Arkiv

Fant 425 artikler om emnet tunneler [fjern]

Tittel Dato

Fyrte av første salve på Rogfast - planen er at prosjektet skal åpnes i 2031

I dag klokken 13.00 trykket skytebas Eivind Lien i Skanska og Bokn-ordfører Osmund Våga på knappen for den første salven i hovedløpene i Rogfast-tunnelen.

Overraskende mye løsmasser: Med overvåking kan tunnelarbeidet på E6 starte igjen

Cautus Geo skal overvåke den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland. Det betyr ny oppstart. Tunnelarbeidet ble stoppet ved årsskiftet.

Høyesterett: Økt arbeidsgiveravgift ga ikke krav på høyere vederlag

Endelig dom i tvisten om E6 Nordnestunnelen.

E18 Vestkorridoren: Vegvesenet lyser ut byggingen av Gjønnestunnelen

Statens vegvesen lyser nå ut konkurranse om prosjektering og bygging av Gjønnestunnelen. Dette er den siste store veikontrakten i prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Seks firmaer vil vedlikeholde tunneler for Nordland fylke: BMO er billigst

Stor interesse og jevne priser i denne konkurransen. 

Ikke lavest i pris, men innstilt til å få rehabiliteringen av Frøyatunnelen

Men et tilbud på 494 millioner kroner, mener Trøndelag fylkeskommune at Kraftmontasje fra Vestnes skal få oppdraget med å rehabilitere Frøyatunnelen.

Mesta kan få stor elektrokontrakt for Oslo og Bærum

Mesta leder med god margin til de to andre tilbyderne.

Tre entreprenører vil tette sprekker i Lærdalstunnelen

Statens vegvesen skal utføre en mindre vedlikeholdsjobb i Lærdalstunnelen. Tre entreprenører har gitt pris på oppdraget.

HAB Construction skal rehabilitere Sjølyst- og Bygdøylokket for 140 mill

Mange veitunneler i Oslo er ferdig rehabilitert. Noen få gjenstår. I sommer er det Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 sin tur.

Flest tunnelbranner oppstår i undersjøiske tunneler, viser ny statistikk fra TØI

I landets drøyt 1200 veitunneler i Norge, oppstår det gjennomsnittlig 27 branner per år. Tunge kjøretøy i undersjøiske tunneler er overrepresentert i statitiskken.

Klart for første lag med asfalt i E16-tunnelen gjennom Sollihøgda

Høyt tempo har preget arbeidet med E16-prosjektet Bjørum-Skaret. I oktober i fjor var det gjennomslag, nå er det klart for første lag asfalt i den 800 meter lange tunnelen.

Stanser anbudsprosessen med Tromsøtunnelene - kravet om økonomisk kapasitet var for strengt

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor besluttet å utsette rehabiliteringen av fv. 862 Tromsøtunnelene med tre måneder.

Ny rammeavtale for tunneler i Nordland. Verdi: 45 mill

Fylket søker etter en entreprenør som kan vedlikeholde tunneler i inntil fire og et halvt år.

Overleverte oppgraderte tunneler i Lærdal

Oppgraderingen av Selta- og Borgundtunnelen er nå ferdig. Onsdag 22. februar ble prosjektet overtatt av Statens vegvesen fra Mesta etter en omfattende oppgradering.

Fem entreprenører konkurrerer om oppgraderingen av Glaskartunnelen

Ved anbudsåpning på tunnelen i Bergen, hadde fem entreprenører vist interesserte for jobben. Inntil fire av dem går videre til forhandlinger.

Fire entreprenører ga tilbud på rehabilitering av Frøyatunnelen

To av tilbudene ligger innenfor rammene som er bevilget av fylkestinget, opplyser Trøndelag fylkeskommune.

Flere tusen år gammel morenemasse stoppet tunnelarbeidene på E6 Helgeland

Nå er planen at arbeidene i Bergåstunnelen på E6 Helgeland skal starte opp igjen etter påske. Men dette blir en jobb som både vil koste tid og mye penger.

Resikrulerer tunnelslam - bruker tørrstoffet som fyllmasse

Uten å bearbeides er slam fra driving av tunneler klassifisert som avfall. Nå testes ny foredlingsmetode ut på Nye Veiers E39-prosjekt i Lyngdal, Agder.

Kraftig kostnadssprekk for Tromsøtunnelene

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har i innstilling til fylkestinget å øke rammen til prosjektet Tromsøtunnelene fra 745 millioner til 1045 millioner kroner.

Stor driftskontrakt for tunnelene i Osloområdet er lyst ut

Entreprenøren skal ta seg av elektronikken i riksveitunnelene i fem år.

Damsgårds- og Nygårdstunnelene skal oppgraderes hver for seg

Kontrakten for å oppgradere Damsgårdstunnelen er nå lyst ut. Oppdraget skal være ferdig høsten 2025, og så skal arbeidet med Nygårdstunnelen starte.

Skanner tunneler for å avdekke skader

Rogaland fylkeskommune har denne høsten prøvd ut en ny metode for å avdekke skader og feil i tunneler. Skanning kan både øke sikkerheten og spare penger.

Konkurransen om E39 Glaskartunnelen er ute i markedet igjen

Den første konkurransen måtte avlyses. Nå er ferdigdato utsatt med et halvt år.

Drivingen av Høviktunnelen er i gang

Den aller første salva var liten, men milepælen er stor.

Vestlandsfylkene vil endre kravene for oppgradering av tunneler

Pengene som er satt av til oppgradering av tunneler står ikke i stil med sikkerhetskravene som skal oppfylles, mener de tre fylkesordførerne i Vestlandsrådet.

Klart for første salve på Høviktunnelen

Mandag 9. januar er det duket for en ny, stor milepæl for Vestkorridoren. Da sprenges den aller første salva i den to kilometer lange Høviktunnelen på E18.

E6 Svenningelv-Lien: Full stopp etter uvanlig funn

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland er satt på pause. Tunneldriverne har trolig truffet store mengder løsmasser fra før siste istid.

Laveste tilbud på Tromsøtunnelene: 741 mill

BMO ligger lavest i denne konkurransen, mens Implenia er dyrest med over 920 millioner.

Ring 1 skal bygges om i Oslo: Hvem vil ta imot 50.000 kubikk med alunskifer?

Her skal det tas ut en del masser som er deponeringspliktige. Vegvesenet er ute etter noen som kan ta imot alunskiferen.

Vegvesenet håper ha en plan klar for Lærdalstunnelen til påske

Statens vegvesen søker den beste løsningen for oppgradering av Lærdalstunnelen. Så langt er ingenting bestemt, men målet er å ha en plan klar rundt påske.

Frøyatunnelen: Nå er oppdraget til 400 mill ute i markedet  

Entreprenøren kan bruke snaue to år på å bli ferdig med 5300 meter tunnel.

Tre firmaer vil bygge ny Ring 1 i Oslo

NCC, Skanska og Veidekke har meldt seg på i denne konkurransen med forhandlinger.

Rogfast: Halve Kvitsøytunnelen er sprengt

Ligger en måneds tid etter planen.

Vegvesenet med ny tjeneste: Varsler ved stenging av tunnel og bru

Skulle et vogntog få motorhavari i en tunnel og den må stenges, kan man nå bli varslet på SMS. Den nye tjenesten inkluderer også bruer.

I dag signerer Vegvesenet og Skanska Norges største tunnelkontrakt

Men signeringen av den sørlige kontrakten er utsatt, siden det er kommet en klage på tildelingen.

Hele ti vil sikre berg og renske tunneler i Sirdal og Åseral

Fjellsikring sør ligger aller best an.

Finnmark: Oppgraderer tunnelene over vedlikeholdsbudsjettet

Istedenfor å stenge for storjobb, har man i Finnmark valgt å tilnærme seg kravene i tunnelsikkerhetsforskriften etter godt nok-prinsippet, bit for bit.

To av tre ble ikke kvalifisert - Vegvesenet avlyser konkurransen for E39 Glaskartunnelen

Bare én av tre entreprenører ble kvalifisert til å oppgradere E39 Glaskartunnelen. Statens vegvesen avlyser derfor konkurransen og kommer til å lyse den ut på nytt.

Vegvesenet senker ambisjonene for tunnelutbedring

Å ruste opp riksveitunnelene er langt dyrere enn beregnet. Nå sier Vegvesenet at kun kritisk forfall vil bli utbedret når tunneler skal utbedres i henhold til forskriften.

Fraråder på det sterkeste å bruke elektriske tennsystemer sammen med elektriske anleggsmaskiner

Det konkluderer en arbeidsgruppe i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk etter å ha vurdert risikoen i problemstillingen.

Pretec kjøper Galvano og sikrer fortsatt produksjon og 15 arbeidsplasser i Fauske

Pretec kjøper Fauske-bedriften Galvano Industrier og sikrer 15 lokale arbeidsplasser. Med sterke eiere i ryggen skal selskapet nåposisjoneres for langsiktig vekst.

E18 har fått setningsskader, og både Sjølyst- og Bygdøylokket må utbedres

Her kan det bli travelt til sommeren.

Lokal entreprenør ble ikke prekvalifisert til tunneljobb i Lofoten

Entreprenørselskapet Thore Magnussen og Sønn fra Bøstad i Lofoten ble ikke godkjent, og får ikke være med på konkurransen om å rehabilitere Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten.

Ny robotteknologi klar for test ved inspeksjon av norske tunneler

Robotteknologi skal bidra til at inspeksjonsarbeid i tunneler går fem ganger raskere og koster 25 prosent mindre enn før. Nå får norske aktører muligheten til å teste løsningene.

Rogfast: Skanska fikk den første store kontrakten til 5 mrd

I dag ble den første store Rogfast-kontrakten tildelt. Kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

Oslo: Ny tunnelkontrakt ute i markedet

Kontrakten på prosjektet Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen (riksvei 162) ble fredag 11. november lyst ut i markedet.

Disse fire vil rehabilitere Nappstraumtunnelen

Arbeidene skal være ferdig i desember 2026.

Otera Traftec skal montere nytt lys i to E39-tunneler. Ni ville ha jobben

Firmaet skal skifte ut dålige armaturer fra 2017 for drøye 7,5 millioner kroner.

Fem firmaer vil oppgradere Geitskartunnelen på Senja

BMO Tunnelsikring har laveste pris.

Nytt oppdrag: Bergsikring og tunnelrensk i Sirdal og Åseral

Agder fylke skal inngå en kontrakt for drøye 3,5 år.

Fant 425 artikler. Viser 1–50.