Arkiv

Fant 875 artikler

Tittel Dato

Flage Maskin skal fullføre Pøyla bru

Flage Maskin har fått arbeidet med fullføring av arbeidet på Pøyla bru på fylkesvei 213 Marikoven-Skiftesvik i Askøypakken.

Solberg Maskin skal bygge gang- og sykkelvei i Trondheim

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Solberg Maskin om bygging av gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde

LNS skal bygge ny E6 over Kvænangsfjellet

Det blir trolig anleggsstart til sommeren.

Disse tre skal konkurrere om E6 Svenningelv-Lien

Vegvesenet har valgt ut tre entreprenører.

Slukte unna trafikk over all forventning

I Harstad regnet alle med kraftig redusert sentrumstrafikk etter åpningen av tunnelen gjennom Harstadåsen. At reduksjonen ble så stor allerede ble første driftsår, overrasket mange.

Over et år forsinket: 1. februar er det bompengestart for Ryfast

Da begynner det endelig å bli inntekter for prosjektet.

Ikke billigst, men Gjøvik Graveservice skal bygge om Strandgata i Gjøvik

Innlandet fikk inn fire tilbud på ombygging av Strandgata i Gjøvik. Gjøvik Graveservice hadde ikke det billigste, men det beste tilbudet.

Skredsikringstunnelen med egen kameraovervåking av syklistene

Når Goteviktunnelen på 2,86 kilometer i dag ble åpnet, vil ikke minst innbyggere i Vik i Sogn og Fjordane få en langt tryggere vei når de kjører innover langs fjorden til Vangsnes. Veien på utsiden av fjellet har vært både rasfarlig og smal med få møteplasser.

Disse fire er prekvalifisert for å bygge E39 Lønset-Hjelset

Statens vegvesen tar med fire leverandører videre i konkurransen om prosjektering og bygging av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune.

Ny gang- og sykkelvei: Kommunen fikk to tilbud, men har avlyst konkurransen

Ny kontrakt blir lyst ut i løpet av vinteren.

Alle tre søkerne om prekvalifisering til E18-kontrakt er godkjent

Statens vegvesen har prekvalifisert alle tre entreprenørene som vil delta i konkurransen om forberedende arbeider.

E39 Rogfast: Kvitsøyprosjektet er lyst ut igjen, og skal være ferdig i mai 2024

Kontrakten er lyst ut, og tilbudskonferanse holdes 27. januar.

Vassbakk & Stol skal bygge rundkjøring og vei for vel 70 mill

B&G hadde laveste tilbud, men etter ny gjennomregning ble det Vassbakk og Stol som var billigst.

Nytt oppdrag: Gamle E18 ved Larvik skal bli sykkelvei med rulleskibane

Entreprenøren har seks måneder på seg.

Siste etappe av E18 fra Vinterbro kan igjen bli skjøvet ut i det blå

Både kommunestyrene i Nordre Follo og Ås har sagt nei til Vegvesenets forslag til bompengeløsning for den siste etappen på E18. Prosjektleder Anne-Grete Nordahl frykter dette kan bety at prosjektet faller helt ut av neste NTP.

Kveen er godt i gang med 1500 meter bredere og bedre riksvei 5

Ny, forsterket midtoppmerking ved Kaupanger i Sogn: Nå blir veien bredere.

Nye kontrakter: Dette fergeleiet skal mudres og så skal det bygges ny kai 

Fylket har lyst ut to kontrakter. Den nye fergekaia skal stå ferdig sommeren 2022.

KVU Tromsø: Vegvesenet vil ruste opp E8, og så bygge ny vei til Målselv for 9 mrd.

Statens vegvesen anbefaler ny vei mellom Tromsø og Målselv, men vil først forbedre de dårligste strekningene på E8.

Mesta er i gang med elektrokontrakten i Vadheimstunnelen over nyttår

Mesta: Kjekt å være hovedentreprenør og ha sitt eget elektroprosjekt.

Seks entreprenører vil bygge E6 Storhove-Øyer: Men Nye Veier forteller ikke hvem de er

18. desember var det frist for å melde seg på konkurransen. Nye Veier opplyser ikke hvilke entreprenører som har meldt interesse. Men det skal være «både norske og utenlandske selskaper».

Fire entreprenører vil bygge E6 Svenningelv-Lien

Prekvalifiseringen av E6 Svenningelv-Lien er i gang. Fire entreprenører har meldt sin interesse for å bygge strekningen. Planlagt oppstart er høsten 2021.

Hvem vil bygge 40 meter lang trebru ved siden av verdens høyeste trehus?  

Klart for kreativ trebru i Brumunddal.

E6 gjennom Ringebu: Etterlengtet og spesiell gang- og sykkelbru har åpnet

Anlegg Øst er ferdig med 52 meter lang buebru i tre med betongdekke.

Nå kommer E18 Dørdal-Tvedestrand: Ferdig i 2028 og vil koste 11,35 milliarder 

Regjeringen har lagt fram forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av E18-strekningen.

E18 Rugtvedt-Langangen: Nye Veier har signert kontrakt med Eiffage

Nye Veier har signert kontrakt med det franske entreprenørselskapet Eiffage Génie Civil om å bygge ny firefeltsvei på strekningen E18 Rugtvedt-Langangen.

