Arkiv

Fant 82 artikler om emnet Prosjektering [fjern]

Tittel Dato

Ny daglig leder i ViaNova Plan og Trafikk AS

Sivilingeniør Bjørn Bertheussen har overtatt som daglig leder i ViaNova Plan og Trafikk AS. Han overtar etter Geir Syrtveit som har ledet firmaet i 4,5 år og som fortsetter i annen stilling i selskapet.

Trygg Trafikk advarer mot smale motorveier

Frykter 110 km/t på smalere veier vil gi flere alvorlige ulykker.

Skal lyses ut på nytt: Den planlagte komposittbrua ved Mongstad ble altfor dyr

Konkurransen ble avlyst.

Tre konsulentkjemper i kamp om  reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta-Slependen

Aas Jacobsen, Multiconsult og Norconsult hadde levert sine tilbud da fristen gikk ut i dag.

Sp vil endre veinormalene: – Gangveiene blir så dyre at kommuner ikke har råd til dem

Senterpartiet ber Stortinget vedta mer fleksible veinormaler for gang- og sykkelveier. Mange kommuner har ikke råd å bygge etter dagens standardkrav.

Populært prosjekt: Åtte firmaer er prekvalifisert for gangbru til 80 mill

Flere store entreprenører er interessert i den 180 meter lange og 30 meter høye brua.

Lettere, billigere og med lengre levetid

I Norge finnes det kun en håndfull slike bruer fra før.

Konsulentjobb til 70 mill: Hvem vil lage kommunedelplan for ny E16?

Nye Veier trenger noen som kan lede planprosessen.

Først i Norge med skybaserte anbudsbeskrivelser

Selv kaller Fokus sitt nyutviklede samhandlingsverktøy for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for revolusjonerende.

Ny Sintef-veileder skal øke bruken av tunnelstein til veibygging

Beskriver hvilke bergarter som egner seg best til veibygging og hvordan man finner dem tidlig nok til å kunne bruke dem.

Sp vil endre anbudsregler for å beskytte norsk anleggsbransje

Ber regjeringen sørge for at monsterkontrakter deles opp, og at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde.

Nye Veier lyser ut spesiell gravemaskinjobb for E39-traseen i Agder og Rogaland

Nytt prøveprosjekt for arkeologiske utgravinger.

Nye Veier vil bygge E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet først

Samfunnssikkerheten gjorde at Nye Veier skjøv den værharde fjellovergangen til topps på prioriteringslista.

Rogaland har hastverk med å leie inn prosjektledere for fylkesveiprosjekter

Fylkeskommunen hasteutlyser tre prosjektlederkontrakter - ni dager fra utlysning til tilbudsfrist - mangler cirka 40 stillinger for å fylle bemanningsplanen.

Forbereder neste NTP: Vegvesenet vil lage verdianalyse av flere riksveier

Analysen vil også være en del av grunnlaget for å finne de første prosjektene Vegvesenet skal planlegge etter «Nye Veier-modellene».

Senterpartiet vil gjøre det enklere å bygge gang- og sykkelveier

Mener veinormalene fører til at gangveier blir overdimensjonerte og for dyre.

Setter i verk forsøksordning: Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier

Kan få klarsignal til et veiprosjekt før det er vedtatt en reguleringsplan.

Nye Veier vil standardisere planleggingen av planfrie kryss

Får hjelp av Multiconsult til å gjøre det lettere å bygge kryss til motorveier.

Ny metode kan forutse lokal flom og hindre at veier ødelegges

Forskningssenteret Klima 2050 har utviklet en metode for å analysere effektene av økt nedbør og endret arealbruk, og dermed hindre at flommer skader eller ødelegger infrastruktur.

Fikk pris for digital informasjonsflyt på prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Årets ISY Innovation Award gikk til Inge Handagard og AF Gruppen.

Jevnt løp om å få lage kommunedelplan for koblinga mellom E18 og E134

Og Norconsult vant.

Vegvesenet kaller inn leverandører til møte om bygging av E16 Bjørum-Skaret

Arrangerer infomøte før milliardkontrakten lyses ut.

Riksvei 3: Vegvesenet fikk bare småpenger etter å ha anket erstatningssak mot Rambøll

Det ble vel egentlig mest plunder og heft for Vegvesenet i denne saken.

Norconsult kjøper ECT

Styrker seg innen elektroteknikk.

Endelig enighet om kommunedelplanen for ny E18 Dørdal – Grimstad

Med vedtaket om kommunedelplan for 75 km ny E18 mellom Dørdal og Grimstad, er 4-felts veg mellom Oslo og Kristiansand et langt skritt nærmere målet.

Nå skal Vegvesenet styre økonomien i prosjektene via «skyen»

Denne uken signerte Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi.

Budsjettlekkasjer før valget: Millioner til opprusting og sikring av vei

200 millioner til rassikring og 100 millioner til opprusting av «lakseveier»

Ny administrerende direktør i Proxll

Fredrik Mortvedt begynte i slutten av august som administrerende direktør i Proxll.

Slik skal ekspertråd og fleksibel betaling redusere konfliktene i store veiprosjekter

Vegvesenet og EBA la fram liste med konkrete tiltak - skal tas i bruk på alle store kontrakter.

Thora Heieraas blir direktør for ny divisjon i Norconsult

Norconsult har de siste årene bygd opp et sterkt plan-, arkitekt -og landskapsmiljø, og etablerer dette nå som et eget forretningsområde ved hovedkontoret under ledelse av Thora Heieraas.

TT Anlegg ligger best an i gangveikontrakt i Mandal 

Fire firmaer ga tilbud på jobben.

Optimistiske veibyggere tror klimamålene kan nås med økte funksjonskrav

Nye Veier-direktøren: – Vi har vist at strenge klimakrav er forenlig med kostnadseffektiv veibygging.

Dette blir en totalentreprise: 634 tunnelmeter i Samnanger står for tur

Haukenestunnelen fra 1981 skal bli helt ny.

Kontrakten lyses ut nå: Hvem vil bygge splitter ny fylkesvei i Nordhordland?

Et av de store prosjektene i Nordhordlandspakken, dette.

Bru til Helgøy er lyst ut - så skal fylket vurdere om den skal bygges

Fylket har bedt om at prosjektet skal lyses ut. Når prisene er kommet inn, vil fylket eventuelt vedta å sette i gang byggingen.

Hadde høyest pris men best beskrivelse: Skal prosjektere og følge opp tre tunnellokk i Oslo

Aas-Jakobsen hadde det dyreste tilbudet, men samtidig beskrivelsen og kompetansen som gir mest for pengene.

Cowi hadde lavest pris og skal lage reguleringsplan for Færderforbindelsen

Kompleks vegutbygging ved Tønsberg.

Dale: – I neste NTP vil vi gi Nye Veier større ansvar for veibyggingen i landet

Samferdselsministeren ber Nye Veier utarbeide forslag om hvilke strekninger og typer prosjekt selskapet tror de har de beste forutsetningene for å ta ansvar for.

Vegvesenet skal lage digitalt verktøy for dimensjonering av vei

Vil ha konsulentfirma med i utviklingsteamet.

Peab skal bygge nytt E6-kryss for 264 millioner kroner

Skal stå ferdig i 2020.

– Kostnadane redusert med fem milliardar kroner

Regjeringen la fram E6 Moelv-Øyer for Stortinget i dag.

Tre utenlandske og bare en norsk entreprenør med i konkurransen om E6 Ulsberg-Vindåsliene

Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 milliarder kroner.

AF Gruppen krever 84 millioner fra Vegvesenet i maratonrettssak

Tingretten i Sogn og Fjordane har satt av sju uker.

Ny fastlandsvei til Færder: Seks rådgivere vil lage reguleringsplan

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 3,8 milliarder kroner.

Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

Tar sikte på å inngå totalentreprise for strekningen Svenningelv-Lien i størrelsesorden 750 millioner våren 2020.

Disse firmaene vil prosjektere tunnellokkene i Oslo

Fem rådgivere har meldt interesse for å følge opp Storolokket, Bygdøylokket og Sjølystlokket.

Det ble Norconsult som skal regulere ny E39 for Nye Veier

Startskuddet for Nye Veiers arbeid med strekningen.

Drammen: Et av Vegvesenets første papirløse prosjekter

Ny fylkesvei 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen er et av Statens vegvesens første papirløse prosjekter fra planlegging til bygging.

Hvem vil lage reguleringsplan for et veiprosjekt på 3,8 milliarder?

Stor jobb som er aktuell for store konsulentfirmaer.

Grimstad hardt ut mot Nye Veiers planer om ny E18 - vil ikke ha noen monsterbru

Mottagelsen på anbefalingene fra Nye Veier for ny E18 Dørdal–Grimstad er svært blandet. Fra jubel til tårer og raseri.

Fant 82 artikler. Viser 1–50.