Arkiv

Fant 8390 artikler med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Nye driftskontrakter i Trøndelag til 640 mill: Orkland og Namsos

Rundt 1250 kilometer fylkesvei skal holdes åpen og i stand.

For dyrt: Fylket avlyser konkurranse om nye fergekaier

Møre og Romsdal fylkeskommune fikk bare inn ett tilbud, og det var vesentlig høyere enn byggherreoverslaget.

Fem nye asfaltkontrakter i Agder og Vestfold og Telemark

75.000 tonn asfalt skal legges.

Oslofjordtunnelen kan igjen åpnes for tungtrafikk etter omfattende sikkerhetsoppgradering

Statens vegvesen fjerner restriksjonene for tungbiler i Oslofjordtunnelen i rushtida fra og med 2. februar. Tunnelen har vært stengt for tungtrafikk siden 2017.

Consolvo leder hårfint i kampen om få ruste opp ni bruer i Trøndelag 

Fem firmaer vil ha denne jobben.

Bremanger: Fylkesveien skal utbedres på flere steder

Omkring 2,3 kilometer av fylkesvei 616 skal få et løft med utvidelser i bredden samt flere møteplasser. 

To små bruer fra 1949 skal skiftes ut

Troms og Finnmark fylke vil ha tilbud på en liten brujobb i Lebesby.  

Vegvesenet har lyst ut sin første asfaltkontrakt for Vestland og Rogaland

23.000 tonn skal legges i søndre Rogaland.

Tusenvis av veiskilt på Vestlandet har feil veinummer

Tusenvis av norske veikilometer er skiltet med feil nummer. Problemet skal være størst på Vestlandet.

Midt-Norge: Tre nye statlige asfaltkontrakter på til sammen 105.000 tonn

Asfaltentreprenørene kan begynne å regne på tilbudene i Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Klart for rekkverksoppdrag for inntil 36 mill i Trøndelag

Ettårig oppdrag kan bli på to år med opsjon.

Riksvei 5: Det skal legges en prefabrikkert kulvert under veien ved Kaupanger

Ny kulvert skal gi ny passasje under riksveien for gående og syklende.

Mesta leder klart i kampen om elektrokontrakt i Fjordane

Og det er sterk ledelse i forhold til de to andre interessentene.

8 firmaer vil utvide deler av denne fylkesveien

Fylkesvei 5582 skal utvides mange steder.

E6 Helgeland er ett skritt nærmere ny, helhetlig vei

– Jeg er veldig glad for at de to strekningene ned mot grensa til Trøndelag nå skal bygges ut, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statens vegvesen inngår milliardkontrakt for drift av hydrogenferjer til Lofoten

Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten Nord om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten. Kontrakten har en verdi på 4,9 milliarder.

Fortsatt strid om driftskontrakt for veilys i Rogaland: Denne gangen i Kofa

Utlysing, tildeling, klage og avlysning. Deretter: Ny utlysing, med påfølgende avvisning, rettssak og tildeling. Og nå en klage til Kofa. Kort sagt en kronglete kontrakt,

Fylket og YIT blir ikke enige: Nå sies  kontrakten om veiprosjektet i Fana opp

Vestland fylkeskommune har valgt å heve kontrakten med entreprenøren på veiprosjektet i Hjellestadvegen i Bergen. Grunnen går på kvaliteten på deler av veianlegget.

Roxel Infra har fått tilslaget på å ruste opp E39 Uføretunnelen

Fire firmaer har levert pristilbud på denne jobben.

Nytt prosjekt: Rundkjøring og G/S-vei ved Eidanger

Fylket legger opp til bedre trafikkflyt og bedre forhold for gående og syklende der fylkesvei 32 møter E18.

Kun to vil oppgradere tungt trafikkerte tunneler i Bergen 

Vegvesenet håpet på fire leverandører som kunne konkurrere om oppdraget, men bare to er interessert i å bli prekvalifisert.

Nye asfaltkontrakter for riksveiene i nord og øst 

Totalt godt og vel 120.000 tonn asfalt skal legges i fem kontrakter.

E18 Tvedestrand-Bamble: Kan sprekke med 3,5 milliarder og gi 2-3 år forsinkelse

Kommunenes høringsinnspill gir en kostnadsøkning for E18 Tvedestrand-Bamble på om lag 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen, opplyser Nye Veier.

Sju entreprenører vil ta på seg å oppgradere fem E16-tunneler  

Det var mange som ville forhandle om denne kontrakten. 

Olimb Rørfornying skal strømperenovere fem kilometer avløp i Drammen

Olimb Rørfornying skal rehabilitere fem tusen meter avløpsledninger for Drammen kommunei løpet av 2022.

Fangstbåt kjørte i Tromsøbrua - må inspiseres nærmere på mandag 

Tromsøbrua ble lørdags formiddag pårent av krabbebåten «Kvitungen».

