Bru over Steinsundet.
Bru over Steinsundet.

Ytre Steinsund bru får fergeavløsingsmidler: Kan stå ferdig i 2024

Dermed er veien kort til at prosjektet til 690 millioner kroner kan lyses ut.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt årlig beløp med ferjeavløsingsmidler, samt lengden på utbetalingsperioden for prosjektet Ytre Steinsund bru i Vestland.

Prosjektet vil utløse 21.446.000 kroner (2020-kroner) i årlige fergeavløsingsmidler, over en utbetalingsperiode på 22 år.

Les også

Erstatter fergesambandet Daløy-Haldorsneset

Brua over Ytre Steinsund skal erstatte fergesambandet Daløy-Haldorsneset, og innbyggerne får dermed et fast og døgnåpent samband til Ytre Sula.

– Dette er en stor dag for Vestland, for Solund, og ikke minst innbyggerne i vår vestligste kommune. Det er ekstra kjekt, når en vet hvor etterlengtet dette har vært, sier fylkesordfører Jon Askeland.

– Når Ytre Steinsund-prosjektet realiseres, markerer det en ny tid – ikke minst for innbyggerne som i dag er avhengige av to ferger for å komme til fastlandet, sier Askeland.

  Foto: Jarle Skoglund

Brua kan stå klar i 2024

Før arbeidet kan lyses ut, må Fylkestinget gjøre endelig finansieringsvedtak basert på tilsagnet om fergeavløsingsmidler.

Når fylkestinget har gitt klarsignal for oppstart, kan prosjektet lyses ut. Etter planen skal prosjektet deles i to, en kontrakt for vegsamband og ei kontrakt på brubygginga. Samlet sett regner man med tre til fire års byggetid.

Les også

Forsiden akkurat nå