Arkiv

Fant 553 artikler

Tittel Dato

Bompengedebatten satte kjepper i hjulene: Håper på anleggstart i 2020

Prosjektet til 1,3 milliarder skal stå ferdig i 2023, så nå begynner det å haste.

Skogen skal hogges: Første del av nytt riksveiprosjekt i Setesdal starter snart

Mye av skogen kan tilfalle hogstentreprenøren.

Først ble det for dyrt: Vegvesenet prøver igjen med spesiell rasteplass i Hardanger

Og satser på at det blir billigere denne gangen.

Rogaland skal bygge mer bussvei på Jæren - ny kontrakt kommer i mai

Det kan bli byggestart i år for 1300 meter ny fylkesvei med bussvei og sykkelfelt.

E6-prosjekt i Trøndelag heldigitaliseres på grunn av korona-situasjonen

I Nye Veier-prosjektet E6 Kvål-Melhus har korona-situasjonen tvunget fram nye, heldigitale arbeidsmetoder.

Noen trengs til å rydde og dyrke opp jorder etter at E39 er helt ferdig

To deponier og et riggområde - nesten 100 mål i alt - skal bli åker og beitemark.

Ny kontrakt for høyspentomlegging i Sotrasambandet

Jobben må være ferdig før oktober neste år.

Beitstadsundbrua ble kraftig forsinket. Her kan du se den bygges på tre minutter

Endelig åpnes fylkesvei 17 og 720 for trafikk - fire måneder forsinket.

Kofa: Bergen brøt reglene i konkurranse om gang- og sykkelvei

Bergen krevde korte redegjørelser i tilbudene. Men firmaet som fikk kontrakten, skrev flere sider enn kommunen  hadde bedt om.

Fire entreprenører vil konkurrere om totalentreprisen på E16 Bjørum-Skaret

Fire leverandører har søkt prekvalifisering for å delta videre i konkurransen om å bygge ny E16 mellom Bjørum og Skaret.

Her begynner Vegvesenet testingen av elektroutstyret på E134 ved Kongsberg

Nesten alt er montert - veien kan åpnes til sommeren.

I morgen kan E18-bilistene ta i bruk det nye Hånes-krysset

Men fartsgrensen øker ikke ennå.

Telemark-ordførere vil ha fart på E134

Ordførerne ber samferdselsdepartementet framskynde fem utbedringsprosjekter på E134, for å bidra til positiv sysselsetting i regionen.

Nå kan du gi pris på ny rasteplass ved E105 i Finnmark

Europaveien rustes opp, og nå skal det bli ny rasteplass.

Trøndelag fylke skal bygge ny parsell av fylkesvei 17. Verdi: 147 mill

Fylket er raskt ute med ny kontrakt for 3,7 kilometer fylkesvei.

Signerte milliardkontrakten digitalt: AF Gruppen skal bygge 23 kilometer E6 langs Mjøsa

Nye Veier-sjefen avtalte selskapets hittil største kontrakt på Østlandet fra hjemmekontoret.

Vegvesenet tilbakeviser: – Vi har ingen planer om å droppe Riksvei 4

Vil også få fart på planleggingen av andre etappe.

Planen for ny E16 og Ringeriksbanen er vedtatt

Den statlige reguleringsplanen for E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen ble vedtatt i dag.

Trass i Korona-viruset: Innspurt mot åpning av E134 Mjøndalen-Langebru

Noen nye rutiner er innført for å hindre korona-smitte, men det har ingen innvirkning på framdriften på veianlegget som skal stå ferdig til sommeren.

Asplan Viak og Rambøll skal lage kommuneplanen for E16 mellom E6 og Kongsvinger

Asplan Viak har alliert seg med Rambøll for gjennomføringen av det store oppdraget. Nå går de videre til konkretiseringsfasen.

Vegdirektøren mener kritikken mot Vegvesenets NTP-innspill er feil

Ingrid Dahl Hovland lover at Vegvesenet har planer om å bygge mye mer vei enn det etaten har svart på i denne delen av NTP-forberedelsene.

– Om dette blir regjeringens NTP-forslag, vil det være en katastrofe for Nordland

Fylkesråden for transport og infrastruktur i Nordland er både sint og skuffet over forslaget til Nasjonal Transportplan.

Trøndelag-kommune: Åtte vil legge VA-ledninger og bygge 600 meter vei

Sterk interesse for liten jobb i Levanger.

Skal gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer

Ålesund er plassert på bunnen i flere kåringer av landets beste sykkelbyer. Det har de stor ambisjoner om å gjøre noe med!

Jakten på bedre kalksement-stabilisering fortsetter tross Korona-krisen

13 firmaer og universiteter deltok på nettmøte om konkurranseutlysningen.

