Arkiv

Fant 68 artikler om emnet Prosjektering [fjern]

Tittel Dato

Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier

Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene».

Senterpartiet vil gjøre det enklere å bygge gang- og sykkelveier

Mener veinormalene fører til at gangveier blir overdimensjonerte og for dyre.

Setter i verk forsøksordning: Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Kan få klarsignal til et veiprosjekt før det er vedtatt en reguleringsplan.

Nye Veier vil standardisere planleggingen av planfrie kryss

Får hjelp av Multiconsult til å gjøre det lettere å bygge kryss til motorveier.

Ny metode kan forutse lokal flom og hindre at veier ødelegges

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet en metode for å analysere effektene av økt nedbør og endret arealbruk, og dermed hindre at flommer skader eller ødelegger infrastruktur.

Fikk pris for digital informasjonsflyt på prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Årets ISY Innovation Award gikk til Inge Handagard og AF Gruppen.

Jevnt løp om å få lage kommunedelplan for koblinga mellom E18 og E134

Og Norconsult vant.

Vegvesenet kaller inn leverandører til møte om bygging av E16 Bjørum-Skaret

Arrangerer infomøte før milliardkontrakten lyses ut.

Riksvei 3: Vegvesenet fikk bare småpenger etter å ha anket erstatningssak mot Rambøll

Det ble vel egentlig mest plunder og heft for Vegvesenet i denne saken.

Norconsult kjøper ECT

Styrker seg innen elektroteknikk.

Endelig enighet om kommunedelplanen for ny E18 Dørdal – Grimstad

Med vedtaket om kommunedelplan for 75 km ny E18 mellom Dørdal og Grimstad, er 4-felts veg mellom Oslo og Kristiansand et langt skritt nærmere målet.

Nå skal Vegvesenet styre økonomien i prosjektene via «skyen»

Denne uken signerte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi.

Budsjettlekkasjer før valget: Millioner til opprusting og sikring av vei

200 millioner til rassikring og 100 millioner til opprusting av «lakseveier»

Ny administrerende direktør i Proxll

Fredrik Mortvedt begynte i slutten av august som administrerende direktør i Proxll.

Slik skal ekspertråd og fleksibel betaling redusere konfliktene i store veiprosjekter

Vegvesenet og EBA la fram liste med konkrete tiltak - skal tas i bruk på alle store kontrakter.

Thora Heieraas blir direktør for ny divisjon i Norconsult

Norconsult har de siste årene bygd opp et sterkt plan-, arkitekt -og landskapsmiljø, og etablerer dette nå som et eget forretningsområde ved hovedkontoret under ledelse av Thora Heieraas.

TT Anlegg ligger best an i gangveikontrakt i Mandal 

Fire firmaer ga tilbud på jobben.

Optimistiske veibyggere tror klimamålene kan nås med økte funksjonskrav

Nye Veier-direktøren: – Vi har vist at strenge klimakrav er forenlig med kostnadseffektiv veibygging.

Dette blir en totalentreprise: 634 tunnelmeter i Samnanger står for tur

Haukenestunnelen fra 1981 skal bli helt ny.

Kontrakten lyses ut nå: Hvem vil bygge splitter ny fylkesvei i Nordhordland?

Et av de store prosjektene i Nordhordlandspakken, dette.

Bru til Helgøy er lyst ut - så skal fylket vurdere om den skal bygges

Fylket har bedt om at prosjektet skal lyses ut. Når prisene er kommet inn, vil fylket eventuelt vedta å sette i gang byggingen.

Hadde høyest pris men best beskrivelse: Skal prosjektere og følge opp tre tunnellokk i Oslo

Aas-Jakobsen hadde det dyreste tilbudet, men samtidig beskrivelsen og kompetansen som gir mest for pengene.

Cowi hadde lavest pris og skal lage reguleringsplan for Færderforbindelsen

Kompleks vegutbygging ved Tønsberg.

Dale: – I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet

Samferdselsministeren ber Nye Veier utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet tror de har de beste forutsetningene for å ta ansvar for.

Vegvesenet skal lage digitalt verktøy for dimensjonering av vei

Vil ha konsulentfirma med i utviklingsteamet.

Peab skal bygge nytt E6-kryss for 264 millioner kroner

Skal stå ferdig i 2020.

– Kostnadane redusert med fem milliardar kroner

Regjeringen la fram E6 Moelv-Øyer for Stortinget i dag.

Tre utenlandske og bare en norsk entreprenør med i konkurransen om E6 Ulsberg-Vindåsliene

Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 milliarder kroner.

AF Gruppen krever 84 millioner fra Vegvesenet i maratonrettssak

Tingretten i Sogn og Fjordane har satt av sju uker.

Ny fastlandsvei til Færder: Seks rådgivere vil lage reguleringsplan

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 3,8 milliarder kroner.

Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

Tar sikte på å inngå totalentreprise for strekningen Svenningelv-Lien i størrelsesorden 750 millioner våren 2020.

Disse firmaene vil prosjektere tunnellokkene i Oslo

Fem rådgivere har meldt interesse for å følge opp Storolokket, Bygdøylokket og Sjølystlokket.

Det ble Norconsult som skal regulere ny E39 for Nye Veier

Startskuddet for Nye Veiers arbeid med strekningen.

Drammen: Et av Vegvesenets første papirløse prosjekter

Ny fylkesvei 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen er et av Statens vegvesens første papirløse prosjekter fra planlegging til bygging.

Hvem vil lage reguleringsplan for et veiprosjekt på 3,8 milliarder?

Stor jobb som er aktuell for store konsulentfirmaer.

Grimstad hardt ut mot Nye Veiers planer om ny E18 - vil ikke ha noen monsterbru

Mottagelsen på anbefalingene fra Nye Veier for ny E18 Dørdal–Grimstad er svært blandet. Fra jubel til tårer og raseri.

Fem firmaer vil være med på å bygge flere kilometer tunnel i Sogn og Fjordane

Arbeidene starter til høsten.

Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere enn antatt

Nye Veier anslår at 1,9 milliarder kan spares inn.

Reduserer risikoen på samferdselsprosjekter med RiskBIM

En prosjektgruppe med flere aktører innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse ser nå på smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter.

Brødrene Dokken vant pilotkontrakt på E16 i Valdres - skal også prosjektere strekningen

Kontrakten er den første her til lands hvor entreprenøren involveres gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt.

Tre tungt belastede trafikklokk i Oslo trenger en ansiktsløftning

Tunneler er de ikke, men det blir en slags mini-tunnelrehabilitering.

Norges største konsulentselskap omsatte for 5,4 milliarder kroner i 2018 - veksten fortsetter

Norconsult økte omsetningen med 15,5 prosent i fjor, og driftsresultatet ble  på 401 millioner kroner.

Sintef-forsker: – Det er ikke noe problem å halvere tiden på de fleste norske anleggsprosjekter

Nylig avsluttet han forskningsprosjektet SpeedUp, som siden 2014 har sett på metoder for å halvere gjennomføringstiden i bygg- og anleggsprosjekter.

Fikk 25 millioner for plunder og heft med stikningsdata: - Trist å bruke så mye energi på en slik sak

Park & Anlegg krevde 56 millioner kroner ekstra for arbeidet med riksveg 22.

Nye Veier skal finne entreprenør for bygging av kryss til 200 millioner kroner

Anbudskonkurransen blir offentliggjort i første halvdel av januar.

Multiconsult jakter 40 nye ingeniører til E6 Ranheim–Værnes

Multiconsults kontrakt Med Nye Veier utgjør foreløpig rundt 200 millioner kroner. Dette er den største enkeltkontrakten i Midt-Norge for rådgiverselskapet noensinne.

Lanserer ny digital verktøykasse for at planleggere skal avverge skred

Ekstremvær med økte nedbørsmengder utfordrer ingeniører og planleggere.

Vegvesenet vurderer kontraktsstrategien for Rogfast - inviterer bransjen til dialog

– Markedet er i endring.

Kineserne vrakes fra E16 - Disse er med videre i konkurransen om de to første delstrekningene på Eggemoen-Olum

Tre norske er med videre til konkurransepreget dialog.

Nye Veier går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst - Mandal by

Fire entreprenører leverte tilbud på jobben med en verdi på halvannen milliard kroner.

Fant 68 artikler. Viser 1–50.