Arkiv

Fant 512 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Hvem vil brøyte fylkesveiene i Valdres i minst seks år?

Innlandet lyser ut ny driftskontrakt: Nesten 630 kilometer veier skal holdes åpne.

Agder satser på mange små driftskontrakter i Sirdal

16 kontrakter er lyst ut, og det kommer en til.

Disse fem vil vedlikeholde fergekaier i Nordland for Vegvesenet

BMO Entreprenører leder på pris.

Innlandet kommer med tre driftskontrakter og fire asfaltkontrakter

Sju fylkesveikontrakter skal ut i markedet de neste ukene. 

Bergquist leder sterkt i kampen om ny driftskontrakt i Østfold

Firmaet vil ha rundt 205 millioner for oppdraget , mens Veidekke er nest billigst med cirka 280 millioner kroner.

Glatte fortau og veier i Bærum skal for første gang strøs med resirkulert strøsand

Det betyr både renere luft og miljøgevinster for innbyggerne i kommunen.

Nå kommer tre nye driftskontrakter i Vestfold og Telemark

Rundt 1242 kilometer vei skal brøytes.

Fire firmaer vil håndtere kortvarig elektrokontrakt i Nord-Norge

Etter Kofa-avgjørelse måtte Nordland fylke lyse ut ny elektrokontrakt med kun sju måneders varighet. Fire firmaer vil ha oppdraget.

Viken: Ny femårig driftskontrakt for elektriske anlegg på fylkesveiene lyses ut

Over 19.000 veilys skal holdes i drift. Hvem vil ha jobben?

Mählers lanserer ny modulær snøplog for «svart vei»

Denne skal brøyte rent også på ujevne veier.

Ny kontrakt: Ni bruer i Rogaland skal vedlikeholdes i inntil fire år

Entreprenøren må regne med stor variasjon i arbeidsomfanget på de ni bruene.

Innlandet får 6,6 mill for å forske på veienes tilstand

Pengene skal brukes til å se på hvordan tilstanden til en vei kan kartlegges, via kameraer som er montert på bussene.

Ny driftskontrakt lyst ut: Drøye 400 km fylkesveier i og rundt Bergen

Kontrakten gjelder for deler av Bergen samt to nabokommuner.

Bruvedlikehold på Østlandet: Ny kontrakt på opptil 410 mill i inntil fire år

Inntil fire entreprenører kan bli med i denne rammeavtalen, som kan vare i opptil fire år.

Kan vare i hele ni år: Vestland lyser ut stor driftskontrakt for Sunnfjord

Frist for å gi tilbud: 15. februar.

Rekordrør på plass under E18

Sist helg ble et 30 meter langt plastrør med en innvendig diameter på fire meter lagt på plass under E18 på Holstad i Follo.

Brøytekontrakt i Kofa: Kommunen brøt regelverket

Klageren mente at kommunen brøt reglene på mange vis, men Kofa var bare sånn passe enig.

Ny femårig driftskontrakt for elektro i Innlandet

Ikke så rent liten, denne kontrakten. Den dekker alle fylkesveiene i nye Innlandet fylke.

Troms og Finnmark lyser ut to vedlikeholdskontrakter for bruer

En kontrakt for Finnmark og en for Troms.

Dyrere driftskontrakter går ut over veivedlikeholdet i Trøndelag

En prisøkning på 50 millioner kroner på nye driftskontrakter medfører reduserte rammer til andre oppgaver. Det fremkommer i fylkesrådmannens forslag til budsjett.

Norsk-svensk samarbeid gir bedre værinformasjon for driftsentreprenørene

Zeekit og og svenske Klimator inngår strategisk samarbeid for å gi vinterdriftsentreprenørene bedre innsikt i værforholdene på norske veier. Sammen har de ambisjoner om å revolusjonere hvordan entreprenørene planlegger sine roder.

Ny driftskontrakt for fergekaier i Nordland

Vegvesenet vil ha noen til å vedlikeholde 12 fergekaier i Nordland.

Betelo skal bistå fire kommuner i innovasjonsprosjektet Smart vinterveg

Gjennom det nyinngåtte innovasjonspartnerskapet med firmaet Betelo, skal Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Ringsaker utvikle nye løsninger for veivedlikehold gjennom prosjektet Smart vinterveg.

Nå blir det rettssak: Oslo kommune mener NCC ikke har patent på snølekteren

Kommunen har fått medhold både i Patentstyret og i klagenemnda. Så nå går NCC til rettssak mot staten.

