Arkiv

Fant 1241 artikler

Tittel Dato

Nytt oppdrag for E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Noen må ordne grøfter over havna

Arbeidene skal ta ni måneder, men det er mye som må koordineres med de andre entreprisene.

Nå skal E39 Hove-Osli bli firefeltsvei. Verdi: Rundt 700 mill

Klart for første del av ny europavei mellom Ålgård og Hove i Rogaland. Vegvesenet regner med å signere kontrakt i januar.

E134 Dagslett-E18: Vegvesenet vil ha tak i rådgivere som skal lage plan

Rådgivningsoppdraget for å lage detaljreguleringsplan for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker er nå lyst ut.

Torsdag åpnet brua som har vakt interesse i hele verden

Ikke bare ei flott bru, den har også fått stor oppmerksomhet. Randselva bru var i sin tid verdens største modellbaserte konstruksjon.

Anlegg Øst har signert trippeljobb i Hemsedal verdt 112 mill

Denne uka signerte Statens vegvesen kontrakt med Anlegg Øst entreprenør om tre jobber på riksvei 52 i Hemsedal.

Lesja Bulldozerlag skal bygge ny vei i Solund for nesten 100 mill

Billigste tilbud ble avvist, og Lesja-firmaet hadde det nest billigste.

Holdt seg innenfor ramma på 3,18 mrd for E16 ved Jevnaker

Statens vegvesen er enig med Skanska og nå også med PNC om sluttoppgjøret for ny E16 ved i Jevnaker. Dermed holder Vegvesenet seg innenfor styringsramma på 3,18 milliarder kroner.

E6 Trøndelag: Peab Anlegg vant bru- og veikontrakt til 146 mill

Peab Anlegg vant bru- og veibyggingskontrakten på E6 mellom Grong og Nordland grense. I dag signerte de kontrakt med Statens vegvesen.

Ny E8: Nå er milliardprosjektet i Ramfjord lyst ut

Entreprenørene har frist til 29. august med å melde seg på i konkurransen.

Seks firmaer vil bygge GS-vei ved Trondheim til snaue 40 mill

Frent samt Farbu og Gausen ligger best an i pris. 

– E6 i Gudbrandsdalen må fullføres nå!

Det er beskjeden fra E6 Toppforum Gudbrandsdalen i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Presis Vegdrift vil ha 91 mill for å utbedre nesten 30 km fylkesvei i Troms

Men Tromsø-firmaet Workinn har laveste tilbud med 84,6 millioner kroner.

Nytt oppdrag: 1,6 km av fylkesvei 44 skal bygges om

Entreprenøren har cirka to år på å bli ferdig med denne totalentreprisen.

Nytt oppdrag på riksvei 9: 750 meter med kurver skal utbedres

Hovedoppdraget skal være ferdig i år, men med en opsjon kan det bli arbeid i 2023 også.

VIDEO: Trondheims nye landemerke reiser seg på Sluppen

Med sitt 55 meter høye, skråstilte tårn vil Nydalsbrua ruve mellom E6 og Dovrebanen.

Sparer 36 dekar matjord ved å nedskalere E18 Retvet-Vinterbro til smal firefelts

Ved å bygge smal firefelt, redusere tunnelbredden og senke farten fra 110 til 100 km/t kan prosjektet E18 Retvet-Vinterbro både spare både jordbruksarealer, klimagassutslipp og penger.

- Mens andre offentlige byggherrer har dratt i håndbrekket, holder Vegvesenet hjulene i gang

Statens vegvesen har ikke stanset noen anbudskonkurranser om større veiprosjekter etter at krigen i Ukraina førte til økte priser i anleggsbransjen.

Fem kan gi tilbud på E6 Storhove-Øyer

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove-Øyer i Innlandet.

Vegvesenet åpner for nye veinormaler

– Etter at vi ba Statens vegvesen se nærmere på veinormalene, foreslår de nå mer fleksible veinormaler. Det vil føre til at de som bygger veien kan tilpasse veiene mer til terrenget og behovet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Mange vil bygge ny vei til ny Ytre Steinsund bru

Av de åtte firmaene som har lagt inn pristilbud er det Ottar Dvergsdal som har laveste pris.

3 km ny fylkesvei i Telemark: B&G vil ha 330 mill for jobben

Og pluss mva. blir det rundt 410 millioner kroner for oppdraget. Fylkets overslag ligger rundt 100 millioner kroner lavere.

To norske og ett spansk firma i forhandlinger om prosjektering og bygging av Fornebukrysset-Strand

Dette er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta, etappe 1 av Vestkorridoren.

Kun ett, dyrt tilbud på å bygge tre kilometer ny fylkesvei i Telemark - nå er det usikkert hva som skjer

Ifølge fylkeskommunen har det kommet inn ett eneste tilbud på oppdraget. Og det er dyrt.

Fosse Maskin og Transport leder konkurransen om å få utvide riksvei 5 i Lærdal

Og Mesta er bare en halv million dyrere.

Bjelland har signert veikontrakt til 388 mill på Jæren

I dag signerte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og Camilla Bjelland fra Bjelland kontrakten på drøye 387 millioner kroner for å bygge den neste etappen av Transportkorridor Vest.

Fortsatt rykende uenig med Nye Veier om tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen

Fylkesutvalget i Innlandet fylke opprettholder innsigelser til planforslaget for E6 Roterud-Storhove i Gjøvik kommune.

Strategien klar: Varsler store kontrakter på megaprosjektet Arna-Stanghelle

Prosjektet legger til grunn en ny finansieringsmodell, der både vei- og banemidler blir kanalisert gjennom Statens vegvesen.

Veidekke: Rekordhøy miljøscore for anleggsprosjekt

Veidekke har mottatt CEEQUAL-sertifikatet som bekrefter bærekraftsertifiseringen fra byggingen av den nye E6 mellom Arnkvern og Moelv for Nye Veier.

Nye Veier utsetter tre prosjekter inntil videre

Men to nye strekninger av E6 kommer snart ut i markedet.

Vegvesenet fikk inn seks tilbud på oppgradering av riksvei 9

Hovden Hytteservice leder foreløpig.

Bjelland innstilt til stort motorveioppdrag i Sola kommune

Selskapet ga ikke laveste pris på oppdraget, men kom best ut etter forhandlinger og avklaringer med Statens vegvesen.

B&G, Syltern og Hæhre er fortsatt med i kampen om å bygge ny E6 på Helgeland

Staten vegvesen har valgt ut hvilke tre leverandører som er med videre i konkurransen om å få levere tilbud til ny E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn.

Tre entreprenører er prekvalifisert for neste Rogfast-kontrakt

Seks entreprenører søkte om å bli prekvalifisert for den neste store Rogfast-kontrakt – tre blir med videre.

Fem firmaer vil være med i konkurransen om veiprosjekt til 35 mill

Her er de fem som vil ha dette lille veiprosjektet i Rakkestad.

Her er lista: Vegvesenet prioriterer disse store veiprosjektene

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene.

Fornebukrysset-Strand: To norske, tre spanske og ett italiensk selskap

Vegvesenet melder at seks leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand.

De fikk kontrakten på reguleringsplan for Lindelien-Kittilsviki på rv. 7 i Flå

Statens vegvesen har signert kontrakt med konsulentselskapet Efla på arbeidet med reguleringsplanen for strekningen Lindelien-Kittilsviki på riksvei 7 i Flå.

Nå har de signert E18-kontrakten på rundt 2,9 milliarder kroner

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska signerte i dag kontrakt om prosjektering og bygging av strekningen Strand-Ramstadsletta.

Nye Veier forslår to alternative konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Det ene konseptet er strekningen som Nye Veier presenterte i 2021, men som ikke er vedtatt. Det andre konseptet bygger på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.

Snart starter jobben med fergefritt samband til øyene ytterst i Sogn 

Fylket begynner med å bygge nesten fem kilometer med splitter ny tofeltsvei.

Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på E6 Helgeland

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de tre best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.

Vassbakk & Stol fikk fylkesveikontrakt i Øygarden

Fire entreprenører konkurrerte om kontrakten som er en totalentreprise på rundt 50 millioner kroner.

Riksvei 9 i Setesdal: Vegvesenet vil ruste opp nye 600 meter

Enda en kontrakt som skal heve standarden på riksvei 9.

Ny kontrakt: Riksvei 5 i Lærdal skal utvides i bredden

Vegvesenet skal ruste opp rundt 1200 meter vei.

1100 meter av E134 skal bli ny og bedre

Vegvesenet lyser ut et lite prosjekt i gamle Telemark. 

Statsforvalteren sier ja til ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat

Nye Veier får tillatelse til å bygge ny firefelts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Men statsforvalteren forutsetter at vilkårene som settes for å gi dispensasjon innfris, slik at det er mulig å ta vare på viktige verneinteresser.

Dokka Entreprenør leder i kampen om utbedring av fylkesvei ved Lillehammer 

Ikke store ledelsen, men ledelse er det.

Oppdrag til rundt 35 mill: Her skal 550 meter av riksvei 22 flyttes

Ny og bedre vei kommer til å ligge lenger fra jernbanen.

E18 Vestkorridoren: Skanska skal bygge Strand-Ramstadsletta for 2,9 mrd

Vegvesenet vil at Skanska Norge skal bygge strekningen Strand-Ramstadsletta, som er en av hovedentreprisene på E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Vegvesenet tror de kan spare 600 millioner på redusert utbygging av Vinterbrokrysset

Ett av de viktige tiltakene som Statens vegvesen nå undersøker, er muligheten for å redusere utbyggingen av det planlagte Vinterbrokrysset.

Fant 1241 artikler. Viser 1–50.