Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, og leder i ZERO, Sigrun Aasland, ser frem til videre samarbeid om å finne de beste klimaløsningene i anleggssektoren.
Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, og leder i ZERO, Sigrun Aasland, ser frem til videre samarbeid om å finne de beste klimaløsningene i anleggssektoren. (Foto: Nye Veier)

Zero og Nye Veier forlenger klimasamarbeid

Miljøstiftelsen Zero og Nye Veier fortsetter sitt samarbeid for grønn omstilling av anleggsbransjen. En ny, treårig samarbeidsavtale mellom virksomhetene er signert.

I løpet av dette tiåret skal store deler av det norske samfunnet omstilles til lav- og nullutslippsteknologi. Anleggsbransjen er ikke noe unntak, og takten i klimaomstillingen må øke betraktelig i årene som kommer dersom Norge generelt og anleggsbransjen spesielt skal nå sine ambisiøse mål om utslippsreduksjoner.

Har samarbeidet i tre år

For å klare dette, er samarbeid på tvers av aktører viktig. Nye Veier og Miljøstiftelsen Zero har de tre siste årene samarbeidet om klimatiltak i anleggsbransjen, og i dag forlenges dette samarbeidet i tre nye år.

– Nye Veier ble opprettet for å være en utfordrer i samferdselssektoren. Da må vi også sørge for å få gode samarbeidspartnere som vil utfordre oss! De siste årene har Nye Veier blant annet økt klimakravene i våre anskaffelser, og vi har bidratt til forskning, metodeutvikling og innovasjon på klimafeltet. Nå ser vi frem til å videreføre samarbeidet med ZERO, slik at vi kan gire om og øke takten i den nødvendige klimaomstillingen av anleggsbransjen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

 

Samarbeidet mellom ZERO og Nye Veier har resultert i en rekke arrangementer og publikasjoner de siste årene. I 2020 lanserte virksomhetene en sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen, og i 2021 arbeides det med et prosjekt på temaet klimarisiko. Målet er å kombinere ZERO sin spisskompetanse på klimatiltak, med Nye Veiers spisskompetanse fra anleggssektoren.

– Anleggsnæringen er i dag en stor bestiller av utslipp, men de kan også være en bestiller av løsninger. Det ligger store muligheter i å utvikle grønne løsninger og nullutslippsteknologi i industrien, dersom det stilles strenge krav til klimagassutslipp til vei- og jernbaneutbygging. De milliardene som skal brukes i Nasjonal Transportplan må brukes smart, og bidra til omstilling og utvikling hos entreprenører og leverandørindustri. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med Nye Veier for å se på hvordan også veibygging kan nå Parismålene, sier leder i Zero, Sigrun Aasland.

ZERO og Nye Veier vil de kommende årene definere flere prosjekter som skal øke kompetanse og vilje til grønn omstilling i anleggsbransjen.

Forsiden akkurat nå