Arkiv

Fant 68 artikler med artikkeltype Mening [fjern]

Tittel Dato

MENING: Nå er vi i gang med å gjøre transport-Norge bedre!

Denne regjeringen har lovet å gjøre en rekke endringer i transport-Norge. Vi lovet å ta hele landet i bruk, å sikre et seriøst arbeidsliv og å kutte klimautslipp fra transport. Nå har jeg vært samferdselsminister i 100 dager, og kan med glede konstatere at vi er ordentlig godt i gang.

MENING: Nå starter storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren

For denne regjeringen er det et mål å ha et anstendig og trygt arbeidsliv. For mange i transportsektoren har de siste årene ikke hatt det. Nå starter vi storrengjøringen av arbeidslivet i transportsektoren.

MENING: Vegdirektøren: -Vi skal snakke om det som ikke fungerer i trafikken

2021 var året med det laveste antall drepte i trafikken i moderne tid. 87 har mistet livet i trafikken, seks færre enn året før og andre året på rad under 100. Ved nyttår stilles ulykkestallene tilbake til null, og vi må tenke på hva som skal til for å komme enda et steg nærmere visjonen om null drepte og hardt skadde.

MENING: Nå blir det billigere med ferje

Denne regjeringen vil at det skal være enkelt å ta ferje. Mange i Norge er heltavhengige av ferja som tar dem over fjorden. Eller til og fra øya de bor på. Derforsørger vi for at det blir billigere billetter fra 1. januar.

MENING: Hvorfor skal vi putte enda mer plast ned i grunnen når det finnes alternative metoder og materialer

«Min restriktive holdning til plastkasetter i veigrunn skyldes ikke at jeg mener at trær vokser dårlig i disse løsningene, men mest fordi jeg mener det er en lite bærekraftig løsning.»

MENING: Hvem skal ta vare på veiene våre, når de som kan det best blir borte?

Årsaken til at vi nå hever stemmen for veifaget er at helt andre politiske målsetninger enn sikre veier og god driftsøkonomi stadig oftere trekkes inn i kontraktstrategiene. Blant annet er flere fylkeskommuner svært opptatt av å sikre «mest mulig lokal verdiskaping» gjennom sine innkjøp.

MENING: Haugalandspakken:  Hvorfor har ingen grepet inn?

17. november ble en forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken offentliggjort. Forholdene den avdekker, er ille. Det er snakk om et totalslakt av alle styringsprosesser i styringsgruppa i Haugalandspakken.

MENING: Statens vegvesen: Vi skal ikke forby trafikkdirigering!

Vi er helt enig med Tom Egeli, daglig leder i V&T Entreprenør AS, at vi skal jobbe for sikkerheten til trafikkdirigentene, men ikke «forby en hel næring», som Egeli skriver på veier24.no.

MENING: Skal man forby en hel næring?

At Statens vegvesen (SVV) nå ser kritisk på bruken av trafikkdirigenter er bra. Men vinklingen om å forby en næring virker noe overdrevet, mener Tom Egeli i V&T Entreprenør

MENING: Klimaverktøyet som mange har, men få bruker

Digitalisering løftes frem som et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Det er vel og bra, men vidløftig prat om kunstig intelligens og digitale tvillinger tar oppmerksomheten fra lavthengende frukt.

MENING: Romsdalsaksen: Tillitsbrudd av Statens vegvesen

Avsløringene gjennom Tidens Krav om Vegvesen region Midt (SVVM) sin håndtering av den såkalla «utredningen» av Romsdalsaksen er graverende lesing.

MENING: Hareide: Vi styrer etter en ambisiøs og realistisk transportplan

Faktum er at det i realiteten er et bredt flertall bak Nasjonal Transportplan som ble vedtatt før sommeren, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide etter at enkelte har stilt spørsmål ved hvilken verdi denne planen har.

MENING: Pandemien har klart å endre adferd. Noe å lære?

«Vi opplever ofte at anbud sendes ut med tydelig definerte klimakrav, men at det svikter på oppfølging og kontroll av disse i gjennomføringen,» skriver konsernsjefen i Kruse Smith i denne kronikken.

MENING: Norske entreprenører vinner de fleste samferdselskontraktene

Andelen av Statens vegvesens kontrakter som gikk til utenlandske entreprenører mens de rødgrønne styrte i 2012 var på 43 prosent. I 2020 er tallet null. Sannheten er at norske entreprenører vinner de fleste samferdselskontraktene.

MENING: Grønt lys for den nye transportplanen!

Stortinget har ferdigbehandlet ny Nasjonal transportplan (NTP). Regjeringen fikk grønt lys for så godt som alle forslag som lå i NTP. Vi har laget en NTP som ser hele landet, tar klima og trafikksikkerhet på alvor og gir mer transport for fellesskapets midler.

