Arkiv

Fant 113 artikler om emnet Prosjektering [fjern]

Tittel Dato

Vegvesenet vil kjøpe rådgivertjenester for inntil 880 mill over fire år

Inntil sju firmaer kan sikre seg en hyggelig rammeavtale.

Frp vil fjerne Vegvesenets innsigelsesrett i arealsaker

For å gjøre det lettere å bygge boliger, næringsbygg, hytter og alpinanlegg vil Frp fjerne Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker.

Vegvesenet og fylket trenger hjelp til å lage byggeplan for ny miljøgate på Gran

Oppdraget skal være ferdig i april.

Vegvesenet anbefaler smal firefeltsvei i dagen på E134 mellom Kongsberg og Notodden

Reguleringsplanen har nå vært på høring, og  Statens vegvesen fikk inn 25 innspill til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø.

Nye kontrakter verdt opptil 180 mill: Veibruene skal kontrolleres

Konsulentbransjen kan sikre seg et solid oppdrag.

Norconsult kan få pris for prosjekteringen av E39 Kristiansand-Mandal

Utviklet verktøy for digital prosjektgjennomføring med data nesten i sanntid.

Marstrand oppretter eget selskap for fremdriftsplanlegging

Konsulentselskapet Marstrand oppretter nytt selskap sammen med tidligere ledere i Topcon og Morgedal Gruppen.

Anko har kjøpt Geomatikk Survey - blir storaktør med 125 oppmålingsingeniører

Geomatikk Survey AS endrer dermed navn til Anko Survey AS.

Disse 85 tiltakene skal gjøre det mulig å lage verdens mest klimaeffektive vei

Nye Veier og Zero har laget smørbrødlista som skal kutte klimautslippene fra vei med mer enn 40 prosent.

TØI-rapport foreslår å verdisette kjørekomfort for ulike veityper

Anbefaler å justere verdien av kjørekomfort på ulike veityper i de samfunnsøkonomiske analysene.

Ny E39/E18 ved Kristiansand: Starter opp planprosessen for Ytre ringvei

Nye Veier har tildelt Norconsult oppdraget med planarbeidet knyttet til E39/E18 i Kristiansand.

COWI vant rammeavtale for planarbeidet i hele Nye Veier-porteføljen

Avtalen omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

Rambøll henter inn tungvektere til styring av superprosjektene

Til å lede noen av de store samferdselsprosjektene har Rambøll hentet inn prosjektlederkompetanse fra øverste hylle.

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser

Standarden NS 3418 skal bidra til bedre konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester innen bygg og anlegg.

Kan gi erstatningsansvar: Kommunalteknisk forening advarer mot overvann på vei

Huseiere kan faktisk sitte med ansvar for skader på grunn av overvann.

28 konsulenter kvalifisert til å planlegge og prosjektere veier for Innlandet fylke

Ordningen har en anslått totalverdi på inntil 90 millioner kroner.

Norconsult skal planlegge veier for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har inngått rammeavtale med Norconsult på konsulenttjenester knyttet til veiplanlegging i kommunen.

Innlandet skal leie inn konsulenter for inntil 90 millioner kroner

Fylket vil inngå avtale med flere selskaper for å sikre seg rådgivning i samferdselsprosjekter.

Går sammen om å etablere et felles språk innen BIM

En såkalt Modell Modenhets Indeks (MMI) for samferdselsprosjekter skal beskrive modningsgraden av objektene i BIM-modeller.

MSS skal bygge Vardebrua for 4,8 mill

Skanska ville også levere komposittbrua, men til en høyere pris.

Dr.techn Olav Olsen og Norconsult skal prosjektere tre fjordkryssinger i Møre og Romsdal

Arbeidsfellesskapet skal lage prosjekteringsgrunnlaget for de tre planlagte brukryssinger på E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

12 km av E6 gjennom Grong skal utbedres: I juni kommer det kontrakter til 300 mill

Mye skjer på E6 på nordsida av fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland for tiden: Nå skal de 12 nordligste kilometrene på E6 i Trøndelag oppgraderes.

Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet

Nye Veier er i gang tidligere enn ventet, og kontrakt skal signeres før sommeren.

E6-prosjekt i Trøndelag heldigitaliseres på grunn av korona-situasjonen

I Nye Veier-prosjektet E6 Kvål-Melhus har korona-situasjonen tvunget fram nye, heldigitale arbeidsmetoder.

Signerte milliardkontrakten digitalt: AF Gruppen skal bygge 23 kilometer E6 langs Mjøsa

Nye Veier-sjefen avtalte selskapets hittil største kontrakt på Østlandet fra hjemmekontoret.

Vegvesenet vil ta hensyn til Korona-situasjonen i nye utbyggingskontrakter

Vil ta hensyn til valutasvingninger og usikker tilgang på arbeidskraft

Hareide vil ikke fremskynde planlegging av neste strekning på E16/Vossebanen

Samferdselsministeren vil ikke starte planlegging av Stanghelle-Voss , siden denne Fellesprosjekt-strekningen ikke er prioritert i NTP 2018-2029.

Bygger om gammel jernbanetunnel til ny sykkeltunnel i Bergen

Bybanen Utbygging har tildelt Multiconsult kontrakten med å prosjektere den gamle jernbanetunnelen fra Kronstad til Møllendal til gang – og sykkeltunnel.

Skrikende behov etter BIM–kompetanse: Nytt studium kommer fra høsten 2020

Fagskolen i Oslo skal nå utdanne BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg og infrastruktur.

Fire selskaper skal verdianalysere riksveiene

Fire av åtte interesserte selskaper fikk jobb.

Nordbø Maskin skal bistå arkeologene i Agder og Rogaland for inntil 120 millioner

Hele 12 entreprenører var interessert.

Ny daglig leder i ViaNova Plan og Trafikk AS

Sivilingeniør Bjørn Bertheussen har overtatt som daglig leder i ViaNova Plan og Trafikk AS. Han overtar etter Geir Syrtveit som har ledet firmaet i 4,5 år og som fortsetter i annen stilling i selskapet.

Trygg Trafikk advarer mot smale motorveier

Frykter 110 km/t på smalere veier vil gi flere alvorlige ulykker.

Skal lyses ut på nytt: Den planlagte komposittbrua ved Mongstad ble altfor dyr

Konkurransen ble avlyst.

Tre konsulentkjemper i kamp om  reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta-Slependen

Aas Jacobsen, Multiconsult og Norconsult hadde levert sine tilbud da fristen gikk ut i dag.

Sp vil endre veinormalene: – Gangveiene blir så dyre at kommuner ikke har råd til dem

Senterpartiet ber Stortinget vedta mer fleksible veinormaler for gang- og sykkelveier. Mange kommuner har ikke råd å bygge etter dagens standardkrav.

Populært prosjekt: Åtte firmaer er prekvalifisert for gangbru til 80 mill

Flere store entreprenører er interessert i den 180 meter lange og 30 meter høye brua.

Lettere, billigere og med lengre levetid

I Norge finnes det kun en håndfull slike bruer fra før.

Konsulentjobb til 70 mill: Hvem vil lage kommunedelplan for ny E16?

Nye Veier trenger noen som kan lede planprosessen.

Først i Norge med skybaserte anbudsbeskrivelser

Selv kaller Fokus sitt nyutviklede samhandlingsverktøy for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for revolusjonerende.

Ny Sintef-veileder skal øke bruken av tunnelstein til veibygging

Beskriver hvilke bergarter som egner seg best til veibygging og hvordan man finner dem tidlig nok til å kunne bruke dem.

Sp vil endre anbudsregler for å beskytte norsk anleggsbransje

Ber regjeringen sørge for at monsterkontrakter deles opp, og at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde.

Nye Veier lyser ut spesiell gravemaskinjobb for E39-traseen i Agder og Rogaland

Nytt prøveprosjekt for arkeologiske utgravinger.

Nye Veier vil bygge E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet først

Samfunnssikkerheten gjorde at Nye Veier skjøv den værharde fjellovergangen til topps på prioriteringslista.

Rogaland har hastverk med å leie inn prosjektledere for fylkesveiprosjekter

Fylkeskommunen hasteutlyser tre prosjektlederkontrakter - ni dager fra utlysning til tilbudsfrist - mangler cirka 40 stillinger for å fylle bemanningsplanen.

Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier

Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene».

Senterpartiet vil gjøre det enklere å bygge gang- og sykkelveier

Mener veinormalene fører til at gangveier blir overdimensjonerte og for dyre.

Setter i verk forsøksordning: Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Kan få klarsignal til et veiprosjekt før det er vedtatt en reguleringsplan.

Nye Veier vil standardisere planleggingen av planfrie kryss

Får hjelp av Multiconsult til å gjøre det lettere å bygge kryss til motorveier.

Ny metode kan forutse lokal flom og hindre at veier ødelegges

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet en metode for å analysere effektene av økt nedbør og endret arealbruk, og dermed hindre at flommer skader eller ødelegger infrastruktur.

Fant 113 artikler. Viser 1–50.