Arkiv

Fant 491 artikler

Tittel Dato

Ny E134 kan gi reisetid på fire timer mellom Oslo og Bergen

Nye Veier vil bruke inntil 150 milliarder kroner på å bygge firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Tvisten mellom NCC og Vegvesenet om riksvei 4 kan bli Norges lengste rettssak

Det er satt av 50 uker i Gjøvik tingrett.

Viken har vedtatt å trekke tilbake bompengegarantien for E18 ut av Oslo

– Uheldig, mener samferdselsministeren.

Skal lyses ut på nytt: Rasteplassen på turistveien i Hardanger ble for dyr

Vegvesenet har avlyst konkurransen.

Stortinget utsetter å behandle byggingen av E18 Vestkorridoren

Forsinkes fordi Viken fylkeskommune har trukket lånegarantien til prosjektet.

Vegvesenet vil ha bransjens innspill til nytt milliardprosjekt i Trøndelag

12 kilometer ny europavei skal lyses ut i mai.

Hareide samlet partene for å finne E18-løsninger

Går inn i nye samtaler for å prøve å finne løsninger i konflikten om bygging av ny E18 ut av Oslo.

Vegvesenet lyser ut milliardkontrakt for bygging av ny E16-strekning

Tre skal prekvalifiseres for bygging av firefelts motorvei fra Bjørum til Skaret.

Skal teste 80 prosent gjenbruksasfalt på høytrafikkert vei i Rogaland

Vegvesenet og Rogaland fylke skal sammenligne testefelt med 20, 40, 60 og 80 prosent gjenbruksasfalt på den nye bussveien i Stavanger.

OPS-prosjektet i Løten og Elverum åpner tre måneder før planen

Nå er 30. juli satt som åpningsdato.

Agder fylkeskommune har signert sine to første kontrakter for veibygging

I dag signerte Agder fylke sine to første samferdselsprosjekter som egen prosjektorganisasjon.

87 eiendommer må skjermes mot støy fra ny E6. Multi-Bygg fikk oppdraget

Fire firmaer konkurrerte om jobben. Et ble avvist.

Trøndelag fylkeskommune inngår sin første vegkontrakt

Trøndelag fylkeskommune og HR Entreprenør AS har inngått kontrakt om oppgradering av fv. 31 mellom Røros og riksgrensen til Sverige.

Turistveiprosjekt skal bygges i Vardø: Særpreget rasteplass for fuglekikkere

Frist for å gi tilbud: 6. mars.

Statens vegvesen hevet Grindgut-kontrakten: Må nå betale 243 millioner i erstatning til IBM

Vegvesenet og IBM har vært i krangel om prosjektet Grindgut. Staten gikk til retten og krevde inntil 325 millioner kroner, men må isteden betale 243 millioner.

Vegvesenet etterlyser erfarne byggeledere til E18 Vestkorridoren

Seks måneders oppdrag som kan komme til å vare i tre og et halvt år.

AF Gruppen kan få kontrakt til 3,9 milliarder på E6 Roterud-Storhove

Nye Veier har besluttet at AF Gruppen og Norconsult går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Roterud-Storhove i Innlandet.

Nå skal det bygges gang- og sykkelvei for 50 millioner kroner i Lillehammer

1380 meter gang- og sykkelvei skal være ferdig i september 2021.

Tre konsulentkjemper i kamp om  reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta-Slependen

Aas Jacobsen, Multiconsult og Norconsult hadde levert sine tilbud da fristen gikk ut i dag.

Industriområdet skal utvikles - og det betyr veijobb for en av seks tilbydere

Drøyt en kilometer grusvei skal bygges eller rustes opp i Lierne.

Bilistene får ha smal E6-bru for seg selv: Nå bygges det egen gangbru på Ringebu

Anlegg Øst Entreprenør AS fikk oppdraget med å bygge brua på oppdrag for Statens vegvesen.

Populært prosjekt: Åtte firmaer er prekvalifisert for gangbru til 80 mill

Flere store entreprenører er interessert i den 180 meter lange og 30 meter høye brua.

Koselig sentrumsjobb i Spydeberg: Fire har gitt tilbud på å fikse 600 meter vei

Nicolaysen Anlegg og Transport har gitt det laveste tilbudet på å bygge 600 meter fylkesvei.

Skredsikring av fylkesvei 975 i Sirdal: Mange om beinet

Hele ni entreprenører ville flytte veien og bygge rasvoll.

Fem grupperinger skal konkurrere om å bygge ny E6 fra Storhove til Øyer

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud.

Kommunen fikk viljen sin: Vegvesenet utreder dyrt alternativ etter spørretimedebatt

Viker-korridoren vil bety lenger vei og mer tunnel, men sparer jordbruks- og næringsarealer.

Frp garanterer ikke lenger støtte til E18-utbygging

I opposisjon er partiet prinsipiell motstander av bompengefinansiering.

Nå starter rettssaken: Veidekke krever nesten 20 mill av Vegvesenet for E105 i Pasvik

Mens Vegvesenet krever nesten ni millioner kroner i dagmulkt.

Nok en gang blir åpningen av Eiganes- og Hundvåg-tunnelene utsatt

Først skulle de åpnes i desember. Så ble det flyttet til februar. Nå sier Statens vegvesen at tunnelene ikke blir åpnet før i mars.

Han skal lose veiprosjektet til 17,4 milliarder fram til Stortinget

Nils Aage Jegstad er saksordfører for behandlingen av proposisjonen om utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta.

Tre firmaer ga pris på å montere midtdelere i farlige svinger i Numedal

Morgedal Entreprenør lå definitivt lavest og sikret seg oppdraget.

Fellesprosjektet blir forsinket - men det rammer neppe E16

Regjeringen har sittet på reguleringsplanen siden mai. Nå tror ikke prosjektdirektøren de rekker å bygge ferdig til 2028.

Fem vil bygge spektakulær rasteplass for turistvei i Hardanger

Planlagt ferdig i november 2020.

KS2-rapporten for E18 Oslo-Akershus: Kostnadsrammen bør økes med 1,2 milliarder

Dermed må grunntaksten for bompasseringene økes med nesten 20 prosent, fra 26 til 31 kroner, i de 15 årene nedbetalingen av prosjektet skal pågå.

Seks ville bygge gang- og sykkelvei i Mo i Rana

Øijord & Aanes Entreprenørforretning fikk jobben.

Tveito Maskin har laveste pris på nytt utsiktspunkt ved Nutheimbakkene

Men flere lokale bedrifter er interessert.

Vegvesenet skal leie inn geoteknikere, geologer og landmålere for inntil 300 mill.

20 veiprosjekter trenger bistand framover.

Nye Veier har funnet sine favoritt-traseer på E39 i Agder og Rogaland

Foreslår å bygge ny bru over Fedafjorden, nord for brua som stod ferdig i 2006.

Nye Veier lyser ut spesiell gravemaskinjobb for E39-traseen i Agder og Rogaland

Nytt prøveprosjekt for arkeologiske utgravinger.

Gangvei i Svolvær skal gjøres ferdig

Legger nye vann- og avløpsrør samtidig.

Fjerner gjennomgangstrafikk fra sentrum: Harstadåstunnelen er åpnet

2-3.000 mennesker var med på åpningen av 1,8-milliarderprosjektet.

Viken kan trekke E18-garanti – vil ha Dale til forhandlinger om utbygging

Fylkestingsflertallet vil ikke videreføre Akershus' garanti på 15 milliarder til E18-utbygging i Oslo og Bærum.

Nye Vegvesenet åpnet i Bergen: Funksjon blir viktigere i kontrakter og normaler

«Nye» Vegvesenets utbyggingsdivisjon åpnet i Bergen.

Verdens lengste undersjøiske veitunnel har åpnet

I dag ble Ryfylketunnelen åpnet for trafikk. Den 14, 4 kilometer lange tunnelen er 292 meter under havet på det dypeste, og er med den lengste og dypeste veitunnelen i verden.

Reparerer veier med gulvfliser

Da kunstneren hadde irritert seg over hullet i asfalten lenge nok, bestemte han seg for å gjøre noe med det.

Oppdrag utlyst: 30 meter høy gang- og sykkelbru skal binde sammen bydeler i Trondheim

Kommunen inviterer til prekvalifisering.

Tre mil ny E6 åpner mer enn ett år før tiden

Frist for ferdigstillelse var høsten 2021. Nå er det klart at de fire nordligste parsellene av Helgeland sør åpner allerede til sommeren.

Fem entreprenører er interessert i å drive Rassikringstunnel ved Folgefonna

Har levert søknad om prekvalifisering - pristilbudene kommer i neste fase.

Rekordåret 2019: Aldri har det blitt åpnet så mange kilometer riksvei i Norge

Norske bilister har fått 225 kilometer ny vei å kjøre på.

Skanska og Vegvesenet signerte E16-kontrakt på 1,1 milliarder kroner

Skal bygge og prosjektere ny E16 mellom Åsbygda og Olum.

Fant 491 artikler. Viser 1–50.