Arkiv

Fant 44 artikler om emnet Rassikring [fjern]

Tittel Dato

Langnesberga igjen: Mer av E6 må sikres mot ras og erosjon

Bergskjæringer må sikres. 700 meter med steinspranggjerder skal opp. Og veifyllingen ut mot Snåsavatnet må sikres mot erosjon.

Også på flateste Østlandet må det sikres mot ras

Statens vegvesen starter opp prosjektet «Fjellsikring Oslo og Viken 2022», der til sammen sju steder skal sikres mot ras på sentrale Østlandet.

- Regjeringen skaper utrygge rammer for rassikring av veiene

Nasjonal rassikringsgruppe ber om mer penger til rassikring fra Stortinget.

Riksvei 13: To firmaer vil montere fanggjerde mot ras

Norsk Bergsikring og Risa ga tilbud på denne kontrakten.

Vegvesenet skal undersøke fjellet ved E6 i Snåsa hver morgen og kveld

Som ekstra beredskap etter steinspranget i dag tidlig iverksetter Statens vegvesen inspeksjoner på den rasutsatte strekningen hver morgen og kveld.

Nytt oppdrag: Fylkesveier i Telemark trenger ny skredsikring og nye tunnelportaler

Her skal det bygges et rasoverbygg og minst en tunnelportaler. Og det er opsjon på mer.

Deler av riksvei 13 ved Rødsliene skal sikres mot ras

Her skal det monteres et 70 meter langt fanggjerde.

Nytt oppdrag: E39 skal sikres mot ras på flere steder

Vegvesenet lyser ut rassikringsarbeid for flere områder langs E39 mellom Sira og Flekkefjord.

Nå planlegger Agder å rassikre fylkesvei 42 i Sirdal for 500 mill

Sirdal kommune og Agder fylkeskommune har inngått en intensjonsavtale om utbedring og rassikring av fylkesvei 42 langs Sirdalsvannet.

Riksvei 15: Nye flomskredgjerder skal monteres i Oppstryn

Statens vegvesen skal skredsikre Djupesvora på sørvestsiden av Oppstrynsvatnet i Vestland.

Rassikring: - Stortinget har fattet enormt viktige vedtak

Nasjonal rassikringsgruppe er fornøyd med Stortingets innsats denne uka.

Nye Veier skal starte med å rassikre riksvei 13 Skare-Sogndal i 2023

Nye Veier har satt av 200 millioner kroner til utbedringstiltak på riksvei 13 Skare-Sogndal og har plukket ut områdene der det er størst rasfare.

Bevilget 46 mill til å teste ut flyttbar skredsikring ved Liarostunnelen

Vestland skal være først i verden med en mobil løsning for skredsikring, en stålportal som settes opp i rasutsatte tunnelmunninger. Fylkestinget har bevilget 46,4 millioner kroner til et prøveprosjekt.

Disse fem firmaene vil skredsikre riksvei 5 mellom Førde og Florø

Mesta har laveste pris.

Riksvei 5 skal sikres mot ras på tre steder mellom Førde og Florø 

Her trengs det fjellrensk og fanggjerder.

Nytt oppdrag: Fylkesvei 889 i Skibsbukta skal sikres mot ras

Fylket tar et grep ved en rasfarlig strekning.

Roper varsko for bedre rassikring i brev til alle partiene på Stortinget

Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å rope et varsko i forkant av ny Nasjonal transportplan. – Det haster å sikre veiene våre for ras og skred, skriver de til Stortingspartiene.

Fylkesvei 17 i Meløy: Mesta er ferdig med rassikring for over 40 mill

Skredsikringen på fylkesveg 17 i Kilvik er fullført.

Gjerden Fjellsikring selges til Nordisk Bergteknik

Konsernet Nordisk Bergteknik har inngått intensjonsavtale om kjøp av fjellsikringsselskapet Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad i Vestfold.

Nordland prioriterer ny tunnel mellom Bleik og Andenes som neste store rassikringsprosjekt

Men Nordland får kun 64 millioner kroner i rassikringsmidler i forslaget til statsbudsjett. Fylket setter av 35 millioner til prosjektet, som er kostnadsberegnet til 263 millioner kroner.

Nasjonal rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles

Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal transportplan 2022-33, mener rassikringsgruppen.

Seks firmaer vil skredsikre Ishavsveien i Finnmark

DS Entreprenør ligger lavest i pris.

Fv 53 i Årdal: Endelig kan den gamle og kostbare Holsbrutunnelen stenges

600 meter av ny fylkesvei 53 ble åpnet for trafikk 6. juli. Dermed kan den gamle Holsbrutunnelen stenges.

Toårig kontrakt i Varanger: Ishavsveien skal sikres mot snøras

2200 meter med snøskjermer skal opp.

Rassikring i Årdal: Syv firmaer vil montere fanggjerder ved to fylkesveier 

Ainfra ligger lavest i pris.

Skredfaren stoppet skredsikrings-prosjektet sist høst. Nå starter arbeidene opp igjen

På fylkesvei 17 gjennom Kilvik i Meløy kommune i Nordland finnes det to skredoverbygg og ledevoller, men området har høy skredfare og trenger mer sikring.

Nordhordland: E39 skal sikres og rustes opp på flere steder

Vegvesenet lyser ut flere små oppdrag i en konkurranse.

Flere rassikringsprosjekter på Vestlandet: Nå står fylkesvei på Osterøy for tur

Her blir det fjellsikring i mye bratt og bart fjell.

Nå skal enda mer vei rassikres i Årdal

Fylket tar tak i to strekninger på bortimot en kilometer.

Nasjonal rassikringsgruppe vil ha egen tiltakspakke for rassikring av fylkesveiene

Arbeidene bør komme raskt i gang.

600 meter fylkesvei i Vaksdal skal rassikres: Sju firmaer vil ha jobben

Snønett skal på plass.

Skredsikring av fylkesvei 975 i Sirdal: Mange om beinet

Hele ni entreprenører ville flytte veien og bygge rasvoll.

Sp vil flytte veipenger fra Østlandet til Vestlandet

Mener det gjøres for lite for å sikre rasutsatte veier.

Fem entreprenører er interessert i å drive rassikringstunnel ved Folgefonna

Har levert søknad om prekvalifisering - pristilbudene kommer i neste fase.

Uavhengig ekspertutvalg skal gjennomgå raset på E18

Og skal levere foreløpig rapport før 15. februar.

Vegvesenet har sprengt ned fjellblokken ved E18

Tok ned  300 kubikkmeters fjellblokk som hang igjen etter raset på fredag.

E18-raset: Vegvesenet avviser at sikkerheten ble nedporioritert

300 kubikkmeter stor fjellblokk skal sprenges ned på tirsdag.

Hele 12 firmaer vil sikre fylkesvei mot ras i Gausdal

Lite oppdrag er svært populært.

Vurderer å vrake tunnelprosjekt på grunn av høye bompenger

Tunnelen under Kvamskogen skulle gjøre fylkesvei 49 rassikker. Men koster det 200 kroner å bruke den, blir det for dyrt, mener ordføreren.

Vestlandets første veikontrakt med konkurransepreget dialog

1500 meter splitter ny tunnel er på gang i Kvinnherad.

Her får Trøndelag 1,3 km tunnel, 145 meter bru, og totalt 5,2 km rasfri vei

Kontraktsverdi: Rundt 280 millioner kroner.

Veier over hele landet er sperret etter ras og flom

25 hus er evakuert i Nittedal. E14 i Stjørdal er stengt.

Rasødelagt fylkesvei ved Jølster er åpnet igjen - fylkesvei i Nordland stengt

Oppryddingsarbeidet pågår begge steder.

Mesta i gang med rassikring i Gråura på riksvei 70

Fant 44 artikler. Viser 1–45.