Arkiv

Fant 7 artikler om emnet NTP [fjern]

Tittel Dato

NTP: 11 veier til Nye Veier. Og her er Vegvesen-prosjektene som står først i køen

13 riksveistrekninger er prioritert for utbedring i de første seks årene. Nye Veier er tildelt 11 nye strekninger.

Disse 50 veiprosjektene prioriterer næringslivet fram til 2027

En fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet. Det er hovedmålet i dokumentet Samferdselsløftet, NHOs innspill til ny Nasjonal Transportplan som lanseres i dag. Også NHO er forberedt på reduserte rammer, og vil møte det med grep som gir mer vei for pengene.

Hareide klar til å ta Nasjonal transportplan ut av luksusfellen

Nasjonal transportplan har est ut til en urealistisk ønskeliste. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vet han vil skuffe når han nå strammer inn.

Nye Veier ønsker seg ansvaret for 20 prosent av riksveinettet

– Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Vi foreslår derfor i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Departementet ikke fornøyd med NTP-innspillene fra Statens vegvesen. Krever svar på 37 nye spørsmål

Det er svarene i det såkalte Oppdrag 9 om prioriteringer i NTP-prosessen at departementet nå har bedt om ytterligere utdyping på mange og store spørsmål.

Usikkert om Hålogalandsvegen kommer til Stortinget før sommeren

Statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) sier det jobbes så normalt som det går, men at hun ikke tør antyde om Hålogalandsvegen blir lagt frem for Stortinget før sommerferien.

Ny NTP: Vegvesenet mener de kan kutte 100 milliarder i kostnader

Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på 120 prosjekter som i dag har en prislapp på om lag 600 milliarder kroner.

Fant 7 artikler. Viser 1–8.