Arkiv

Fant 690 artikler

Tittel Dato

Tre vil konkurrere om nye oppdrag i Førdepakken

Tre lokale entreprenører er prekvalifisert.

Nye E16 mellom Bergen og Voss blir neppe påbegynt før i 2024

Kostnadene på første byggetrinn har økt med tre milliarder kroner.

Viken har fått tre tilbud på å bygge 160 meter kollektivfelt på fylkesvei 1517

Park & Anlegg ligger lavest i pris.

Har bygget vei for under 50.000 kr. per meter: Mot ny E6-tidsalder på Helgeland

Det blir et tydelig og merkbart skille fra gammel til ny tid, når en strekning på 17 kilometer denne sommeren åpnes for trafikk mellom Mosjøen og Majavatn.

Udetonert sprengstoff dukket opp da fylkesveien skulle få ny rundkjøring

Bruker en uke ekstra på å fjerne sprengstoffet som står igjen i fjellet.

Gamlebrua er flomskadet: Nye Teita brua i Gloppen skal stå ferdig sommeren 2022

Fylket ber om tilbud på en totalentreprise.

Tre små bruer med tilhørende riksvei skal rustes opp i Østerdalen

Her er de: Kiva bru, Hanestad bru og Tingstadbekken bru. Samt tilhørende vei.

2,2 km gang- og sykkelvei til 69 mill ble ferdig to måneder før tiden

Nå er det sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen.

Fylkesveien skal rustes opp, men må være farbar slik at vindturbiner kan kjøres fram i juni neste år

Fylket skal rette ut svinger for rundt 28 millioner kroner på fylkesvei 705 i Stjørdal.

Fv 53 i Årdal: Endelig kan den gamle og kostbare Holsbrutunnelen stenges

600 meter av ny fylkesvei 53 ble åpnet for trafikk 6. juli. Dermed kan den gamle Holsbrutunnelen stenges.

Farbu og Gausen skal bygge ny gangbru over jernbanen i Skogn 

Firmaet var et par millioner billigere enn nestemann.

Nå er det ekspressfart med sykkel gjennom Håneskrysset

Det viktige krysset i Kristiansand er bygd om for 200 millioner kroner. Det er først og fremst for å bedre forholdene for syklende og gående.

Skanska ville ha over 186 mill - Vegvesenet dømt til å betale drøye 57

Plunder og heft alene utgjorde 56 millioner kroner på dette prosjektet, mente entreprenøren. Tingretten: 9,5.

I august starter Vegvesenet med å bygge om gamle E134 ved Kongsberg

Etter planen skal den være ferdig 20. oktober.

Kontrakt til 74 mill: Fylket skal oppgradere Svelvikveien i Drammen

Frist for å gi tilbud er 17. august.

Splitter ny fylkesvei 169 på Romerike åpnet for trafikk seks uker før fristen 

Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk fredag 3. juli. To kilometer med ny fylkesvei!

Vegvesenet skal pusse opp gamle E6 i Soknedal sentrum 

Den gamle europaveien blir fylkesvei når ny E6 åpner.

Nå er gamleveien turistvei: Flott utsikt fra nytt stoppested i Nutheimkleivene

Nylende har fått sitt utsiktspunkt i Flatdal på gamle E134 i Telemark.

Syv leverte tilbud: Mesta har laveste pris på å ruste opp fylkesvei i Nordfjord

To millioner mellom dyreste og billigste.

Snart 30 år gamle: 3852 tunnelmeter må oppgraderes i Troms

Under byggingen ble det brukt takplater som vannsikring i Maursundtunnelen. Nå blir det full oppgradering.

Populært koronatiltak: Enorm interesse for å bygge ny riksvei 9 i Setesdalen

Hele ti firmaer føler seg kallet til å bygge fem kilometer vei. Bjelland leder.

En stor dag for Kongsberg: Ny E134 til nærmere 5 milliarder ble endelig åpnet

Ikke så teknisk komplisert, dette prosjektet. Men størrelsen, masseoverskuddet, stor trafikk og anleggsarbeid tett på naboer, har skapt utfordringer.

Fylkesvei-jobb utlyst i Sogn: Tørrmurer skal forsterkes med betong og stag

Vestland skal sikre fylkesvei 55 langs Sognefjorden.

Nye Skipenes bru: Mesta mener å kunne bygge den billigere enn de andre fem 

Det skiller 2,4 millioner kroner eller så til Contexo på andreplass.

Morgedal Entreprenør leder i kampen om å bygge ny riksvei 41 i Telemark

Fem av de interesserte vil ha mellom 40 og 50 millioner kroner for jobben.

