Får ny mur i naturstein: Drakestranda på fylkesvei 755 mellom Leksvik og Vanvikan skal utbedres sommeren 2021.
Får ny mur i naturstein: Drakestranda på fylkesvei 755 mellom Leksvik og Vanvikan skal utbedres sommeren 2021. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Vuku Naturstein skal utbedre fylkesvei 755

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Vuku Naturstein om å utbedre fylkesvei 755 ved Drakestranda mellom Leksvik og Vanvikan.

– Arbeidet vil pågå i sommer og utover høsten, og vi forventer å være i gang allerede i løpet av juni, sier teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.

Les også

Stenger vegen

Kontrakten har en verdi på 6,1 millioner kroner eksl. mva og omfatter bygging av en natursteinsmur, steinsetting av skråninger og reetablering av veien med to kjørefelt.

Kontraktsmøte og oppstartsmøte med entreprenøren er avholdt, men før selve anleggsarbeidet starter opp er det noen formelle dokumenter som må på plass.

Veien blir helt stengt inntil en har full oversikt over bergforholdene og kommet godt i gang med oppsettingen av muren.

Les også

Omkjøring over Kråkmo

Det blir skiltet omkjøring på fylkesveg 6838 over Kråkmo i perioden vegen er stengt. Omkjøringsvegen er en grusveg som tilføres mer grus før stenging av fylkesveg 755.

Vær oppmerksom på at fylkesveg 6838 har en annen standard enn fylkesveg 755.
- Dette er noe vi legger vekt på under planleggingen av arbeidet ved Drakestranda.  Sommeren er uansett et gunstig tidspunkt med tanke på bæreevne og vedlikehold av omkjøringsvegen, sier Andersson.

Ett kjørefelt blir sannsynligvis åpnet 20. august, mens frist for ferdigstillelse er 10. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå