Administrerende direktør Hans Erik Maastad, i det som heretter blir Ulefos.
Administrerende direktør Hans Erik Maastad, i det som heretter blir Ulefos. (Bilde: Tore Guriby)

Vulkan Smith blir Ulefos

Vulkan Smith AS skifter navn til Ulefos AS fra  årsskiftet for å vise at de nå er en del av et større konsern, Cappelen-gruppen.

Cappelen Gruppen

eies av familien Cappelen på Ulefoss. Gruppen er en videreføring av familiens virksomheter på Ulefoss, med røtter tilbake til 1729, året da Didrik von Cappelen (1699-1768) kjøpte de første eiendommene i området.

Cappelen Gruppens virksomhetsområder er delt inn i to hovedområder:
Cappelen Konsernet  hvor salgsselskapene og jernverkene inngår, og Forvaltede Virksomheter som kraftproduksjon, eiendomsutvikling, skogdrift, jordbruk mm.

Navneendringen skjer også i søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland, som også blir hetende Ulefos fra denne dato. Det er ingen endring i bedrift og organisasjonsstruktur.

Bedriften er ellers akkurat den samme som før, og arbeider med produkter innen VA-teknikk, gategods, rørinspeksjon, bygg, anlegg og utemiljø.

-Vi skifter navn for tydeligere å vise vår identitet, og for å synliggjøre for våre kunder og samarbeidspartnere at vi er en del av et nordisk konsern. Bedriften er den samme som tidligere, med sin historie, kompetanse, kundeservice og produktkvalitet. Vi har fått en flott og sterk logo som viser tydelig hvem vi er. Det siier administrerende direktør Hans Erik Maastad.

 

 

Forsiden akkurat nå