Arkiv

Fant 341 artikler om emnet tunneler [fjern]

Tittel Dato

Pretec klaget på Vegvesenets krav til sikringsbolter, men fikk ikke medhold i Kofa

Firmaet mente Vegvesenets krav til sikringsboltene i tunnelprosjektet manglet faglig forankring. Kofa fant at Vegvesenet ikke har gjort noe feil. 

Pilotstudie: Ferger er bedre for Norge enn bru og tunnel

Dette er hovedkonklusjonene fra en pilotstudie i regi av Grønt Skipsfartsprogram. Bak prosjektet står blant andre Sjøfartsdirektoratet, sammen med de tre største fergerederiene og en rekke aktører fra maritim næring.

Ainfra Tunnelteknikk er konkurs etter to års drift

Det ble en kort historie for Stavanger-selskapet som skulle spesialisere seg på bru- og tunnelbygging.

Ny teknologi i Lyderhorntunnelen skal gi bedre trafikkovervåkning

Ny og billigere teknologi for automatisert tunnelovervåkning.

Stolte og dyktige tunneldrivere i gang med nye tunneler i Lyngdal

29. mars kunne ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune og mannskapene fra Joint Venture Implenia Stangeland markere oppstarten av tunnelarbeidene på  Nye Veier-prosjektet.

Det blir nok Hylland som skal renske og sikre Nesbø- og Berdalstunnelen

Populært lite tiltak: Hele åtte entreprenører har gitt pris.

Fem vil oppgradere Lerviktunnelen - og Mesta er billigst

Snaue 33 millioner kroner vil konsernet ha for den jobben, og med den prisen ligger Mesta best an.

AF Decom klaget på avtale om sprengstoffhund: Fylket felt i Kofa på to punkter

Vestland skulle leie inn sprengstoffhund i en rammeavtale, men gjorde flere feil i evalueringen av tilbudene.

Nordnestunnelen i lagmannsretten: Marti tilkjent 70 mill av et krav på 265 mill

Firmaet justerte sine krav fra tingretten noe ned, men ble ikke tilkjent så mye større erstatning av den grunn.

Kun OneCo Infra ville rehabilitere Storolokket - og fikk jobben

52,3 millioner kroner skal firmaet ha for det oppdraget.

Vegvesenet går videre med bare en tilbyder på oppgradering av to tunneler i Bergen

Av to entreprenører som ønsket å bli prekvalifisert, står Statens vegvesen igjen med bare en tilbyder som nå regner ut en pris på det store rehabiliteringsoppdraget.

Vegvesenets forslag for neste E18-etappe: Sammenhengende tunnel mellom Ramstadsletta og Slependen

Statens vegvesen anbefaler at alternativ B legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Det betyr at mer av den nye E18 skal gå i tunnel og mindre vei i dagen.

Nye Veier og entreprenøren Acciona gjennom i det nye løpet på Væretunnelen

Etter 398 sprengninger er 550 000 tonn stein er sprengt ut det 1,6 kilometer lange tunnelløpet på E6 Ranheim-Værnes.

Den andre av tre store Rogfast-kontrakter er nå utlyst

Entreprisen omfatter den nordre delen av hovedtunnelen, som skal bygges som en 9,2 kilometer lang toløpstunnel med tverrsnitt 2xT10,5.

Det ble krøll med Spiralen-kontrakten for Drammen kommune. Nå er den lyst ut på nytt

Kofa kom til at kommunen hadde gjort en feil.

Offisiell åpning av Blaksettunnelen – inviterer hele bygda til feiring

Torsdag 3. mars skal Blaksettunnelen i Stryn feires med høytidelig snorklipp og middag.

Sikkerheten i Tromsøtunnelene skal bli bedre - nytt sikkerhetskonsept er på gang

Store deler av trafikken i Tromsø går gjennom et komplekst, labyrintaktig tunnelanlegg som ligger under bakken i sentrum av byen. Nå skal fylkeskommunen oppgradere sikkerheten i tunnelen.

Stortinget varsles om ukjent regning for økte tvistekostnader for E39 Eiganestunnelen

Tunnelprosjektet sto ferdig i april 2020, men to år etter er ennå ikke rettssakene og ekstrakostnadene oppgjort.

Agder fylke skal oppgradere den 776 meter lange Lerviktunnelen 

Jobben skal være ferdig om et års tid. 

Visinor Rehab kan få skredsikre ved Svartholatunnelen på Senja

Fire andre entreprenører er interessert i oppdraget.

NCC-jubel for gjennomslag på Færøyene

Torsdag skjøt NCC aller siste salve i undersjøiske Sandoytunnelens 10,8 km lange hovedløp, som når den står ferdig gjør at man kan reise fergefritt fra Sandoy til Færøyenes hovedstad Tórshavn.

Åpning av Liatindtunnelen blir utsatt. Det er ikke satt ny dato

Nordland fylkeskommune meldte i forrige uke at torsdag 3. februar var blinket ut som åpningsdato for den nye tunnelen på fylkesvei 17. Det blir det ikke noe av.

Roxel Infra har fått tilslaget på å ruste opp E39 Uføretunnelen

Fire firmaer har levert pristilbud på denne jobben.

Kun to vil oppgradere tungt trafikkerte tunneler i Bergen 

Vegvesenet håpet på fire leverandører som kunne konkurrere om oppdraget, men bare to er interessert i å bli prekvalifisert.

