Arkiv

Fant 1329 artikler

Tittel Dato

AF Gruppen sikret seg storjobben for ny E6 mellom Storhove og Øyer

Nye Veier har valgt AF Gruppen og Norconsult for utbygging av ny vei på E6-strekningen Storhove-Øyer i Innlandet

Ny konkurranse for oppgradering av Tromsøtunnelene

Tilbudsfrist er 9. mai.

X Anlegg fikk nesten 85,5 mill ekstra etter tvist om byggingen av fylkesvei 33

Men entreprenøren hadde krevd nærmere 200 millioner kroner, så det ble ingen enorm uttelling.

Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove-Osli

Vassbakk & Stol var best på pris, og scoret også best på kvalitet. Dermed ble valg av entreprenør på E39 Hove-Osli enkelt for Statens vegvesen.

Markerte første spadetak for Sotrasambandet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok det første offisielle spadetaket for OPS-prosjektet.

Ny kontrakt: Noen må prosjektere fylkesvei 98 i Finnmark før den kan bygges

Det skal bli 6,4 kilometer ny vei i Tana. Nå må detaljene på plass.

Bypakke Ålesund: Sykehuset får nytt og trivelig kollektivpunkt

Her skal en entreprenør bygge nye bussholdeplasser, flytte et veikryss og sørge for litt annet småtteri.

Tre firmaer vil bygge ny kollektivterminal ved Tromsø

Nord-Norges største bussterminal skal bygges om, og tre entreprenører er interessert i å forhandle om det oppdraget.

Krevende sprengningsarbeid: Riksvei 41 Nes-Kyrkjebygda blir forsinket

På grunn av krevende sprengningsarbeid og omfattende sikring vil riksvei 41 ved Mjågeto bli stengt fram til 27. mars.

Viktige arkeologifunn i planlagt E18-trasé

Funnet av Jernaldergården som er gravd fram i framtidig E18 Retvet-Vinterbro er så spektakulært at det i fjor ble kåret til årets arkeologiske funn i Norge.

Nå er prislappen 4 mrd: Anbefaler å få ned kostnadene og risikoen på Kjerringsundsambandet

I en ekstern kvalitetssikring (KS2) av Kjerringsundsambandet blir Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune anbefalt å arbeide videre med å redusere kostnader og risiko for prosjektet som nå har en styringsramme på 3.950 millioner kroner.

Riksvei 9 Hovden: Her skal det bygges ny rundkjøring

Jobben skal være ferdig i oktober.

Ferdig i 2025: Splitter ny fylkesvei som kobler seg på E39 sør for Bergen

En drøy kilometer ny fylkesvei skal gi bedre tilknytning til ny E39.

Overleverte oppgraderte tunneler i Lærdal

Oppgraderingen av Selta- og Borgundtunnelen er nå ferdig. Onsdag 22. februar ble prosjektet overtatt av Statens vegvesen fra Mesta etter en omfattende oppgradering.

Ni entreprenører leverte tilbud på ny kollektivterminal ved Nordhordlandsbrua

Kokstad-firmaet HGT (Halvorsen Grave & Transportservice) har det laveste tilbudet, og er innstilt av Vegvesenet til å få kontrakten som blir signert etter karensfristens utløp.

Det skal bli splitter ny kollektivterminal ved Tromsø lufthavn

Ny, flott terminal skal stå ferdig om halvannet år.

Brenna bru: Støpte 340 kubikk betong på 10 timer

- Vi er i rute. Denne uka har vi utført siste dekkestøp på nordgående løp på Brenna bruer, melder Statens vegvesen i sin oppdatering fra det omfattende veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret.

Åtte entreprenører fra hele landet vil bygge ny riksvei 94

Entreprenører fra hele landet ønsker å bygge ny riksvei 94 mellom Mollstrand og Grøtnes i Hammerfest kommune.

Langnesberga igjen: Mer av E6 må sikres mot ras og erosjon

Bergskjæringer må sikres. 700 meter med steinspranggjerder skal opp. Og veifyllingen ut mot Snåsavatnet må sikres mot erosjon.

Ya bru blir ferdig til sommeren

Arbeidet som står igjen på den nye Ya bru på riksvei 3 i Kvikne krever plussgrader. Prosjektet blir satt på pause i vinter.

Prosjektet ved Jevnaker er ikke helt ferdig ennå: Nå skal gamle E16 rustes opp for 70 mill

Den gamle, nedkjørte veien skal bygges om, og hele området skal få et løft. Her skal det bli trivelig!

Klart for første salve på Høviktunnelen

Mandag 9. januar er det duket for en ny, stor milepæl for Vestkorridoren. Da sprenges den aller første salva i den to kilometer lange Høviktunnelen på E18.

Vestkorridoren: Åtte ønsker å bli prekvalifisert for automasjonskontrakt

Åtte firmaer og arbeidsfelleskap ønsker å bli prekvalifisert for levering og arbeid med automasjon på etappe 1 av E18 Vestkorridoren.

Ring 1 skal bygges om i Oslo: Hvem vil ta imot 50.000 kubikk med alunskifer?

