Viken om ny E16: Krever mer hensyn til dyrket mark og gjenbruk av dagens veianlegg
(Illustrasjon: Nye Veier/Veier24)

Viken om ny E16: Krever mer hensyn til dyrket mark og gjenbruk av dagens veianlegg

Fylkesrådet i Viken krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

Dette kommer fram i en høringsuttalelse som fylkesrådet i Viken nå har vedtatt, knyttet til et såkalt anmodningsvedtak som Stortinget fattet i juni.

Dette angår bompengeopplegget for strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka som ble åpnet i 2014, men Fylkesrådet gir samtidig klare meldinger til Staten og Nye Veier om den videre planleggingen av ny E16.

– Vi må utnytte ressursene på en bedre måte, gjennom å jobbe videre med veialternativer som skåner dyrket mark, naturverdier og kulturarv, ved fortsatt bruk av velfungerende nye veianlegg, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune.

Les også

Går for Korridor F

Fylkesrådslederen forventer derfor at Korridor F alternativet på nordsiden av Glomma, tas med videre i planleggingen og blir utredet som et reelt alternativ for den eldste delen av E16 mellom Nybakk og Slomarka (se kart). Korridor F gjenbruker dagens firefeltsvei mellom E6 og Nybakk, samt mellom Slomarka og Kongsvinger.

De fire korridorene som prosjektet arbeider videre med: A (rød farge), B (grønn), C (blå) og F (fiolett). Illustrasjon: Nye Veier

Andre løsninger som Nye Veier har presentert i sitt forslag til planprogram, kan medføre bygging av helt ny motorvei fra Kongsvinger i øst til E6 i vest, med endepunkt ved Kløfta eller Jessheim.

Før Nye Veier overtok ansvaret for E16 fra Statens vegvesen, var det åpnet to nye veianlegg på samme strekning, først mellom Kløfta og Nybakk i 2007 og deretter på etappen mellom Slomarka og Kongsvinger høsten 2014. Statens vegvesen laget også planer for E16 Nybakk-Slomarka som i stor grad sammenfaller med Korridor F alternativet.

Olav Skinnes er fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. Foto: Viken fylkeskommune

– Utfordringen er nå å utbedre den tre mil lange strekningen som står igjen mellom Nybakk og Slomarka. Det er vanskelig å forstå at løsningen på dette skal være helt ny vei fra Kongsvinger til Jessheim. Vi vil i stedet prioritere den delen som mangler mellom Nybakk og Slomarka, noe som bør være enklere å gjennomføre med mindre økonomisk risiko, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

– Vi frykter at Nye Veier foretrekker å bygge rene transportetapper langt fra folk, noe som ikke vil gi samme positive effekt for lokal og regional utvikling, sier Olav Skinnes.

Les også

Er sterk bekymret

Viken har mottatt brev fra Statens vegvesen, der fylkeskommunen blir bedt om å komme med en høringsuttalelse til Stortingets anmodningsvedtak om E16 Kongsvinger-Slomarka. Fylkesrådet har nå fremmet et forslag som vil bli videresendt til fylkestinget i Viken for videre behandling.

I høringsuttalelsen utrykker Fylkesrådet sterk bekymring over flere forhold knyttet til drift og videre utbygging av E16, fra trasevalg til finansiering, jordvern, naturmangfold og muligheter for regional utvikling.

– Dersom Nye Veier går inn for å bygge helt ny E16-trase, vil trafikken fordele seg mellom dagens veianlegg og de nye strekningene. Det vil gi lavere inntekter og lengre nedbetalingstid enn forutsatt på anlegg der fylkeskommunen frem til nå har vært forpliktet til å stille som garantist for lån, sier fylkesråd Olav Skinnes.

Les også

Vil fjerne bompengerabatt

Stortingets anmodningsvedtak gjelder videreføring av ulike bompengerabatter for to sideveier til dagens E16 i Kongsvinger kommune.

– Både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har anbefalt å avvikle disse rabattordningene, men stortingsflertallet var dessverre av en annen oppfatning. Dersom regjeringen likevel vil videreføre ordningen, ber vi om at Staten selv påtar seg garantiansvaret for nødvendige lån, sier fylkesråd Olav Skinnes.

Det anslås at videreføring av rabattordningene på fylkesvei 198 Kongsvingervegen og fylkesvei 175 Galterudvegen vil redusere bomselskapets inntekter med 15 millioner kroner i året og forlenge nedbetalingstiden for E16 Slomarka-Kongsvinger med tre år. Det aktuelle bomselskapet eies av Viken og Innlandet fylkeskommuner i fellesskap.

Men i høst har stortingsflertallet åpnet for at staten skal kunne overta ansvaret for bompengefinansierte lån, og regjeringen er derfor bedt om å legge frem en egen sak for Stortinget om dette. Fylkesrådet mener dette må være avklart før Viken påføres ytterligere risiko.

Les også

Forsiden akkurat nå