Arkiv

Fant 7 artikler om emnet E18 Langangen-Rugtvedt [fjern]

Tittel Dato

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn

Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.

AFRY skal prosjektere E18 Langangen-Rugtvedt for Eiffage

Den franske entreprenøren Eiffage signerte nylig kontrakt med AFRY, som skal prosjektere veiutbyggingen av ny firefelts motorvei på E18 Langangen-Rugtvedt.

Franske Eiffage Génie Civil er valgt for ny E18 forbi Porsgrunn

Nye Veier går videre med det franske selskapet Eiffage Génie Civil til konkretiseringsfasen for ny E18 Langangen-Rugtvedt.

Disse fem skal konkurrere om å bygge ny E18 Langangen-Rugtvedt

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere.

Nye Veier og Statens vegvesen er blitt enige om kryssløsninger for E18 ved Porsgrunn

Vegdirektoratet har godkjent fravikssøknadene fra Nye Veier om avslutning av påkjøringsrampene på ny E18 gjennom Porsgrunn.

Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt - sammen med begge naboparsellene

Da er det igjen klart for utbygging av nye 17 kilometer på E18. Strekningen Langangen - Rugtvedt  lyses nå ut som tre entrepriser, med tilbudsfrist 16.januar.

Nye Veier vil ha hjelp til å se på E18 med nye øyne

E18 Langangen-Rugtvedt ble mer krevende og komplisert enn Nye Veier så for seg.

Fant 7 artikler. Viser 1–8.