Artikkelelen Våre Veger som har fått ViaNova til å reagere.
Artikkelelen Våre Veger som har fått ViaNova til å reagere. (Foto: Jarle Skoglund)

DEBATT

ViaNova: MEF bruker våre nyttekostanalyser feil

Nytteeffektene for riksveger kan ikke overføres til fylkesveger, og nyttesiden i MEF's analyse blir derfor feil, slår ViaNovas eksperter fast.

Det er OFV's artikkel i Våre Veger nr. 02 - 2018 «Kostbar slitasje — utbedring lønner seg», som er utgangspunkt for at Johnny M. Johansen og Ragnar Evensen i Vianova i et brev slår fast at MEF har brukt ViaNovas egne beregninger av nytteeffekter av vegnettet på en feil måte. Det er gjort i rapporten «Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet — hva koster det samfunnet å skyve regningen fram i tid?», som i sin tur blir refert til i artikkelen i Våre Veger nr 2.

"Nytte/kostnadsanalysen som presenteres i denne rapporten bygger på en nyttekostnadsanalyse av å utbedre etterslep på vegfundament og vegdekke på riksveger utført av ViaNova Plan og Trafikk AS. MEF's analyse benytter nytteeffekter beregnet for riksveger i sin analyse av fylkesveger. Nytteeffektene beregnet for riksveger kan imidlertid ikke overføres til fylkesveger og nyttesiden i MEF's analyse blir derfor feil.

Johnny M. Johansen, Vianova Foto: Jarle Skoglund

I tillegg inneholder MEF's analyse metodiske svakheter i estimeringen av kostnader knyttet til utbedringen av etterslepet. Dermed blir både nyttesiden og kostnadssiden feil i MEF's nytte/kostnadsanalyse. Resultatene fra analysen kan derfor ikke benyttes for å trekke konklusjoner.

Vi har orientert MEF om disse forholdene. Dersom OFV ønsker nærmere gjennomgang av nyttekostnadsanalyser for utbedring av etterslep på vegnettet, står vi gjerne til tjeneste.

Ragnar Evensen, Vianova Foto:  Jarle Skoglund

MEF's uttalelse i artikkelen om at «tallene er noe omstridt fordi fagfolk er uenige» gir ikke en riktig beskrivelse av situasjonen. Tallene er omstridt fordi MEF's analyse inneholder vesentlige feil. Dette kan vi framholde fordi analysen i stor grad bygger på nytteverdier som er hentet fra Vår analyse for riksveger og det er vi som kjenner forutsetningene for vår analyse best.

 

OFV's arbeid for bedre veger er ikke tjent med å benytte informasjons- og beslutningsgrunnlag som ikke holder faglig mål og som gir misvisende grunnlag for konklusjoner og beslutninger", heter det i brevet til OFV fra ViaNova.

Forsiden akkurat nå