Arkiv

Fant 485 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Ny teknologi gir raskere vinterberedskap

Med Callout har Zeekit utviklet et digitalt system for mobilisering av ressurser, som erstatter de tradisjonelle ringerundene når mannskapene må ut.

Kun to firmaer vil vedlikeholde bruer og fergekaier i sør-Norge i fem år

Og Mesta er billigst - med god margin.

Trøndelag tenker nytt rundt datafangst i vinterdriften

Teknologiselskapet Zeekit har vunnet en stor kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for datafangst av produksjonsdata på drifts- og vedlikeholdskontraktene i Trondheim og Hitra.

Kveen er lavest i pris på lite oppdrag langs Hornindalsvatnet

Kun to entreprenører leverte pris.

«Akseptabelt» er dommen fra Vegtilsynet etter tilsyn av to riksveistrekninger i Nordland

Vegtilsynet kontrollerte tilstanden på veidekke og drenering på riksvei 80 Bodø-Fauske og E6 Skonseng-Finneidfjord.

Klart for ny stormfull sesong med «Vinterveiens helter»

Den internasjonale seersuksessen med norske bilbergere returnerer på skjermen når kulda setter inn og lunefulle kjøreforhold truer.

E6 Romerike: Veisikring kan få montere flere rekkverk

Firmaet kan sikre seg oppdraget med et tilbud på drøye 10,8 millioner kroner.

Hvor mye sliter det på veien? Innlandet tester tømmerbiler på opptil 74 tonn

I Innlandet er det startet opp et prøveprosjekt for å teste ut om vogntog med en vekt på 74 tonn kan kjøre på det offentlige veinettet.

Vegvesenet ordner opp i lysproblemene på riksvei 3

Jobben med å reparere veglysene er i gang.

Mesta ligger best an til å få oppgradere Maursund og Kågen-tunnelene

Troms og Finnmark fylkeskommune fikk fire jevne tilbud på jobben.

5 vil drifte elinstallasjoner i Rogaland - en av dem har det desidert billigste tilbudet

Laveste pris: Knappe 12 millioner kroner. Høyeste pris: drøye 25 millioner.

Vegvesenet sliter med veilysene langs Åsta bru på riksvei 3

Trolig må veibelysningen skiftes ut.

Ny snøskredvarsling ved riksvei 15 i Lom: Cautus Geo har laveste pris

Firmaet leverte varslingssystemet som ble tatt av snøskred, og nå skal de trolig montere nytt anlegg.

Vegvesenet skal ruste opp avkjørsler og stikkrenner på E39 langs Hornindalsvatnet

Det blir en rekke små tiltak mellom Kongenestunnelen og Kjøs.

Staren skal ruste opp fem fylkesveier i Bergen

Fem entreprenører ga tilbud, men en ble avvist.

Ny kontrakt: Rekkverk for 14 mill. skal skiftes ut på E6

Nå skal det settes opp nye midtrekkverk mellom Skedsmo og Kløfta på Romerike.

Svenske Green Landscaping Group har kjøpt Hadeland Maskindrift

Driften fortsetter som før.

I dag er de seks entreprenørene i gang med sju nye driftskontrakter for riksveiene

De sju nye driftskontraktene for riksveiene avløser omkring 20 gamle kontrakter med sams drift.

Peab skal skifte ut trafikkskilt i Trøndelag de neste fem årene

Det ble Peab Anlegg som sikret seg fylkesveikontrakten til snaue 25 millioner kroner.

Ny kontrakt: Hvem vil etterse bruer og fergekaier i sør-Norge i fem år? 

Her blir det farting fra Moss til Stad.

Veisikring har hanket inn rekkverkskontrakter både i øst og vest

Firmaet skal montere rekkverk for over 17 millioner i Hordaland, Vestfold og Telemark.

Innlandet: Snart går fem entreprenører igang med de nye driftskontraktene

1. september starter arbeidsdagen for fem nye driftskontrakter på fylkesveiene i gamle Hedmark og Oppland.

Utsetter utskifting av enormt rør under E18 sør for Ski av sikkerhetsmessige grunner

Utskiftingen av et stort rør under E18 til helga er avblåst. Årsaken er usikre grunnforhold, melder Statens vegvesen.

Sogn Vegtjeneste lavest i pris på å skifte ut skilt langs E16 og riksvei 13

Fire firmaer ville ha denne jobben. 

Nå skal printeren fra Trysil Maskin merke veiene i Storbritannia

Firmaet har tidligere levert veimerkingsprintere til Sverige, Finland og Estland.

