Oslo: Snart åpner gang- og sykkelbrua som har fått internasjonal oppmerksomhet

Når den nye gang- og sykkelbrua over Ring 3 ved Ullevål stadion tas i bruk 1. mai, kan gående og syklende se fram til en tryggere ferdsel over Sognsveien.

Tiden for den midlertidige gangbrua over Ring 3 nærmer seg dermed slutten. Den ble bygd i 1992, og har siden gjort jobben sin og vel så det! Nå blir den avløst av en 400 meter lang stålbru, som vil gi både gående og syklende en betraktelig bedre opplevelse.

Slik ser det ut i dag på den nye gang og sykkelbrua ved Ullevål i Oslo, bare dager før den skal tas i bruk. Foto: Efla

Brua er utviklet i et samarbeid mellom EFLA rådgivende ingeniører og BEaM bruarkitekter, og arbeidene med den nye brua har pågått siden november 2017. Entreprenør er NRC Group, med Statens vegvesen som byggherre.

Elegant og svevende

Med en bredde på seks meter er det rikelig med plass for både gående og syklende på den nye brua, som i tillegg har fått en imponerende utforming.

Ifølge EFLA har et elegant og svevende utseende for brua vært et av hovedmålene under designprosessen. I tillegg til andre faktorer har det ført til at stål ble valgt som konstruksjonsmateriale. Massedempere er installert innvendig i brua på hovedspennene. Dette for å minimere fotgjengerinduserte vibrasjoner, med brukerkomfort som mål. Rekkverket er lett og transparent, noe som tillater best mulig siktforhold for brukerne. 

På den internasjonale stålbrukonferansen i september 2018 presenterte Andri Gunnarsson, ingeniør i EFLA, Ullevål gang- og sykkelbru for et publikum fra hele verden. I kjølvannet av denne presentasjonen har brua også vært presentert i det internasjonale magasinet Bridge Design and Engineering.

1. mai tas brua i bruk, men dato for den offisielle åpningen er ennå ikke fastsatt.

Illustrasjon av hvordan den ferdige brua skal se ut. Foto: Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå