Arkiv

Fant 1074 artikler

Tittel Dato

Bransjedag med dialog rundt entrepriseformen for E39 Hordfast

– Vegvesenet ønsker kunnskap fra markedet når vi skal i gang med strategier for kontrakt og anskaffelser, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Store innsigelser mot reguleringsplanen for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Statsforvalteren, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE er ikke nådige i sine høringsuttalelser til ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Nå starter byggingen av ny E6 forbi Trofors

Den største flaskehalsen på E6 Helgeland erstattes av en ny vei med 90-sone.

Første spadestikk på Rogfast

Tiåringene Lilly Hviding og Audun Haaland fikk æren av å ta det første spadestikket til tunnelen som takket være Rogfast skal gjøre Kvitsøy landfast.

Nå starter arbeidet med ny bru på E6 i Straumen i Sørfold

Arbeidsfellesskapet ONOS – Haugholt har fått oppdraget med å bygge brua, som er beregnet å koste 75 millioner.

Nye Veier sier opp nok en kontrakt: Kan ikke gjennomføre prosjektet til avtalt pris

Nye Veier avslutter kontrakten med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A for E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag.

Ny prosjektsjef for E16 og Vossebanen

Katrine S. Erstad er ny prosjektsjef for storprosjektet fra 1. oktober 2021.

Vegvesenet ser på E136/39-løsning ute i sjøen i Skodjevika

Statens vegvesen vurderer ny vei 400-600 meter ute i Skodjevika på strekningen langs E136/E39 Digernes-Dragsundet.

Nytt oppdrag i Førdepakken: E39 skal rustes opp

Her blir det et par år med jobb i Førde sentrum.

Byggingen av riksvei 4 Roa-Gran grense er i gang

Kun tre dager etter at Stortinget vedtok å finansiere prosjektet i desember i fjor, så lyste Statens vegvesen ut kontrakten for arbeidet.

Vegvesenet vil ha tilbud på ny gang- og sykkelvei i Oppdal

Ikke mer enn 200 meter lang, men entreprenøren skal også sette opp en prefabrikert kulvert ved Driva. 

Forfallet har tatt overhånd: 5,2 km av fylkesvei 287 må rustes opp

Viken fylke skal sørge for at veien får den standarden den en gang hadde.

E16 Sollihøgda: Første salve i tunnelen som skal bli 3,4 km lang

Tirsdag braket det løs med den første tunnelsalven for ny E16 under Sollihøgda, tunnelen som blir 3,4 kilometer lang.

Håpet på større konkurranse: Kun to vil bygge ny del av Harstadpakken

Harstad Maskin og Anlegg Øst Entreprenør er de to som har meldt seg på til oppdraget.

Vegvesenet planlegger nok et gigantprosjekt - ønsker dialog med bransjen

Med et styringsmål for kostnader på 38,5 milliarder 2021-kroner, blir Hordfast-prosjektet et av de største samferdselsprosjektene som noen gang er bygget i Norge.

Sotrasambandet: Utenlandsk konsortium sikret seg kontrakten på 19,8 milliarder 

Sotra Link leverte det beste tilbudet, og sikret seg den historisk store OPS-kontrakten på byggingen av det nye Sotrasambandet.

Seks entreprenører vil bygge ny Tunna bru på riksvei 3

Vegvesenet har fått seks søknader i konkurransen om å prosjektere og bygge ny Tunna bru og tre kilometer utbedret og ny riksvei 3 mellom Tynset og Kvikne.

- Valget av trasé for Hordfast ligger fast

– E39 Hordfast mellom Stord og Os blir det største veiprosjektet i Norges historie. Det er svært viktig at arbeidet med prosjektet er forutsigbart, sier samferdselsministeren.

Kjempesprekk for Sotrasambandet: – Det handler om milliarder, sier statsråden

Byggingen av Sotrasambandet blir flere milliarder dyrere enn forventet. Nå ber samferdselsministeren Stortinget om å bevilge mer penger til prosjektet.

Sotrasambandet blir dyrere: Regjeringen foreslår mer penger 

Prosjektet blir dyrere enn beregnet. Regjeringen vil foreslå å øke rammene.

1 million kubikkmeter sprengt ut de første 150 dager på E16 Sollihøgda

3 millioner kubikkmeter bergmasse som skal sprenges ut og 2.200.000 kubikkmeter masser skal flyttes på til vegoppbygning og terrengtilpasning

Entreprenørene vil ha drøye 30 mill for å bygge nye ramper og ny kulvert ved E6

Lavest i pris: Trym Anlegg.

Enda mer vei skal bli bedre i Valdres: Da bærer det løs med E16 Turtnes-Øye

Nå skal Brødrene Dokken i gang med ytterligere 3,2 kilometer.

