Arkiv

Fant 62 artikler om emnet Kofa [fjern]

Tittel Dato

Kofa: Kommune brøt reglene i konkurranse om asfaltkontrakt

Det handlet ikke om mer en million kroner eller så i denne kontrakten. Men samma det, når konkurransen ikke var gjennomført på riktig vis.

Kommune er klaget inn til Kofa for feil i konkurranse om brøytekontrakt

Ryeng Anlegg mener Storfjord kommune i Lyngen i Troms har brutt regelverket.

Trondheim kommune frikjent i Kofa i strid om brøytekontrakt 

En entreprenør som ble avvist fra konkurransen mente det var feil. Kofa var ikke enig.

Kofa: Peab klaget inn asfaltkontrakt, men fikk ikke medhold

Men her er klagenemnda for en sjelden gangs skyld delt.

Kofa: Mesta klaget på konkurranse om driftskontrakt, men fikk ikke medhold 

Hele fire firmaer ble avvist i konkurransen om en driftskontrakt. Et av dem var Mesta, som klaget til Kofa.

Støyskjermkontrakt på riksvei 4 ble klaget inn for Kofa. Vegvesenet brøt ikke reglene

Et helt annet firma skyldte mye penger i skatter og avgifter. Men det fikk likevel stor betydning for firmaet som ga tilbud på kontrakten.

Kofa: Fylket brøt reglene på tre punkter i driftskontrakt for elektro

Mesta fikk oppdraget. Konkurrent Otera Traftec mente fylket hadde gjort feil. Kofa er enig.

Pretec klaget på Vegvesenets krav til sikringsbolter, men fikk ikke medhold i Kofa

Firmaet mente Vegvesenets krav til sikringsboltene i tunnelprosjektet manglet faglig forankring. Kofa fant at Vegvesenet ikke har gjort noe feil. 

Veidekke klaget på fylkets tildeling av driftskontrakt, men fikk ikke medhold i Kofa

Veidekke mente at konkurrenten ikke var kvalifisert, og at fylket opptrådte i strid med reglene. Men Kofa var ikke enig.

Kofa-krangel om gammel rammeavtale for veilys: Kommunen må betale gebyr

Rammeavtale til rundt tre millioner kroner ble dermed 429.000 kroner dyrere for Lillehammer kommune.

Brøytekontrakter: Kommune må betale over 2,3 mill i gebyr, ifølge Kofa

En haug med brøytekontrakter til over 47 millioner ble enda dyrere for kommunen etter at Kofa fastslår at det er gjort feil med anskaffelsen.

Kommunen skulle kjøpe traktor til snørydding: Felt i Kofa for regelbrudd

Kommunen sa en ting i konkurransegrunnlaget, men gjorde noe annet i praksis.

Peab klaget inn riksvei 4-prosjekt for Kofa: Vegvesenet brøt reglene

Peab mente å kunne påpeke en lang rekke feil, men fikk langt fra fullt medhold. Vegvesenet brøt likevel reglene på to punkter, mener Kofa.

Det ble krøll med Spiralen-kontrakten for Drammen kommune. Nå er den lyst ut på nytt

Kofa kom til at kommunen hadde gjort en feil.

Nytt kapittel i krangelen om veilyskontrakten i Rogaland: Også Otera Tratec ble avvist i Kofa

En tilsynelatende uendelig føljetong om en omstridt rammeavtale for drift av veilys.

Fortsatt strid om driftskontrakt for veilys i Rogaland: Denne gangen i Kofa

Utlysing, tildeling, klage og avlysning. Deretter: Ny utlysing, med påfølgende avvisning, rettssak og tildeling. Og nå en klage til Kofa. Kort sagt en kronglete kontrakt.

Spiralen trenger ny portal: Drammen kommune er klaget inn for Kofa

Arbo Entreprenør mener at Haandverkerne skulle vært avvist i denne konkurransen.

BMO skulle vært avvist, mente konkurrenten. Men Kofa er ikke enig

El-Team klaget flere ganger - uten resultat. Så ble saken sendt til Kofa.

Kofa: Konkurrent klaget inn Vegvesenets driftskontrakt - uten å få medhold 

Laje Innlandet hadde den dyreste prisen av de tre, men klaget likevel konkurransen inn for Kofa. Uten å ha noe igjen for det.

Kofa: Fylket brøt reglene for kvalifikasjonskrav i driftskontrakt

Rogaland fylke håndterte ikke reglene på riktig vis, men det får ikke konsekvenser for kontrakten. Det var likevel grunnlag for å avvise firmaet fra konkurransen. 

Kofa: Risa mente konkurrenten skulle avvises, men fikk ikke medhold

Den nye løsningen for driftskontraktene av fylkesveiene i Sirdal endte opp i klagenemnda.

Riksvei 4: Peab mener konkurransen skulle vært avlyst og har klaget inn Vegvesenet til Kofa

Vegvesenet skal ha brutt anskaffelsesregelverket i konkurransen om riksvei 4 Sandvoll-Amundrud, mener Peab Anlegg.

Kofa: Vegvesenet ble klaget inn for konkurranse om konsulenttjenester

Men nemnda konkluderte: Etaten har ikke brutt regelverket.

Strid om miljøasfalt: Skanska mener at Veidekke skulle vært avvist i asfaltkontrakt

Men Kofa ga ikke medhold til Skanska.

Rettssaker og Kofa-klage: Otera Traftec og Mesta har vært i tottene på hverandre 

Otera Traftec fikk medhold i første rettsinstans, men ikke i lagmannsretten. Så ble saken sendt til Kofa.

