Arkiv

Fant 20 artikler om emnet Veimerking [fjern]

Tittel Dato

Fylket måtte avlyse en konkurranse om veimerking for inntil 80 mill. Nå er den lyst ut på nytt

Leverandørene fikk ikke levert tilbud på grunn av tekniske begrensninger omkring innleveringsfristen. Konkurransen måtte avlyses.

Nye rammeavtaler for veimerking i Rogaland: Verdien er på inntil 80 mill

Fylket ønsker å inngå avtale med inntil tre leverandører.

Vegmerking Vest leder i konkurranse om veimerking for Vegvesenet

Fire entreprenører vil ha denne jobben.

Nytt oppdrag: Merk riksveiene i sørligste Norge i over fem år

Kontrakt på drøye 2,5 år, også den kan bli utvidet i tre år til.

Agder trenger noen til å merke opp fylkesveiene i minst to år

Kontrakten varer i 2023 og 2024, men det er opsjon på to år til.

Ny kontrakt for merking av riksveiene i Midt-Norge

Oppdraget gjelder for to og et halvt år, og kan bli utvidet med to år til. 

Veimerkingen i Møre og Romsdal kan bli en del billigere enn antatt 

Fylket antydet en verdi på 39 millioner kroner, men laveste pristilbud er på 26.

Ny kontrakt: Trøndelag skal merke veier for 45 mill

Toårig kontrakt som kan bli utvidet til tre år.

Møre og Romsdal skal merke veier for 39 mill

Ny veimerkingskontrakt skal vare ut 2025.

Oppkjøp: To veimerkere får samme eier

Ze bra AS har kjøpt samtlige akser i A-Merking AS og sammen vil selskapene bli totalleverandør av veioppmerking i det norske marked.

Eurostar er lavest i pris på to veimerkingskontrakter i Viken

Men entreprenørenes miljøtiltak i tilbudene kan endre på det.

Viken skal merke 5.780 km fylkesvei i tre kontrakter

Her blir det arbeid i tre til fire år!

Nytt innhold i kontraktene for veioppmerking fra Viken

Viken fylkeskommune planlegger de første, egne veioppmerkingskontraktene. Og legger flere oppgaver inn i oppgavene enn det som tidligere er gjort.

Nå skal printeren fra Trysil Maskin merke veiene i Storbritannia

Firmaet har tidligere levert veimerkingsprintere til Sverige, Finland og Estland.

Veimerking i Rogaland: Visafo lavest i pris

To firmaer ga tilbud.

Rogaland skal friske opp merkingen på flere hundre kilometer fylkesvei

Nærmere 340 tonn merkeplast skal ut.

Det ser bra ut for Ze bra i konkurransen om å få merke veiene i gamle Buskerud

Firmaet ligger lavest i pris på begge kontraktene.

Riksveiene i Agder, Vestfold og Telemark skal merkes

445 tonn maling skal legges på veiene hvert år.

Stavanger lyser ut millionkontrakt for veimerking

Kan gi jobb i to år.

Vegvesenet lyser ut jobben med å vedlikeholde veimerkingen på vestlandet

Det aller meste er reparasjon.

Fant 20 artikler. Viser 1–21.