Hadde ikke det laveste tilbudet, men LNS fikk oppdraget på E6 Helgeland

Entreprenøren scoret høyest på kvalitet og leverte samlet det beste tilbudet, forteller Statens vegvesen.

Fem store konsulentfirmaer vil lage reguleringsplan for ny Glommakryssing

Multiconsult ligger best an på pris, men her er det mye annet som spiller inn.

OPS-prosjektet rv. 3/ rv. 25 kåret til Årets anlegg 2020

I hard konkurranse var det veianlegget riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum i Innlandet som stakk av med seieren og utmerkelsen Årets anlegg 2020.

Nå skal det bli bedre riksvei mellom Leikanger og Sogndal

Riksvei 13 mellom Bondeviki og Fardal skal utbedres.

E18/E39: Første spadetak på Gartnerløkka var elektrisk

Mandag ble oppstarten av Entreprise 1 på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand markert. Og det ble gjort med en elektrisk gravemaskin.

Første spadetak på ny E39 Lønset-Hjelset

Mandag tok leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten første spadetak for ny E39 Lønset-Hjelset ved Molde.

Nye parseller av E39 Sykkelstamvegen: Fem vil konkurrere om jobben

Fire lokale og en nasjonal entreprenør.

Førde-firma lavest i pris på å bygge ferdig fylkesvei 614 Breivika-Svelgen

Magne Hafstad har laveste pris, men Romarheim og Entreprenørservice ligger ikke langt etter.

Seks firmaer vil bygge ny E6-bru i Nordland

Det skal bli ny 58 meter lang bru og 500 meter vei i løpet av 14 måneder.

Forlik i Lilleelv-prosjektet: Fylket har betalt 20 mill ekstra

Langdrygt etterspill for fylkesvei 32-prosjekt i Porsgrunn.

Ferdig i 2026: Nå skal Rogaland i gang med 2,75 km bussvei

Nytt, stort og komplisert prosjekt på bussveien i Stavanger.

Hamangtunnelen åpnes for trafikk i dag - 6 uker før fristen!

Det er med stor glede Vegvesenet i dag klokka 18 åpner strekningen som har vært stengt i 1,5 år.

Oscar Sundquist ligger an til å få oppgradere riksvei 92

Tre entreprenører er interessert i denne jobben.

Ny innfartsparkering ved riksvei 4 i Nittedal

Den nye innfartsparkeringa på Kjul, som åpnet 13. august, har plass til om lag 100 biler.

Entreprenøren trekker seg fra E6 Storhove-Øyer: Nye Veier må lyse ut oppdraget på nytt

Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av ny firefelts E6 på strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet.

Nå er arbeidene med ny Grenlandsbru i gang

Den nye Grenlandsbrua skal gå parallelt med den eksisterende, og er en del av Nye Veiers firefelts vei mellom Langangen og Rugtvedt som skal stå ferdig i 2025.

Hæhre vinner enda et veiprosjekt; nå er det riksvei 4 Roa-Gran

Hæhre var ikke billigst, men best.

Rogfast: Hæhre og Risa fikk Kvitsøykontrakten for 622 mill

Det blir byggestart i september.

Arbeidet med riksvei 5 gjennom Sogndal er i gang

Kveen fikk jobben med et tilbud på 40,3 millioner kroner.

Harstadpakken: En milliard kroner er på plass, og nå skal det bygges mer vei

Pengene er kommet, og nå lyser Vegvesenet ut et stort veiprosjekt.

Knut Haugsjå kan få bygge ny riksvei 41 fra Treungen til Stråndrak

Her var det tre entreprenører som ville ha oppdraget.

3,2 km ny riksvei 9: Hovden Hytteservice ligger lavest i pris

To entreprenører vil bygge ny riksvei 9 øverst i Setesdal.

Disse fem firmaene vil bygge ny og lang GS-vei i Midt-Telemark

Billigste tilbud: Rundt 60 millioner kroner.

Nytt oppdrag: 700 meter riksvei i Neiden skal oppgraderes

Her blir det kantforsterkning og breddeutvidelse.

Vegvesenet skal bygge 3,1 kilometer med ny riksvei og ny bru

En strekning av riksvei 3 i Tynset kommune skal bli splitter ny.

Riksvei 4 Elvetangen: Splitter nytt kryss i Nittedal åpner i morgen

Mye å forholde seg til under bakken i dette prosjektet.

Det ble for dyrt: Nye Veier avbestiller kontrakten for E6 Moelv-Roterud

Nye Veier avbestiller kontrakten med totalentreprenøren Berinor for prosjektutvikling, regulering og bygging av ny E6 Moelv-Roterud. Selskapet klarer ikke å levere innenfor budsjett.

Fant 1074 artikler. Viser 1–50.