Arkiv

Fant 853 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Tett mellom Presis og Mesta i konkurransen om brøytekontrakt i Finnmark 

Kun snaue seks millioner kroner skiller de to i en kontrakt til rundt 210 millioner.

Ny driftskontrakt i Nordland. Verdi: 350 mill

Her inngår nesten 490 kilometer fylkesvei i regionen rundt Mo i Rana.

Stor driftskontrakt for tunnelene i Osloområdet er lyst ut

Entreprenøren skal ta seg av elektronikken i riksveitunnelene i fem år.

Ny femårig elektrokontrakt for riksveiene i Finnmark

Blant annet ti tunneler med elektriske anlegg skal holdes i drift.

Nye driftskontrakter for fylkesveiene i Troms og Finnmark

Fylket er ute med flere nye driftskontrakter.

Lyser ut driftskontrakten på 305 km riksveier i Troms

Samtidig skjerper Stsatens vegvesen kravene til miljøvennlig drift i kontrakten.

Lyser ut kontrakt for drift og vedlikehold av riksveiene i Ofoten

Kontrakten omfatter 314 kilometer vei, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og riksvei 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu.

Mesta leder i konkurransen om ny driftskontrakt i Sør-Varanger

Vel 97 millioner kroner vil Mesta ha for å brøyte fylkesveiene i fem år.

Ny driftskontrakt for fylkesveiene i Dalane i Rogaland

Nesten 640 meter vei skal holdes i drift i minst fire år.

Agder trenger noen til å merke opp fylkesveiene i minst to år

Kontrakten varer i 2023 og 2024, men det er opsjon på to år til.

Riksveiene på Sørvestlandet skal rustes opp i en ny kontrakt 

Her skal E39, E134 og riksvei 13 rustes opp noen steder. Men det avhenger av hvor mye penger som blir tildelt..

Statens vegvesen tester fluorescerende brøytestikker på Saltfjellet

Statens vegvesen satt i gang et forsøk med nye typer brøytestikker med fluorescerende farge.

Entreprenørene kan begynne å regne på ny driftskontrakt for Bergensområdet

Ny femårig kontrakt for fylkesveiene i Bergen, Øygarden og Askøy

Statens vegvesen valgte FDV-løsning fra Trimble

Statens vegvesen har valgt Trimble som leverandør med AgileAssets som sin nye løsning for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av riksvegnettet som Vegvesenet har ansvar for.

Kommune fikk bot på 210.000 kr for brudd på regelverket

Kofa har ilagt Storfjord kommune i Troms et gebyr på 210.000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikehold.

Vestland kommer med ny elektrokontrakt for Fjordane

Den er på fem år i utgangspunktet, med mulighet for tre år til.

To nye elektrokontrakter for riksveier i sør-Norge

Her inngår blant annet 77 tunneler og nærmere 36.500 lyspunkter.

Her kommer den nye driftskontrakten for fylkesveiene på Varangerhalvøya

Og den omfatter nærmere 300 kilometer fylkesvei.

Ny femårig driftskontrakt for Sør-Varanger

Her skal drøye 230 kilometer vei holdes åpen.

Ny elektrokontrakt for fylkesveiene i Telemark

Her skal blant annet ti tunneler med elektriske anlegg og over 10.000 veilysarmaturer holdes i stand.

Viken fylke lyser ut ny femårig driftskontrakt for Ringerike

545 kilometer fylkesvei skal holdes i gang.

To nye driftskontrakter for nedre Telemark

En veidriftskontrakt, og en kontrakt for grøntarealer.

Splitter opp driftskontrakt i Nordfjord til 19 småkontrakter

Vestland fylkeskommune skal lyse ut hele 19 kontrakter for vinterdriften av fylkesveiene i Nordfjord, og en egen kontrakt for brøytestikker.

Nye Veier kartlegger E136 med ny teknologi

Nye Veier tar laser, kunstig intelligens og 360-kamera i bruk når veiens tilstand skal undersøkes. Det gir bedre beregning av vedlikeholdsetterslepet på blant annet E136 mellom Ålesund og Dombås.

Fanger data om veien med en smarttelefon i frontruta

I Bergen samarbeider Statens vegvesen og Mesta om metoder for å forenkle innsamlingen av veidata.

Ny rammeavtale: Bruer på Østlandet skal vedlikeholdes for inntil 160 mill

To entreprenører kan få dette oppdraget for Vegvesenet.

Tester teknologi som skal gi bedre vinterdrift og mindre salting

Statens vegvesen og Mesta skal samarbeide om mer automatisert vinterdrift. Ny teknologi og flere data om vær og føre skal gi mer effektiv brøyting og mindre bruk av salt.