Korona: Krevende karanteneregler for riksvei 13-prosjekt

Arbeidet er blitt kraftig redusert på riksvei 13 Vik-Vangsnes, men øker til halv kapasitet i neste uke.

Fylkene jobber på spreng med krisepakker for veiarbeider

Flere fylker håper på ekstra tiltaksmidler fra staten.

Full framdrift for riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum

Prosjektet holder hjulene godt i gang. Men det kan bli krevende framover.

Nå starter Vegvesenet og Skanska arbeidet på E16 ved Jevnaker

Tross koronatiltak er 12 mann i gang.

Vegvesenet øker takten med å få nye veiprosjekter ut i markedet

Statens vegvesen sier de nå tar tar sitt ansvar som landets største byggherre med å gjøre sitt for å holde aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen oppe.

NTP 2022-2033: Vegvesenet vil ha mellom 154 og 242 milliarder til veibygging

Statens vegvesen har levert sitt innspill til Nasjonal Transportplan for perioden 2022-2033.

Innspill til ny NTP: Her er de 18 nye strekningene Nye Veier vil bygge ut selv

– Dette er strekninger hvor ny vei vil gi stor nytte for de som bruker den, sier Nye Veier-sjefen.

Trøndelag fylke framskynder veiarbeid for 700 millioner for å hjelpe entreprenørene

Fylkesvei 17-prosjekt lyses trolig ut før påske.

Gla'melding fra AF: Innstilt til milliardkontrakt på ny ringvei rundt Stockholm

Trafikverket har innstilt AF Gruppen som entreprenør på en strekning av den nye E4 som bygges rundt Stockholm. Kontrakten er verd 3,4 milliarder svenske kroner.

Disse veianleggene er Korona-stengt - og flere kan det bli

Opp til entreprenørene å bestemme om anlegg må stenge når Korona-smitte oppdages blant ansatte.

Riksvei 5-tunnel skal forlenges fra 2 til 8,5 kilometer: Driver fra tre stuffer samtidig

Hæhre er godt i rute - kunne starte prosjektet tre kilometer inne i tunneltraseen.

Korona-viruset: Ryfast-åpningen utsatt på ubestemt tid

Vegtrafikksentralen har redusert bemanning på grunn av viruset. Vegvesenet må utsette åpningen av Eiganes- og Hundvågtunnelen.

Laveste tilbud på tunneloppdraget på Haukelifjell: 346 mill

Det høyeste tilbudet er nesten 100 millioner kroner dyrere enn det laveste: Disse fire firmaene vil ruste opp høyfjellstunnelene.

Planarbeidet komplett for å bygge ny E39 Mandal til Kristiansand

Nye Veiers forslag til detaljregulering for tilførselsveien Greipsland – Ime er lagt ut til offentlig ettersyn og på høring.

E16-anbud utsettes på grunn av Korona-viruset

Kontraktssigneringen kan bli utsatt fra oktober til årsskiftet.

Nytt E6-prosjekt blir det første som bærekraft-sertifiseres med Ceequal

Nye Veier-prosjektet mellom Ulsberg og Vindåsliene i Trøndelag skal bygges med det internasjonalt anerkjente Ceequal-systemet. Målet er økt bærekraft og mindre klimagassutslipp gjennom hele prosjektet.

Snart kommer milliardkontrakten på E6 Kvænangsfjellet ut på anbud

Nye Veier gjør de siste forberedelser før utlysing av oppdraget med den 24 kilometer lange fjellovergangen i Troms.

Nytt oppdrag: Bygge 2,3 kilometer små og store veier langs Glomma

Men spørsmålet med det flate og innbydende landskapet i den gamle elvedalen er alltid dette: Hvordan ser det egentlig ut under overflaten?

Consto Anlegg lå lavest på liten brujobb på Romerike

Fem firmaer ville ha oppdraget.

To år forsinket: Nå lyser Nordland ut ny kontrakt for å bli ferdig med fylkesvei 17

Prosjektet ligger allerede to år etter planen. Og er 60 prosent dyrere enn planlagt.

Dansk fundamenteringsfirma får norsk hovedkontor i Råde

Aarsleff etablerer egen norgesavdeling.

Her er grupperingene som konkurrerer om rv. 555 Sotrasambandet

I april tas avgjørelsen om hvilke tre grupper som går videre til forhandlinger.

Kontrakten lyses ut for andre gang: 1000 meter av fylkesvei 313 skal legges om

Kontrakten lyses ut for andre gang.

Forberedelsene til E18-utbyggingen vest for Oslo fortsetter

Vegvesenet forbereder spunting mellom anleggsområdet og jernbanen.

Sju firmaer kniver om å få bygge gang- og sykkelvei i Lillehammer

Dialogen med Vegvesenet og kommunen avgjør hvem som får kontrakten til 53 millioner kroner.

Fant 553 artikler. Viser 1–50.