Arkiv

Fant 5 artikler om emnet Sotrasambandet [fjern]

Tittel Dato

Tre firmaer vil konkurrere om støykontrakt på nær 250 mill

Kontrakten kan bli tildelt i april. 

Bergen og Øygarden: Lyser ut støykontrakt på nærmere 250 millioner

Statens vegvesen lyser ut storkontrakt for lokale støytiltak i Bergen og Øygarden.

Fikk inn ni tilbud på forberedende arbeid på Sotrasambandet

Jobben omfatter blant annet bygging av sykkelvei, omlegging av høyspent og legging av vann- og avløpsledninger.

MENING: Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!

Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet.

Byggenæringen: Bru til Sotra blir så dyr at norske entreprenører stenges ute

Bransjeorganisasjonen er kritisk til størrelsen på prosjektet

Fant 5 artikler. Viser 1–6.