Sju entreprenører vil ta på seg å oppgradere fem E16-tunneler  

Det var mange som ville forhandle om denne kontrakten. 

Spiralen trenger ny portal: Drammen kommune er klaget inn for Kofa

Arbo Entreprenør mener at Haandverkerne skulle vært avvist i denne konkurransen.

Feilmeldinger utsetter åpningen av nye Ljoteli-tunnelen i Årdal

Det styringstekniske anlegget er ikke godkjent, og dermed er åpningen av nytunnelen på fylkesvei 53 i Ljoteli utsatt til februar.

BMO skulle vært avvist, mente konkurrenten. Men Kofa er ikke enig

El-Team klaget flere ganger - uten resultat. Så ble saken sendt til Kofa.

Vegvesenet droppet å inspisere tunneler på Vestlandet – får kritikk

Statens vegvesen har latt være å gjennomføre inspeksjon av berg og bergsikring i tunneler på Vestlandet. Nå må de tåle kritikk fra Vegtilsynet.

Fylkesvei 862 på Senja: Svartholatunnelen trenger skredsikring

Nytt oppdrag: Skredoverbygg ved Svartholatunnelen.

Østlandet: Ny elektrokontrakt på inntil åtte år

Viken fylke har kommet med en ny elektrokontrakt som kan bli på hele åtte år.

Unge snorklippere da første del av Nordøyvegen ble åpnet

Det var Oskar Zachara, Bjørn Longva jr. og Daniel Seth Rønstad, som alle er elever på ungdomstrinnet ved Haramsøy skole, som stod for den offisielle åpningen av første del av Nordøyvegen.

Bevilget 46 mill til å teste ut flyttbar skredsikring ved Liarostunnelen

Vestland skal være først i verden med en mobil løsning for skredsikring, en stålportal som settes opp i rasutsatte tunnelmunninger. Fylkestinget har bevilget 46,4 millioner kroner til et prøveprosjekt.

E16 Bergen-Voss: Nesten 6 km tunnel skal rustes opp

Frist for å gi tilbud: 17. januar.

Den nye Blaksettunnelen i Stryn er tatt i bruk

– Dette er vår julegave til innbyggerne i Stryn, sa en glad prosjektleder i Vestland fylkeskommune, Jon Harald Huseklepp, da trafikken ble satt på i den 1230 meter lange Blaksettunnelen.

Kryssing av Romsdalsfjorden: Ny rapport - samme konklusjon

Også denne gang konkluderer Statens vegvesen med at Rapporten viser at Møreaksen er det beste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden.. Alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset

Tunneloppgradering: Tiden er kommet for to sentrale tunneler i Bergen

Her er trafikken på 100.000 i døgnet på det meste. Arbeidet skal ta opp mot tre år.

Heder og ære til bransjeveteraner: Nytt æresmedlem og to gullfeisler.

Olaf Rømcke i Orica kunne dele ut tre hederspriser under starten av årets Fjellsprengingskonferanse, der godt over 700 bransjefolk hadde samlet seg.

Nytt lite veioppdrag på søndre Vestlandet

Kontrakten varer i ett år, men det er opsjoner på flere år til.

E39 på Stord: Kort og sikkert helt kurant tunneljobb

Omfang: Nesten bare teknisk utstyr skal skiftes ut. 

Arena for forskning og utvikling: Via åpner Tunnelsenter ved Sandnes

Dette blir Norges første fullskala tunnellaboratorium i sitt slag fylt med teknologi for framtidens tunneler.

Nå skal Flekkerøytunnelen oppgraderes

Den undersjøiske tunnelen ved Kristiansand skal bli ny og bedre.

Spiralen skal få ny portal i øvre ende

Drammen kommune skal ruste opp øvre tunnelportal i en egen kontrakt.

1600 sprenginger og like mange stenginger når ny Oslofjordtunnel skal bygges

Det vil nok merkes for trafikken når den eksisterende tunnelen må stenges i minst 30 minutter for hver sprengning i de tre årene som arbeidet vil vare.

Bertelsen & Garpestad sikret seg oppgraderingen av Frafjordtunnelen

Den 3812 meter lange tunnelen på fylkesvei 4414 skal gjennom en skikkelig oppgradering for å oppfylle kravene i tunnelforskriften.

Ny E16 gjennom Kvamskleiva åpner tre måneder tidligere

Statens vegvesen og Hæhre framskynder åpningen av ny E16 gjennom Kvamskleiva med tre måneder, til månedsskiftet oktober/november neste år.

Klart for ny Oslofjordtunnel: Men hvem vil ha 1.600.000 kubikkmeter stein?

Når arbeidet med et nytt løp i Oslofjordtunnelen starter opp i 2023, vil sprengningsarbeidene generere en stort masseoverskudd av sprengstein.

Tre leverandører videre i kampen om milliardprosjekt i nord

Tre leverandører er nå godkjent som tilbydere i konkurransen om å få bygge og drifte OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien.

BMO Elektro skal drifte 663 kilometer el-anlegg langs veier i Rogaland og Vestland

Kontrakten med Statens vegvesen gjelder hele Rogaland og store deler av søndre Hordaland.

Bygger snunisjer i tre tunneler i Sogn og Fjordane

Aurstad Tunnel AS har sikret seg oppdraget med å bygge snunisjer i Naustdalstunnelen, Fjærlandstunnelen og Storehaugtunnelen.

Fant 341 artikler. Viser 1–50.