Arkiv

Fant 138 artikler om emnet Prosjektering [fjern]

Tittel Dato

Ny kontrakt: Noen må prosjektere fylkesvei 98 i Finnmark før den kan bygges

Det skal bli 6,4 kilometer ny vei i Tana. Nå må detaljene på plass.

Fire rådgivende selskaper fikk rammeavtale med Nye Veier

De fire selskapene er Norconsult AS, Rambøll, SWECO AS og Multiconsult. Avtalen innebærer at disse får ansvar for å utvikle og optimalisere Nye Veiers planprosjekter og gjennomføring av plan- og medvirkningsprosesser.

Vant prosjekteringen av parsell 2 på E18 Langangen – Rugtvedt

Den franske entreprenøren Eiffage og konsulentselskaspet AFRY fortsetter samarbeidet om detaljprosjekteringen også på parsell 2 på strekningen.

Vegvesenet åpner for nye veinormaler

– Etter at vi ba Statens vegvesen se nærmere på veinormalene, foreslår de nå mer fleksible veinormaler. Det vil føre til at de som bygger veien kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Norconsult storsatser på Sør-Østlandet: Skal ansette 80 nye ingeniører

Mer enn 80 nye medarbeidere innen de alle fleste ingeniørfagene skal ansettes ved kontorene i Askim, Ski, Sarpsborg, Larvik, Tønsberg, Kongsberg, Seljord, Porsgrunn, Arendal og Kristiansand på Sør-Østlandet.

Rambøll har signert kontrakten om å planlegge E39 Bokn-Hope

Statens vegvesen har gitt Rambøll oppdraget med å planlegge strekningen.

Nå skal det lages reguleringsplan for ny Glommakryssing

Vegvesenet trenger et rådgiverfirma til jobben. 

Ber bransjen om råd for å bygge bussveistrekning gjennom Jåttåvågen

Rogaland fylkeskommune arrangerte nylig markedsmøte for konsulenter og entreprenører som er interessert i å bygge bussvei-strekningen mellom Vaulen og Gausel.

Spennende og komplisert prosjekteringsoppdrag i Sandnes 

Flere fylkesveier og andre veier med forskjellige eiere skal bygges om. Noen trengs til å prosjektere det hele.

E18 Vestkorridoren: Det kan bli krevende å bygge tunnel under Sandvikselva

Vegvesenet lyser ut seismiske undersøkelser langs deler av den nye traseen. Hvordan ser det egentlig ut under Sandvikselva?

Departementet er enig med Vegvesenet: Staten må styre planleggingen av E134 i Lier

For å unngå stopp i planprosessen vil Samferdselsdepartementet ha statlig fastlagt planprogram.

Cowi doblet resultatet i 2020 - sikter mot 2 milliarder i omsetning i år

Det ble rekordresultater for Cowi i 2020, og det uten lønnskutt, permitteringer eller oppsigelser, skriver selskapet i en pressemelding.

Skal ny riksvei 36 gjennom Porsgrunn passere over eller under elva?

Det skal 54 grunnboringer fra båt gi svar på.

Rekordresultat for Multiconsult i 2020

Multiconsult viser til et resultat for 2020 på 371 millioner kroner. Det er det beste resultatet i selskapets historie og mer enn en tredobling av resultatet i 2019.

AFRY skal prosjektere E18 Langangen-Rugtvedt for Eiffage

Den franske entreprenøren Eiffage signerte nylig kontrakt med AFRY, som skal prosjektere veiutbyggingen av ny firefelts motorvei på E18 Langangen-Rugtvedt.

Fem firmaer vil bygge kreativ trebru i Brumunddal

Prisene ligger på mellom ti og 16 millioner kroner. Men her kan estetikken i tilbudene avgjøre det hele.

5 rådgivere vil ha fra 79 til 88 mill for å planlegge og utrede ny E39 Stord-Os

Det skiller bare 450.000 kroner mellom de to billigste tilbudene.

Nordland skal leie inn prosjekteringshjelp for minst 30 millioner kroner

Rammeavtalene kan bli på inntil fire år.

Hvem vil bygge 40 meter lang trebru ved siden av verdens høyeste trehus?  

Klart for kreativ trebru i Brumunddal.

Høyesterett: Rambøll tapte retten til reklamasjon - det tok for lang tid

Det gikk skeis for Rambøll også i kontroversen om denne kontrakten.

13 har meldt seg på i konkurransen om planleggingsoppdrag for inntil 880 mill

Så godt som hele konsulentbransjen vil være med på denne rammeavtalen.

Ny rammeavtale for bruer og konstruksjoner: Fylket trenger konsulenthjelp

Viken trenger hjelp til prosjektering og byggeledelse for bruer og konstruksjoner. Kontraktsverdi: Opp mot 40 millioner kroner.

Vil justere planene for riksvei 3 Evenstad-Imsroa i Østerdalen

Sammen med kommunen skal Vegvesenet revidere reguleringsplanen.