Mesta billigst på driftskontrakt for elektro i søndre Rogaland

Men er kun 368.103 kroner billigere enn Otera Traftec.

Gjerdalen lavest i pris på vedlikeholdskontrakt for sør-Gudbrandsdalen

Fire entreprenører har gitt tilbud.

Hårfin prisforskjell på fylkesveikontrakt i søndre Oppland

Men også her er prisene langt høyere enn hva fylkeskommunen så for seg.

Dokka Entreprenør lavest i pris også på kontrakt i Oppland Vest

Her var det tre som ville ha jobben, men prisene er mye høyere enn hva fylket forventet.

Dokka Entreprenør leder i kampen om å utbedre fylkesveier i Gudbrandsdalen

Fire entreprenører har levert temmelig jevne tilbud.

Risa fikk driftskontrakten med Vegvesenet i Nedre Telemark og Vestfold

Kontrakten for riksveiene i regionen har en verdi på 298 millioner kroner.

Arvid Gjerde har laveste pris på montere 3 mil med stålrekkverk i Sogn og Fjordane

Trygg Vei ga også tilbud på oppdraget.

Vant ny rammeavtale om gravefri avløpsrenovering i Porsgrunn

Olimb Rørfornying har blitt tildelt ny rammeavtale med Porsgrunn kommune om rørfornying av avløp.

Åtte tilbud på tunnel- og bergsikring i Nordland: Implenia fikk jobben

En entreprenør ble avvist.

Nytt oppdrag: Tunneler på riksvei 5 og 15 skal få snunisjer for brøytebil

Oppdraget skal være ferdig før jul.

Brevikbrua skal forsterkes og males: Skien-firma leder klart i konkurransen

Fire entreprenører har gitt tilbud på denne jobben.

Tokvam utvider produktspekteret. Kjøper svensk kantklipperprodusent

Tokvam as på Reinsvoll kjøper produkt- og merkevarerettigheter fra den svenske kantklipperprodusenten Ilsbo Tools AB.

Fikk kontrakt med Nordre Follo om driften av kommunens veilys

Infratek Norge har sikret seg kontrakt med Nordre Follo kommune verdt 28 millioner kroner.

Må betale bot: Kommunen var grovt uaktsom i brøytekonkurranse

Aukra kommune må ut med nesten 50.000 kroner i bot, har Kofa fastslått.

Presis Vegdrift har inngått sin første kontrakt i Nordland

Entreprenørselskapet Presis Vegdrift har inngått kontrakt med Nordland fylkeskommune på 313 millioner kroner for drift og vedlikehold av veinettet i Nord-Salten.

Veidekke sikret seg driftskontrakt verdt 450 millioner kroner

Nordland fylkeskommune har inngått femårskontrakt med Veidekke om driftsoppgavene på fylkesveiene i Sør-Salten.

Driftskontraktene ga Mesta et minus på 229 millioner. Men nå peker pilene oppover igjen

Det var en skikkelig ryddesjau som ventet Marianne Bergmann Røren da hun inntok topplederjobben i Mesta i fjor. Store avsetninger måtte tas. Tallene ble dermed blodrøde, og året endte med det verste underskuddet i selskapets historie.

Billigst av fire: Staren skal utbedre og sikre E39 i Nordhordland

Firmaet lå klart lavest i pris.

Ni riksveitunneler i Nord-Norge skal rustes opp

Entreprenøren får arbeid å gjøre over store deler av landsdelen.

To nye kontrakter for stålrekkverk på riksveiene på Vestlandet

To mil med rekkverk skal monteres i Hordaland, og tre mil i Sogn og Fjordane.

Consolvo leder i kampen om å vedlikeholde små og store bruer i midt-Norge i to år

Tre entreprenører har gitt pris på oppdraget.

Fire firmaer har gitt pris på nye rekkverk i Vestfold, Telemark og Agder

Rundt 22 kilometer rekkverk skal monteres langs riksveiene.

Bare 12.000 kroner skiller to tilbud på skiltkontrakt i Sogn og Fjordane

Kveen er hårfint lavest.

Disse fem skal brøyte veier i Narvik for 21,6 millioner kroner de neste fem årene

Men den største konkurransen ble avlyst fordi det eneste tilbudet som kom var altfor dyrt.

Disse to entreprenørene har gitt tilbud på driftskontrakten i Oslo sørøst

Den ene er klart billigere, og er tildelt kontrakten.

Fant 485 artikler. Viser 1–50.