Stor rammeavtale for Viken-veier: Aktiv Veidrift fikk ikke medhold i Kofa-klage 

Stridens eple: Skulle Viken fylke redegjort for et fiktivt prøveprosjekt i forkant av tilbudsfristen?

Kofa: Vegvesenet hadde rett til å avvise tilbud i E39-kontrakt

Fire boliger skulle rives i Førde, og det ble det mye styr ut av.

Kofa: Omfattende klage på brøytekontrakter fikk medhold på bare ett punkt

Entreprenøren klaget inn Lindesnes kommune for en rekke brudd på reglene i nye brøytekontrakter. Men han fikk bare medhold på ett eneste punkt.

Kofa: Ingen vits i å klage til oss hvis tilbudet ble avvist fordi det var levert for sent

Entreprenøren leverte deler av tilbudet et par minutter etter fristen, og resten etter en drøy time. Tilbudet ble avvist, og maskinentreprenøren klaget til Kofa.

Kofa: Kommunen brøt regelverket, og hele konkurransen kan ha vært ulovlig

Sterk smekk på fingrene fra Kofa i denne saken. Ja, hele konkurransen kan ha vært ulovlig.

Kofa: Krav til strøsingel i kommunal brøytekontrakt var ikke konkurransevridende

Entreprenøren fikk ikke oppdraget, og mente at kommunen hadde gjort flere feil i konkurransen.

Åge Haverstad klaget driftskontrakt i Oppland inn for Kofa: Fikk ikke medhold

Stridens eple: Hvordan skal erfaringen vurderes når firmaet ikke har så mye erfaring på området.

Veikontrakt i Vesterålen: Firmaet tapte i retten, og nå har Kofa avvist klagen

To firmaer ga tilbud. Det ene fikk jobben, det andre ble avvist. Dermed ble det både rettssak og klage til Kofa.

Tunnelsikkerhet: Fylket brøt taushetsplikten og får en skrape fra Kofa

Fylket ble klaget inn for Kofa blant annet for for å ha sendt ut opplysninger om konkurrentenes timepriser.

Kofa om brøytekontrakt: Firmaet klaget for sent - og klagen var uten grunnlag

Brøyteentreprenøren var for sen i vendingen. Ikke mye medhold å få.

De to Vestlandsfirmaene ble avvist fra konkurransen - og ble avvist av Kofa også

De to firmaene ville i fellesskap bygge en gang- og sykkelvei i Sogn, men ble avvist fra konkurransen. De tok fluksens saken til Kofa.

Kofa: Manndalen Maskin fikk ikke medhold i krangel om Kjerringdalsveien

Firmaet mente kommunen gjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Kofa var ikke enig.

Fire firmaer vil håndtere kortvarig elektrokontrakt i Nord-Norge

Etter Kofa-avgjørelse måtte Nordland fylke lyse ut ny elektrokontrakt med kun sju måneders varighet. Fire firmaer vil ha oppdraget.

Brøytekontrakt i Kofa: Kommunen brøt regelverket

Klageren mente at kommunen brøt reglene på mange vis, men Kofa var bare sånn passe enig.

Kofa: Kommunen brøt regler i kontrakt om å utbedre vei 

Øygarden kommunen fikk stort sett medhold i Kofa, men var for sendrektig. Det er et regelbrudd, det også.

Fylket gjorde rett i å avvise ett firma, og skulle ha avvist det andre også 

Firmaet som klaget til Kofa fikk bare medhold i at konkurrenten også skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Kommunen kunngjorde gruskontrakt på ulovlig vis: Må betale 146.000 kroner i bot

Hå Kommune skulle kjøpe grusmasser, men konkurransen var en ulovlig direkte anskaffelse. Da ble det bot.

Kofa: Nye Veier brøt reglene i E18-kontrakt

Nye Veier mente leverandøren skrev for mye i sitt tilbud. Kofa er ikke enig.

Kofa: Vegvesenet brøt ikke reglene i kontrakt om gang- og sykkelvei på Lillehammer

Anlegg Øst Entreprenør mente de kom feil ut i prekvalifiseringen til oppdraget. Kofa er ikke enig.

Kofa: Vegvesenet brøt ikke reglene da Morgedal ikke fikk riksvei 36-oppdrag 

Morgedal Entreprenør hadde lavest pris, men Hovden Hytteservice fikk jobben. Da klaget Morgedal til Kofa.

Kofa: Norsk Bergsikring fikk ikke medhold i klage mot Finnmarkskommune

Norsk Bergsikring mente konkurrenten skulle vært avvist fra konkurransen om skredsikring av vei.

Må betale bot: Kommunen var grovt uaktsom i brøytekonkurranse

Aukra kommune må ut med nesten 50.000 kroner i bot, har Kofa fastslått.

Entreprenøren oppga ikke priser i tilbudet: Vegvesenet hadde sitt på det tørre i Kofa  

Det manglet priser flere steder i tilbudet. Entreprenøren mente likevel at de ikke skulle vært avvist. Kofa så annerledes på det.

Skulle ha avvist firma i konkurranse om veilys: Kommunen felt i Kofa

Kommunen valgte en veilysleverandør som ikke kunne dokumentere riktig kunnskap eller erfaring hos nøkkelpersonene.

Kommunen annullerte pukk- og gruskontrakt etter tildelingen: "Ulovlig", sier Kofa

Skulle masseuttaket bare være døgnåpent hele året – eller skulle det også være bemannet? Her ble det krangel.

Fant 62 artikler. Viser 1–50.