Fylkesveiene i gamle Østfold: Driftskontrakten avlyst - skal lyses ut på nytt

Det er oppdaget feil i konkurransegrunnlaget-

Fylket gjorde rett i å avvise ett firma, og skulle ha avvist det andre også 

Firmaet som klaget til Kofa fikk bare medhold i at konkurrenten også skulle ha vært avvist fra konkurransen.

Mindre til asfalt og vedlikehold i forslaget til veibudsjett i Rogaland

Ti millioner mindre til dekkelegging og og drøye tre millioner kroner mindre til annet vedlikehold.

I Tønsberg har de full kontroll på snøbrøytingen!

I Tønsberg kommune har de full oversikt over alle brøytebilene som er ute og hvilke kommunale veier som brøytes – takket være digitale sensorer. Det har revolusjonert effektiviteten av brøytingen.

Ny teknologi gir raskere vinterberedskap

Med Callout har Zeekit utviklet et digitalt system for mobilisering av ressurser, som erstatter de tradisjonelle ringerundene når mannskapene må ut.

Kun to firmaer vil vedlikeholde bruer og fergekaier i sør-Norge i fem år

Og Mesta er billigst - med god margin.

Trøndelag tenker nytt rundt datafangst i vinterdriften

Teknologiselskapet Zeekit har vunnet en stor kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for datafangst av produksjonsdata på drifts- og vedlikeholdskontraktene i Trondheim og Hitra.

Kveen er lavest i pris på lite oppdrag langs Hornindalsvatnet

Kun to entreprenører leverte pris.

«Akseptabelt» er dommen fra Vegtilsynet etter tilsyn av to riksveistrekninger i Nordland

Vegtilsynet kontrollerte tilstanden på veidekke og drenering på riksvei 80 Bodø-Fauske og E6 Skonseng-Finneidfjord.

Klart for ny stormfull sesong med «Vinterveiens helter»

Den internasjonale seersuksessen med norske bilbergere returnerer på skjermen når kulda setter inn og lunefulle kjøreforhold truer.

E6 Romerike: Veisikring kan få montere flere rekkverk

Firmaet kan sikre seg oppdraget med et tilbud på drøye 10,8 millioner kroner.

Hvor mye sliter det på veien? Innlandet tester tømmerbiler på opptil 74 tonn

I Innlandet er det startet opp et prøveprosjekt for å teste ut om vogntog med en vekt på 74 tonn kan kjøre på det offentlige veinettet.

Vegvesenet ordner opp i lysproblemene på riksvei 3

Jobben med å reparere veglysene er i gang.

Mesta ligger best an til å få oppgradere Maursund og Kågen-tunnelene

Troms og Finnmark fylkeskommune fikk fire jevne tilbud på jobben.

5 vil drifte elinstallasjoner i Rogaland - en av dem har det desidert billigste tilbudet

Laveste pris: Knappe 12 millioner kroner. Høyeste pris: drøye 25 millioner.

Vegvesenet sliter med veilysene langs Åsta bru på riksvei 3

Trolig må veibelysningen skiftes ut.

Ny snøskredvarsling ved riksvei 15 i Lom: Cautus Geo har laveste pris

Firmaet leverte varslingssystemet som ble tatt av snøskred, og nå skal de trolig montere nytt anlegg.

Vegvesenet skal ruste opp avkjørsler og stikkrenner på E39 langs Hornindalsvatnet

Det blir en rekke små tiltak mellom Kongenestunnelen og Kjøs.

Staren skal ruste opp fem fylkesveier i Bergen

Fem entreprenører ga tilbud, men en ble avvist.

Ny kontrakt: Rekkverk for 14 mill. skal skiftes ut på E6

Nå skal det settes opp nye midtrekkverk mellom Skedsmo og Kløfta på Romerike.

Svenske Green Landscaping Group har kjøpt Hadeland Maskindrift

Driften fortsetter som før.

I dag er de seks entreprenørene i gang med sju nye driftskontrakter for riksveiene

De sju nye driftskontraktene for riksveiene avløser omkring 20 gamle kontrakter med sams drift.

Peab skal skifte ut trafikkskilt i Trøndelag de neste fem årene

Det ble Peab Anlegg som sikret seg fylkesveikontrakten til snaue 25 millioner kroner.

Ny kontrakt: Hvem vil etterse bruer og fergekaier i sør-Norge i fem år? 

Her blir det farting fra Moss til Stad.

Veisikring har hanket inn rekkverkskontrakter både i øst og vest

Firmaet skal montere rekkverk for over 17 millioner i Hordaland, Vestfold og Telemark.

Innlandet: Snart går fem entreprenører igang med de nye driftskontraktene

1. september starter arbeidsdagen for fem nye driftskontrakter på fylkesveiene i gamle Hedmark og Oppland.

Fant 512 artikler. Viser 1–50.