Arkiv

Fant 4 artikler

Tittel Dato

Planen for ny E16 og Ringeriksbanen er vedtatt

Den statlige reguleringsplanen for E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen ble vedtatt i dag.

Fellesprosjektet blir forsinket - men det rammer neppe E16

Regjeringen har sittet på reguleringsplanen siden mai. Nå tror ikke prosjektdirektøren de rekker å bygge ferdig til 2028.

Slik skal Vegvesenet og Bane Nor få brukt 9.800.000 kubikkmeter stein fra Fellesprosjektet

Planen er klar for hvordan den enorme mengden tunnelmasser skal kunne utnyttes på Fellesprosjektets firefelts E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss og dobbeltsporet Ringeriksbane fra Sandvika til Hønefoss.

Ny Ringeriksbane og E16 blir 5,5 milliarder dyrere

Krevende grunnforhold og høy fartsgrense bidrar til sprekken.

Fant 4 artikler. Viser 1–5.