Arkiv

Fant 664 artikler om emnet Bruer [fjern]

Tittel Dato

E8 sør for Tromsø: Kalvebakken Bru er i dårlig form

Entreprenøren har et snaut år på seg på å skifte ut kantdragere og rekkverk.

Denne brua skal rustes opp i løpet av 6 måneder i 2024

Arbeidene kan først begynne i april.

Nå starter byggingen av verdens største heldigitale hengebru

Nye Sotra bru er verdens største heldigitale hengebru. Neste uke skal de ferdigstøpte senkekassene til brutårnet i Knarrevika fraktes på lekter og senkes på plass.

Innlandet fikk ingen løfter fra staten om Tretten bru

Staten må ta hele det økonomiske ansvaret for brukollapsen på Tretten, mener Innlandet fylkeskommune. For tidlig å konkludere, svarer samferdselsministeren.

Vegvesenet kjøper inn nye beredskapsbruer – faser ut de gamle Bailey-bruene

De gamle Bailey-bruene skal byttes ut, og Statens vegvesen skal i første omgang kjøpe seks nye beredskapsbruer.

To bruer i værhardt strøk i Bremanger må rustes opp

Bruene ut til Frøya trenger vedlikehold og katodisk beskyttelse.

En av tre bruer i USA er i så dårlig forfatning at de enten må byttes ut eller repareres

222 000 bruer på amerikanske veier trenger reparasjon, mens 76 600 av dem er så dårlige at de må skiftes ut.

To nye bruer åpnet på fv 8650 i Nordreisa kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune har skiftet ut bruene over Joselva og Gapperoselva på fv 8650 i Nordreisa kommune.

Planlegger å bygge bru i aluminium i Rauma kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune blir trolig de første i Norge til å bygge en kjørebru med profiler i aluminium.

Nå skal 1,2 km fylkesvei sør for Bergen bygges om og få GS-vei

Sluttfrist: 31. august 2026.

Statens vegvesen inviterer til Brukonferansen i Bergen i november

Statens vegvesen ønsker velkommen til Brukonferansen i Bergen 8. og 9. november.

To firmaer vil rive gamle Finneidstraumen bru

Miljøsanering Nord er billigst.

B&G Betong kan få jobben med å bygge ny Høvik bru i Molde

Tilbudet er på 16 millioner kroner, noen millioner lavere enn konkurrent Christie & Opsahl.

Midlertidig bru på plass etter at Holta bru i Trøndelag ble skadet i sommer

En interimsbru er kommet på plass, og allerede denne uken vil trafikken på fylkesvei 30 i Holtålen kommune ta den i bruk.

Holbæk Anlegg fikk jobben med å bygge om bruer på riksvei 9

Kontraktsverdi: Drøye 13 millioner kroner.

Vegvesenet om Tretten bru: Fortsatt ubesvarte spørsmål

- Selv om vi nå vet hvorfor brua rent teknisk falt ned, er det fortsatt ubesvarte spørsmål, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Tretten bru: Havarikommisjonen kritiserer at Vegvesenet ikke fulgte opp bekymring – skal granskes

Havarikommisjonen er kritisk til at Vegvesenet ikke fulgte opp en rapport om Tretten bru i 2016. Vegvesenet lover å granske saken.

VIDEO: Slik gikk det da den gamle E16-brua over  Isielva ble sprengt

Bjørum sag bru over Isielva ble sprengt ned i går - nå skal det bygges en ny og mye lengre bru for den sørgående trafikken på E16.

Vegvesenet bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen

En ny rapport fra Vegtilsynet og bru-kollapsen gjør at vegdirektøren nå vil gjennomføre en ekstern og helhetlig gjennomgang av etatens bruforvaltning.

140 år gamle bruer i Møre og Romsdal skal forsterkes

Møre og Romsdal fylkeskommune skal i gang med forsterking av Gjerdebrua og Kopebrua, to av i alt fire 140 år gamle steinhvelvsbruer på fylkesvei 63 i Geiranger.

Reklamasjonsarbeider for E6 Hotran bru i Levanger

På grunn av en reklamasjonssak etter rehabiliteringen av E6 Hotran bru ved Fibortangen i Levanger i 2022 må det gjennomføres arbeid for å tette lekkasjer rundt sluker, samt noe betongreparasjon.

Holta bru på fv 30 påkjørt

Fredag 14. juli ved 14-tida ble Holta bru på fv 30 påkjørt av lastebil med for høy last. Ulykkesstedet ligger ved Gåre-grenda i Holtålen kommune.

Nye bruer tar mye av veibudsjettet i Nordland de neste årene

Tre nye bruer med samlet kostnad på nærmere en milliard kroner, tar mye av investeringsbudsjettet for veier i Nordland de kommende år.

Østre Trøsken bru i Sarpsborg er åpen igjen for tunge kjøretøy

Fredag 7. juli kan alle trafikanter igjen krysse Trøsken bru på fylkesvei 114.

Kan bygge alle nye stålbruer med ny bruteknologi

Nye testresultater viser at en ny norskutviklet sveiseteknologi gir supersterke bruer. - Robot lasersveis-teknologien er et trippelt kinderegg som kan revolusjonere norsk og internasjonal brubygging, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Denne brua har du ikke sett maken til 

Dette er trolig verdens eneste veibru som er rund. Sirkelen er valgt for å dempe farten på trafikken, men også for å lage en turistattraksjon.

I dag åpnes den midlertidige brua på Tretten for biltrafikk

Fra i dag av kan biler kjøre på den midlertidige Tretten bru som nå er på plass.

Skanska sikret seg spektakulært bruoppdrag i Ytre Sula til 800 mill kroner

Vestland fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Skanska AS om byggingen av Ytre Steinsund bru i Solund.

Tre firmaer ga pris på å få inspisere bruene i nordre Viken

Dr. Ing.A.Aas-Jacobsen endte opp med oppdraget.

Den gamle fagverksbrua i midten skal nå rives - og det med omhu

Den utdaterte veibrua deler nemlig landkar med jernbanebrua. Her trengs det nok litt list og lempe.

Klart for ny g/s-bru i Trondheim i aluminium: Mer klimavennlig enn betong

Det er Leirvik AS som skal levere aluminiumsbrua. Kontrakten ble signert torsdag 22. juni.

Skrinlegger alle planer om bru/tunnelforbindelse til Hidra

Med fylkestingsvedtak 21. juni har Agder fylkeskommune satt bom for alle videre planer om å bygge bru- eller tunnelforbindelse mellom øya Hidra og fastlandet.

Seks vil bygge ny, liten bru i Rakkestad 

Og den skal være ferdig i august neste år.

Nydalsbrua i Trondheim: Feiret ferdig støp over Nidelva

Siste støpen på Nydalsbrua ble gjennomført med feiring på anleggsplassen torsdag. Nå er det mulig å krysse Nidelva tørrskodd på den nye brua ved Sluppen.

E6 i Stjørdal: Sandfærhus bru trenger overflatebehandling

Arbeidene skal være ferdige høsten 2024.

Nytt bruoppdrag til 17 mill: Høvikbrua i Molde

Landkar og bruplate skal skiftes ut. Det skal ta fem måneder eller så.

BMO skal ruste opp Bårdshaug bru for 24,6 mill

Det sto mellom Consolvo og BMO, og det blir BMO Entreprenør som skal gjøre arbeidet på E39 Bårdshaug bru i Orkanger.

Nytt oppdrag: Åtte bruer trenger stell og pass i inntil fire år

Riksveibruene i midt-Norge trenger vedlikehold, og Statens vegvesen har kommet med en ny kontrakt.

Her må det bygges ny bru, og den gamle fra 1936 skal vekk

Viken fylke har kommet med et lite bruprosjekt i gamle Østfold.

8 entreprenører vil rive og bygge ny 17 meter lang bru i Hardanger

Firmaet Byggservice har laveste pris.

Viken trenger hjelp til bruinspeksjoner i nordre del av fylket

Ny, treårig for inspeksjon av opptil 625 bruer og andre bærende konstruksjoner.

Oslo kommune har ca 360 bruer: Nå skal de kontrolleres

Bymiljøetaten i Oslo kommune søker konsulenter som skal hjelpe til med forvaltningen av hovedstadens 360 bruer.

Tilbudsfristen for den nye gangbrua i Skien er utsatt til over sommeren

18. august er datoen nå.

VIDEO: Nydalsbrua i Trondheim:  Skanskas ambisiøse plan ser ut til å holde

Skanska har tiden fram til 6. juni 2024 på seg til å gjøre ferdig med Nydalsbrua over Nidelva. Men prosjektlederen holder fast ved at de skal greie å sette trafikk på brua innen 16. oktober i år.

VIDEO: Video: Bruarbeidene er i gang i elveleiet, men plutselig kommer flommen. I sprengkalde desember!

Vegvesenet har forsøkt å finne ut hva som skjedde. Det finnes ingen definitive svar, men i hvert fall en teori.

Nå er det halv trafikk på Flisa bru - så lenge det ikke blåser for sterkt

28. april åpnet Flisa bru i Innlandet for enveistrafikk med lysregulering. Men den stenges om det blir for mye vind.

Veisikring skal ruste opp 19 bruer i gamle Buskerud

Firmaet hadde det laveste tilbudet.

Snart skal den siste delen av nordgående Isielva bru støpes

Det nærmer seg siste støp på nordgående løp av Isielva bruer. Når begge løp er ferdig reiser det seg et byggverk seg i 22.000 tonn betong, stål og asfalt.

Ny kontrakt: Tofterøybrua trenger utbedring og katodisk beskyttelse 

Entreprenøren kan regne med å måtte bruke resten av 2023 samt 2024 fram til midten av oktober.

To drept og 15 skadet da fagverksbru kollapset i Colombia

Brua var inspisert og funnet i orden bare tre måneder før den kollapset.

Fant 664 artikler. Viser 1–50.