Betongrehabilitering er blant oppgavene i denne kontrakten.
Betongrehabilitering er blant oppgavene i denne kontrakten. (Foto: Viken fylkeskommune)

Viken fylke trenger noen til å vedlikeholde bruer. Verdi: Inntil 150 mill

Tre entreprenører kan få rammeavtale med fylket.

Viken fylke skal inngå en rammeavtale for bruvedlikehold på fylkesveier i søndre og nordre Viken.

Fylket akter å inngå avtale med tre entreprenører.

Oppgavene vil være av varierende størrelse. Fylket skiller mellom store og små tiltak i hvordan oppdragene skal tildeles. Skillet går ved anslått kontraktsverdi på en million kroner eks. mva. Mindre oppdrag blir tildelt direkte, mens for oppdrag på over en million kroner blir det holdt minikonkurranser.

Totalt omfang for denne kontrakten er anslått til inntil 40-50 millioner kroner pr år, avhengig av hvor store bevilgninger som blir gitt.

Fylket baserer tildeling av kontrakten på laveste pris på tre fiktive prosjekter, to mindre og et større. I vurderingen av tilbudene kommer byggherren til å prise disse prosjektene med de innleverte enhetsprisene fra tilbyderne. De fiktive prosjektene offentliggjøres ved tilbudsåpning og før åpning av tilbudene.

Kontrakten varer ut 2023, og den kan bli utvidet med to år.

Frist for å gi tilbud er 18. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå