Arkiv

Fant 94 artikler om emnet Prosjektering [fjern]

Tittel Dato

MSS skal bygge Vardebrua for 4,8 mill

Skanska ville også levere komposittbrua, men til en høyere pris.

Dr.techn Olav Olsen og Norconsult skal prosjektere tre fjordkryssinger i Møre og Romsdal

Arbeidsfellesskapet skal lage prosjekteringsgrunnlaget for de tre planlagte brukryssinger på E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

12 km av E6 gjennom Grong skal utbedres: I juni kommer det kontrakter til 300 mill

Mye skjer på E6 på nordsida av fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland for tiden: Nå skal de 12 nordligste kilometrene på E6 i Trøndelag oppgraderes.

Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet

Nye Veier er i gang tidligere enn ventet, og kontrakt skal signeres før sommeren.

E6-prosjekt i Trøndelag heldigitaliseres på grunn av korona-situasjonen

I Nye Veier-prosjektet E6 Kvål-Melhus har korona-situasjonen tvunget fram nye, heldigitale arbeidsmetoder.

Signerte milliardkontrakten digitalt: AF Gruppen skal bygge 23 kilometer E6 langs Mjøsa

Nye Veier-sjefen avtalte selskapets hittil største kontrakt på Østlandet fra hjemmekontoret.

Vegvesenet vil ta hensyn til Korona-situasjonen i nye utbyggingskontrakter

Vil ta hensyn til valutasvingninger og usikker tilgang på arbeidskraft

Hareide vil ikke fremskynde planlegging av neste strekning på E16/Vossebanen

Samferdselsministeren vil ikke starte planlegging av Stanghelle-Voss , siden denne Fellesprosjekt-strekningen ikke er prioritert i NTP 2018-2029.

Bygger om gammel jernbanetunnel til ny sykkeltunnel i Bergen

Bybanen Utbygging har tildelt Multiconsult kontrakten med å prosjektere den gamle jernbanetunnelen fra Kronstad til Møllendal til gang – og sykkeltunnel.

Skrikende behov etter BIM–kompetanse: Nytt studium kommer fra høsten 2020

Fagskolen i Oslo skal nå utdanne BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg og infrastruktur.

Fire selskaper skal verdianalysere riksveiene

Fire av åtte interesserte selskaper fikk jobb.

Nordbø Maskin skal bistå arkeologene i Agder og Rogaland for inntil 120 millioner

Hele 12 entreprenører var interessert.

Ny daglig leder i ViaNova Plan og Trafikk AS

Sivilingeniør Bjørn Bertheussen har overtatt som daglig leder i ViaNova Plan og Trafikk AS. Han overtar etter Geir Syrtveit som har ledet firmaet i 4,5 år og som fortsetter i annen stilling i selskapet.

Trygg Trafikk advarer mot smale motorveier

Frykter 110 km/t på smalere veier vil gi flere alvorlige ulykker.

Skal lyses ut på nytt: Den planlagte komposittbrua ved Mongstad ble altfor dyr

Konkurransen ble avlyst.

Tre konsulentkjemper i kamp om  reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta-Slependen

Aas Jacobsen, Multiconsult og Norconsult hadde levert sine tilbud da fristen gikk ut i dag.

Sp vil endre veinormalene: – Gangveiene blir så dyre at kommuner ikke har råd til dem

Senterpartiet ber Stortinget vedta mer fleksible veinormaler for gang- og sykkelveier. Mange kommuner har ikke råd å bygge etter dagens standardkrav.

Populært prosjekt: Åtte firmaer er prekvalifisert for gangbru til 80 mill

Flere store entreprenører er interessert i den 180 meter lange og 30 meter høye brua.

Lettere, billigere og med lengre levetid

I Norge finnes det kun en håndfull slike bruer fra før.

Konsulentjobb til 70 mill: Hvem vil lage kommunedelplan for ny E16?

Nye Veier trenger noen som kan lede planprosessen.

Først i Norge med skybaserte anbudsbeskrivelser

Selv kaller Fokus sitt nyutviklede samhandlingsverktøy for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for revolusjonerende.

Ny Sintef-veileder skal øke bruken av tunnelstein til veibygging

Beskriver hvilke bergarter som egner seg best til veibygging og hvordan man finner dem tidlig nok til å kunne bruke dem.

Sp vil endre anbudsregler for å beskytte norsk anleggsbransje

Ber regjeringen sørge for at monsterkontrakter deles opp, og at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde.

