Viken fylke lyser ut ny femårig driftskontrakt for Ringerike
(Illustrasjonsfoto: TraktorGutta)

Viken fylke lyser ut ny femårig driftskontrakt for Ringerike

545 kilometer fylkesvei skal holdes i gang.

Denne kontrakten heter 30-303 Ringerike DK 2023-2028.

Oppdraget gjelder fylkesveiene og tilhørende sideanlegg i Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og deler av Lier.

Veinettet er på 545 kilometer totalt, og av dette er 30 kilometer gang- og sykkelveier. Viken fylkeskommune framhever at det er 17 kilometer fortau langs veinettet.

Trafikken varierer fra 80 til 19.500 i ÅDT.

Kontrakten er i utgangspunktet på fem år, med start høsten 2023. Deretter er det mulighet for ettårig opsjon tre ganger. Totalt kan det bli opptil åtte år med veidrift i området.

Tilbudskonferansen finner sted 7. desember, og tilbudsfrist er 26. januar 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå