Til nå er det bygd 50 små og store veiprosjekter for om lag 2,7 milliarder innenfor "spleiselaget" som Haugalandspakken er.
Til nå er det bygd 50 små og store veiprosjekter for om lag 2,7 milliarder innenfor "spleiselaget" som Haugalandspakken er.

Vurderer å utvide Haugalandspakken med veiprosjekter for 500 - 600 millioner kroner

Den vil innebære en forlengelse av finansieringspakken med varighet fram til høsten 2025.

– En forlengelse av Haugalandspakken gir oss mulighet til å ta inn nye, viktige prosjekter som øker trafikksikkerheten, bedrer framkommeligheten for bilistene og gjør at flere sykler eller går, sier Arne Bergsvåg som leder styringsgruppen for Haugalandspakken.

I løpet av våren får alle partene i Haugalandspakken en felles sak til politisk behandling. Her skisseres hvilke prosjekter som kan gjennomføres ved å forlenge perioden for innkreving av bompenger gjennom Haugalandspakken.

– En forlengelse med varighet fram til høsten 2025, vil kunne gi mulighet for å gjennomføre prosjekter for 500-600 millioner kroner, sier Arne Bergsvåg.

Les også

Må søke departementet

I den politiske saken som kommunene skal legge fram, er det listet opp flere prosjekter som kan gjennomføres ved en eventuell forlengelse. Disse er blant annet utbedringer av Salhusveien i Karmøy og Haugesund, Frakkagjerdkrysset i Tysvær, E134 mellom Ølen og Etne, Føresvikveien på Bokn og trafikksikkerhetstiltak på fylkesvei 47 i Sveio.

Dersom partene ønsker en forlengelse, vil Rogaland fylkeskommune søke Samferdselsdepartementet om det.

Dette er Haugalandspakken

Haugalandspakken er en finansieringsordning som består av bompenger, statlige midler og fylkeskommunale midler i et spleiselag.

Omfatter mange små og større prosjekter i de sju kommunene på Haugalandet: Bokn, Karmøy, Haugesund, Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær.

Bompengeinnkrevingen skal etter opprinnelig plan avsluttes sommeren 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå