdato for den nye tunnelen på fylkesvei 17. Det blir det ikke noe av.

Fant 369 artikler. Viser 1–50.