Nye Veier lyser ut spesiell gravemaskinjobb for E39-traseen i Agder og Rogaland

Nytt prøveprosjekt for arkeologiske utgravinger.

Nye Veier vil bygge E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet først

Samfunnssikkerheten gjorde at Nye Veier skjøv den værharde fjellovergangen til topps på prioriteringslista.

Rogaland har hastverk med å leie inn prosjektledere for fylkesveiprosjekter

Fylkeskommunen hasteutlyser tre prosjektlederkontrakter - ni dager fra utlysning til tilbudsfrist - mangler cirka 40 stillinger for å fylle bemanningsplanen.

Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier

Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene».

Senterpartiet vil gjøre det enklere å bygge gang- og sykkelveier

Mener veinormalene fører til at gangveier blir overdimensjonerte og for dyre.

Setter i verk forsøksordning: Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Kan få klarsignal til et veiprosjekt før det er vedtatt en reguleringsplan.

Nye Veier vil standardisere planleggingen av planfrie kryss

Får hjelp av Multiconsult til å gjøre det lettere å bygge kryss til motorveier.

Ny metode kan forutse lokal flom og hindre at veier ødelegges

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet en metode for å analysere effektene av økt nedbør og endret arealbruk, og dermed hindre at flommer skader eller ødelegger infrastruktur.

Fikk pris for digital informasjonsflyt på prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Årets ISY Innovation Award gikk til Inge Handagard og AF Gruppen.

Jevnt løp om å få lage kommunedelplan for koblinga mellom E18 og E134

Og Norconsult vant.

Vegvesenet kaller inn leverandører til møte om bygging av E16 Bjørum-Skaret

Arrangerer infomøte før milliardkontrakten lyses ut.

Riksvei 3: Vegvesenet fikk bare småpenger etter å ha anket erstatningssak mot Rambøll

Det ble vel egentlig mest plunder og heft for Vegvesenet i denne saken.

Norconsult kjøper ECT

Styrker seg innen elektroteknikk.

Endelig enighet om kommunedelplanen for ny E18 Dørdal – Grimstad

Med vedtaket om kommunedelplan for 75 km ny E18 mellom Dørdal og Grimstad, er 4-felts veg mellom Oslo og Kristiansand et langt skritt nærmere målet.

Nå skal Vegvesenet styre økonomien i prosjektene via «skyen»

Denne uken signerte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi.

Budsjettlekkasjer før valget: Millioner til opprusting og sikring av vei

200 millioner til rassikring og 100 millioner til opprusting av «lakseveier»

Ny administrerende direktør i Proxll

Fredrik Mortvedt begynte i slutten av august som administrerende direktør i Proxll.

Slik skal ekspertråd og fleksibel betaling redusere konfliktene i store veiprosjekter

Vegvesenet og EBA la fram liste med konkrete tiltak - skal tas i bruk på alle store kontrakter.

Thora Heieraas blir direktør for ny divisjon i Norconsult

Norconsult har de siste årene bygd opp et sterkt plan-, arkitekt -og landskapsmiljø, og etablerer dette nå som et eget forretningsområde ved hovedkontoret under ledelse av Thora Heieraas.

TT Anlegg ligger best an i gangveikontrakt i Mandal 

Fire firmaer ga tilbud på jobben.

Optimistiske veibyggere tror klimamålene kan nås med økte funksjonskrav

Nye Veier-direktøren: – Vi har vist at strenge klimakrav er forenlig med kostnadseffektiv veibygging.

Dette blir en totalentreprise: 634 tunnelmeter i Samnanger står for tur

Haukenestunnelen fra 1981 skal bli helt ny.

Kontrakten lyses ut nå: Hvem vil bygge splitter ny fylkesvei i Nordhordland?

Et av de store prosjektene i Nordhordlandspakken, dette.

Bru til Helgøy er lyst ut - så skal fylket vurdere om den skal bygges

Fylket har bedt om at prosjektet skal lyses ut. Når prisene er kommet inn, vil fylket eventuelt vedta å sette i gang byggingen.

Hadde høyest pris men best beskrivelse: Skal prosjektere og følge opp tre tunnellokk i Oslo

Aas-Jakobsen hadde det dyreste tilbudet, men samtidig beskrivelsen og kompetansen som gir mest for pengene.

Cowi hadde lavest pris og skal lage reguleringsplan for Færderforbindelsen

Kompleks vegutbygging ved Tønsberg.

Dale: – I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet

Samferdselsministeren ber Nye Veier utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet tror de har de beste forutsetningene for å ta ansvar for.

Fant 94 artikler. Viser 1–50.