BMO Elektro lavest på elektrokontrakt i Sogn

Kontrakten omfatter driften og vedlikeholdet av elektriske anlegg, inklusive styringssystemet i tunnel, på veier og bruer på fylkesveiene i Sogn.

Jevne priser på ombyggingen av Veenskrysset i Løten

Veenskrysset i Løten skal bygges om til rundkjøring. Anbudsåpningen viser at fire entreprenører ønsker seg oppdraget.

Stangeland Maskin skal bygge den lengste etappen av Sykkelstamvegen i Sandnes

Statens vegvesen har innstilt Stangeland Maskin AS som vinner av anbudskonkurransen for den lengste etappen av Sykkelstamvegen som går fra Sandnes grense til Oalsgata i Sandnes kommune

Fikk 47 høringsinnspill: E39 Mandal – Lyngdal klar for sluttbehandling

Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune er avsluttet, melder Nye Veier.

Hun får overordnet ansvar for etatsstyringen av Statens vegvesen

Fagdirektør Siri Hall Arnøy er i statsråd utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet.

Fylkesvei 704 i Klæbu: Her skal det bygges 3,5 km ny vei, 1 km tunnel og to bruer

Nå er det klart for den siste av tre strekninger som skal bygges langs fylkesvei 704 mellom Sandmoen og Tulluan.

Skal bygge ny rundkjøring i Sykkylven som totalentreprise

Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakten på bygging av ny rundkjøring i krysset mellom Fv. 60 og Dalevegen i Sykkylven.

Vaktmesterkompaniet kan få flere driftskontrakter: - Vi driver med presis kalkulasjon

– Mange lurer på sekstallene i tilbudene våre. Om det ligger en strategi bak ønsker vi ikke å kommentere, men det kommer fra presis kalkulasjon, sier Vaktmesterkompaniet.

Fremdeles stengt på mange fjelloverganger på grunn av uvær

E6 over Dovrefjell er nå åpent, men flere andre fjelloverganger er fremdeles stengt grunnet uvær, melder Statens vegvesen.

E134 Røldal-Seljestad: Vegvesenet inviterer til digital dialog

Statens vegvesen inviterer entreprenørene til digital markedsdialog for E134 Røldal-Seljestad mandag 14. februar.

Sigurd Stave overtar salget av alle feiebiler fra Bucher

Veimas, som i en årrekke har levert de chassismonterte feiebilene, mister dermed agenturet med virkning fra 1.mars.

Innlandet og Viken: Inntil 12 entreprenører kan få oppdrag for opptil 800 mill

Vegvesenet kommer med en temmelig røslig rammeavtale for riksveiene på Østlandet.

Joacim Elverum blir ny salgsleder i Arstec

2. januar i år tiltrådte Joacim Elverum som Sales Manager Nordic i nyopprettet stilling i Arstec.

Ny HR- og HMS ansvarlig i V&T Entreprenør

V&T Entreprenør AS har ansatt Elisabeth Bertelsen Kjørmo som HR- og HMS ansvarlig. Detteer en ny og spennende stilling i V&T.

Mesta kan sikre seg driftskontrakt for fergekaier i Midt-Norge

To entreprenører ville ha dette oppdraget.

Flere nye kontrakter for ny E8 i Ramfjord

Vegvesenet har nylig lyst ut to nye oppdrag i dette prosjektet.

Spiralen trenger ny portal: Drammen kommune er klaget inn for Kofa

Arbo Entreprenør mener at Haandverkerne skulle vært avvist i denne konkurransen.

Nye krav til brøyting av gang- og sykkelveier

Byggelederne kan nå velge mellom tre driftsklasser for vinterdrift.

Vaktmesterkompaniet leder i kampen om Asker og Bærum-kontrakten også

Prisene ligger på fra en halv milliard og oppover.

Total Uteservice ligger best an til å vinne Kongsvinger-kontrakten for 2022-2028

Med et tilbud på vel 236 millioner kroner er firmaet rundt 23 millioner billigere enn nestemann.

Multiconsult styrker seg i Vest-Norge

Multiconsult kjøper Smidt & Ingebrigtsen.

Nye Veier lyser ut veiprosjekter for 15 milliarder i år

2022 blir et rekordår for nye prosjekter fra Nye Veier. Sju konkurranser kommer ut i markedet i løpet av året.

Byggingen av Harstads nye hovedvei starter i mars

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør i dag kunne signere den formelle kontrakten for det største enkeltprosjektet i Harstadpakkens trinn 2.

Fire entreprenører har søkt om å bli prekvalifisert til Transportkorridor Vest

Stangeland Maskin AS, Nordbø Maskin AS, Bjelland AS og Aldeso Consrucciones S.A. har søkt om å bli prekvalifisert for strekningen Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune.

Fant 8390 artikler. Viser 1–50.