Arkiv

Fant 298 artikler om emnet Drift og vedlikehold [fjern]

Tittel Dato

Trøndelag skal ha egen veimester - men vil fortsatt sette bort bruvask og elektro

Det forrige fylkestinget bad om en plan for veidrift i egenregi. Nå har dagens fylkesting behandlet forslaget.

Mesta leder konkurransen om ny driftskontrakt for fylkesveiene i Nedre Telemark

Fire firmaer har gitt tilbud.

Seks firmaer har gitt pris på treårig elektrokontrakt i Telemark

Tilbudene spenner fra snaue 56 til drøye 92 millioner kroner.

To firmaer vil merke veiene i Troms og Finnmark

Visafo har laveste tilbud.

Ze bra Vei kan få veimerkingskontrakt i Vestfold og Telemark også

Ikke så mange om beinet i disse konkurransene.

Kan hindre tusenvis av graveskader: Georadar viser hva som ligger under veien

Skanner gatene med georadar. Det kan være med på å forhindre tusenvis av grave-skader hvert år.

Disse seks firmaene får rammeavtaler med Arendal kommune for inntil 50 millioner

Mange mindre entreprenører var interessert.

Nå kan du gi pris på elektrokontrakt til 60 mill i Troms

Seks tunneler skal holdes i stand.

Fylket tar mer av risikoen: Lyser ut fem driftskontrakter med ny kontraktsmal

Innlandet fylkeskommune har laget en ny kontraktsmal, der byggherren i større grad enn før betaler for utført arbeid.

Busselskap mener feilkonstruerte fartshumper ødelegger bussene

Tide Buss mener flere titalls av bussene deres er blitt ødelagt.

Radaren ble tatt av skredet den varslet, men den rakk å stanse trafikken først

Ingen ble skadd da riksvei 15 ved Lom ble stengt av snøskred tirsdag morgen.

Nye «bekkalokk» markerer Bergens 950-årsjubileum i gatebildet

Kommunen har bestilt 500 nye jubileumskumlokk. Motivet på lokkene er selvsagt inspirert av regndråper.

Det ser bra ut for Ze bra i konkurransen om å få merke veiene i gamle Buskerud

Firmaet ligger lavest i pris på begge kontraktene.

Klart for ny femårig riksveikontrakt i Salten til rundt 300 mill

410 kilometer vei skal brøytes og holdes i stand.

Larvik skal kartlegge veinettet sitt

Vil dokumentere vedlikeholdsbehovet for kommunepolitikerne.

Nå kommer Nordland fylke med sine første driftskontrakter

De to kontraktene i Salten er på nesten 1200 kilometer fylkesvei.

Fire firmaer vil ha elektrokontrakten for midtre Hålogaland - til høyst forskjellige priser

Laveste pristilbud: 69 millioner. Høyeste: 174.

Mesteparten av veinettet i Nordkapp er ras-stengt

Fem kommuner i Finnmark er isolert. Og flere fjelloverganger i sør-Norge er stengt på grunn av uvær.

Kun et firma er interessert i elektrokontrakten for Helgeland og Salten

Kan ha sikret jobben i seks år.

Oslo-veier skal vedlikeholdes for 100 mill per bydel

Lyser ut kontrakt for Oslos tre sørligste bydeler verd 300 millioner kroner.

Har begynt å sprenge bort snøskavler for å få åpnet E134 ved Haukelifjell

Regner med å åpne veien i dag.

Ny fylkesveikontrakt til rundt 240 mill er lyst ut

Entreprenøren skal håndtere vel 400 kilometer fylkesvei i fem år.

Tre firmaer har gitt tilbud på merking av riksveiene i Vestland og Rogaland

Veiene skal merkes fra E39 i Førde sentrum i nord til riksvei 421 ved Egersund i sør.

700 bruer på Østlandet skal vedlikeholdes for inntil 120 mill

Rammeavtalen kan vare ut 2023.

