Arkiv

Fant 379 artikler om emnet Bruer [fjern]

Tittel Dato

140 år gamle steinhvelvsbruer i Geiranger skal forsterkes

De fire eldste bruene som ennå er i bruk i Møre og Romsdal skal forsterkes til å tåle dagens trafikk.

Vegvesenet skal bygge ny bru på E6 i Nordland

Ny bru skal bygges og den gamle skal bort.

Lyser ut byggingen av verdens lengste komposittbru

Over Nesttunvegen og bybanesporet på Paradis skal det bygges en 42 meter lang gang- og sykkelbru.

Norconsult kan få inspisere riksveibruer på Østlandet

Tre andre har lagt inn tilbud også, men Norconsult er billigst.

Nytt oppdrag: Fredet bru på populær turistvei må forsterkes

Arbeidene skal starte etter ferien, og MÅ være ferdige før turistsesongen starter i 2022.

Tre vil bygge midlertidig bru over Stavåa i Rennebu

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru.

Tingretten rettet sin egen tabbe: Park & Anlegg får mer penger fra Vegvesenet

Tingretten holdt ikke tunga rett i munnen. Nå har den rettet opp i tabbene, og Park & Anlegg skal ha rundt 16 millioner ekstra fra Vegvesenet.

Multiconsult skal inspisere bruer og fergekaier fra Rogaland til Finnmark

Statens vegvesen har inngått rammeavtale med Multiconsult om hovedinspeksjon av nærmere 130 bruer og fergekaier.

To norske bruingeniører til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

Den europeiske ingeniørforeningen EFCA har valgt ut to norske kandidater blant de sju europeiske finalistene til konkurransen EFCA Future Leaders. De to norske rådgiverne, Tor Martin Lystad (Norconsult) og Krzysztof Wojslaw (Sweco) som begge er bruingeniører er dermed med i kampen om tittelen som Europas mest talentfulle ingeniør.

200 tonn med gammel bru fra E16-prosjektet i Sandvika havner i Nesbyen

Brødrene Rodegård, Implenia-Isachsen og Statens vegvesen har samarbeidet om å flytte ei gammel bru fra Sandvika til Nesbyen.

Prøvegraving for bruakse i Mørkedøla i Hemsedal

Hæhre er i gang med prøvegraving i Mørkedøla for å finne om det er fast fjell eller ikke for en bruakse.

Folla bru skal få nye landkar og ny bruplate 

Fylket planlegger å bruke opp mot 20 millioner kroner på å ruste opp brua. Oppdraget skal være ferdig i mai 2022.

Ny rammeavtale: Bruinspeksjoner for inntil 250 mill

Det kan bli oppdrag for mellom 40 og 60 millioner i inntil fem år.

Norges eldste hengebru skal restaureres

Bakke bru er Norges eldste hengebru og ble åpnet i 1844. Den må gjennom full restaurering, ifølge seksjonsleder for vedlikehold vei i Agder Fylkeskommune, Jack Sylte.

E6 i Rennebu: Vegvesenet skal sette opp ny, midlertidig bru over Stavåa

Brua over det 70 meter juvet har vært i dårlig stand en stund. I år kommer det ny bru, men den blir bare midlertidig.

Tre firmaer vil vedlikeholde bruer på riksveiene i Agder i to år

Veisikring er lavest i pris, og det med god margin.

Riksvei 110 og Seutbrua: Park & Anlegg vant fram mot Vegvesenet

Det ble langt på vei medhold for entreprenøren i den langvarige rettssaken. Men det ble langt mindre penger å få enn hva firmaet krevde.

Fire konsulenter vil inspisere bruer og fergekaier fra Rogaland til Finnmark

Klart for hovedinspeksjon av 130 bruer.

Hæhre skal bygge nye Skjøiten bru

Hæhre Entreprenør vant kontrakten om å bygge ny Skjøiten bru på riksvei 52 i Hemsedal.

Undersøker fortsatt området: Nore bru er åpnet i ett felt

Fylket håper å kunne slippe på all trafikk i løpet av en uke.

Terrenget rundt pilarene løftet seg: Bru på fylkesvei 120 er stengt

Torsdag stengte Viken fylkeskommune fylkesvei 120 øst for Mosseporten, samt gangveien på begge sider av Nore bru.

Consolvo leder hårfint i kampen om krevende bruprosjekt

Differansen til konkurrenten er rundt 800.000 kroner, eller omtrent to prosent av kontraktssummen.

Tjeldsundbrua skal få seg en overhaling: Consolvo ligger best an

Tre entreprenører har gitt pris.

Her gir betongen selv beskjed når den er ferdig herdet

Det er entreprenøren Kruse Smith som har tatt i bruk et system som overvåker herdeprosessen og betongkvaliteten, og sender ut kontinuerlige oppdateringer.