E39 Ådland-Svegatjørn: Vegvesenet søker konsulent som skal lage reguleringsplan

Komplett planforslag skal være ferdig om snaue halvannet år.

Fylkene skal kjøpe ny programvare for veiprosjektering: Kostnadsramme på 250 millioner kroner

Anskaffelsen gjelder en rammeavtale for IKT-løsning for å planlegge og prosjektere fylkesveier.

Vegvesenet vil kjøpe rådgivertjenester for inntil 880 mill over fire år

Inntil sju firmaer kan sikre seg en hyggelig rammeavtale.

Frp vil fjerne Vegvesenets innsigelsesrett i arealsaker

For å gjøre det lettere å bygge boliger, næringsbygg, hytter og alpinanlegg vil Frp fjerne Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelsesrett i arealsaker.

Vegvesenet og fylket trenger hjelp til å lage byggeplan for ny miljøgate på Gran

Oppdraget skal være ferdig i april.

Vegvesenet anbefaler smal firefeltsvei i dagen på E134 mellom Kongsberg og Notodden

Reguleringsplanen har nå vært på høring, og  Statens vegvesen fikk inn 25 innspill til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø.

Nye kontrakter verdt opptil 180 mill: Veibruene skal kontrolleres

Konsulentbransjen kan sikre seg et solid oppdrag.

Norconsult kan få pris for prosjekteringen av E39 Kristiansand-Mandal

Utviklet verktøy for digital prosjektgjennomføring med data nesten i sanntid.

Marstrand oppretter eget selskap for fremdriftsplanlegging

Konsulentselskapet Marstrand oppretter nytt selskap sammen med tidligere ledere i Topcon og Morgedal Gruppen.

Anko har kjøpt Geomatikk Survey - blir storaktør med 125 oppmålingsingeniører

Geomatikk Survey AS endrer dermed navn til Anko Survey AS.

Disse 85 tiltakene skal gjøre det mulig å lage verdens mest klimaeffektive vei

Nye Veier og Zero har laget smørbrødlista som skal kutte klimautslippene fra vei med mer enn 40 prosent.

TØI-rapport foreslår å verdisette kjørekomfort for ulike veityper

Anbefaler å justere verdien av kjørekomfort på ulike veityper i de samfunnsøkonomiske analysene.

Ny E39/E18 ved Kristiansand: Starter opp planprosessen for Ytre ringvei

Nye Veier har tildelt Norconsult oppdraget med planarbeidet knyttet til E39/E18 i Kristiansand.

COWI vant rammeavtale for planarbeidet i hele Nye Veier-porteføljen

Avtalen omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

Rambøll henter inn tungvektere til styring av superprosjektene

Til å lede noen av de store samferdselsprosjektene har Rambøll hentet inn prosjektlederkompetanse fra øverste hylle.

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser

Standarden NS 3418 skal bidra til bedre konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester innen bygg og anlegg.

Kan gi erstatningsansvar: Kommunalteknisk forening advarer mot overvann på vei

Huseiere kan faktisk sitte med ansvar for skader på grunn av overvann.

28 konsulenter kvalifisert til å planlegge og prosjektere veier for Innlandet fylke

Ordningen har en anslått totalverdi på inntil 90 millioner kroner.

Norconsult skal planlegge veier for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune har inngått rammeavtale med Norconsult på konsulenttjenester knyttet til veiplanlegging i kommunen.

Innlandet skal leie inn konsulenter for inntil 90 millioner kroner

Fylket vil inngå avtale med flere selskaper for å sikre seg rådgivning i samferdselsprosjekter.

Går sammen om å etablere et felles språk innen BIM

En såkalt Modell Modenhets Indeks (MMI) for samferdselsprosjekter skal beskrive modningsgraden av objektene i BIM-modeller.

MSS skal bygge Vardebrua for 4,8 mill

Skanska ville også levere komposittbrua, men til en høyere pris.

Dr.techn Olav Olsen og Norconsult skal prosjektere tre fjordkryssinger i Møre og Romsdal

Arbeidsfellesskapet skal lage prosjekteringsgrunnlaget for de tre planlagte brukryssinger på E39 over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

12 km av E6 gjennom Grong skal utbedres: I juni kommer det kontrakter til 300 mill

Mye skjer på E6 på nordsida av fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland for tiden: Nå skal de 12 nordligste kilometrene på E6 i Trøndelag oppgraderes.

Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet

Nye Veier er i gang tidligere enn ventet, og kontrakt skal signeres før sommeren.

E6-prosjekt i Trøndelag heldigitaliseres på grunn av korona-situasjonen

I Nye Veier-prosjektet E6 Kvål-Melhus har korona-situasjonen tvunget fram nye, heldigitale arbeidsmetoder.

Signerte milliardkontrakten digitalt: AF Gruppen skal bygge 23 kilometer E6 langs Mjøsa

Nye Veier-sjefen avtalte selskapets hittil største kontrakt på Østlandet fra hjemmekontoret.

Fant 138 artikler. Viser 1–50.