Arkiv

Fant 62 artikler om emnet Gang- og sykkelvei [fjern]

Tittel Dato

Førdepakken: Disse fem vil bygge gang- og sykkeltunnel langs riksvei 5

Laveste tilbud på dette spesielle tunnelprosjektet er på vel 64 millioner kroner.

Oslofjordforbindelsen: Fire vil bygge den nye gang- og sykkelveien i Frogn

Hvem har gitt lavest pris? Her er det tilbud med to konvolutter. Så ingen vet. 

Ny kontrakt på riksvei 5: Rundkjøring og 650 meter med gang- og sykkelvei i Sogndal

Vegvesenet skal i gang med tungtrafikkerte Gravensteinsgata gjennom Sogndal sentrum.

Her skal det bygges egen gang- og sykkeltunnel parallelt med Klettatunnelen

Førdepakken har lyst ut byggingen av en 440 m lang gang- og sykkeltunnel langs riksvei 5 mellom Førde sentrum og Bergumkrysset.

De to Vestlandsfirmaene ble avvist fra konkurransen - og ble avvist av Kofa også

De to firmaene ville i fellesskap bygge en gang- og sykkelvei i Sogn, men ble avvist fra konkurransen. De tok fluksens saken til Kofa.

Trondheim: Disse seks vil bygge sykkelvei mellom Dalenbrua og Lilleby skole

Pristilbudene ligger på mellom 35 og 46 millioner kroner.

Kvikkleire på deler av strekningen: 11 vil bygge ny gang- og sykkelvei

Åge Haverstad er lavest i pris. Ti andre er med.

Consto er billigst, men hvem har forstått oppgaven best?

Fire entreprenører har gitt tilbud på prosjektet, men hvem har forstått oppgaven best? Det kan avgjøre hele konkurransen.

Fem firmaer vil bygge kreativ trebru i Brumunddal

Prisene ligger på mellom ti og 16 millioner kroner. Men her kan estetikken i tilbudene avgjøre det hele.

Ny Oslofjordtunnel nærmer seg: Nå skal det bygges ny gang- og sykkelvei i Frogn

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen skal Statens vegvesen sikre et tilbud for gående og syklende i Frogn kommune. Kontrakten er lyst ut.

Solberg Maskin skal bygge gang- og sykkelvei i Trondheim

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Solberg Maskin om bygging av gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde.

Ny gang- og sykkelvei: Kommunen fikk to tilbud, men har avlyst konkurransen

Ny kontrakt blir lyst ut i løpet av vinteren.

Nytt oppdrag: Gamle E18 ved Larvik skal bli sykkelvei med rulleskibane

Entreprenøren har seks måneder på seg.

Hvem vil bygge 40 meter lang trebru ved siden av verdens høyeste trehus?  

Klart for kreativ trebru i Brumunddal.

Sykkelveiene bygges ut i Trondheim: Her er det mye å tenke på

Vegvesenet lyser ut kontrakt for nye 730 meter med sykkelvei.

Kronstadtunnelen: Ny sykkelvei skal bygges gjennom løsmasser i Bergen

Tettbygd område. Mange kulturminner. Noe å bryne seg på.

Ny kontrakt: Her skal kommunen ruste opp med ny gang- og sykkelvei

560 meter gang- og sykkelvei og alskens kabler og ledninger skal på plass.

Nytt prosjekt på Romerike: Her skal det bygges ny rundkjøring og mye annet 

Adskilige etater har hengt seg på når fylket først skal i gang med ny rundkjøring og gangvei.

Viken skal bygge 2800 meter med fortau og gang- og sykkelvei

Her må entreprenøren håndtere både fjell og kvikkleire.

Åpner ny gang- og sykkelvei i Steinkjer kommune

Langs E6 mellom Kvam og Grøtan i Steinkjer er det bygget 1,6 kilometer ny gang- og sykkelvei.

Disse fem firmaene vil bygge ny sykkelvei på Abildsø i Oslo

Prisene spenner fra 21 til 35 millioner for denne jobben.

Krangel om gangvei: Contexo tilkjent 2,6 mill i to rettssaker - krevde opprinnelig 7,7

Kommunen som er motpart har langt på vei fått medhold. En anke til lagmannsretten ga snaue 900.000 kroner ekstra for firmaet.

Fylket skal bygge 1500 meter med ny gang- og sykkelvei i Trondheim

En bit av fylkesveien skal også legges om.

8 entreprenører vil bygge 6,3 km gang- og sykkelvei i Vestfold

De fleste vil ha 74-75 millioner for jobben. Men laveste tilbyder ligger på 58, og er drøye 12 prosent billigere enn nummer to.

ÅDT er 11.500: Disse to entreprenørene vil gjenskape Paradis i Bergen

Det skiller ti millioner eller så på en kontrakt til rundt 80 millioner kroner.

Fylket skal bygge 6,3 km gang- og sykkelvei i søndre Vestfold

Rammen for prosjektet er på 90 millioner kroner.

Kofa: Vegvesenet brøt ikke reglene i kontrakt om gang- og sykkelvei på Lillehammer

Anlegg Øst Entreprenør mente de kom feil ut i prekvalifiseringen til oppdraget. Kofa er ikke enig.

Nytt prosjekt: Nesten 1500 meter sykkelfelt skal bygges på Abildsø

Enebakkveien er tungt trafikkert med mange bussruter. Her bør anleggsarbeidene gå unna.

Hølenviadukten: Hvem vil bygge landets flotteste gang- og sykkelvei?

En gang en spesiell jernbanebru. Nå blir den gang- og sykkelbru.

Nytt prosjekt: Klart for gang- og sykkelvei til 24 mill i Modum

Ny gang- og sykkel med plasstøpt bru. Og nye veilys.

Nytt oppdrag: Trondheim skal bygge ny vei på Leangen for rundt 18 mill

Ny adkomstvei, gang- og sykkelvei, tursti og litt av hvert.

5,7 kilometer ny gang- og sykkelvei er åpnet i Sarpsborg

Ny milepæl i Bypakke Nedre Glomma ble åpnet 11. september.

Vestland ruster opp Paradis: Trafikktungt knutepunkt i Bergen skal bli nytt og lekkert

Det blir en komplisert utbygging når et av Bergens travleste trafikk-knutepunkt skal oppgraderes. Fylket vil ha pris på oppdraget.

Vant konkurransen: Bjelland har fått vei- og VA-oppdrag til 10 millioner på Time

Svært jevne priser fra de sju tilbyderne.

Stor interesse for å bygge 750 meter gang- og sykkelvei i Vegårshei

Hele ni firmaer har meldt seg på i konkurransen.

Anbudet avgjort med loddtrekning - Kruse Smith vant gang- og sykkelbru i Trondheim

Noe så uvanlig som loddtrekning måtte til, for å avgjøre hvem som skulle få oppdraget som var lyst ut av Trondheim kommune.

Ny gang- og sykkelvei i Vestfold: Ni firmaer var interessert

Kristiansand Maskin skal gjøre jobben for rundt 5,5 millioner kroner. 

Viken skal bygge 1400 meter med ny gang- og sykkelvei på Hvaler

Dessuten skal en kort etappe av fylkesveien utvides i bredden.

Hvem vil bygge 625 meter med ny gang- og sykkelvei i Lillestrøm?

Fylkesvei 1530 Bråteveien skal rustes opp.

2,2 km gang- og sykkelvei til 69 mill ble ferdig to måneder før tiden

Nå er det sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Farbu og Gausen skal bygge ny gangbru over jernbanen i Skogn 

Firmaet var et par millioner billigere enn nestemann.

Skal bygge veikulvert og firefelts adkomstvei til nytt sykehus i Drammen

Her skal det bli veikulvert under jernbanen, firefelts adkomstvei til sykehuset samt ei ny gang- og sykkelbru.

Risa er lavest i pris på å bygge gang- og sykkelveg og utbedre kurver i Sirdal

Seks entreprenører har meldt seg på i konkurransen.

Disse fem er med videre i kampen om å få bygge gang- og sykkelbru til 80 mill

Kontrakten kan bli tildelt i neste uke.

Ny kontrakt: 750 meter gang- og sykkelvei i Vegårshei i Agder

Her blir det både sprengning og bruriving.

Det ble Aune Maskin som skal bygge nytt kryss samt gang- og sykkelvei på Støren  

Fire firmaer ville ha jobben.

12. juni åpner 950 meter ny gang- og sykkelvei ved Arendal

Binder sammen to gang- og sykkelveianlegg.

Snart starter Dobloug Entreprenør med å bygge ny høystandard sykkelvei i Lillehammer

Kontrakten er verdt cirka 41 millioner kroner.

Agder fylke skal bygge gang- og sykkelveg og utbedre kurver i Sirdal

Frist for å gi tilbud: 11. juni.

John Galten er lavest i pris på sykkelveiprosjekt i Solør

Rena-firmaet leder med noen hundre tusen i et prosjekt til drøye 20 millioner kroner.

Fant 62 artikler. Viser 1–50.