Mesta har satt opp èn million brøytestikker til denne vinteren

– Nå kan vinteren bare komme, sier konsernsjef for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge. Nå settes de siste av over en million brøytestikker ut på norske veier.

Sikret seg avtale med Vestland om drift av elektriske anlegg langs fylkesveiene

Eviny Solutions signerte i starten av oktober en drifts- og vedlikeholdskontrakt med Vestland fylkeskommune til en verdi av 85 millioner kroner.

Kommune er klaget inn til Kofa for feil i konkurranse om brøytekontrakt

Ryeng Anlegg mener Storfjord kommune i Lyngen i Troms har brutt regelverket.

Veivedlikehold i søndre Rogaland: Stangeland fikk kontrakten

Hele ni tilbydere, alle fra fylket, deltok i en tett konkurransen om oppdraget.

Felles bransjedag lokker med gode jobber i dårlige tider

Selv om statsbudsjettet ikke legger opp til oppstart for noen store prosjekter i regi av Staten vegvesen neste år, skal det investeres for flere milliarder på riksvegene,

Trondheim kommune har signert brøytekontrakter for 360 millioner kroner

Totalt er det snakk om 14 delkontrakter for vinterdrift av de kommunale veiene i Trondheim kommune.

Samferdselsministeren: Beholder E18, men skyver på flere prosjekter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier regjeringen vil prioritere vedlikehold og drift i statsbudsjettet. Tre veiprosjekter er i faresonen.

Vegvesenet kommer allerede nå med ny driftskontrakt for 2023-28

462 kilometer vei inngår i denne kontrakten.

Mesta og Veidekke i gang med driftskontrakter til 638 mill på Nordmøre

Mesta og Veidekke skal de neste fem årene drifte og vedlikeholde fylkesveiene på Nordmøre. Kontraktene har en verdi på til sammen 638 millioner kroner.

Drivex satser videre i Norge med eget salgsselskap

Svenske Drivex øker satsingen i Norge, og etablerer eget salgsselskap for sine ploger og skjær.

Vaktmesterkompaniet tar fatt på trafikktung driftskontrakt

ÅDT er på over 84.000 på det meste.

Statens vegvesen tar i bruk intelligente brøytestikker på fire fjelloverganger

Statens vegvesen tar i bruk ny teknologi – brøytestikker med GPS – for å redusere kolonnetiden og øke oppetiden på Hardangervidda, Hemsedalsfjellet, Filefjell og Vikafjellet.

Trondheim kommune frikjent i Kofa i strid om brøytekontrakt 

En entreprenør som ble avvist fra konkurransen mente det var feil. Kofa var ikke enig.

Nå har ny entreprenør overtatt driften av riksvegene i Rogaland

Det er lokalkjente folk som skal utføre oppdraget når jærentreprenøren Risa AS overtar driften av riksvegene sør for Boknafjorden og over Agder-grensen til Flekkefjord.

Kofa: Mesta klaget på konkurranse om driftskontrakt, men fikk ikke medhold 

Hele fire firmaer ble avvist i konkurransen om en driftskontrakt. Et av dem var Mesta, som klaget til Kofa.

Heggtveitjuvet i Telemark skal skredsikres med radar

I løpet av høsten etablerer Cautus Geo kontinuerlig overvåkning med automatisk varsling av snøskred fra Heggtveitjuvet i Tokke kommune.

Brede smil i Mesta: Sikret seg driftskontrakter for 3,1 milliarder

Mesta vant hele ti store driftskontrakter i årets anbudsrunde, noe som bidrar til 3,1 milliarder kroner i omsetning.

Fire firmaer vil vedlikeholde veiene i søndre Vestland 

Jordalen Entreprenør ligger best an.

Ny fireårig kontrakt for tunnelvask i Trøndelag lyses ut

Den gjelder sju ganske korte tunneler over det meste av Fosen.

Ny teknologi skal holde fjellovergangene mer åpne

Statens vegvesen satser på ny teknologi for å øke forutsigbarheten på fjellovergangene.

Veidekke har hanket inn driftskontrakter for 1,1 mrd i vår

Veidekke har i løpet av våren inngått fire nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkesveier. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner, og samlet kontraktsverdi er 1,1 milliarder kroner eks. mva.

Kofa: Fylket brøt reglene på tre punkter i driftskontrakt for elektro

Mesta fikk oppdraget. Konkurrent Otera Traftec mente fylket hadde gjort feil. Kofa er enig.

Hvem vil vaske tunnelene på fylkesveiene i Troms i fem år?

52 kilometer med tunneler trenger renhold i årene framover.

Fant 853 artikler. Viser 1–50.