Gamle riksvei 3/25: Sju ville ha jobben, men Consto Anlegg Øst fikk den

God interesse for å bygge nye bruer og kryss på gamleveien i Elverum og Løten.

Sotrasambandet: Tre grupperinger har levert tilbud

Alle de tre prekvalifiserte grupperingene har levert tilbud på OPS-kontrakten.

Statens vegvesen: Minimalt med koronastopp i veiprosjekter

Gode smitterutiner på veganleggene til Statens vegvesen har gitt svært gode resultater.

Seks vil bygge E39 Lønset-Hjelset

Seks leverandører hadde meldt sin interesse for å prosjektere og bygge nye E39 Lønset-Hjelset da fristen gikk ut i dag.

7 meter plattform ut over juvet: Her kommer selve utsiktspunktet for Vøringsfossen

Fossetromma er stedet.

De tre store i kamp om forberedende arbeider på Fornebukrysset

Skanska, Veidekke og Hæhre/Isachsen har meldt interesse for å bli prekvalifisert for den kommende entreprisen på forberedende arbeider mellom Fornebukrysset og Strand.

Blir miljøgate: Strandgata i Gjøvik skal rustes opp med ny sykkelvei

Til høsten skal ny utgave av en av hovedgatene i byen stå klar.

Ny dom i lagmannsretten: HAB tapte «plunder og heft»-kravet

Eidsivating lagmannsrett hadde sympati for noen av synspunktene til entreprenøren, men det hjalp ikke. 

Sist mandag ble prosjektet vedtatt i Stortinget - i dag lyses riksvei 4-jobben ut som totalentreprise

Statens vegvesen søler ikke bort tiden: En uke etter at Stortinget vedtok finansieringen av ny riksvei 4 på Hadeland, sendte Vegvesenet parsellen Roa-Gran ut i markedet.

Vegvesenet: Kan kutte halv milliard med smal firefelt på riksvei 4

Statens vegvesen mener det er mulig å kutte kostnadene på ny riksvei 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua med en halv milliard kroner når regjeringen åpner for smalere motorveier med fire felter.

Nye Veier lyser ut kontrakt for noen som kan svinge motorsaga

Kontrakten gjelder forberedende entreprise på strekningen E6 Storhove-Øyer, og omhandler mye avskoging og stubbefresing.

Sykkelveiene bygges ut i Trondheim: Her er det mye å tenke på

Vegvesenet lyser ut kontrakt for nye 730 meter med sykkelvei.

I dag vedtar Stortinget ny rv 4 - og sender mesteparten av regningen til bilistene

Stortinget kommer mandag med en julegave til bilistene i Innlandet: Ny riksvei – og en bompengeregning på 1,3 milliarder kroner.

E6 Gudbrandsdalen: Ny og bredere bru over Ula står ferdig

Fredag markerte Vegvesenet at det ti måneder lange prosjektet på E6 på Selsverket er ferdig.

Klart for rehabilitering av Hovet- og Brattåstunnelene på E18

Frist for å gi tilbud: 27 januar.

Høyesterett: Rambøll tapte retten til reklamasjon - det tok for lang tid

Det gikk skeis for Rambøll også i kontroversen om denne kontrakten.

Ny kontrakt: Her skal kommunen ruste opp med ny gang- og sykkelvei

560 meter gang- og sykkelvei og alskens kabler og ledninger skal på plass.

Ny vei til flyplassen i Bodø vil koste 267 mill

- Flytting av flyplassen i Bodø gir en unik mulighet til å utvikle et grønt og framtidsrettet transportsystem i Bodø, ifølge avdelingsdirektør Unni M. Gifstad i Statens vegvesen.

Nytt prosjekt på Romerike: Her skal det bygges ny rundkjøring og mye annet 

Adskilige etater har hengt seg på når fylket først skal i gang med ny rundkjøring og gangvei.

Nå kan de store entreprenørene begynne å regne på et stort oppdrag

E18 Strand-Ramstadsletta er lyst ut.

Budsjettavtalen ga en halv milliard mer til asfalt - og mindre bompenger

Fremskrittspartiet klarte å flytte på 1 680 millioner kroner til veiformål i forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringspartiene.

Viken skal bygge 2800 meter med fortau og gang- og sykkelvei

Her må entreprenøren håndtere både fjell og kvikkleire.

Park & Anlegg lavest i pris på ny Årum bru i Østfold

Seks entreprenører vil bygge Årum bru på riksvei 22 mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Her signerer de Vegvesenets største kontrakt noensinne

Beløpet er på 3022 millioner kroner, og gjelder E16-utbyggingen mellom Bjørum og Skaret.

Fylket avviser økonomisk krav fra konkursrammet entreprenør - krever penger tilbake

Innlandet fylkeskommune avviser kravet fra Contexo om å få betalt over 400 millioner kroner for arbeidet med ny fylkesvei 33 på Tonsåsen og ved Bjørgo. Fylkeskommunen mener tvert imot å ha rett på å få 90 millioner tilbake fra firmaet.

Fant 875 artikler. Viser 1–50.