Video: Statens vegvesen

Se brua til Bjarkøyforbindelsen bli heist på plass

Den andre av tre småbruer på Bjarkøyforbindelsen ble heis på plass i går. Se video fra løftet.

I Troms bygges Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune. Som en del av forbindelsen mellom Grytøy og Sandsøy ble den andre av totalt tre lavbruer løftet på plass i dag. [30.11.2017]

Det er Troms fylkeskommune som er vegeier og som finansierer prosjektet, og Statens vegvesen er byggherre.

Bjarkøyforbindelsene består av:

  • Undersjøisk tunnel mellom Grytøy–Bjarkøy (3250 m)
  • Sjøfylling/bru mellom Grytøy–Sandsøy (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter)
  • Ny veg på Grytøy (2000 m)
  • Ny veg på Sandsøy (400 m)
  • Ny veg på Bjarkøy (200 m)

 

Tre mindre bruer

Forbindelsen mellom Grytøy og Sandsøy består blant annet av tre mindre bruer, og det var den andre av disse tre som ble løftet på plass i dag. Brua heter Hjellnesbrua og er 66 meter lang.

Da gjenstår bare "søsterbrua" Dynabrua, som også er 66 meter lang. Og går alt etter planen skal denne også heises på plass i løpet av det neste døgnet. Dermed vil alle de tre småbruene være på plass, og en viktig milepæl i prosjektet er passert.

Forsiden akkurat nå