Arkiv

Fant 947 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Kofa: Kommune brøt reglene i konkurranse om brøytekontrakter 

Alle leverandørene fikk samme poengsum i vurderingen av gjennomføringsevne. Slik skal det ikke være.

SET Elektro ligger best an til å få levere friteksttavler til fjelloverganger

Swarco og Trafsys vil også ha jobben.

Mesta digitaliserer veidriften med svensk styringssystem

Med avtalen med det svenske selskapet BM System AB tar Mesta i bruk et kraftig verktøy til bedre drift av norske veier.  Det nye driftssystemet betyr en liten revolusjon for folk ute på veiene.

Vegvesenet skal kjøpe og drifte værstasjoner for drøye 30 mill 

Ny toårig rammeavtale: Vegvesenet trenger nye værstasjoner.

Mesta og Gagama Elektro er i gang med veidriften i Finnmark

Ingen andre land i verden holder veier åpne hele året så langt mot nord. Nå er Mesta og Gagama Elektro klare for ny innsats på riksveiene i Finnmark i fem nye år.

Svevia har inntatt Bjørnfjell brøytestasjon - der skal de være de neste fem årene

1. september startet Svevia på en ny driftskontrakt med Statens vegvesen der hovedoppgaven blir å E10 over Bjørnfjell åpen.

Mesta ligger best an til å få sikre fjell i Nordfjord

Seks firmaer har gitt tilbud på dette oppdraget.

Støtputebilen ble påkjørt - for andre gang i år

Agder Bilberging sin støtputebil ble nok en gang påkjørt under sikring av havarist på E18 mellom Grimstad og Lillesand

Mesta og El-Team vil vedlikeholde elektrisk utstyr i tunneler i Nord-Norge

El-Team har gitt laveste tilbud, på 90,7 millioner kroner.

Disse tre har gitt tilbud på å vedlikeholde veier og tunneler vestpå

Og rammeavtalen kan omfatte tre entreprenører, så det kan passe bra.

Frostsprengning var hovedårsak til raset på E18 ved Lillesand

Granskingsrapporten etter raset på E18 ved Lillesand den 27. mars i år er kommet. To konsulentselskaper har vært engasjert av Agder OPS Vegselskap.

SET Elektro kan få ny kontrakt i Viken til 50 mill 

Firmaet er omtrent en million kroner billigere enn DRIIV Vei.

Vestland kommer med ny driftskontrakt for fjellsikring

Ny femårig kontrakt for å sikre fjellet langs fylkesveiene i Nordfjord.

Strid om Ringerikskontrakten: Presis Vegdrift har klaget inn Viken fylke til Kofa

Konsernet mener Veidekke skulle vært avvist.

Brøytekontrakt i Trøndelag endte i retten

Svevias underleverandør valgte å heve kontrakten med sin underleverandør. Det var urettmessig, ifølge Trøndelag tingrett.

Ryeng Anlegg klager atter en gang Storfjord kommune inn for Kofa

Nå handler det om habilitet.

Entreprenøren krevde 71 mill, men må derimot betale en snau million i sakskostnader

Ikke et snev av medhold å hente verken i tingretten eller lagmannsretten.

Visafo vant oppdraget med veioppmerking i Midt-Norge

I perioden 2023 - 2025 har Visafo fått i oppgave av Statens vegvesen å drive med veioppmerking på Europa- og riksveier i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Mesta etterlyser klimakrav i offentlige veidriftskontrakter

Siden 2015 er det bare 5 av 226 veidriftskontrakter som har hatt klimakrav. Nå stiller Mesta krav til fylkeskommunene og Statens vegvesen.

Fem tilbydere for vedlikehold av riksveger i Trøndelag

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for vedlikehold av riksveger i 2023 og 2024 i Trøndelag, og nå har tilbudsfristen gått ut.

Store skadar på fylkesveg 6010 i Vistdalen – vil ta tid å rydde

Fv. 6010 Langevegen har fått omfattande skadar av jordraset som gikk i Vistdalen sist søndag. Det vil ta tid å gjere vegen køyrbar igjen.

Ringerike kommune lyser ut rammeavtale for vei- og vintervedlikehold 2023 - 2025

Ringerike Kommune inviterer til konkurranse om vei- og vintervedlikehold sesong 2023/24 og 2024/25 med mulighet for to år forlengelse.

Sandmovegen ved Dokka stengt på ubestemt tid

I en pressemelding oppdaterer Innlandet fylkeskommune situasjonen etter styrtregnet på tirsdag.

Karasjok kommune skal oppgradere vei og bygge nytt kryss

I forbindelse med bygging av ny skole og nytt helsehus må adkomsten til midleridig skole og nybygg  gjennomgå en oppgradering.

Regnværet førte til skader på mange av veiene i Innlandet

Fylkeskommunen jobber med å skaffe seg oversikt over skadene regnværet har påført veinettet i Innlandet.

Mesta og Harveland inngår partnerskap

Mesta og Harveland inngår gjensidig samarbeid om arbeidsoppdrag innen drift og vedlikehold av vei og veianlegg.

Gravdal Hage og Anlegg har fått ny driftskontrakt i Bergen

Skal brøyte og strø i deler av Bergen  i to og et halvt år.

Felle Maskin skal utbedre tre riksveier i Telemark

Kontrakten på utbedringsarbeider på E134, riksvei 36 og riksvei 41 i Telemark gikk til Felle Maskin

Sju firmaer med tilbud på utbedring av fv. 79 Øystese Granvin

Jordalen Entreprenør AS har lavest pris

Riksveg 70 i Sunndal vil være stengt hele tirsdag

Det er lite sannsynlig at riksveg 70 kan åpnes før tidligst onsdag, etter at det gikk tre jordskred over vegen mandag ettermiddag.

Lyser ut jobb med skredsikring i Drivdalen

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse om å bygge en fangvoll over E6 i Drivdalen i Oppdal.

Lyser ut nye driftskontrakter med forhandlinger

Statens vegvesen kommer med flere konkurranser om driftskontrakter der klima og miljø vektes i tillegg til pris, og hvor det blir forhandling med flere entreprenører før tildeling. I år handler det om Agder-kontrakten, med start i 2024.

Ny kontrakt: Riksveiene i Trøndelag trenger vedlikehold

Oppdraget varer ut november neste år.

Integrerer værdata og prognoser i datafangsten fra innovativ driftskontrakt

Når Veidekke starter opp sin nye for driftskontrakt for Vestfold og deler av Telemark til høsten, skjer det med datafangstsystemet Fleetzeek som nå også omfatter værdata og prognoser.

Vegvesenet lyser ut vei- og tunnelvedlikehold for 75 mill

Kontrakten varer ut 2025.

Ny driftskontrakt for veilysene i gamle Østfold fylke

Her finnes 13.300 veilys, og standarden varierer mye.

Fylket tar allerede nå tak i driftskontrakt som starter neste år

Vestland vil i dialog med bransjen, og inviterer til konferanse.

Nygård vil utrede nasjonale minstekrav for veidrift - også for fylkesveier

Samferdselsdepartementet har sendt et utredningsoppdrag til Statens vegvesen om nasjonale føringer for riks- og fylkesveinettet innen drift og vedlikehold.

Vegvesenet vil ha tilbud på nye friteksttavler ved noen fjelloverganger

Ved Strynefjellet, Saltfjellet og Bjørnfjellet trengs det bedre trafikkinformasjon hvis fjellovergangene skulle være stengt.  

Storfjord kommune har surret det til for seg igjen, og får ny bot fra Kofa

Den omstendelige prosessen for å få på plass en langvarig driftskontrakt for de kommunale veiene fortsetter. Hittil har kommunen måttet betale 400.000 kroner i gebyr til Kofa.

Hesseng Maskin og Mesta vil brøyte fylkesveiene ved Bugøynes

Og Hesseng Maskin har laveste pris.

Swarco leder i kampen om signalkontrakt for Akershus

SET Elektro og Otera Traftec vil også ha jobben.

Nytt oppdrag: Åtte bruer trenger stell og pass i inntil fire år

Riksveibruene i midt-Norge trenger vedlikehold, og Statens vegvesen har kommet med en ny kontrakt.

Se bildene tatt fra rv 7 på Hardangervidda i pinsehelgen

Mens sommeren begynner å ta tak i lavlandet, er det full vinter som preger hverdagen for Vegvesenets entreprenører på Hardangervidda.

Fire firmaer vil ha driften av 51 kilometer fylkesvei i Finnmark

Lokalt firma er klart billigst.

Rettssak om riktig betaling for kantklipp i Ofoten: Svevia tapte mot veieierne

Svevia klippet mer enn dobbelt så mye veikant enn hva de hadde regnet med. Hvem skal betale for det?

Infratek skal håndtere vei- og gatelys for Oslo kommune i opptil seks år

Hadde både laveste pris og skåret best på miljø oppdragsforståelse og miljø.

Kveen ligger godt an til å få rammeavtaler for veidrift i hele Nordfjord

Firmaet har laveste pris i alle tre områdene.

Presis Vegdrift skal ta seg av riksveiene på Sunnmøre og i indre Romsdal

Fra og med september skal Presis Vegdrift drifte over 360 kilometer med riksvei i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes og Rauma.

Riksvei 4: Fjellet må sikres, og Granstunnelen stenger i neste uke

Granstunnelen blir først helt, så delvis stengt fra 22. til 25. mai. Årsaken er at fjellet i tunnelen skal sikres med flere bolter og sprøytebetong.

Fant 947 artikler. Viser 1–50.