Fylkeskomunen anslår at en ny Tretten bru vil koste 200 millioner kroner.
Fylkeskomunen anslår at en ny Tretten bru vil koste 200 millioner kroner. (Foto: Gorm Kallestad / NTB)

Vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten helst før jul

Fylkesutvalget I Innlandet fylkeskommune vil ha på plass en midlertidig bru på Tretten så raskt som mulig, helst før jul.

Parallelt med planlegging av midlertidig bru, skal fylkeskommunen starte planleggingen av ny permanent bru. Det bestemte politikerne i fylkesutvalget tirsdag.

Opprydding vil koste 50 mill

Fylkeskommunen har beregnet at utgiftene til opprydding og andre utgifter knyttet til brukollapsen, vil komme på rundt 50 millioner kroner.

20 millioner kroner hentes fra flom- og naturskadefond, 15 millioner kroner tas fra resultatfond fylkesveger, mens de siste 15 millioner kronene hentes fra TT-fondet (tilrettelagt transport).

I tillegg kommer kostnader til ekstraordinær skoleskyss og tilrettelegging og rehabilitering av det øvrige fylkesvegnettet som følge av økt belastning på grunn av omkjøringen.

Tre alternativer

Med alle mulige konsekvenser i mente, har fylkeskommunedirektøren sett på tre mulige løsninger:

  • nullalternativet (ikke gjøre noe)
  • bygge ny bru
  • bygge midlertidig bru først og så ny bru

For innbyggerne og næringslivet på Tretten har det store negative konsekvenser å være uten bru over lang tid.

Derfor anbefaler fylkeskommunedirektøren at det først settes opp en midlertidig bru, samtidig som fylkeskommunen starter planleggingen av en permanent bru.

Vannstanden er nå historisk lav, og derfor er det gunstig å få på plass en midlertidig bru før jul, mener Bamrud.

Å få på plass den permanente brua vil ta opp mot tre år.

Finansiering av midlertidig bru og ny permanent bru skal innarbeides i økonomiplan 2023 – 2026. Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud anslår at alle kostnadene ved midlertidig bru vil være på rundt 50 millioner kroner.

Ny bru er anslått til å koste 200 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå