Arkiv

Fant 214 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Ny metode kan forutse lokal flom og hindre at veier ødelegges

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet en metode for å analysere effektene av økt nedbør og endret arealbruk, og dermed hindre at flommer skader eller ødelegger infrastruktur.

NKF: – Må bidra til at folk ikke opplever at veier og fortau stadig graves opp

Norsk Kommunalteknisk Forening er glad for at den nye ledningsforskriften snart er på plass.

Ingen krav til kompetanse i dag: Starter  utdanning av rekkverksmontører

Vegtilsynet har avdekket grove sikkerhetsbrudd på rekkverk, som følge av feil montering. Trafikksikkerhetsforeningen vil øke kompetansen til montørene.

Regjeringen vil gi fylkene 1,2 milliarder kroner til å drifte fylkesveiene

Skal tilsvare det Vegvesenet har brukt på jobben. Men det gjør det ikke, mener samferdselsråd i Troms.

Tre firmaer vil montere rekkverk på fylkesveiene i Trøndelag

Knappe tre millioner skiller høyeste og laveste tilbud.

Nytt kontorfellesskap skal gi bedre samarbeid om veidriften i Trondheim

Byggherre og driftsentreprenør skal dele kontor for å effektivisere driften av fylkesveiene i Trondheim.

Vinteren er i gang over hele landet: Salting og brøyting fra sør til nord

Norge våknet opp til glatte veier i sør og snøfall i nord.

Fire firmaer har gitt pris på samleoppdrag i sør-Hedmark

Lyste ut småoppdrag verd inntil 50 millioner kroner per år.

Vegvesenet samler småjobber på fylkesveiene i Sunnhordland

Det kan bli oppdrag for både ett og to år framover hvis opsjonene slår inn.

Ny sak i Kofa: Ny klagerunde på brøytekontrakt i Balsfjord

Hadde Brødrene Karlsen virkelig tenkt å bruke for tungt utstyr?

BMO Tunnelsikring har laveste tilbud på Haukanestunnelen

Men det er ikke sikkert finansieringen holder til å få gjennomført rehabiliteringen.

Hadeland-firma fikk stor asfaltkontrakt for ny Follo-kommune

Det var mange om beinet: Sju entreprenører ga tilbud.

Ingen avklaring om spordybden på E18 Grimstad-Kristiansand

Samferdselsminister Jon Georg Dale viser fortsatt laber interesse for å ta tak i problemet med spordybden på E18 i Aust-Agder.

Ryddet eksplosiver under oppgradering av 51 år gammel tunnel

Eksplosivhunder sørget for trygge arbeidsforhold da veibanen ble trauet ut for å gi Rustandtunnelen økt frihøyde.

Tre måneder før fylkene skal ta over driften av 47.000 km. vei, vet de ikke om de har penger til å ansette folk

– Regjeringen holder oss for narr, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

AF får oppdraget med krevende rehabilitering av Oslo-tunnel

Entreprenøren er innstilt av Statens vegvesen på jobben verdt over 300 millioner kroner.

OFV om budsjettet: Bekymret over vedlikeholdsinnsatsen på riksvegene

– Vi er fortsatt ikke flinke nok til å ta vare på det vi har, sier Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken om forslaget til samferdselsbudsjett for 2020.

Det ble brukt 84.000 tonn mindre veisalt sist vinter

Bruken av salt i vinterdriften snudde ned fra rekordsesongen 2017/2018.

Brøytefirma tapte for andre gang mot kommune i Troms

Langdryg krangel om brøytekontrakt i Balsfjord.

Prosjektlederen er spent: Hvem kan rehabilitere bru fra 1824?

Den fredede steinbjelkebrua ble bygget for hest og kjerre - nå skal den kunne ta trafikk på åtte tonn.

Disse 11 steinblokkene truer med å rase ned på Trollstigen. Nå vil Vegvesenet ha hjelp til å finne ut hvordan de kan sikres

Geolog-rapport foreslår radarkartlegging av potensielt ustabile fjellpartier.

Se hvem som fikk oppdraget med å passe på 110.000 veiskilt i Oslo

Kontrakten Veidrift AS har sikret seg med å sette opp, drifte og vedlikeholde skilt for Oslo kommune, er verdt mer enn 18 millioner kroner .

Nå vil NLF ha et sterkere ord med i laget om driftskontraktene

Anbudsprosesser og kontraksforhold må bli bedre om vi skal ha en oppegående vinterdriftsnæring i landet, mener NLF.

Snø på flere fjelloverganger i natt. Ikke helt uvanlig, sier meterologen

Sognefjellet måtte stenges da det ble kuldegrader og snøen lavet ned natt til tirsdag.

Vintersesongen i gang: Lokale overtar driftskontrakter i Østerdalen og Østfold

Bergquist og Nortransport skal drifte Østfold Nord og Rendalen, Engerdal og Trysil.

Mestas nye direktør for Forretningsutvikling og innovasjon

Mesta har ansatt Elin Vigrestad i den nye stillingen som direktør for Forretningsutvikling og innovasjon.

Vegvesenet tester ut redusert tunnelvask: Sparer 873.000 kroner på en halv tunnel

Halverer renholdet i det ene løpet av Strindheimtunnelen.

BMO skal vedlikeholde 2140 bruer i Hedmark og Oppland

Vant anbudskonkurransen om Vegvesenets rammeavtale.

21 firmaer skal brøyte for 100 millioner kroner i Bærum

Kommunen prioriterer små og lokale.

Oslo kommune vil ha nye typer driftskontrakter for veier og gater

Dagens kontraktsformer har vært brukt siden 1996. Nå vil Bymiljøetaten drøfte nye kontrakter med entreprenørene.

Veidrift-smell trakk Roadworks-konsernet ned i minus

Etter flere år med kraftig vekst, passerte Roadworks 1,6 milliarder i omsetning i 2018.

Det vil gå dager før alle veiene er åpnet igjen

Vegvesenet må bygge midlertidig bru på fylkesvei 691.

Folk vil ha mer kollektivtransport og bedre vedlikehold av veiene

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse.

Nok et år med minus for Mesta. Den harde vinteren får skylden

Til tross for at omsetningen økte med over 300 millioner kroner, endte driftsresultatet med et underskudd på 63 millioner kroner.

Ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier

Rådgivende Ingeniørers Forening anslår at det vil koste 900 milliarder å heve standarden til god.

Enorme eksportkontrakter ga rekordomsetning for Øveraasen

Leverte snøryddingsutstyr til det som blir verdens største lufthavn.

Svinesundbrua er bare 14 år gammel: Har allerede fått store rustskader

– Jobben var for dårlig gjort, sier Trafikverkets prosjektleder.

Skifter stikkrenner raskere og billigere uten graving

14 stikkrenner skiftes ut med «utblokking» i Hedmark.

Karmsund bru er 64 år. Nå er det klart for omfattende vedlikehold

Karmsund buebru sto ferdig i 1955. Nå skal brua rustes opp i flere omganger.

Fylkesvei 63 får sol- og vinddrevet mobildekning

4G skal være klart i Trollstigen fra neste år.

Denne kummen lekker som en sil - og det er meningen

Kan rense forurenset veivann bedre enn dagens sandfang, håper Vegvesenet.

Nytt dilemma for Vegvesenet: Bare en tilbyder på hver driftskontrakt i Vestfold 

Tilbudsåpning i dag.

Veidekke billigst på driftskontrakten for riksveiene i Vestfold

Tilbudene på den første av de tre oppdelte Vestfold-kontraktene er åpnet.

Tre rederier vil kjøre ferge på E39 Halsa-Kanestraum

Skal trafikkeres med tre helelektriske ferger.

Kommunen brøt forskriften da den skulle kjøpe brøytetjenester

Brøytekontrakt på Sunnmøre ble klaget inn for Kofa etter at hjullaster ble traktor.

Stiller spørsmålstegn ved ulike krav til spordybde på E18

Tillatt med 25 millimeter spordybde mellom Kristiansand og Grimstad. På resten av veien er grensen 20 millimeter.

Laveste tilbud avvist på driftskontrakten for Sunnhordland

Mesta var 75 millioner dyrere, men fikk jobben.

Vegvesenet skal se på driftskontraktene med helt nye øyne

Rundt 260 kilometer riksvei i Gudbrandsdalen skal bli pilotkontrakt med samspill.

Presis Vegdrift signerte prestisjekontrakt - 728 km vei til 729 millioner kroner

Driftskontrakten er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med en varighet på henholdsvis 8 og 5 år.

Mesta fikk kontrakten med å vaske tunneler i Akershus

Var den eneste som hadde levert tilbud.

Fant 214 artikler. Viser 1–50.