Vibeke Nossum, forskningssjef for avdeling Infrastruktur i SINTEF Community
Vibeke Nossum, forskningssjef for avdeling Infrastruktur i SINTEF Community

Vibeke Nossum er ny forskningssjef for infrastruktur i SINTEF

Vibeke Nossum er ansatt som forskningssjef for avdeling Infrastruktur i SINTEF Community. Den nye forskningssjefen kommer fra stillingen som markeds- og prosjektsjef i avdeling Miljø i COWI AS.

Vibeke Nossum (49 år) er utdannet cand.scient innen cellebiologi fra Institutt for biologi ved NTNU. Hun har også en PhD fra Det medisinske fakultet ved NTNU innen human fysiologi, men har store deler av karrieren jobbet innen bygg- og anlegg. Siden 2011 har hun vært leder for miljø-seksjonen i COWI AS og jobbet med bygge- og anleggsprosjekter.

Nossum har tidligere vært ansatt som PhD-student i SINTEF Helse/NTNU. Nå skal hun ta over ledelsen for 45 ansatte i en avdeling som har ambisjoner om videre utvikling og vekst innen forskning og utvikling, lab-virksomhet, forskningsbasert rådgiving, sertifisering og kunnskapsformidling.

– Vibeke har jobbet som miljørådgiver i bygge- og anleggsnæringen siden 2011, så hun kjenner næringen godt og har et godt kontaktnett, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad, som er svært fornøyd med at Vibeke takket ja til jobben.

– Jeg gleder meg veldig til å få nye utfordringer hos en så viktig samfunnsaktør som SINTEF Community. Oppdrag med å utvikle nye løsninger for fremtidens infrastruktur er kanskje den mest spennende og viktige delen av den klimatilpasningen vi må gjennom som del av det grønne skiftet, sier Vibeke Nossum.

Hennes erfaring innen bygg og anlegg strekker seg fra mange år med prosjekt- og personalledelse til miljørådgiver i store og små bygge- og anleggsprosjekter. Hun har blant annet hatt prosjektledelsen for miljøoppfølging, sanering og prosjektering av P-huset som brant ved Stavanger lufthavn, og vært ansvarlig for risiko og sårbarhetsanalyser ved det nye sykehuset på Ullandhaug i Stavanger.

 

Avdeling Infrastruktur jobber innen fagområdene anlegg og infrastruktur, vann og miljø, berg- og geoteknikk, samt material- og ressursoptimalisering.

Forsiden akkurat nå