Her skal det tas ut en del masser som er deponeringspliktige. Vegvesenet er ute etter noen som kan ta imot alunskiferen.

I 2025 skal 1700 meter ny fylkesvei være ferdig

Vestland fylke skal bygge en helt ny strekning på fylkesvei 57 i Fjaler.

Nå skal det bygges fire kilometer med ny fylkesvei i Telemark

Den nye veien fra Rugtvedt og vestover skal være ferdig sommeren 2026. 

ViaNova skal planlegge nye Kirkeveien i Ski - veiprosjekt til 500 millioner kroner

Viken fylkeskommune signerte før jul en kontrakt på 22 millioner kroner, for prosjektering av Kirkeveien i Ski sentrum. I januar 2023 vil rådgivningsselskapet ViaNova begynne sitt arbeid, slik at utbygging vil være mulig fra 2024.

Fire entreprenører er prekvalifisert på E6 Berkåk-Vindåsliene

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag.

Torsdag overtok byggherren prosjektet: Splitter ny sentrumsgate i Sogndal

Nå bør det bli mer sykling langs den mest trafikkerte gata i Sogndal.

Gamleveien hadde 14 % stigning: Ny fylkesvei 717 åpnet i dag

De mest krevende delene av fylkesvei 717 fra Sund til Bradden i Trøndelag er ferdig.

Tirsdag åpnet den nye veien som ble julegave på Hadeland

Trafikken har gått på det meste av veien en stund allerede. Og 20. desember var det åpning med pomp og prakt av en strekning som er ferdig over et halvt år før fristen.

Pilotprosjekt viser vei til utslippsfrie anleggsplasser

På E18 Rugtvedt-Langangen samarbeider energiselskapet Skagerak Energi og den franske totalentreprenøren Eiffage om å drifte anleggsutstyr ved hjelp av store battericontainere.

E18 Vestkorridoren: Vegvesenet inviterer til markedsmøte om Gjønnestunnelen

Konkurransen blir trolig lagt ut i markedet i slutten av mars.

Tre firmaer vil bygge ny Ring 1 i Oslo

NCC, Skanska og Veidekke har meldt seg på i denne konkurransen med forhandlinger.

Havsøppel var et problem for bruprosjektet - men de fikk ryddehjelp

Store mengder marint søppel i flere viker var en stor utfordring for veiprosjektet i Solund. Men strandrydderne fra Fjordane friluftsråd kom til unnsetning.

I dag signerer Vegvesenet og Skanska Norges største tunnelkontrakt

Men signeringen av den sørlige kontrakten er utsatt, siden det er kommet en klage på tildelingen.

Ti firmaer vil bygge ny E6 i Porsanger

Lokale entreprenører ligger lavest i pris.

E39 Hordfast inviterer bransjen til markedsdag i januar

Statens vegvesen inviterer entreprenører, leverandører, verftsindustrien og rådgivere til markedsdag i Bergen.

E39 Kristiansand-Mandal er åpen for trafikk

Nye Veier åpnet torsdag 24. november for trafikk på den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest-Mandal øst.

I dag åpnet splitter nye E16 forbi Kvamskleiva

Den verste veistrekningen i Valdres er nå historie.

Budsjettforliket gir planleggingsmidler til E16 Arna-Stanghelle

Vestlendingene  har grunn til å glede seg i dag. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV har funnet plass til 200 millioner kroner, slik at planleggingen av prosjektet kan fortsette.

Ny kontrakt: 5,4 kilometer av riksvei 94 skal rustes opp

Vegvesenet skal ruste opp to delstrekninger i Finnmark: Grøtnes-Mollstrand og Strømsnes-Saragammen.

E18 har fått setningsskader, og både Sjølyst- og Bygdøylokket må utbedres

Her kan det bli travelt til sommeren.

Kontrakten er signert: Begynnelsen på slutten for E6 Helgeland

Gigantprosjektet avsluttes der det startet. Vegvesenet har inngått byggekontrakt på den siste biten av E6 Helgeland.

Viker-alternativet enstemmig vedtatt i Lier og Asker

Kommunedelplanen for E134 Dagslett-E18 er nå enstemmig vedtatt i Lier og Asker kommune.

Nye Veier anbefaler mer gjenbruk av E18 Tvedestrand-Bamble

Fra Tvedestrand til Gjerstad mener Nye Veier økt gjenbruk kan være løsningen.

Rogfast: Skanska fikk den første store kontrakten til 5 mrd

I dag ble den første store Rogfast-kontrakten tildelt. Kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord.

Vant internasjonal pris for E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes

Acciona Construction er tildelt prisen "Special Recognition" under TEKLA Global BIM 2022 Awards.

Oslo: Ny tunnelkontrakt ute i markedet

Kontrakten på prosjektet Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen (riksvei 162) ble fredag 11. november lyst ut i markedet.

Kjøsnestunnelen er åpnet

Onsdag 9. november klipte statssekretær Tom Kalsås snoren på riksvei 5 Kjøsnestunnelen.

Fant 1329 artikler. Viser 1–50.