Riksvei 3 i Østerdalen mellom Evenstad og Imsroa.
Riksvei 3 i Østerdalen mellom Evenstad og Imsroa. (Foto: Google Maps)

Vil justere planene for riksvei 3 Evenstad-Imsroa i Østerdalen

Sammen med kommunen skal Vegvesenet revidere reguleringsplanen.

Kartutsnitt av strekningen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen skal i samarbeid med Stor-Elvdal kommune revidere detaljreguleringsplanen for riksvei 3 Evenstad–Imsroa. Den ble vedtatt i slutten av januar 2018.

– Hensikten med planendringene er å øke nytten for samfunnet, gi bedre framkommelighet og øke trafikksikkerheten. I tillegg er det et mål å få til en mer rasjonell anleggsgjennomføring, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Geir Pedersen, i en nyhetsmelding.

Traséen for riksvei 3 som er vedtatt i reguleringsplanen i 2018, endres i hovedsak ikke.

Det er snakk om mindre endringer og optimaliseringer.

– Vi ønsker å gjøre noen mindre justeringer sideveis for å tilrettelegge for underganger for landbruket og å opprettholde dagens vei som lokalvei. I tillegg vil vi heve ny riksvei 3 på deler av strekningen for å sikre framkommelighet på veien når Glomma flommer, sier Pedersen.

Les også

Forsiden akkurat nå