Arkiv

Fant 243 artikler

Tittel Dato

Vegvesenet utreder veier som vil halvere reisetiden til Tromsø

For 70 milliarder kroner kan store deler av Troms komme i pendleravstand til Tromsø.

Skal bygge endepunkt for fylkesvei 252 på Senja

Nok en metalldo kan bli nasjonal turistveiattraksjon.

Utsatt Røatunnel truer med å velte Oslopakke 3

Høyre og Venstre kaller utsettelsen avtalebrudd, og krever nye forhandlinger.

Anleggsgartner fikk storjobb: Skal ruste opp Bergen-gate for 52 millioner

Olav Kyrres gate skal bli bedre tilgjengelig for passasjerer og myke trafikanter.

Nest best på pris - men fikk jobben med å utbedre RV36

Hovden Hytteservice var best på tilleggskriteriene.

Nå skal Stavangers sykkelgater farges røde

Skal merke gatene med kaldplast.

Nye motorveiplaner kan bety økte bompenger i Oslo

E6 rustes opp - får fire kilometer lang tunnel.

Stor interesse for å bygge om fylkesveien gjennom Hamn på Senja

Så mange som seks entreprenører vil ruste opp fylkesvei 86.

Ålesund-politikerne tok E39 og Brosundtunnelen ut av bypakken

Samferdselsministeren truet med å stanse full pakke i Ålesund, og nå vil FrP kutte samferdselstiltak i fem andre byer.

Fylkesmannen i Agder slakter Nye Veiers kommuneplan for E18 Dørdal - Grimstad

– Bestemmelsene er vage og upresise, og avgjørende elementer er kun markert med illustrasjonssymboler som ikke er juridisk bindende.

Fosdalen industrier konkurs etter sveisejobb for SRBG

Andre gang sveisefirma går konk etter jobb for kinserne.

Innklaget til ESA: Nå søker Bergen kommune noen andre til å drifte sine 9000 gatelys

I april startet ESA å undersøke om det er tildelt ulovlig offentlig støtte i forbindelse med driften av veilys i Bergen. Nå lyser kommunen ut oppdraget på nytt.

Krangel mellom underentreprenørene etter E39-prosjekt i Gaular

Hvor mye fjell måtte egentlig sprenges ut? Og hva er riktig målemetode?

Nå legger Skanska den første asfalten på OPS-strekningen Løten og Elverum

Og det skjer nøyaktig ett år etter at de første anleggsmaskinene rullet inn på prosjektet.

Tre entreprenører konkurrerer om historisk stor kontrakt på midtdelere

Laveste tilbud for 7,5 kilometer midtdeler på E134 mellom Mjøndalen og Langebru lyder på 139,8 millioner kroner.

Stortinget utsetter avstemninger om store bomvei-prosjekter

Utsatt til 19. juni. Opposisjonen mener det er for å hjelpe FrP.

Ingen av tilbudene på hydrogenfergekaier ble godkjent

Konkurransen om å bygge kaianlegg til hydrogenfergene er lyst ut på nytt.

Nye Veier sår tvil om full firefelts E18 Kristiansand – Oslo

Brukbare alternativer til firefelts motorvei kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og reduserte bompenger, hevder Nye Veier.

Nå braker det løs i Høyesterett mellom HAB og Vegvesenet

Hva skal «plunder og heft» koste?

Stiller spørsmålstegn ved ulike krav til spordybde på E18

Tillatt med 25 millimeter spordybde mellom Kristiansand og Grimstad. På resten av veien er grensen 20 millimeter.

Hæhre gikk på regnskapssmell etter dommen i Fellesprosjektet

Konsernet tok tapet i første kvartal, og driftsresultat etter nedskrivning ble minus 115 millioner kroner.

Vegvesenet bygger opp igjen planleggingsstaben for E18

Viktig å komme raskt i gang med område med dårlige grunnforhold.

Peab skal bygge nytt E6-kryss for 264 millioner kroner

Skal stå ferdig i 2020.

Rapport: Bedre gatelys fikk flere til å gå

Oslo har undersøkt effekten av tiltak som skaper tryggere byrom.

Mye trafikk betyr at det blir krevende å bygge vei på Bekkestua

Veier skal bli gater i Bærum.

– Kostnadane redusert med fem milliardar kroner

Regjeringen la fram E6 Moelv-Øyer for Stortinget i dag.

Firefeltforlengelsen i god rute - ny E8 på Tromsøya åpner i september

Under oppgraderingen av E8 i Tromsø har det meste gått på skinner, selv om det dukket opp uforutsette utfordringer i grunnen.

Tre utenlandske og bare en norsk entreprenør med i konkurransen om E6 Ulsberg-Vindåsliene

Nye Veier tar fire entrepnenører med videre i konkurransen om å bygge prosjektet i Trøndelag til en antatt verdi på 2,6 mrd

Tre utenlandske og bare en norsk entreprenør med i konkurransen om E6 Ulsberg-Vindåsliene

Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 milliarder kroner.

50.000 kubikkmeter fjell må sprenges med omhu på E134

Krav til maksimumrystelser på grunn av kraftstasjonen like ved.

MENING: E18 På tide med ny veg!

Bygges E18 i Agder for for høye fartsgrenser, vil det føre til mange flere ulykker, frykter artikkelforfatteren.

Implenia skal bygge fergekaier på Nordmøre for 74 millioner kroner

Lå lavest i pris og fikk jobben.

AF Gruppen krever 84 millioner fra Vegvesenet i maratonrettssak

Tingretten i Sogn og Fjordane har satt av sju uker.

Nye Veier avlyser konkurransen om E18 Kjørholt-Rugtvedt

Minst en av de to entreprenørene kan ikke levere.

Ny Ringeriksbane og E16 blir 5,5 milliarder dyrere

Krevende grunnforhold og høy fartsgrense bidrar til sprekken.

Divisjoner og regionsentre: Her skal Statens Vegvesen holde til

Spredt fra Arendal til Tromsø.

Arbeidet med å finne ny vegdirektør har startet

Det opplyser Samferdselsdepartementet til veier24.

Siste element til Åstfjordbrua ble løftet på plass i går kveld

De tre siste bruelementene ble festet i løpet av 17. mai-helga.

Opp i Oslo bystyre før sommeren: Lokk over E18 ved Filipstad

Byrådet, grunneierne og Vegvesenet er enige om prinsippene for utbyggingen.

Norsk veiprosjekt fikk internasjonal pris

OPS-prosjekt i Hedmark utkonkurrerte prosjekter i Tyskland, Nederland, Tyrkia og Bosnia.

Ruster opp veibelysningen på E18 i Østfold 

Her blir det både mye graving og mye elektrojobb.

Vegvesenet er ferdig med planen for Transportkorridor Vest

Sender reguleringsplanen til kommunen denne uka.

E18-forsinkelsen i Bærum koster 100 millioner 

Fikk 340 millioner i revidert nasjonalbudsjett, men E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta blir ett år forsinket.

Aftenposten: Regjeringen bevilger 300 millioner til E18 vest for Oslo

Etter at bevilgningene ble strupet fra nyttår.

Revidert: Full fart på E18 Lysaker-Ramstadsletta og sletting av bompengegjeld

Regjeringen gir full gass på E18 på vestsiden av Oslo, og håper nå å kunne ferdigstille gigantprosjektet til 14 milliarder i 2027.

Hæhre krevde 750 millioner - må i stedet betale tilbake 32

Dom er falt i det store søksmålet i Fellesprosjektet langs Mjøsa.

Ny fastlandsvei til Færder: Seks rådgivere vil lage reguleringsplan

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 3,8 milliarder kroner.

Strid om sprengningsareal på riksvei 4: Entreprenør vant fram i Høyesterett

Magne Sveen tapte i lagmannsretten, men nå har Høyesterett opphevet dommen.

I dag signerte Nye Veier kontrakten på 4 milliarder som skal gi ny E6 mellom Kvithammar og Åsen

I dag ble samarbeidskontrakten med Hæhre Entreprenør AS og rådgiverfirmaet Dr. Ing. A. Aas Jakobsen Trondheim AS inngått.

Vegvesenet gjør klart for siste strekk av E6 på Helgeland

Tar sikte på å inngå totalentreprise for strekningen Svenningelv-Lien i størrelsesorden 750 millioner våren 2020.

Fant 243 artikler. Viser 1–50.