Denne nye kontrakten dekker det meste av kysten: 130 bruer og 38 fergeleier skal inspiseres

Her handler det om hovedinspeksjon av Vegvesenets bruer og fergeleier. 

Veisikring billigst på å forsterke fire bruer for Vestfold og Telemark fylke

Tre entreprenører var interessert i denne kontrakten.

Nytt oppdrag: 16 bruer i Agder skal repareres og vedlikeholdes

Toårig kontrakt som kan få et ekstra opsjonsår.

BMO billigst på brukontrakt i Møre og Romsdal

Consolvo og Mesta er en del dyrere. 

Nå skal Brevikbrua få tilbake gang- og sykkelfeltet som forsvant for fire år siden

Rv. 354 Breviksbrua var omkjøringsveg for E18 da Bamble- og Kjørholt-tunellene ble oppgradert. Derfor ble gang- og sykkelfeltet fjernet i 2017. Nå kommer det tilbake.

Stor interesse for lite bruprosjekt i Troms

Hele ti firmaer vil ha denne jobben.

Tjeldsundbrua trenger forsterkning og overflatebehandling

Entreprenøren har et drøyt år på seg til å håndtere 9100 kvadratmeter.

Ny bru skal doble kapasiteten over E6 ved Sarpsborg

Entreprenøren Park & Anlegg er allerede i gang med forberedende arbeider på ny gang- og sykkelvei og midlertidig rundkjøring på Årum.

Gimsøystraumen bru skal pusses opp: Her må du regne med ekstremt mye vind og lynnedslag

«Brua ligger i et meget værutsatt område, kjent for mye vind og lynnedslag. Det må påregnes vind og nedbør langt ut over det normale i værhardt kystklima.»

Veisikring kan få rammeavtale for å vedlikeholde bruer på Østlandet

Fire firmaer har gitt pris.

Flere av vibrasjonsdemperne på Hålogalandsbrua ble ødelagt av uvær

Skadene har ingen betydning for styrken og bæreevnen til brua og det har ikke vært fare for at løse deler skulle treffe trafikantene, opplyser Statens vegvesen.

Viktig E6-bru i Trondheim skal repareres innen utgangen av året

Kontrakten gjelder for Kroppan Østre som ble bygget i 1975, der kantdrager med tilhørende rekkverk skal byttes ut.

Tre finalister i kamp om ny Skjøiten bru i Hemsedal

Av sju firma som meldte sin interesse for å bygge ny Skjøiten bru, er nå Peab Anlegg, Hæhre Entreprenør og Røynstrand Entreprenør med videre for å gi pris.

Møre og Romsdal skal ruste opp bruer for 27 mill over to år

Minst 11 bruer skal få en overhaling.

Mesta ligger best an til samleoppdrag på brureparasjon i Vestland

Mesta ligger etter anbudsåpning lavest på et på vedlikeholdsoppdrag som omfatter reparasjon av 35 fylkesveibruer i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.

Gjemnessundbrua på E39 skal pusses opp over tre år

Hele stålkassa skal få nytt overflatebelegg.

Fem firmaer vil bygge kreativ trebru i Brumunddal

Prisene ligger på mellom ti og 16 millioner kroner. Men her kan estetikken i tilbudene avgjøre det hele.

Viken fylke trenger noen til å vedlikeholde bruer. Verdi: Inntil 150 mill

Tre entreprenører kan få rammeavtale med fylket.

VIDEO: Her sveiser roboten armeringen til bruene på ny E39

Robotisert jernbinding på E39 på Sørlandet har gått fra idé til virkelighet.

Strømsbrua i Stavanger trenger en solid rehabilitering   

Og det i et svært krevende nabolag.

Stålet på 8 bruer i Troms skal vaskes og overflatebehandles 

Anslagsvis 1000 kvadratmeter med brustål trenger å rustes opp.

Consolvo og BMO ligger best an til å vedlikeholde bruer i nord

To nye rammeavtaler for bruer på fylkesveiene. De to firmaene ligger lavest i pris på hver sin.

Riksvei 22: Kontrakten for Årum bru er signert

Park & Anlegg fikk oppdraget med å bygge ny parallell bru på riksvei 22 over E6 i Fredrikstad. 

Sju firmaer vil bygge ny bru i krevende terreng

Nye Skjøiten bru i Hemsedal skal stå ferdig sommeren 2022.

Se video: Aluminium gjør brua flere tusen tonn lettere

Bruk av aluminium i bygging av bru over Langenuen kan gi lavere kostnader. Og lavere klimautslipp, redusert vedlikehold og ei flere tusen tonn lettere bru.

B&G Betongentreprenør skal bygge nye Husdal bru

Denne uka inngikk Trøndelag fylkeskommune kontrakt med B&G Betongentreprenør om bygging av ny Husdal bru.

Fant 379 artikler. Viser 1–50.