Vinterdagene 2014 arrangeres i et samarbeid mellom Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes forbund.Photo: Torstein Magelssen 2008
Vinterdagene 2014 arrangeres i et samarbeid mellom Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes forbund.Photo: Torstein Magelssen 2008 (Bilde: Torstein Magelssen)

Vinterdager med fokus på myke trafikanter

Vinterutfordringene til de som går eller sykler har fått en sentral plass på årets Vinterdager, som går av stabelen på Hunderfossen i neste uke.

Den 11.-13. februar foregår Vinterdagene 2014 på Øyer/Hunderfossen. Vel 250 representanter for entreprenører, byggherre, vegeiere og vegbrukere samles for å drøfte utfordringer og finne løsninger på hvordan vi skal sikre god vinterdrift på vegene.

 

Historisk sus

Vinterdagene arrangeres i samarbeid mellom Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes forbund. Åpningen vil foregå på Norsk vegmuseum på Hunderfossen og markerer også starten på Vegvesenets 150 års feiring. En vinterkortesje med gamle og nye maskiner og vinterdriftsutstyr vil fortelle om utviklingen både i maskinpark, veger og brukerkrav. Det vil bli også blir god anledning til å oppleve vinterføre og vinterdrift i praksis gjennom demonstrasjoner og utstilling begge de to første dagene.

 

Skal selv oppleve utfordringene

Årets Vinterdager har særlig utfordringene som fotgjengere eller syklister møter om vinteren på agendaen.

- Statens vegvesen har et uttalt mål om at flere skal gå og sykle. Og det er et faktum at folk flest ikke vil verken gå eller sykle om vinteren dersom det ikke er brøyta eller strødd nok.  Vi ønsker derfor at deltakerne skal få oppleve hvilke utfordringer ulike brukergrupper møter på vinterføre, og se hva slags utstyr som finnes for å drifte forskjellige veger om vinteren forteller etatsdirektør Marit Brandsegg i Statens vegvesen.

 

Utfordringer i vinterdriften blir også belyst gjennom fagseminarer på Quality Hotel & Resort Hafjell.  På Vinterdagenes andre dag ser man på vinterdriftsutfordringer før og nå og hvordan kravene til vinterdriftsstandard har endret seg. I tillegg er formiddagen satt av til problemstillinger knyttet til vinterdrift for gående og syklende.

På konferansens siste dag settes søkelyset på blant annet utfordringer med tunge kjøretøy om vinteren, trafikksikkerhet på vinterføre og spørsmål om hvordan vi skal takle vinterstormer.

 

Utdeling av vinterpris

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen deler 12. februar ut vinterprisen. Denne går til noen om har gjort en ekstra stor innsats for å forbedre vinterdriften. Prisen er innstiftet av Bransjenettverk for vinterdrift og er delt ut to ganger tidligere.

 

Forsiden akkurat nå