Arkiv

Fant 661 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Rettssaker og Kofa-klage: Otera Traftec og Mesta har vært i tottene på hverandre 

Otera Traftec fikk medhold i første rettsinstans, men ikke i lagmannsretten. Så ble saken sendt til Kofa.

Disse fire vil montere rekkverk på fylkesveiene i Finnmark

Nordnorsk Veisikring ligger godt an.

BMO Elektro har laveste pris på stor kontrakt i Troms og Finnmark

Og i alt har fire firmaer gitt pris.

Klima og arbeidsmiljø viktigere enn pris i tildeling av ny driftskontrakt

I den nye driftskontrakten for Gjøvik-Romerike skal entreprenørene for første gang også konkurrere om best mulig arbeidsvilkår for egne og underentreprenørenes ansatte.

Vestland lyser ut ny elektrokontrakt for veiene i Hardanger og Voss 

Det er en femårig kontrakt, med opsjon på ytterligere tre år.

Mesta kan kapre to elektrokontrakter på tilsammen 84 mill i Trøndelag

Konsernet har en ledelse på rundt ti prosent av tilbudssummen i begge konkurransene.

BMO går til retten med driftskontrakt for tunneler i Vestland

Vestland fylke har har tildelt en tunnelvedlikeholdskontrakt til Presis Vegdrift. BMO Tunnelsikring krever midlertidig forføyning i Hordaland tingrett.

BMO og Mesta kjemper om stor elektrokontrakt i Hardanger og Sogn

Otera vil også ha oppdraget, men blir nok for dyre.

Disse fem firmaene vil drifte vei- og gatelysene i Grenland

Rundt 23.865 veilyspunkter skal holdes i gang.

15 km med nye rekkverk skal monteres i Finnmark i år

Ny kontrakt for fylkesveiene i området.

BMO Elektro leder i kampen om driftskontrakt på sørvestlandet

Firmaet har solid ledelse til de tre andre som vil ha oppdraget. 

Tokvam lanserer verdens største serieproduserte hydrauliske snøfreser

Den hydraulisk frontmonterte snøfresen kan ta over flere av oppgavene til en tradisjonell hjullasterfres med egen motor, som f.eks. snølasting.

Kofa: Omfattende klage på brøytekontrakter fikk medhold på bare ett punkt

Entreprenøren klaget inn Lindesnes kommune for en rekke brudd på reglene i nye brøytekontrakter. Men han fikk bare medhold på ett eneste punkt.

Utrast skråning på E16 ved Kongsvinger blir reparert

Under vårløsningen i år ble massene i en skråning som ligger langs E16 på Fulu, vest for Kongsvinger, mettet med vann og raste ut. Raset var omtrent 150 meter bredt.

NAF: Mange mener at vedlikehold av veiene er viktigere enn nybygging

Nye tall fra NAF viser at vedlikehold av veiene er mye viktigere for folk enn å bygge nytt.

Oslo måtte avlyse rammeavtale til over 600 mill. Nå er den lyst ut på nytt

Kommunen endret fristen for å gi tilbud, men endringen ble ikke gjort kjent for alle. Derfor avlyste kommunen selv konkurransen.

Skogbrannfare gjør at kantklippen på Vestlandet utsettes

Skogbrannfaren er stor på Vestlandet, og Statens vegvesen utsetter nå deler av den planlagte kantklippen i Vestland og Rogaland.

Trøndelag lyser ut to nye driftskontrakter for elektro

Oppdraget omfatter blant annet 26 tunneler.

Ny driftskontrakt for elektro i Troms

Drøye fireårig kontrakt med opsjon på et år til.

Nytt oppdrag: 700 meter riksvei i Neiden skal oppgraderes

Her blir det kantforsterkning og breddeutvidelse.

Kofa: Kommunen brøt regelverket, og hele konkurransen kan ha vært ulovlig

Sterk smekk på fingrene fra Kofa i denne saken. Ja, hele konkurransen kan ha vært ulovlig.

Veidekke sikret seg drift- og vedlikeholdskontrakter for 1,9 milliarder kroner

Seks nye kontrakter innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier med Statens vegvesen og tre fylkeskommuner, med samlet kontraktsverdi er i overkant av 1,9 milliarder kroner. Det er status for Veidekke etter at årets anbudsrunde nå er over.

Kontrakter for drift av fylkesveier til lokale leverandører

Driften av til sammen 1140 km med fylkesveier og 107 km gang- og sykkelveier i Vestfold og Telemark skal utføres av Steen-Hansen Maskin AS i Grenland, Norvei AS i Vestfold nord, og Presis Vegdrift AS på Rjukan.

Kontrakt signert: Løvland Maskin skal brøyte i Honningsvåg og Gjesvær-Skarsvåg

Fylket har inngått avtale med Løvland Maskin om vinterdrift av fylkesvegene i Honningsvåg og på strekningen Gjesvær-Skarsvåg.

Disse to lokale entreprenørene i Finnmark har signert driftskontrakter

Fylket har inngått avtale med Arnt Wang og Børre Andersen.

54 tunneler og 6651 veilys: Ny, stor driftskontrakt på sørvestlandet 

Kontrakten varer i minst fem år og åtte måneder, og med alle opsjoner kan det bli nesten ti år i alt.

Ny femårig driftskontrakt for elektro i Hardanger og Sogn

Og med alle opsjonene kan det bli en kontrakt på hele ni år.

Vaktmesterkompaniet kan kapre to av tre nye grøntkontrakter i Vestfold og Telemark

Og Mesta kan få den tredje.

Fjell og tunnel: Gjerden Fjellsikring leder i kampen om femårig kontrakt

Firmaet er rundt ni millioner kroner billigere enn nummer to. 

Har kuttet bruken av ugressmidler langs norske veier med 85 prosent

I stedet for plantevernmidler bruker Statens vegvesens driftsentreprenører nå i større grad kokende vann for å få bort uønsket vegetasjon fra steindekker i rundkjøringer og under rekkverk.

Troms og Finnmark vil inngå en rekke småavtaler for drift av fylkesveiene

Verdi: Litt over 22 millioner kroner.

Kofa: Krav til strøsingel i kommunal brøytekontrakt var ikke konkurransevridende

Entreprenøren fikk ikke oppdraget, og mente at kommunen hadde gjort flere feil i konkurransen.

Fylket ønsker å gi oppdragene lokalt ved å gjøre driftskontraktene mindre

Med mindre driftskontrakter håper Troms og Finnmark fylkeskommune å tiltrekke seg små og mellomstore lokale aktører – for å skape mer konkurranse.

Liten entreprenør utvider etter å ha kapret to driftskontrakter

Sæteråsen Maskin i Harstad omsatte for rundt 30 millioner kroner i 2020. Nå har firmaet sikret seg omsetning på over 120 millioner kroner over de neste fem årene.

Ny rammeavtale: Oslo skal kjøpe anleggstjenester for inntil 650 mill

Bymiljøetaten akter å inngå avtaler med inntil 12 firmaer i to delkontrakter.

Mesta kan få stor, femårig elektrokontrakt i Møre og Romsdal

Fylket har anslått en verdi på 140 millioner kroner. Mestas tilbud er på vel 122 millioner.

Kommunene i Grenland lyser ut rammeavtale for gatelys. Verdi: Inntil 23 mill  

Rammeavtale for to år, som kan utvides med to år til.  

NAF: Veimidlene må dreies mot vedlikehold

- Nå må Stortinget vise at de mener alvor og vedta en forsterket vedlikeholdsplan i Nasjonal Transportplan, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Nytt oppdrag: Tunnel- og bergsikring for inntil 72 mill

Møre og Romsdal drar i gang en del vedlikeholdsarbeider på tunnelene sine.

Heimevernet skal skyte ned isblokker: Stenger E6 i Drivdalen i dag

Veien blir stengt i fire timer mens Heimevernets HV12 skyter ned isblokker i dag.

Tre nye driftskontrakter for kantklipp i Telemark og Vestfold

Fylket har skilt ut kantklipp og gjerdehold i egne kontrakter.

Signerte Norges mest krevende vegdriftskontrakt - pålydende 700 millioner

I konkurranse med tre andre entreprenører har Vaktmesterkompaniet vunnet driftskontrakten for Oslo-Gardermoen, en av Norges mest krevende veidriftskontrakter.

Mer penger til vedlikehold av riksveier og til gang- og sykkelveier

Regjeringen øker bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med rundt 250 millioner kroner

Elektrokontrakt til 140 mill: Fylket trenger vedlikehold av 64 tunneler og nesten 3000 veilys

Møre og Romsdal lyser ut en femårig kontrakt for drift og vedlikehold av elektroanlegg på fylkesveiene. Verdi: Rundt 140 millioner kroner.

Dobloug, Nortransport og Brødrene Dokken har signert hver sin driftskontrakt med Innlandet

De hadde laveste pristilbud på hver sin kontrakt for fylkesveiene.

Tunneldrift: Både Presis og Mesta vil ha kontrakten - men BMO er lavest i pris

Vedlikeholdskontrakten gjelder for minst fire og kanskje så mye som åtte år.

Her er pristilbudene på tre driftskontrakter i Finnmark

Drøye 17.000 kroner skiller de to billigste tilbudene på den ene kontrakten.

Mesta skal drifte 30.000 veilys på riksveiene i Stor-Oslo

Elektrokontrakten som Mesta nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veilyskontrakt for riksveinettet i Oslo, Asker og Bærum, samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold.

Her er de nye pristilbudene på fire driftskontrakter i Sirdal

Fire av konkurransene ble avlyst, men nå er den nye tilbudsfristen ute.

Åge Haverstad klaget driftskontrakt i Oppland inn for Kofa: Fikk ikke medhold

Stridens eple: Hvordan skal erfaringen vurderes når firmaet ikke har så mye erfaring på området.

Fant 661 artikler. Viser 1–50.