Arkiv

Fant 285 artikler om emnet Trafikk og ITS [fjern]

Tittel Dato

- Dette blir utfordrende, sier Vegvesenets byggeleder når arbeidene i Damsgårdtunnelen nå starter opp

Arbeidet i Damsgårdtunnelen starter 18. september, og folk må tilpasse seg en ny og adskillig mer krevende trafikksituasjon i Bergen de nærmeste årene.

Foreslår doble bøter og prikker, samt  fengselsstraff for overtredelser i veiarbeidsområder

Vi tenker oss en modell der kontrollen av arbeidsvarsling og arbeid på veien blir flyttet til et uavhengig statlig organ, som f.eks Vegtilsynet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

Starter byggingen av 80 meter elektrisk testvei sør i Trondheim

Selskapet Electreon sikret seg oppdraget med å bygge landets første elektriske vei.

Først i Europa med godkjent avansert system for «selvkjørende» biler

Ford fikk i dag, som de første i Europa i sitt slag, en forskriftsmessig godkjenning for bruk av et nivå 2 håndfritt avansert førerassistansesystem for bruk på motorveier.

Braste inn i støtputebil på E18 – fikk førerkortet beslaglagt

En støtputebil av de største avverget trolig en alvorlig ulykke på E18 ved Lillesand da en personbil smalt rett inn i støtputa.

Både varslingsplanen og arbeidsvarslingen hadde mangler da trafikkdirigent mistet livet

Undersøkelsen har også vist at kravene til arbeidsvarsling og trafikkdirigering, samt opplæring av mannskap ikke er tilstrekkelig, slår Statens havarikommisjon fast.

Sikret seg EU-prosjekt om selvkjørende godstransport til 300 millioner kroner

ITS Norway skal lede det rekordstore og banebrytende EU-prosjektet om selvkjørende godstransport.

Debatt om mer vei for pengene: Kjent og velbrukt svada

Trygg Trafikk inviterte under Arendalsuka til debatt over det de omtalte som «et evig aktuelt tema»: Hvordan få mer sikker vei for pengene?

Ingen har mistet livet i ulykker på firefelts motorvei i år

En oversikt fra Aftenposten viser at ingen har mistet livet på veiene som har de høyeste fartsgrense i Norge.

Inngår landsdekkende rammeavtale for trafikkavvikling og arbeidsvarsling

V&T Entreprenør signerte landsdekkende rammeavtale med entreprenørselskapet Bertlelsen & Garpestad, der V&T skal levere alt av arbeidsvarslingsplaner, trafikkdirigering og utleie av skilt og sperremateriell.

Statsråden åpner for forsøk med høyresving på rødt for syklister

Snart kan syklister i Oslo få lov å kjøre på rødt lys, når de skal svinge til høyre.

Antall omkomne på veiene er doblet i første halvår

I løpet av årets seks første måneder omkom 63 personer. Dette er dobbelt så mange som i 2021, da det var rekordlave 31 døde ved utgangen av juni.

70.000 flere fartssyndere skal tas i år

Politidirektoratets mål for hvor mange fartssyndere som skal tas av fotobokser, er justert opp fra 180.000 tidligere år til 250.000 i år.

TØI anbefaler 50-sone og innsnevring til to felt mellom Sinsen og Grorud

En kapasitetsreduksjon fra fire til to felt kan ikke forventes å gi vesentlig økte forsinkelser i Trondheimsveien, og dermed heller ikke endringer i reiseatferd. Det mener TØI som også anbefaler å skilte ned strekningen fra 70 til 50 km/t.

Norge igjen kåret til verdens mest trafikksikre land - Sør-Afrika er verst

For andre år på rad er Norge kåret til verdens tryggeste land å kjøre bil i.

Norske sjåfører takler rundkjøringer bare bedre og bedre

De siste årene har det vært en markant nedgang i antall ulykker i rundkjøringer her i landet, viser skadetall fra Finans Norge.

12 personer mistet livet i trafikkulykker i april

Det er en betydelig økning i forhold til samme måned i fjor.

Elbilene kan miste rabatten i bomringene i storbyer

Elbilrabatten i storbyene vurderes fjernet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Trafikken øker ved Kongsberg, og riksvei 7 kan bli nedbetalt flere år før tiden

Bil nummer 10 millioner passerte gjennom bomstasjonene på E134 i Kongsberg i påskeuka.

Fire av ti bilister har fått skader på bilen som følge av dårlige veier

Mest vanlig er skader på dekk og felg, og skadene koster bilistene 17.000 kroner i snitt. Det viser tall fra en undersøkelse Norstat har utført for NAF.

Ny teknologi i Lyderhorntunnelen skal gi bedre trafikkovervåkning

Ny og billigere teknologi for automatisert tunnelovervåkning.

Fallem ga god effekt i Nattlandsveien - nå bestiller fylket én til

Den svenske oppfinnelsen ActiBump har nå vært i bruk i Bergen ett års tid, og konklusjonen er at farten gikk ned.

Færre trafikkdrepte i første kvartal 2022 – men flere i mars

Tolv personer mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette er to færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Ny generasjon trafikklys konstruert med tanke på dagens mobilbrukere

At smarttelefonen har gjort at blikket er rettet mer ned enn opp, har Swarco tenkt på ved utviklingen av en ny generasjon trafikklys.

Internasjonal debut for ny norsk trafikkmast i aluminium

Lattix-mastene i aluminium er fortsatt blant de beste målt i bøyemoment, men dyre i produksjon. Derfor lanseres nå en billigere løsning,

Norge har fortsatt de sikreste veiene i Europa

Sammen med Sverige og Malta har Norge de laveste dødstallene i trafikken i Europa. Størst risiko er det i Bulgaria og Romania, viser ferske tall fra EU.

179 tiltak skal bidra til at det blir enda tryggere å ferdes på norske veier

Samferdselsministeren fikk i dag overlevert ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025.

Ny aktør innen bompengebrikker vant anbud med Oslo kommune

SkyttelPass - som utsteder bompengebrikker – har vunnet et anbud med Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo Kommune.

Sju norske bedrifter skal vise seg fram på årets Intertraffic i Amsterdam

To ganger er Intertraffic blitt utsatt på grunn av koronaepedemien. I slutten av mars åpner endelig dørene i Amsterdam for verdens største messe innen trafikk, sikkerhet og mobilitet.

Fire omkom i februartrafikken

Fire omkom på norske veier i februar, samme antall som i februar i fjor. Så langt i år er det sju menn som har omkommet i trafikken.

Norconsult kartlegger smarte og innovative tiltak innen mobilitetssektoren

På oppdrag fra Statens vegvesen har Norconsult, i samarbeid med KPMG, utarbeidet en oversikt og en evaluering av de ulike tiltakene.

Laveste antall trafikkdrepte i januar noensinne

To personer omkom på veiene i januar i år, mot seks i samme måned i fjor.

Hæhre er første entreprenør med ISO-sertifisering innen trafikksikkerhet

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken. Hæhre er den første entreprenøren i Norge som innehar denne sertifiseringen ifølge daglig leder, Gudmund Roen.

Stor kontrakt for ITS-selskap med Statens vegvesen

Trafsys i Bergen får en ny kontraktsperiode med Statens vegvesen om å drifte, vedlikeholde og utvikle styresystemet for veiobjekter i Nord-Norge og Vestlandet.

Slik kan Statens vegvesen kontrollere bruk av kjetting med lydsensor

Lyd kan bidra til å avsløre hvilke tunge kjøretøy som bør kontrolleres. Dette fører til at både transportører og øvrige trafikanter får en enklere og tryggere reisehverdag.

Digitalisering ga økt kunnskap om sykkeltrafikken i Moss

En sensor i vegbanen ble løsningen da Moss kommune ønsket å følge trafikkutviklingen for sykler i en av byens gater.

Hvem vil bygge og drive døgnhvileplass for vogntog i Mo i Rana?

Minst ti års drift av anlegget er en del av kontrakten.

Lave dødstall i trafikken

I det vi går inn i årets siste måned, er antallet døde på veiene det laveste noensinne. Dette viser de foreløpige tallene for drepte i trafikken fra Statens vegvesen.

Siemens ITS-virksomhet endrer navn til Yunex Traffic

Skilles ut som eget selskap for å tydeliggjøre forretningsområdet og gi større gründerfrihet.

Sverige skal bygge sin første permanente elvei-strekning

Det svenske Trafikverket har bestemt at Sveriges første permanente elektriske vei skal bygges på E20 mellom Hallsberg og Örebro. Investeringen i elektriske veier er en del av målet om å redusere karbondioksidutslipp fra godstrafikk.

Stortinget vil tillate fartsgrense på 120 kilometer i timen

Stortingsflertallet går med på et prøveprosjekt med en fartsgrense på 120 kilometer i timen på enkelte veistrekninger.

Norge fortsatt best på trafikksikkerhet

Mens 50 mennesker dør hver dag i trafikken i EU, dør det færre enn 50 i Norge på et halvt år. Der Norge har sett en halvering av ulykkestallene, har EU-landene har hatt en nedgang på 36 prosent de siste ti årene.

God norsk interesse for ITS' verdenskongress i Hamburg i oktober

11 norske organisasjoner og bedrifter har allerede meldt seg på som utstillere på den nordiske paviljongen.

Her er forklaringene på at vi er best i verden på trafikksikkerhet

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), kan forklare hele 73 prosent av nedgangen de siste 20 årene.

2050: Vi kommer til å kjøre mer bil, men mindre i byene

Elektrifiseringen av veitrafikken vil redusere drift- og vedlikeholdskostnadene. Veitransporten blir utslippsfri til en relativt begrenset kostnad. Det øker veitransportens konkurranseevne sammenliknet med øvrige transportformer.

Joe Biden vil oppgradere 32.000 kilometer med veier

USAs president vil bruke 17.000 milliarder på infrastruktur.

Ny bompengebrikke skal varsle om du havner i en trafikkulykke

Automatisk ulykkesvarsling betyr at hvis bilen utsettes for en kraftig påkjenning som en kollisjon eller utforkjøring, så sendes det umiddelbart et varsel til en alarmsentral.

TØI: Folk må bo veldig tett for at kollektivtransport skal utkonkurrere bilen

I Viken og Oslo er det er kun i de 20 prosent tettest befolkede nabolagene at kollektivtransport utkonkurrerer bilen.

TØI: Skilting og veioppmerking på bakken har god effekt

Sykkelveivisning med skilt og sykkelsymbol og pil oppmerket i bakken gir bedre oversikt enn før, mer kontroll og bedre rutevalg for syklister.

Nytt system for trafikkstyring skal gi bedre lysprioritet for trikk og buss i Stor-Oslo

Teknologiselskapet Aventi Technology sikret seg kontrakten med Bymiljøetaten i Oslo kommune på leveranse av et nytt prioriteringssystem for kollektivtrafikken.

Fant 285 artikler. Viser 1–50.