Arkiv

Fant 400 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Oslo kommune har lyst ut driftskontrakt på nytt: Frist for å gi tilbud er 19. juni

Opprinnelig tilbudsfrist var 1. april, så nå ligger kommunen mer enn to måneder etter skjema.

Nå skal Bergen kommune skifte ut gategods for rundt 13 mill

Her kan entreprenøren sikre seg rammeavtale i inntil fire år.

Aukra kommune inngår toårige brøytekontrakter for 5 mill

Fire entreprenører skal brøyte for kommunen.

Kun ett, enslig pristilbud på spesiell driftskontrakt i Østfold  

Storm Elektro var det eneste firmaet  som ville gi pris på denne kontrakten.

Det ble for dyrt: Korona-kontrakten for E136 Lora-Dombås er lyst ut på nytt

Bevilgningene var på 15 millioner, men laveste tilbud var nesten dobbelt så høyt.

Fire firmaer vil montere rekkverk for mellom 30 og 40 mill i Sogn og Fjordane

Sirdal Veibetong er lavest i pris.

Veidekke har signert storkontrakt for veidrift i Trøndelag

Veidekke skal sørge for drift av E6, E14, riksvei 706 og riksvei 70 i flere år.

Fire firmaer har gitt pris på den første korona-kontrakten i Gudbrandsdalen

Laveste pris tilhører Stian Brenden Maskinservice, som vil ha nesten 29 millioner for å gjøre jobben.

Konkurransen ble avlyst: Uklart hvorfor Oslo stilte forskjellige miljøkrav i driftskontrakten

– Jeg skulle gjerne ha visst hvorfor vi stilte ulike miljøkrav i konkurransedokumentene, sier seksjonssjefen for veidrift og vedlikehold i Oslo.

Ni firmaer vil brøyte kommunale veier i Indre Fosen for inntil 30 mill

24 roder skal brøytes i fire år.

Felt i Kofa: Kommunen var uklar i konkurransegrunnlaget for brøytekontrakten

Ville Dyrøy kommune ha pris for hver sesong, eller for hele kontraktsperioden på to år?

Rammeavtale i Agder: Consolvo siker seg bruarbeid for opptil 19 mill

Hele åtte firmaer vil ha denne rammeavtalen.

Svevia fortsetter som driftsentreprenør for 501 km Røros-veier

Brøytebilene til Svevia blir å se i en ny femårsperiode på fylkesveiene i Røros-området.

Oslo har avlyst konkurransen om driftskontrakt i sørøst

Årsak: Uklarheter og motstrid i miljøkravene i kontrakten.

Nytt oppdrag: Agder fylke skal montere nye rekkverk i halvannet år

Men omfanget er usikkert.

Prisen er 40 % høyere enn beregnet: Bare ett firma vil vaske veitunneler i Møre og Romsdal

54 fylkesveitunneler trenger vask og renhold.

Vegvesenet tester: Sensorer overvåker vårflommen ved stikkrennene

Sensorer skal overvåke et par trøblete stikkrenner under E6 i Gudbrandsdalen.

Sju firmaer vil ha rammeavtale for riksveiene på Sørvestlandet

Prisnivå: Mellom 10 og 20 millioner kroner.

Feiebilen veltet - mann omkom i arbeidsulykke i Oslo

En mann i Oslo er død etter å ha kommet i klem da en feiebil veltet i Lilleakerveien onsdag morgen.

Solid interesse for å vedlikeholde bruene i Vestfold og Telemark

Disse sju er med i konkurransen.

Digital signering av driftskontrakt og elektrokontrakt for Drammen og Asker

Direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo og Martin Holmqvist, direktør for Drift og vedlikehold i Veidekke Industri AS, ny driftskontrakt for riks- og fylkesveger i Drammen, Lier og Asker.

Prisene på driftskontraktene som Vegvesenet inngikk i fjor økte med 50 prosent

Forberedelse til regionreformen og avvikling av sams veiadministrasjon er trolig hovedårsaken til den kraftige prisveksten, sier Statens vegvesen i sin årsrapport for 2019.

Vegvesenet lyser ut to korona-kontrakter på E6 og E136 i Gudbrandsdalen

Statens vegvesen lyser ut to vedlikeholdskontrakter på E136 og E6 i Gudbrandsdalen. Begge finansieres av ekstrabevilgningene i forbindelse med koronapandemien.

Hadeland Maskindrift kan kapre driftskontrakt på hjemmebane

Mesta og Presis Vegdrift er også med, men Hadeland Maskindrift har klart laveste pris.

Rekkverkskontrakt for riksveiene på Østlandet: Tre firmaer er interessert

Veisikring ligger lavest.

Disse tre vil vaske og vedlikeholde veitunneler i midt-Norge i fem år

Mesta ligger lavest, men Presis Vegdrift ligger ikke lagt etter. 

Mesta har signert driftskontrakten for Oslo-tunnelene

Statens vegvesen og Mesta signerte elektronisk tunnelkontrakt onsdag morgen.

Mesta er et ørlite hestehode foran i kampen om rekkverkskontrakt på Østlandet

Rundt 50.000 kroner skiller de to laveste tilbudene i oppdrag til rundt 23 millioner kroner.

Veimerking i Rogaland: Visafo lavest i pris

To firmaer ga tilbud.

Dette systemet overvåker rør og kummer - sensorer varsler om noe er galt

Pipelife har sammen med Telenor og andre teknologipartnere utviklet et nytt og revolusjonerende overvåkingssystem for rør og kummer.

Raset tok den gamle: Vegvesenet skal lyse ut ny radarvarsler som stenger veien

Ny kontrakt for å sette opp ny skredvarsler kommer i juni.

Finregningen kan avgjøre hvem som skal brøyte fylkesveiene i Nord-Østerdalen

Det skiller snaue 400.000 kroner mellom de to entreprenørene.

Disse leder i tre driftskontrakter i Innlandet: Mesta, Svevia - og Bjørn Baastad fra Trysil

Og Presis Vegdrift har høyeste pris på alle kontraktene.

Mange om beinet om driftskontrakten for fylkesveiene i søndre Gudbrandsdalen

Det er ikke ofte at det kommer inn seks pristilbud på en driftskontrakt. Og det er svært jevnt mellom de to billigste.

Agder har signert tre driftskontrakter for de nye fylkesveiene

Agder fylkeskommunes første tre driftskontrakter etter regionreformen ble undertegnet onsdag i Arendal på onsdag.

Gudbrandsdalen: Lokal entreprenør skal brøyte flere hundre kilometer riksvei i fem år

Stian Brenden Maskinservice fra Dovre vant konkurransen om å drifte 500 kilometer riks- og europaveier fra Lillehammer i sør til fjellovergangene i nord og vest. 

13 firmaer vil brøyte snø for Nordreisa kommune i sju år

Verdi: Omkring 6 millioner kroner i året.

Agder fylke skal vedlikeholde bruer i to år for inntil 17 mill

Interesserte firmaer har frist på seg til 4. mai. 

Bare ett firma ville ha sjuårig driftskontrakt for veiene i Drammen kommune

Aktiv Veidrift skal fortsatt holde 372 kilometer med kommunale veier åpne.

Ny kontrakt: 50 kilometer rekkverk skal opp på riksveiene i Sogn og Fjordane

Vegvesenet lyser ut toårig kontrakt.

Bransjen vil ha svært godt betalt for to driftskontrakter i Møre og Romsdal

Alle tilbudene ligger godt over prisanslagene.

Mesta ligger godt an i to av tre elektrokontrakter i Nordland

Konsernet kan få to kontrakter til nærmere 110 millioner over fem år.

Elektrokontrakt i Troms: Prisanslaget var på 60 mill, men laveste tilbud er på nesten halvparten

Den femårige driftskontrakten kan bli langt billigere enn fylket regnet med.

Larvik: Vegvesenet sikrer ny fjellskjæring langs E18

I dag starter Statens vegvesen arbeidet med å sikre en fjellskjæring ved E18 sør for Larvik.

Korona-millionene: 100 mill skal brukes på asfalt og 500 mill til vedlikehold

Pengene skal brukes på vedlikehold, og vil komme de små og mellomstore entreprenørene til gode, lover Statens vegvesen.

Hvem vil vedlikeholde bruene i Vestfold og Telemark?

Ny kontrakt som skal vare ut 2021.

Fylkesveibruer skal inspiseres: Kontrakten er verdt inntil 35 mill

Hvordan står det egentlig til med bruene på fylkesveiene? Veieierne vil ha bistand.

Viken trenger hjelp til å holde de bevegelige bruene i gang

Værstebrua er en av tre klaffebruer i Fredrikstad. Noen må holde bruene i trim, og nå er ny kontrakt på gang.

Rekkverkskontrakt på østlandet skal ut i markedet i en fart

Vegvesenet griper til hasteprosedyren på grunn av koronasituasjonen.

E18 forbi Bommestad-raset åpnet for normal trafikk natt til onsdag

Uklart om raset kan ha skadet veikroppen.

Fant 400 artikler. Viser 1–50.