MENING: Nytenkning og kompetansedeling må til i samferdselssektoren

Hvordan skal Norge nå målet i Nasjonal Transportplan om «Mer for pengene»? Det krever nytenkning og raus deling av kompetanse og erfaring mellom de store, offentlige byggherrene i samferdselssektoren.

MENING: La pengene bli i Statens vegvesen

Opplysningsrådet for Veitrafikken ønsker at regjeringen skal utrede om Statens vegvesens utbyggingsdivisjon bør få samme økonomiske rammebetingelser som Nye Veier.

MENING: Romsdalsfjordtunnelen blir en av verdens sikreste

De siste 100 årene er det ikke registrert jordskjelvskader i norske vegtunneler. Slik blir det nok de neste 100 årene også, både på E39 mellom Ålesund og Molde og i resten av Norge.

MENING: Ikke hopp bukk over konkurranseloven!

Mange bedriftsledere setter seg godt inn i arbeidsmiljøloven og skattelovgivningen, men glemmer konkurranseloven. Det kan koste de dyrt.

MENING: Hvorfor fjerne noe som virker, FrP?

Norge har verken de beste veiene eller den nyeste bilparken i Europa. Hvorfor er Norge best på trafikksikkerhet da, Bård Hoksrud?

MENING: NTP bruker virkemidler for byvekstavtaler som ikke hjelper

Nasjonal Transportplan henger fast i å foreskrive storstilt bruk av et virkemiddel som i dagens og fremtidens teknologiutvikling bare treffer i spesielle områder.

MENING: Nasjonal Transportplan Professor: Men trenger vi egentlig flere veier?

Utviklingen skaper svært mange nye spørsmål, og ett av dem er hvorvidt vi i fremtiden vil trenge mye av den infrastrukturen som Nasjonal transportplan legger opp til. Har våre planleggende myndigheter tatt høyde for en slik utvikling?

MENING: Trafikksikkerheten på fylkesvegene er viktig

I Innlandet fylke er det over 6800 kilometer med fylkesveger. Fylkesvegene binder Innlandsamfunnet sammen og er viktige veger for innbyggerne, næringslivet, besøkende og gjennomgangstrafikken. Derfor er det viktig å sørge for god trafikksikkerhet på fylkesvegene.

MENING: Vi sparer penger og miljø ved å ta vare på det vi har

Det er lite snorklipping for god drift og godt vedlikehold. Det burde det være. Å ta vare på det vi har, er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet.

MENING: Trafikksikkerhetsforeningen: Stort behov for oppgradering av sikkerhetsbristene på fylkesveiene


MENING: Vegen til framtida er asfaltert med teknologioptimisme

Vegtransport verkar openbart meir attraktivt enn jarnbane om ein vel å trekke fram dei negative sidene ved tog utan å lese dei opp mot tilsvarande problem ved framtidas vegtransport.

MENING: Bygg nye spor

Tom Solstad tar i sitt innlegg 2. mars til orde for å kutte jernbaneinvesteringene. Han mener de langsiktige trendene tilsier at transport på landjorda er lik veg og lite annet. Jeg mener han tar litt hardt i.

MENING: Ringeriksbanen skal bygges – vi sikter mot Nye Veier

Ideen om Ringeriksbanen er over 150 år gammel, og den har med ujevne mellomrom blitt planlagt og lagt i skuffen igjen. Da vi kom i regjering i 2013, hadde prosjektet ligget nærmest i dvale i flere år, og vi satte fart i prosjektet. Nå er det alvor, og banen skal bygges.

MENING: Satse på tog? Megatrendene sier glem det. Sats heller på vei!

I Norge er begeistringen for tog stor hos politikerne. I valgkampen frem mot høsten vil du garantert høre fagre løfter om hvor mye jernbane som skal bygges. Dobbeltspor over hele Østlandet. Forlengelse av Nord-Norgebanen. Hurtigtog mellom Oslo og Bergen. «Fordi vi ikke har noe valg,» sier togentusiastene. Tull, sier megatrendene. Ny teknologi vil gjøre massiv satsing på tog like utdatert (og ulønnsom) som Göta kanal ble i sin tid.

MENING: «En ambisiøs og realistisk transportplan»

Det er under 30 dager til vi legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) – en plan som legger til rette for å endre og forbedre livene våre, skriver samferdelsminsteren i dette innlegget.

MENING: Nye Veier: Sammenligningen gir liten verdi

Dette er et tilsvar til rapporten "Lykkes Nye Veier med å redusere utbyggingskostnaden i sine prosjekter?", og Veier24 sin dekning av den.

MENING: Statsforvalteren: Tunneler og bruer er en viktig del av løsningen for ny E18 i østre Agder

Dette innlegget ble holdt av miljøverndirektør hos Statsforvalteren i Agder, Ingunn Løvdal, i forbindelse med styremøte for det interkommunale plansamarbeidet mellom Nye Veier og de berørte kommunene av E18 utbyggingen E18 Tvedestrand-Bamble. På møtet ble det bestemt at fristen for å få på plass reguleringsplanen flyttes til september.

MENING: Bedre veier berger ikke distriktene, men kan forsterke veksten rundt byene

Troen på at veiprosjekter gir vekst og verdiskaping, er sterk. En ny studie viser at det oftest skjer i befolkningssterke områder i vekst. I spredtbygde strøk er det få tegn til at bedre veier kan snu tilbakegangen.

MENING: Du må ha misforstått noe, Ulrik Eriksen

Ulrik Eriksen retter kraftig kritikk mot Statens vegvesens rolle som byutvikler. Men han bommer med sine påstander.

MENING: Vegvesenet trenger nye rammebetingelser

Konkurranse om veibygging er viktig og lønnsomt for samfunnet. Resultatene vil bli enda bedre om Statens vegvesen får nye rammebetingelser og større frihet både innen planlegging og finansiering.

MENING: Veisalting i Norge sprer mikroplast fra Middelhavet

Undersøkelser viser at veisaltet som legges ut på norske veier i store mengder hvert år, også inneholder mikroplast.

MENING: – Den farligste tunnelen i landet blir mye farligere

Regjeringen med Høyre som pådriver har med sitt vedtak om å bygge et parallelt tunnelløp til den eksisterende E134 Oslofjordtunnelen ikke tatt innover seg kunnskap om konsekvensene. Eller ubehaget for oss som skal bruke den.

MENING: Jallabrua i Tana

Tana har fått ny bru og folk overgår hverandre med å skryte av hvor fin den er med sin storslåtte belysning. Det minner om eventyret «Keiserens nye klær» hvor folk ble stemplet som dumme hvis de ikke så klærne.

MENING: Bedre skredvarsling med økt kunnskap om vanntrykket i grunnen

Måling av vanntrykket i grunnen, poretrykket, sammen med regionale nedbørsmålinger kan gi sikrere varsling av jord– og flomskred lokalt.

MENING: 2/3-feltsvei versus smal firefeltsvei - Trygg Trafikk-direktøren bommer totalt

- Det virker som om Trygg Trafikk har gått seg bort i diskusjonen om hva som er de tryggeste veiene i Norge, skriver stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor Andre Johnsen.

MENING: Ny og bedre E18. Garantert!

At Viken garanterer for E18 handler om så mye mer enn bare E18, skriver fylkesrådsleder Tonje Brenna i en kronikk.

MENING: Hvorfor bruker du sommeren til å snakke ned Nye Veier, Kjell Inge Davik?

«Nye Veier er en del av løsningen. Jeg håper at et omorganisert Statens vegvesen også blir det.»

MENING: Plastrør med skumma midtsjikt: Verken framtidsretta eller innovativt!

Rørkonseptet tilfredsstiller ikke norske krav til kvalitet og er en usikker investering.

MENING: Sotrasambandet: Det er ikke for sent å snu!

Norsk Arbeidsmandsforbund har vært tydelige på at anbudsgrunnlaget for Sotrasambandet må trekkes tilbake og deles opp i minst 3 entrepriser, slik at norske selskaper får mulighet til deltakelse i dette viktige prosjektet.

MENING: Kan fylkesreformen effektivisere oppfølging av vinterdriften?

Ansvaret for fylkesvegene er overført de nye fylkeskommunene. Fortsatt er det mye som er uavklart. Dette byr på noen utfordringer, men det åpner også for nye måter å følge opp vinterdriften.

MENING: Rogfast: Ja til kritikk. Nei til mistenkeliggjøring

Ønsker vi oss et samfunn der mistenkeliggjøring av hverandre blir et helt legitimt middel for å oppnå oppmerksomhet? spør vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i dette innlegget.

MENING: MEF om driftskontrakten som bare fikk én tilbyder: For kort og for stor risiko

Kontraktens omfang var også for vanskelig, skriver to regionsjefer i MEF om driftskontrakten som bare fikk én anbyder til tross for at MEF har etterlyst kontraktstypen.

MENING: – Vil kritikerne av de nye toalettene ha utedassene tilbake?

Vegvesenets utbygging langs Mjøsa, opp til Kolomoen, er blant de mest kostnadseffektive veiprosjektet i Norden, ifølge en tidligere rapport fra de nordiske vegdirektørene. Det har aldri NRK fortalt sine lesere, skriver Vegvesenets pressesjef Kjell Solem i dette innlegget.

MENING: Vegdirektøren: Klimavennlig veibygging skal lønne seg

Statens vegvesen tar et skikkelig klimagrep. Nå skal entreprenører, leverandører og rådgivere som kommer med gode klimaløsninger belønnes med en egen klimabonus.

MENING: – Statlige aktører bør stille strengere miljøkrav til asfaltleveransene

Asfaltprodusentene kan produsere asfalt med mye lavere CO2-utslipp enn før. Men statlige aktører etterspør i for liten grad miljøvennlig asfalt, mener forfatteren.

Fant 68 artikler. Viser 1–50.