Nå starter innspurten til åpningen av tre nye mil på Helgeland nord

Fem av til sammen ti delstrekninger på prosjektet E6 Helgeland nord åpner i løpet av høsten

Parsell 2, Fallheia–Sandheia, i prosjektet E6 Helgeland nord. Ny veg ligger oppe i dalføret over dagens E6. (Bilde:  )
Parsell 3 i prosjektet E6 Helgeland nord. Den er ca. 7,6 kilometer lang, og starter ved Illhulliatunnelen som skimtes lengst unna i bildet. Strekningen skal være ferdig høsten 2018. Bildet er tatt med drone. (Foto: Marius S. Staulen)
(Foto: Jan Fredrik Eliassen)
(Foto: Jan Fredrik Eliassen)
Hjartåsbakken i Rana har i årevis vært en flaskehals vinterstid, spesielt for tungtrafikken. Nå er det bygget ny E6 her, som en del av prosjektet E6 Helgeland nord. De viktigste problemområdene er allerede utbedret, og parsellen er helt ferdig høsten 2018. Sett fra sør mot nord. (Foto: Marius S. Staulen)
Parsell 2, Fallheia–Sandheia, i prosjektet E6 Helgeland nord. Ny veg ligger oppe i dalføret over dagens E6.
Fra byggingen i parsell fem i prosjektet E6 Helgeland nord. Vegstrekningen åpner for trafikk høsten 2018. (Foto: Marius S. Staulen)

Først ut er parsell to og tre, strekningene Fallheia–Sandheia og Illhøllia-Tjæraskaret. Disse åpnes torsdag 27. september.

– Dette er to av de flotteste parsellene i delprosjektet, som tar trafikken bort fra noen store flaskehalser. Den største er nok nittigraderssvingen ved gamle Langvassåga bru på Røssvoll. Snart kan trafikantene kjøre over en ny bru og gjennom en 625 meter lang tunnel i stedet, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Samlet lengde for de to parsellene er ca. 15,4 kilometer. Deler av strekningen får fartsgrense 90 km/t, mens resten får fartsgrense 80 km/t.

Nye vegåpninger i oktober

Om lag en måned senere åpner de neste tre parsellene i prosjektet for trafikk – ytterligere 15,5 kilometer av det nye veganlegget. Disse skulle egentlig være ferdig før til neste år, men entreprenør BetonmastHæhre har fremskyndet arbeidet.

– Dermed gjenstår bare de tre nordligste parsellene, omtrent fra Krokstrand og opp til Bolna på Saltfjellet, før vi er ferdige med hele delprosjektet. Og vi styrer mot å være i mål neste høst, sier Pedersen.

De to første delstrekningene sto ferdige i juli i fjor.

Om E6 Helgeland

Helgeland nord er ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland. Den omfatter bygging og utbedring av i alt 143 kilometer europaveg mellom Nord-Trøndelag grense og Saltfjellet.

Prosjektet har en totalkostnad på over 6,5 milliarder kroner (2017).

Forsiden akkurat nå