I går åpnet 18 kilometer ny E6 gjennom Innlandet

Det har vært både plankekjøring og krevende byggearbeider.

Ny kontrakt for E18 Vestkorridoren: Hvem vil måle setningene?

Vegvesenet skal følge med på bygninger og konstruksjoner i området.

Slik skal Vegvesenet bruke korona-millionene

De første prosjektene kan settes i gang etter fellesferien.

Stortinget rakk ikke å bevilge pengene i vår: Vegvesenet må utsette E39-anbud

Regjeringens behandling av saken i løpet av sommeren avgjør om veien blir ferdig i tide.

Hele ni entreprenører vil utvide riksvei 5 i Sogn

Kveen ligger lavest i pris.

Hvem vil starte med det første oppdraget på ny E18 vest for Oslo?

12 måneder med forberedende arbeider er lyst ut.

Risa er lavest i pris på å bygge gang- og sykkelveg og utbedre kurver i Sirdal

Seks entreprenører har meldt seg på i konkurransen.

Se bildene: Bygger fire lange bruer på E39 fra Kristiansand til Mandal

Firefelts motorvei på E39 fra Kristiansand til Mandal skal stå klar høsten 2022. Arbeidet er godt i gang.

Innlandet: Ny fylkesvei 33 er forsinket - og blir dyrere enn beregnet

Fristen er 15. juli, men det holder ikke.

Foreslår å bygge tunnel forbi rasutsatte Tokagjelet

Fylkeskommunen anbefaler en rask og skredsikker vei mellom Kvam og Bergen med tunnel mellom Kletten i Steinsdalen og Eikedal. Kostnad: Mellom 1,9 og 3,1 milliarder kroner.

Vegvesenet lyser ut resten av E6-parsellen i Grong i Trøndelag - og vil bygge helt ny vei 

Totalt skal det bli 11 kilometer med ny E6.

Stor interesse for å ruste opp 14 km fylkesvei i Tana  

Og prisene ligger på fra vel 98 til over 155 millioner kroner.

På fredag ble prosjektet vedtatt i Stortinget - nå lyses første kontrakt ut

Statens vegvesen er startklare, og lyser entreprisen for de forberedende arbeidene på Ramstadsletta nå ut. Kontrakten er en utførelsesentreprise.

Foreslår ny løsning for E6 nord for Ulsberg i Trøndelag - kan øke fra 80 til 110 km/t

Nye Veier og Statens vegvesen  foreslår nå flere endringer på fem kilometer ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg i Rennebu kommune.

3 km av E134 på Haugalandet skal utvides i bredden

Frist for å gi tilbud: 27. juli.

E6 i Grong: Vegvesenet setter i gang med Fjerdingelvbrua

55 meter bru og 900 meter vei skal bygges.

Frosta Entreprenør blir med på utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes

Det Åsen-baserte entreprenørfirmaet Frosta Entreprenør skal være med på å bygge ny E6 fra Ranheim til Værnes. – En stor og kjærkommen jobb, sier daglig leder Sverre Skogly.

Krokevasselva bru ble skadet i sprengning i 2018 - og nå skal den bort

Brua var en gave til Vegvesenet på 1970-tallet. Sprengningsuhellet avdekket at både armering og betongoverdekning var for dårlig.

Ny totalentreprise: Bygg 160 meter kollektivfelt på fylkesvei 1517 i Lørenskog

Oppdraget inkluderer litt arbeid med rundkjøring og bussholdeplasser.

Nå skal gamlebrua fra 1925 rives: Hvem vil bygge ny Austvoll bru i Hallingdalen?

Entreprenøren har halvannet år på seg.

Ny kontrakt: 750 meter gang- og sykkelvei i Vegårshei i Agder

Her blir det både sprengning og bruriving.

Sinkbelagt trebru markerer starten på utbedringen av E16 vest for Fagernes

Med nye Tveit bru er en flaskehals på E16 i Valdres borte. Samtidig markerer den nye brua starten på det store utbedringsarbeidet som skal gjøres på E16 gjennom Nord-Aurdal, Vestre-Slidre og Vang de neste årene.

Tre entreprenører får jobbe videre med E16 Kvamskleiva

Hæhre konkurrerer med to arbeidsfellesskap om totalentreprisen.

Det ble Aune Maskin som skal bygge nytt kryss samt gang- og sykkelvei på Støren  

Fire firmaer ville ha jobben.

Hun skal ansette 90 nye i veiadministrasjonen for å klare nye prosjekter

Rogaland fylkeskommune skal øke benanningen av fylkesveioppgaver med 90 stillinger i løpet av året.

Fant 690 artikler. Viser 1–50.