Arkiv

Fant 22 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt, mener artikkelforfatteren.

DEBATT: NTP 2022-2033 Vegvesenet får NTP-kritikk på feil grunnlag

Vegvesenets foreløpige innspill til Nasjonal transportplan har fått mye kritikk. Her kommer svar på noen spørsmål vi ikke kan la henge i lufta.

DEBATT: Oslo kommune svarer NCC: Vi går gjerne i asfaltidialog på riktig grunnlag

– Vi kan ha pris som tildelingskriterium fordi miljøkravene er bakt inn i kontrakten, skriver Bymiljøetaten.

DEBATT: Hva skjedde med klimamålene, Oslo?

Asfaltkontraktene i Oslo kunne bidratt til store reduksjoner i CO2-utslipp med strengere klimakrav, mener NCC.

DEBATT: Nye Veier feilinformerer om nytten av firefelts motorveier med 110 km/t

Nye Veier bruker urealistiske tall for å sannsynliggjøre de positive effektene av å bygge firefelts motorveier med fartsgrense på 110 km/t, mener artikkelforfatterne.

DEBATT: E18 Arendal-Grimstad – Ny E-18 er et skikkelig Kinderegg: Dobbel kapasitet, halv trafikk, flere ulykker

Så mange kryss er fjernet fra den nye E18 mellom Arendal og Grimstad, at trafikken på lokalveiene vil øke voldsomt, mener tidligere sjefsingeniør i Statens vegvesen, Svein Harald Søndenaa.

DEBATT: "Statens vegvesen skal fortsatt gje eit godt tenestetilbod i heile landet"

"Vårt utgangspunkt er at statlige arbeidsplassar kan fordelast i heile landet, og at tenestene i størst mulig grad skal være nær folk."

DEBATT: «Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine»

Det har blitt skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen nå mister jobbene sine. Dette er feil!

DEBATT: «Høyere fartsgrenser grovt uforsvarleg med tanke på klimaet»

DEBATT: «Nye Veiers ville prioriteringer»

«Det Nye Veier sa virket nesten for godt til å være sant, og i ettertid ser vi at det var det nok også.»

DEBATT: «Sams vegadministrasjon: fra baksetet til førersetet»

Har Stortinget gått fra sans og samling? Vil ansatte flykte, fagmiljøer forvitre og kostnadene for fylkesvegene eksplodere?

DEBATT: «Om å grue seg for å gå på jobb»

Hva skjer med respekten? Stadig oftere blir våre medarbeidere møtt med trusler, trakassering og ukvemsord når de utfører sin jobb, skriver Kjetil Wigdel.

DEBATT: Hva gjør vi neste år når Norge ikke lenger har unntak fra EUs tunneldirektiv?

Naturligvis. Vi fusker videre.

DEBATT: Statlige IT-prosjekt koster, men gir mye igjen når det det lykkes

– Man kan sitte med inntrykk av at i statlig IT-utvikling går alt galt som kan gå galt. Men en forskjell på privat og stat er at vi skal rapportere i all offentlighet. For det andre bygger et prosjekt som vårt på svært detaljert regelverk, og et omfattende interessentkart.

DEBATT: Ja til veivedlikehold, nei til Senterpartiets forfall

-Man burde ikke bli overrasket over at fylker styrt av Senterpartiet opplever forfall på veiene – de gjorde akkurat det samme med riksveiene da de styrte samferdselsdepartementet i åtte år, sier samferdselsminister Ketilo Solvik-Olsen i dette tilsvaret.

DEBATT: Statsråd Ketil Solvik-Olsen svikter fylkesveiene

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) mener regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen driver et svarteperspill med budsjettene til fylkesveiene.

DEBATT: Det enkleste er ikke alltid det beste

Må på nytt få lov til å gratulere Nye Veier med nok en genial ide for å spare samfunnet for millioner av kroner, for ikke å si i milliarder.

DEBATT: – Udokumenterte overskudds- masser er både ulovlig og skadelig

"Disse massene er ulovlige og skader samfunnet, bransjen og konkurransevilkårene", skriver Knut Li, leder i dette innlegget

DEBATT: MEF-direktøren slår tilbake: -Tilbake til saken, Solvik-Olsen

"Det er betegnende at samferdselsminister Solvik-Olsen i sitt svar bruker mye spalteplass på å omtale alt annet enn fylkesvegene", skriver Julie Brodtkorb i dette innlegget.

DEBATT: Solvik-Olsen: Vegvedlikeholdet har økt kraftig

I dette innlegget svarer samferdselsministeren på MEFs kritikk av Regjeringens satsing på vedlikeholdet særlig av fylkesveger.

DEBATT: Samferdselsministeren: Klart for utprøving av selvkjørende kjøretøy i 2018

Allerede ved årsskiftet vil det være mulig å søke om tillatelse til utprøving av selvkjøremnde kjøretøy, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dette innlegget.

DEBATT: Brukollapsen ved Sjoa Hvordan kan vi unngå at dette skjer igjen?

Systematiske rutiner kan forhindre fremtidige brukollapser, skriver Bjarne Hauge i HBM Norge.

Fant 22 artikler. Viser 1–23.