To store fylkesveikontrakter på Sørlandet er lyst ut

Rundt 1360 kilometer fylkesvei.

Ny fylkesveikontrakt på Sunnmøre: Verdien er anslått til 350 millioner

525 kilometer skal driftes i inntil seks år.

Ny driftskontrakt for riksveiene på Sørlandske

Med opsjon går den fram til høsten 2024.

Mesta har gode muligheter til å beholde tunnelvaskekontrakten i Oslo

Kun to firmaer leverte pris.

Bærum-firma skal feie gatene i kommunen for inntil 6,7 mill i året

Det ble hjemmeseier.

Lyser ut ny kontrakt for driften av 229 kilometer riksvei på Sunnmøre

Kan gi driftsoppdraget fram til høsten 2024.

Ligger an til å beholde driftskontrakten ved Drammen i to år til

Veidekke definitivt lavest i konkurransen.

Vegvesenet trenger hjelp til små veioppdrag for inntil 60 mill i år

Her kan det bli litt av hvert å gjøre: En liten rammeavtale som kan passe for mange entreprenører.

Krangler om maks spordybde på E18 skal være 20 eller 25 mm. Nå er den 33

Brukerne mener OPS-veien er ekstra utsatt for vannplaning.

Fire firmaer kniver om kompleks elektrokontrakt på Østlandet 

Traftec har kontrakten i dag, men er 37.449 kroner dyrere enn laveste tilbyder fra 2020 til 2025.

Kun ett firma ga pris på den nye driftskontrakten i Longyearbyen

Skal drifte rundt 50 kilometer vei i fem år for 8,5 millioner kroner.

Bedre resultater for Veidekke innen driftkontrakter og asfalt i fjor

Industrivirksomheten, som omfatter driftskontrakter, asfalt og pukk og grus, klarte i fjor å snu virksomheten til både økt omsetning og resultat.

Nå kan du begynne å regne på en treårig driftskontrakt til 400 mill

Ny kontrakt på gang for riksveiene i nedre Telemark og Vestfold.

Riksveiene i Agder, Vestfold og Telemark skal merkes

445 tonn maling skal legges på veiene hvert år.

Driftskontrakten for riksveiene i søndre Trøndelag er lyst ut

Kontrakten inneholder 483 kilometer riksvei.

Stavanger lyser ut millionkontrakt for veimerking

Kan gi jobb i to år.

Trøndelag fylkeskommune inngår sin første vegkontrakt

Trøndelag fylkeskommune og HR Entreprenør AS har inngått kontrakt om oppgradering av fv. 31 mellom Røros og riksgrensen til Sverige.

Kristiansand kan spare 10 millioner på mild vinter

Men vinteren er ikke over- og i alle fall ikke budsjettåret, påpeker kommunen.

Flere vil feie grus for Bærum - og noen vil vaske og deponere den også

Kommunen skal ta vare på grusen fra vårfeiingen.

Må rassikres: E18 ved Larvik blir periodevis stengt i minst en måned

Skal sprenge vekk nye partier av fjellskjæringa som raste ut.

Hvem vil drifte nesten alle riksveiene i gamle Hedmark fylke?

Den femårige kontrakten blir på nesten 630 kilometer etter hvert.

Elektrokontrakt for riks- og fylkesveier i Telemark lyses ut

Entreprenøren skal blant annet følge med på 30 tunneler.

Fem firmaer er interessert i fjellrensk og tunnelvask i Setesdalen

Men et firma vil ha mer enn fire ganger så mye for jobben som den rimeligste konkurrenten.

Driftskontrakten for fylkesveiene i nedre Telemark er lyst ut

340 kilometer vei trenger brøyting og oppsyn.

Det vil ta 13 år og koste 420 millioner kroner å male Øresundsbrua

Brua mellom Danmark og Sverige er værbitt etter 20 års drift.

Vegvesenet skal sprenge vekk mer fjell på begge sider av rasstedet ved E18 i Larvik

Fjellrensk starter til uka.

Fant 298 artikler. Viser 1–50.